Sållningen

Himlen nedfallen och Jorden upp och nedvänd, faller sand och stoft,
Hundratals miljoner människor i människovärlden förgiftade,
Räddar barmhärtigt, vem vet hur många,
Nya gravar tillkommer överallt i Mittens Rike.

 

Li Hongzhi
31 januari 2002