Sopa(r) bort

De mörka molnen förbi, vindarna ändå ilar
Den Röda Draken avhuggen, människor ändå i illusionen
Där ondskan finns, finns töcken
Dafa-lärjungar, er handflata upprätt
Utrota(r) kvarvarande ondska, upprätta tankar växer fram
klargör sanningen, rädda(r) alla varelser
förinta(r) ondskan i grunden, sopa(r) genom kosmos

 

Li Hongzhi
23 januari 2002