Förebådar Fas upprätande av
den mänskliga världen

Fas upprätande går i världen, Gudar och Buddhor uppenbarar sig stort, alla den kaotiska världens orättade felaktigheter och ödesförbindelser löses på ett gott sätt. De som gör ont mot Dafa går ner genom porten till icke-liv, de andra människorna, deras hjärtan återvänder till rättfärdighet, de värdesätter dygd och gör gott, alla ting är förnyade, det finns inga varelser som inte vördar Dafas räddande nåd, hela kosmos firar tillsammans, fröjdas tillsammans, lovprisar tillsammans. Tiden när Dafa står i full blom i världen bör­jar i denna stund.

 

Li Hongzhi
9 december 2001