Från Mästaren till den andra
Dafa-konferensen i Ryssland

Den andra Dafa-konferensen i Ryssland:

Under perioden med Fas upprätande har våra elever gjort mycket bra ifrån sig. Särskilt de ryska eleverna, under de förhållanden där det ryska folket har varit allvarligt påverkat av propagandan från Kinas onda politiska grupp, har eleverna motstått alla sorters påtryckningar och etablerat en Dafa-förening och har spelat en stor roll i klargörandet av sanningen. Allt detta är anmärkningsvärt. Jag hoppas att ni genom denna Fa-konferens kommer att bättre utföra arbetet med att klargöra sanningen, avslöja ondskan och rädda alla varelser. Ni bör ofta kommunicera med eleverna i regioner i andra länder, uppmuntra varandra, och göra framsteg flitigt tillsammans. Mästaren väntar på ännu bättre nyheter från er.

 

Li Hongzhi
29 september 2001