Också med några få ord

Artikeln ”Goda människor” använder inte en massa ord men den illustrerar en princip. Oförstörbara upprätta tankar på kosmos Sanning formar välvilliga Dafa-lärjungars bergfasta, diamantlika kroppar, den skrämmer all ondska och det Sanningens ljus som det utstrålar får de icke upprätta delarna i alla varelsers tankar att sönderfalla. Så starka som de upprätta tankarna är, så stor är deras kraft. Ur vanliga människor träder verkligen Dafa-lärjungar fram.

 

Li Hongzhi
8 september 2001Anmärkning: Det här är en kommentar till artikeln ”Med några få ord: Goda människor”, skriven av en Dafa-lärjunge och publicerad den 8 september 2001 på webbsidan PureInsight.