Dafa-lärjungar i Fas upprätandeperiod

Dafa-lärjungar kan inte nå Fulländning om ni inte kan ha den verkan att beskydda Dafa, eftersom ni är olika både dåtida och framtida kultiveringar, det är just det som är Dafa-lärjungarnas storhet. Eftersom Mästaren har burit nästan allt ert i historien åt er, får lärjungarna i Fas upprätandeperiod ge sig av först efter att Fas upprätande är avslutat. Därför har uppnåendet av er egen fulländningsstandard i kultiveringsprocessen också blivit en viktig process. Om inte allt i historien hade burits åt er, skulle det vara omöjligt för er att kultivera överhuvudtaget; om inte allt hade burits åt universums alla varelser, skulle de lösas upp när historien har passerat; om inte allt hade burits åt världens människor, skulle de inte få någon chans att fortfarande finnas här i världen. I den förhistoriska processen skapade [jag] också ständigt allt för er i enlighet med lärjungarnas storhet i Fas upprätandeperiod. Därför, i arrangemanget när ni har uppnått er vanliga fulländningsstandard finns det fortfarande kvar i världen olika vanliga människors tankar och karma. Syftet är att medan ni gör Fas upprätande, medan ni klargör sanningen, samlar ni liv som kan räddas, för att fullborda era egna världar. Samtidigt som ni fullbordar era egna världar håller er sista karma på att elimineras, blir gradvis av med mänskligt tänkande, träder genuint ut ur det mänskliga. I grund och botten handlar det om att ni ska etablera mäktiga dygder i processen när ni bryter sönder de gamla krafternas förföljelse, och återvänder till era högsta positioner, det är inte en fråga om Fulländning på en vanlig nivå, inte heller kan det uppnås genom vanlig Fulländning. Ytligt sett har ni gjort det ni bör göra för Dafa, i själva verket gör ni det för er egen fullständiga Fulländning och återvändande. Om ni inte kan göra det bra det som ni bör göra vid denna tid, så är det här skedet av Fullbordandet endast en kultiveringsprocess, kan inte i grunden vara Fas upprätandes lärjungars riktiga slutliga Fulländning. Om Dafa-lärjungar inte har gjort det bra mitt i den onda förföljelsen eller är slappa med sig själva, är det mycket möjligt att allt är förgäves trots tidigare framgångar.

Faktiskt finns det några få elever som hela tiden betraktar utplånandet av ondskan och klargörandet av sanningen som saker som de är ovilliga att göra, det verkar vara som att göra någonting för Mästaren, det verkar som att ge ut extra för Dafa. Så fort [de] hör att jag säger att ni har uppnått fulländningsstandard, verkar det vara en tung börda som har lyfts, är slappa med sig själva, vill inte längre göra något, kan inte istället ta det som en motivering för flitigare framsteg att Mästaren har talat om sådana heliga saker för er. Om ni än idag fortfarande är oklara över vad Fas upprätandes lärjungar är så skulle ni inte kunna träda fram i den nuvarande svårigheten, skulle ni upplysas till ond insikt, ledda av den mänskliga världens hjärta att söka bekvämlighet. Mästaren känner alltid mycket smärta i hjärtat för dessa människor som har fallit ner, de flesta av dem är förstörda på grund av att de leddes av detta hjärta. Vet ni, om Fas upprätandes lärjungar inte kan ta sig igenom Fas upprätandeperiod, kommer det inte att finnas ett till kultiveringstillfälle, eftersom ni har getts allt det bästa i historien har ni idag i era individuella kultiveringar nästan inte något lidande. Dessutom har [jag] inte heller låtit er bära den himmelsstora syndens karma genom alla era tidigare liv. Samtidigt höjer [jag] era nivåer på det snabbaste sättet, har behållit allt gott ni hade förut, samtidigt lägger [jag] till åt er på varje nivå det som är bättre. I kultiveringen ger [jag] er hela tiden allt det mest storartade på varje nivå, efter er Fulländning gör [jag] så att ni återvänder till era högsta positioner. Det är allt som ni tillåts känna till, det finns ännu mer som ni inte får känna till nu. Dafa-lärjungarna är storartade på grund av att ni existerar samtidigt med perioden då Mästaren rätar upp Fa, och att [ni] kan beskydda Dafa. Om era handlingar redan inte duger för Dafa-lärjungar, tänk er då alla, under denna barmhärtighet och Buddhas gränslösa nåd, vilken aldrig har träffats på sedan Himlen och Jorden skapades, om ni ändå inte kan göra det bra, hur skulle det vara möjligt att det fanns en chans till? Kultivering och Fas upprätande är seriöst, om ni kan ta vara på denna tid eller ej, det gäller i själva verket om ni kan ta ansvar för er själva eller ej. Denna tid kommer inte att bli långvarig, ändå kan det förädla fram mäktiga dygder hos olika nivåers storartade Upplysta, Buddhor, Dao, Gudar och till och med Herrar på olika nivåer, det kan också medföra att en kultiverare som är slapp med sig själv förstörs över en natt från en redan mycket hög nivå. Lärjungar, gör flitiga framsteg! Allt det mest storartade och mest underbara kommer att utvecklas i processen när ni bekräftar Dafa. Era löften kommer att vittna för er i framtiden.

 

Li Hongzhi
15 augusti 2001