Verkan av upprätta tankar

Det nya universumet är ojämförligt underbart och oändligt ofantligt i Fas upprätande, eftersom hela himlavalvet består av tiotals miljoner ojämförligt ofantliga universumssystem, en stor majoritet av de ofantliga universumssystem som har blivit färdigupprätade av Fa har redan trätt in i den nya historien. Däremot är de platser där ondskan för närvarande kan göra dåliga gärningar de platser som inte har nåtts av Fas upprätandes ofantligt gigantiska förändringskrafter, det är just här Dafa-lärjungarnas upprätta tankar ska vara verksamma, men situationen här är extremt komplicerad och fördärvad.

Innan Fas upprätande hade de gamla krafterna pressat in de allra lägsta delarna av varje system av dessa tiotals miljoner avlägsna universumssystem till det centrala universumssystemets Trefaldiga värld som vi befinner oss i, ytligt sett skulle de inte behöva lämnas utanför under Fas upprätande, samtidigt visar de att de är delaktiga i Fas upprätande, i själva verket var det för att uppnå deras själviska syften med hjälp av Fas upprätande. På grund av att de ännu högre platserna i det ofantliga himlavalvet håller på att rensas, elimineras, assimileras mycket snabbt av Fas upprätandes ofantliga krafter, så finns det varje minut oräkneliga ofantliga universa som blir genomsopade av Fas upprätandes krafter, och i samma ögonblick blir de färdigupprätade av Fa. Men, eftersom de allra lägsta nivåerna, vilka är sammankopplade med de universumssystem som består av oräkneliga gigantiska himlakroppar, som i sin tur består av oräkneliga universa, har blivit inpressade i vår Trefaldiga värld – trots att deras dimensioner har blivit förminskade efter att de pressats in är tid och struktur där inne oförändrade – så är det först efter att ett helt ofantligt system däruppe, bestående av oräkneliga himlakroppar och oräkneliga universa, är helt färdigupprätat av Fa, som ett mellanlager inom vår Trefaldiga värld, format av den del som pressats in i den Trefaldiga världen, kan bli eliminerat. Men hastigheten av Fas upprätande är extremt snabb, håller på att snabbt bryta igenom nivå efter nivå. Eftersom himlavalvet är alldeles för stort, oavsett hur snabbt det är, och fastän det görs bortom all tid och rum, behövs det en process, det här är redan det snabbaste, annars gäller det att spränga sönder allt och rekonstruera det, men då skulle Fas upprätande inte behövas. Dessa oräkneliga system som kommer utifrån har dock format tiotals miljoner dimensioners mellanlager i den Trefaldiga världen, har blivit till olika maktområden och många onda liv håller sig gömda där. Till och med är en del liv och ting uppdelade på många lager, nästan varje partikellager avdelat till ett lager. Inom den Trefaldiga världen finns i sig oräkneliga dimensioner. På det viset läggs plötsligt tiotals miljoner sådana oräkneliga dimensioner till. Det har lett till större svårigheter i Fas upprätande, och har gjort situationen ännu mer komplicerad. Ibland har de onda liven klart blivit eliminerade när Dafa-lärjungar sänder ut upprätta tankar, men det upptäcks att de fortfarande finns kvar i vissa mellanlager, och dessutom fortsätter de att hålla på att göra dåliga gärningar. Så det har lett till att en del ondska kan bli eliminerad efter att Dafa-lärjungar sänder ut upprätta tankar en gång, en del är inte lätt att eliminera på en enda gång, det behövs till och med många gånger för att eliminera dem. Dessa de mest ondsinta skurkarna i Fastlandskina tillhör en sådan situation. Men oavsett hur stor svårigheten är ska ni bestämt eliminera ondskan med upprätta tankar, eftersom eliminerandet av ondskan samtidigt är etablerandet av Dafa-lärjungarnas storartade dygd i Fas upprätande. Alla har verkligen haft stor verkan i eliminerandet av ondskan, en stor del av de onda liven har blivit eliminerad, en del har också blivit delvis eliminerad och gjort stor skada på de onda krafternas livsandar, har utrotat ondskan i de dimensioner dit Fas upprätande ännu inte har nått, har också haft den verkan att eliminera och skrämma onda människor. Hur komplicerade dimensionerna än är och hur vildsint ondskan än är, så är det bara en uppvisning innan Fas upprätandes ojämförligt ofantliga krafter kommer fram. Så fort Fas upprätandes krafter kommer, avslutas allt på ett enda ögonblick.

Jag låter lärjungarna sända ut upprätta tanker, det är för att dessa så kallade onda faktiskt inte är någonting, men på grund av att Dafa-lärjungarnas barmhärtighet utnyttjas av de gamla krafterna, och de onda liven under dessas beskydd avsiktligt förföljer, då är redan det som Dafa-lärjungarna uthärdar inte bara deras egen karma, utan det är uthärdandet av något som inte bör uthärdas i de onda livens förföljelse. Dessutom är dessa onda liv extremt låga och smutsiga saker, inte värdiga att ge någon som helst verkan i Fas upprätande. För att minska förföljelsen av Dafa och Dafa-lärjungar låter jag lärjungarna sända ut upprätta tankar, eliminera sabotaget som de avsiktligt utför mot Fas upprätande, för att minska det som Dafa-lärjungar inte bör uthärda i förföljelsen, samt rädda alla varelser, fullända Dafa-lärjungars världar.

 

Li Hongzhi
16 juli 2001