Väg

Att studera Fa och kultivera är en människas egen angelägenhet, men det brukar finnas många elever som konsekvent tar andra som sina förebilder, ser på hur andra gör och sedan gör de själva detsamma. Det är ett dåligt handlande som vuxit fram bland vanliga människor. För kultiverare finns det inga förebilder, den vägen som varje människa ska ta är olik [andras], eftersom varje människas grund är olik [andras], storleken på olika fasthållanden är olika, livens särdrag är olika, har olika arbeten bland vanliga människor, har olika familjeförhållanden och andra faktorer, och så vidare, vilket har avgjort att varje människas kultiveringsväg är olik [andras], tillståndet att bli av med fasthållandena är olika, storleken på prövningarna är olika, därför är det svårt att från det som visar sig på ytan hitta den väg som andra har lagt färdigt, ännu mindre troligt är det att det går att lifta. Hade det funnits färdiglagda vägar eller hade det gått att lifta, då vore det absolut inte kultivering.

Sedan Dafa började spridas har det funnits människor som har iakttagit andra. Andra människor gör så, så jag gör så, men använde inte Fa för att bedöma rätt eller fel. Ser att en del som kultiverade Dafa har blivit friska från sina sjukdomar, fick själv en skjuts; ser att en del har gett upp utövandet, vacklar själv också. Ser att det finns hundra miljoner människor över hela landet som kultiverar Dafa, tycker att det måste vara bra och följer efter i att studera; ser att ondskan har börjat attackera, förtrycka och förfölja Dafa, television och radio har förfärdigat lögner för att sätta dit Dafa, började då vackla, instabilt i hjärtat och medvetandet. Kultivering är svår, svårigheten ligger i att, oavsett om himlen faller ner, jorden rasar, ondskan förföljer vansinnigt och [det är] den avgörande tidpunkten för liv eller död, så kan du fortfarandet beslutsamt gå vidare på denna din kultiveringsväg, ingenting i det mänskliga samhället, vad det än är, kan störa dina steg på kultiveringsvägen.

Nu befinner sig Dafa-lärjungarna mitt i perioden av Fas upprätande, de gamla krafternas manifestation har blivit det grundligaste och allvarligaste testet mot Dafa-lärjungar, går eller inte går, det är förverkligandet av Dafa samt av om varje Dafa-lär­junge kan eller inte kan ta ansvar för sig själv, att kunna eller inte kunna träda fram och bekräfta Dafa i utplånandet av ondskan har blivit det som vittnar om liv eller död, har blivit det som testar och bekräftar huruvida Fas upprätandes lärjungar kan eller inte kan fulländas, har också blivit vad som åtskiljer människa och gud. För Dafa-lärjungar är det självklart att beskydda Fa. Då, vid denna historiska tid har det verkligen hänt att ondskan förföljer Dafa, inför förföljelsen kommer Dafa-lärjungar säkerligen att träda fram för att bekräfta Fa. Då finns det elever som ser andra träda fram och bekräfta Fa, följer själva också efter. Ser att andra inte trädde fram, träder inte fram själv heller; när de blir slagna och så kallat ”omskolade”, och ser de andra som har böjt sig för det onda förtrycket och skrivit på så kallad garanti att inte kultivera, på grund av att inte kunna förstå i Fa, följer också efter och skriver på. Som en kultiverare, om denna fläck inte kan tvättas bort, vad kommer det att innebära – kan du föreställa dig? För närvarande är denna onda förföljelse något som har påtvingats Dafa och lärjungarna av de gamla krafterna, allt som gjorts för att motstå förföljelse, är det inte just den mest storartade manifestationen av att Dafa-lärjungar tar ansvar för Dafa och sig själva? I den fördärvade historien är det inte första gången som onda krafter förföljer kultiverare. Är det inte en återupprepning av vad Jesus upplevde vid den tiden? Upplevde inte Buddha Sakyamuni detsamma? Ifall det verkligen har funnits vägar att referera till när det gäller ondskan som de Upplysta upplevde tidigare och den idag, har de inte skett på samma sätt? Trots att den konkreta manifestationen inte är densamma så är syftet detsamma, att förstöra ortodoxa Fas kultiverares vilja. För de vanliga normala kultiveringarna genom historien kunde verkligen dessa negativa liv ha effekten att testa guldet, huruvida en enskild kultiverare kan fullända sig eller inte. Var det sand så sållades de säkerligen bort, vad som däremot är annorlunda idag är att Fas upprätande pågår i himlakroppen, det kolossala himlavalvet håller på att rekonstrueras, alla så kallade test mot Dafa är störningar av Fas upprätande, dessutom har alla de inblandade i förföljelsen syftet att specifikt skada Dafa. Trots att allt vad de gamla krafterna gjorde kunde ha en viss verkan mot enskilda kultiverare under historiens gång, om samma system används i Fas upprätande så är de inte bara oförmögna att uppnå den standard som Dafa kräver, utan det utgör också en allvarlig störning och skada för Fas upprätande. Nu gäller för de gamla krafterna total utrotning, oavsett om de inblandade är positiva eller negativa varelser. I Fas upprätande håller alla de inblandade onda liven på att sållas bort helt, oavsett hur hög nivå de är på. Det är definitivt annorlunda med Fas upprätande jämfört med vanliga kultiveringar. Just nu, inför den onda förföljelsen och i Dafa-lärjungarnas klargörande av sanningen, finns det en del elever som också tittar på andra. Hur det ska göras inför svårigheten måste de själva inse. Vid varje höjning är det just den Guowei som du bekräftar och upplyses till som höjs.

Den väg som en Dafa-lärjunge går är just en strålande historia. Denna historia är säkerligen skapad genom egen bekräftelse och upplysning.

 

Li Hongzhi
Skriven 9 juli 2001,
publicerad 23 september 2001