Uttydande av de sista tre stroferna
i dikten Plommonblom1

Den åttonde

Världsliga händelser ett schackspel dess slutfas börjar,
arbeta tillsammans mot gemensamma mål ändå stor katastrof.
Leoparden död kvarlämnat dess skinn,
det bästa höstlandskapet i Chang’an.

Den nionde

Elddraken reser sig ur idet Yan-portens sorg,
den ursprungliga dyrbara stenen stöter på svårigheter Zhao dras tillbaka.
En gård med underbara blommor våren har sin mästare,
stormvind natten igenom men ingen anledning till oro.

Den tionde

Översållat med plommonblom förebådar våren i Himlen och på Jorden,
om du vill veta vad som ska hända fråga Bo och Fu efter orsakerna.
Fridfulla dagar kommer naturligt till världen,
gör till sitt hem varhelst han är vem är värden och vem är gästen.Världsliga händelser ett schackspel dess slutfas börjar,

Förklaring: Saker i världen har alltid varit som ett schackspel, med den ondskefulla internationella alliansen av kommunistländer som en sida och de fria samhällena som den andra sidan. För tio år sedan var det för de ondskefulla kommunistregimernas sida redan ett förlorat spel.

arbeta tillsammans mot gemensamma mål ändå stor katastrof.

Förklaring: Kommunistregimernas ondskefulla internationella allians har fullständigt fallit samman. Nittio procent av dess länder övergav den ondskefulla kommunismen. Och det innebar verkligen en överhängande stor katastrof för det ondskefulla kommunistpartiet.

Leoparden död kvarlämnat dess skinn,

Förklaring: Sovjetunionen var som en leopard. Det ondskefulla kommunistsystemet hade fallit samman, men på ytan var det som om ett skinn var kvar som blev ärvt av den kinesiska regeringen. Då dagens kinesiska folk inte längre tror på kommunismen så är det bara så att de vid makten i Kina vill använda det ondskefulla kommunistpartiets form för att upprätthålla sin regim.

det bästa höstlandskapet i Chang’an.

Förklaring: Kinas nuvarande ledare tror inte själva på KKP, deras specifika mål är att använda det ondskefulla KKP:s ytliga form för att hålla sig kvar vid makten, och därför gör de allt som går för att ge sken av den falska, så kallade utmärkta situationen. Hur vackert det bästa höstlandskapet än är (vilket också är partiets sista stund), så varar höstlandskap naturligtvis inte länge. Chang’an2 syftar också på Kinas huvudstad, och här syftar det generellt på Kina.

Elddraken reser sig ur idet Yan3-portens sorg,

Förklaring: I den lägsta dimensionen i himlarna4 manifesterar sig det ondskefulla KKP som en ond röd drake. Den här raden anspelar på ”4 juni-incidenten”5 i vilken studenter och många andra blev massakrerade på Himmelska fridens torg efter att ha vädjat till regeringen.

den ursprungliga dyrbara stenen stöter på svårigheter Zhao dras tillbaka.

Förklaring: ”Den ursprungliga dyrbara stenen” är en allmän hänsyftning till Kina som har en femtusenårig historia, den mötte den här svårigheten. Zhao Ziyang6 blev på grund av detta attackerad och nedtryckt.

En gård med underbara blommor våren har sin mästare,

Förklaring: Innan 20 juli 1999 fanns Falun Dafa-lärjungar överallt i Kina, spridda över hela landet, bärande Falun Gong-knappar, och affischer med Dafas Falun kunde ses överallt – som underbara blommor. ”Våren har sin mästare” betyder att på våren ett särskilt år kommer de förföljda Dafa-lärjungarna att möta sin Mästare på ett öppet och värdigt sätt.

stormvind natten igenom men ingen anledning till oro.

Förklaring: Ur historisk synvinkel är förföljelsen av Dafa-lärjungar, oavsett hur våldsam ondskan är, som en hel natts stormvind, ingenting att oroa sig för. Efter stormen kommer Himlen att lysas upp.

Översållat med plommonblom förebådar våren i Himlen och på Jorden,

Förklaring: Dafa-lärjungarna som har kommit igenom testet med den hårda vintern finns över hela världen och över hela Kina, likt plommonblom som trotsar frost och snö, vittnande om vårens ankomst. Det här är tidpunkten när Fa rätar upp människovärlden.

om du vill veta vad som ska hända fråga Bo och Fu efter orsakerna.

Förklaring: Bo och Fu är två profetiska termer. När Bo når ytterligheten kommer Fu säkert att inträffa, det betyder också att saker blir omvända när de når ytterligheten. Historien är som ett roterande (zhuan) hjul (lun), om det först finns en orsak så följer sedan en verkan. Hela mänsklighetens historia har arrangerats för Fa-upprätandet.

Fridfulla dagar kommer naturligt till världen,

Förklaring: Efter att ha genomgått alla sorters prövningar från ondskan går Dafa-lärjungar mot en underbar framtid då ondskan dör ut.

gör till sitt hem varhelst han är vem är värden och vem är gästen.

Förklaring: Sedan Mästaren kom ut till offentligheten år 1992 för att sprida Fa, har han i princip varit på många ställen för att sprida Fa, och han har gjort det till sitt hem varhelst han är. Den andra halvan av den här raden, ”vem är värden och vem är gästen”, anspelar på frågan vem som är värden och vem som är gästen; på historiens scen, vem spelar birollen och vem spelar huvudrollen. Den här mänskliga civilisationen är gjord för Dafa, skapad för Dafa.

Anmärkning: Muntligt förmedlat och improviserat av Mästaren den 3 juli 2001, registrerat av elever och publicerat med Mästarens godkännande.1. En uråldrig, välkänd kinesisk dikt som ofta uppfattas som en profetia.
2. Chang’an – Kinas tidigare huvudstad
3. Yan (yen) – En uråldrig term som ibland syftar på Beijing
4. Enligt kinesiskt tänkande syftar ”himlen” på vilken som helst nivå ovanför människorna.
5. En hänsyftning till studenternas demokratiuppror år 1989.
6. Zhao Ziyang (jao zz-yahng) – Premiärministern och Generalsekreteraren i KKP, förvisad efter massakern på Himmelska fridens torg.