Dafa är solid och oförstörbar

Dafa-lärjungar, varför de blir brutalt torterade av ondskan, det är för att de håller fast vid den upprätta tron på Dafa, det är för att de var och en är en partikel i Dafa. Varför Fa ska rätas upp, det är för att universums varelser inte når upp till standarden längre. Som Dafa-lärjungar är den bestämda upprätta tanken något absolut orubbligt, eftersom era förnyade liv är formade just mitt i Fas upprätande. Men de gamla onda krafterna i universum, för att uppnå allt de ville göra har de oavbrutet utnyttjat onda arrangemang som är skapade av dem själva, som inte stämmer överens med universums sanna Fa-princi­per, direkt deltagit i förföljelser av Dafa, Dafa-lärjungar och alla varelser, utnyttjat Dafa-lärjungarnas föreställningar och karma på den mänskliga ytan som inte har blivit eliminerade, för att rubba Dafa-lärjungarnas upprätta tankar. Därför kan en del elever inte uthärda mitt i lidandet av att vara förföljd, har gjort saker som Dafa-lärjungar absolut inte bör, absolut inte får göra. Det är en förolämpning mot Dafa.

Mästaren vill rädda alla varelser, men de onda krafterna håller i verkligheten på att utnyttja alla varelser för att begå synd mot Dafa, deras slutliga mål är att förstöra alla varelser. Så fort en Dafa-lärjunge har gjort något som inte bör göras, om denne inte verkligen kan inse allvaret och rädda tillbaka förluster som han har tillfogat Dafa, kommer allt och miljontals års väntan att gå i uppfyllelse i enlighet med det förhistoriska löftet. Som en Dafa-lärjunge är allt ditt konstruerat av Dafa och är det mest upprätta, [du] kan bara korrigera allt det orätta, hur kan [du] buga för ondskan? Hur kan [du] garantera ondskan något? Även om det inte är något genuint från hjärtat så är det fortfarande att vika för ondskan, det är en dålig handling också bland människorna, gudar gör absolut inte en sådan handling. I förföljelsen, även om man verkligen skulle tappa det mänskliga skalet är det som väntar Dafa-kultiverare fortfarande Fullbordan. Tvärtom kan inga som helst fasthållanden eller rädslor låta dig nå Fullbordan, dock är varje rädsla i sig själv en svårighet som hindrar dig från att nå Fullbordan, de är också faktorer som orsakar att du vänder om i ondskans riktning och förråder.

Talar om för alla, alla himmelska och av människan orsakade katastrofer som redan händer i Kina är förvarningar specifikt för att varelserna där har begått brott mot Dafa. Om de inte kan inse kommer verkliga katastrofer att sätta igång. För närvarande, vad gäller alla onda människor som tidigare har begått brott mot Dafa, som inte längre har ett nyttjandevärde i det så kallade onda testet mot Dafa-lärjungar, så har de redan börjat få sina straff, från och med nu kommer det att hända i stor skala. De värsta onda skurkarna kommer att bli utnyttjade tills det sista skedet, eftersom det fortfarande oavbrutet finns Dafa-lärjungar som träder fram, de onda gamla krafterna behöver utnyttja dem till att fortsätta att testa Dafa-lärjungar. Det är orsaken till att dessa de värsta onda människorna fortfarande håller på att begå våldsbrott och göra dåliga gärningar.

Som Dafa-lärjungar gäller det att helt och hållet förneka alla arrangemang ordnade av de gamla onda krafterna. Klargör sanningen helt och hållet, eliminera ondskan med den upprätta tanken, rädda alla varelser, beskydda Fa beslutsamt, ty du är just en del i Dafa, solid och oförstörbar; rätta till allt det orätta, de som blir omskolade och de som ska bli räddade kan endast vara dessa varelser som är förvillade av det onda, de som ska elimineras är onda varelser och de onda gamla krafterna, de som fulländar sig mitt i allt är Dafa-lärjungar och Dafas mäktiga dygd etableras.

 

Li Hongzhi
23 juni 2001