Elever vid den Nordiska Fa-konferensen:

Beträffande Dafa-lärjungar, Fulländning är avslutningen på kultiveringen, Fas upprätande är det stora ansvar som historien har tilldelat er under perioden med Fas upprätande. Så, under det pågående klargörandet av sanningen och avslöjandet av ondskan är allt vi gör Yuanrong Dafa. Vare sig vi klargör sanningen, avslöjar ondskan, eller deltar i andra Dafa-aktiviteter, inklusive vår Fa-konferens, borde Dafa-lärjungarnas barmhärtighet uppvisas, såväl som Shan som manifesteras vid Fa-upprätande kultivering. Önskar Fa-konferensen fullständig framgång.

Samtidigt hoppas jag att eleverna i Europa kan bli lika eleverna i Nordamerika, varje elev borde, förutom att delta i gruppaktiviteter, i sitt dagliga liv helt och hållet ta Dafa-lärjungens initiativ, etablera sin egen mäktiga dygd i processen med klargörande av sanningen, och göra bra ifrån sig på Dafa-lärjungens individuella väg. Så i klargörandet av sanningen, vänta inte, lita inte till andra, och hoppas inte bara på förändringar i de yttre faktorerna. Var och en av oss skapar historia för framtiden, så, förutom att delta i gruppaktiviteter, tar var och en initiativ och letar efter arbete att utföra, så länge något är bra för Dafa bör man ta initiativ och utföra det, ta initiativ och göra det. Varje människa man kommer i kontakt med i samhället är någon att klargöra sanningen för, vad som manifesteras i klargörandet av sanningen är Dafa-lärjungens barmhärtighet och räddning av världens människor. Hoppas att varje Dafa-lärjunge helt och hållet kommer att ta initiativ och spela sin roll som Dafa-lärjunge. Önskar än en gång Fa-konferensen fullständig framgång.

Var uppmärksam på: hur upptagna ni än är kan ni inte försumma att studera Fa. Det är den grundläggande garantin för att gå mot Fulländning och att göra Dafa-arbetet bra.

 

Li Hongzhi
17 juni 2001