Vad är övernaturliga förmågor

Övernaturliga förmågor kallas också för gudomliga krafter, moderna människor kallar dem för övernaturliga förmågor. Övernaturliga förmågor är faktiskt varelsernas ursprungliga förmågor, ju högre nivå, desto fullständigare kan de ursprungliga förmågorna vara verksamma; omvänt, ju lägre nivå, desto svårare för de ursprungliga förmågorna att vara verksamma, eller ha fullständig verkan. Den grundläggande orsaken är att från universums högsta nivå till universums lägsta nivå, ju lägre nivå, desto större är andelen materia som varelserna och allt inom deras nivå innehåller, desto större är partiklarna, och desto större börda bär varelserna, ju längre ner det kommer, desto mer hämmade blir varelsernas ursprungliga förmågor (övernaturliga förmågor) av själva materian, desto tyngre och desto mer omöjligt att de är verksamma, det orsakar att ju lägre nivå, desto mindre förmågor. När det kommer till den mänskliga dimensionen är alla de ursprungliga förmågor som varelserna har redan helt övertäckta, de ursprungliga förmågorna (övernaturliga förmågorna) kan inte ha någon verkan, därför, när människor vill göra något, vill få något, måste de uteslutande använda sina lemmar som består av materia att arbeta med för att få det de vill ha. På grund av att mänskligheten är helt övertäckt av materia, kan den inte se universums sanning, och därför säger man att den mänskliga dimensionen är en dimension av illusion.

För en kultiverare, ju högre nivå man kultiverar till, desto större förmågor, det är för att ju fler av universums nivåer man bryter igenom, desto mindre och lättare materiebörda bär varelser, desto starkare är de ursprungliga förmågorna (övernaturliga förmågorna), desto fler och fullständigare är de befriade förmågorna. Jag har sagt när jag föreläste om Fa att genom Dafa-kultivering kan övernaturliga förmågor mest fullständigt komma fram, det är för att Dafa-lärjungar kommer att kultivera till ännu högre nivåer, ju högre nivåer som bryts igenom, desto mer befriade från materia, därmed kan de ursprungliga förmågorna (övernaturliga förmågorna) fullständigt visa sig. I Fas upprätande har Dafa-lärjungar redan fullständigt använt sig av de övernaturliga förmågornas verkan. Till exempel, i Fas upprätande, när den upprätta tanken är mycket ren kan övernaturliga förmågor användas mycket fullständigt. Dessutom kan många lärjungar i sina upprätta tankar använda vad hjärtat önskar, det finns nästan allt som skulle behöva användas, till exempel, för att fixera de ondsinta människor som förföljer Dafa-lärjungar räcker det med att säga ”Ding” [stilla], eller säga ”stå kvar, rör dig inte”, eller peka på en grupp dåliga människor, då kommer de med säkerhet att inte kunna röra sig, efteråt tänk på ”Jie” [upphäv], då kommer det att upphävas. Faktiskt, inför dessa ondsinta skurkar som inte har den mänskliga naturen, till exempel de onda människorna som är värre än djur, som slår ihjäl folk, våldtar kvinnliga Dafa-lärjungar, eller de onda skurkarnas ledare, så kan ni använda tanken för att ge order – de onda människorna kommer att göra det de får order om.

Nivån bestäms av Xinxing, med andra ord, när ni använder övernaturliga förmågor ska den upprätta tanken vara stark. Rädsla i hjärtat för ondskan eller ostadighet i hjärtat vid användandet av övernaturliga förmågor eller ett mindre bra sinne såsom misstänksamhet huruvida det fungerar eller ej etcetera, kommer alla att påverka eller störa effekten av de övernaturliga förmågorna.

Fulländning är avslutningen av Dafa-lärjungars kultivering, Fas upprätande är Dafa-lärjungars uppdrag. Fulländning för Dafa-lärjungar är bara en fråga om tid innan återvändandet, men Fas upprätande är något som kommer att överlämnas till framtiden. Universums framtid som varelserna på olika nivåer ser är faktiskt falska bilder som inte existerar, varje dag i nutiden hos mänskligheten är helt och hållet arrangerad efter Dafas behov, Dafa-lärjungars uppträdande i den mänskliga världen är något som kommer att lämnas till historien. I framtidens olika historiska perioder i universum, om det uppkom­mer förstörelse av Dafa eller när varelserna har olika beteenden, hur Dafa ska räta upp Fa så att allt harmoniseras och blir oförstörbart, det är väldigt viktigt. Nu för tiden är allt som Dafa-lärjungar gör att skapa framtiden, för närvarande existerar allt inom den Trefaldiga världen för Dafa. När Dafa har fullbordat allt i prövningen kommer ondskan som förföljer Dafa att vara fullständigt till ända.

 

Li Hongzhi
14 juni 2001