De två handgesterna för sändandet
av upprätta tankar

Hållande en handflata upprätt Lotus-handgesten


(Pinyin)
fa zheng qian kun
xie e quan mie


(Pinyin)
fa zheng tian di
xian shi xian bao


Ladda ner högupplösta bilder: Hållande en handflata upprätt | Lotus-handgestenÖversättarnas anmärkning:

1) I allmänhet ska formler alltid reciteras med deras originalord/originalljud för att de ska ha riktig effekt.

2) Den generella betydelsen av den första formeln är ”Fa (Fa) rätar upp (zheng) kosmos (qian kun); Ondskan (xie e) blir fullständigt (quan) eliminerad (mie)”. Den andra delen kan också översättas som ”förstörande all ondska”.

3) Den generella betydelsen av den andra formeln är ”Fa (Fa) rätar upp (zheng) himmel (tian) och jord (di); Omedelbar (xian … xian) återgäldning (bao) i det här livet (shi)”.

Not: När ni sänder ut upprätta tankar, vänligen utför rörelserna så som Mästaren visar och utför inga andra rörelser

Minghui Editors
12 juni, 2001