Ej politik

Ordet ”politik” är en term i det moderna fördärvade samhället, tidigare i historien fanns det inte ett sådant ord i det riktiga mänskliga samhället, inte heller det innehåll som politik täcker. Det mänskliga samhället hade redan börjat fördärva sig när politiken kom till det mänskliga samhället, samtidigt blev moralvärderingarna också angripna av den. Dessutom, de människor som sysslade med politik ägnade sig åt politik just på grund av sina egna begär efter anseende och vinning, det var bara så att de dåtida moralvärderingarna i det mänskliga samhället fortfarande var starka, de människor som levde vid den tiden var alla omgivna av den miljön, därför framträdde de som sysslade med politik inte som lika hänsynslösa som politiker idag har framträtt. Därför är det smutsigt i och med uppkomsten av politik. Men i kretsen av dem som sysslar med politik har det faktiskt funnits rakryggade människor som bryr sig om landet och medmänniskorna, men de utgör bara en droppe i havet.

Men de rakryggade motståndsmännen, som motsatte sig att onda makter förstörde landet och skadade folket, folk betraktade också dem som om de sysslade med politik, eftersom de har tydliga politiska idéer. Trots att dessa idéer var upprätta efter vad människorna tyckte, så är politiska aktiviteter produkter av ett fördärvat samhälle. Hade det inte varit det fördärvade mänskliga samhället skulle det inte uppkomma någon politik.

Dafa-lärjungars kultivering är något som är högre än människan, [ni] är kultiverare som har fått sanning av högre nivåer, era förståelser är bortom vanliga människors nivå. De förståelser som är lägre än de högre nivåerna av Fas principer är inte längre universums sanning. Detta har varje Dafa-lärjunge klart för sig i sin kultivering, då ska ni än mindre blanda vanliga människors politik in i Fas upprätande. Svårigheter som Dafa-lärjungar har uthärdat är saker i Fas upprätande och i kultivering. Att exponera ondskan och klargöra sanningen för världens människor är inget annat än att redogöra för den förföljelse som Dafa och lärjungarna har uthärdat, dess grundläggande syfte är att rädda världens människor, att ta bort gift i alla varelsers hjärnor, vilket blev insatt av ondskan, att rädda dem från faran att i framtiden bli bortsållade på grund av sitt hat mot Dafa, det är en manifestation av stor barmhärtighet att Dafa-lärjungar fortfarande kan rädda alla varelser när de uthärdar förföljelsen. Å andra sidan, hur kan Gudar, Buddhor blanda sig i människans politik? Än mindre troligt är det att Gudar, Buddhor kommer att godkänna politik som uppkom i det fördärvade mänskliga samhället.

Det mänskliga samhället är en bra plats för kultivering, eftersom allt som finns här kan få människan att hålla fast, därför, de som kan träda fram, ta bort alla fasthållanden till det mänskliga samhället, är storartade, kan fullända sig.

 

Li Hongzhi
4 juni 2001


Anmärkning: Mästaren skrev denna nya artikel särskilt för elever utanför Fastlandskina. (Minghui-redaktörerna, 6 juni 2001)