Lärjungarnas storhet

Dafa-lärjungar är storartade, eftersom det ni kultiverar är universums fundamentala Dafa, eftersom ni har bekräftat Dafa med upprätta tankar, eftersom ni inte har fallit i den enorma prövningen. Dafa-lärjungar rätar upp Fa, det har aldrig funnits någonting liknande i historien. I de storartade mäktiga handlingarna såsom att använda förnuft för att bekräfta Dafa, att använda visdom för att klargöra sanningen, att använda barmhärtighet för att sprida Fa samt rädda människor i världen, håller varje Dafa-lärjunges väg mot Fulländning på att fullbordas. Vid denna historiska storartade tidpunkt är varje stadigt steg ett lysande historiskt vittnesmål och en ojämförligt storartad mäktig dygd. Allt detta kommer att nedtecknas i universums historia. Den storartade Fa, denna storartade tidsperiod håller på att skapa de mest storartade Upplysta.

 

Li Hongzhi
13 maj 2001


Anmärkning: Mästaren skrev denna artikel på den 9:e årsdagen av introduktionen av Fa till allmänheten, den publicerades idag när Dafa-lärjungarna i Kanada firar den första ”Falun Dafa-festivalen” samt håller 2001 års konferens för utbyte av kultiveringserfarenheter. (Minghuis redaktion 19 maj 2001)