Dafa-lärjungars upprätta tankar är mäktiga

De onda håller på att förintas i stor skala i den Trefaldiga världen och i den mänskliga världen, de har redan sett sitt slutliga misslyckande, så de utkämpar sin dödskamp än mer vansinnigt, de som blir värst förföljda är just dessa elever som har fasthållanden i sina hjärtan. Ju mer rädsla i deras hjärtan, desto mer inriktar sig ondskan på sådana elever. Hela den uppvisade formen för hur Dafa blir förföljd i den mänskliga världen är just orsakad av de här elevernas fasthållanden, vilka leder till att de många allvarliga situationerna med förföljelse har uppstått, på grund av att de inte kunde släppa fasthållandena har de blivit så kallat omvända, har till och med gjort saker som stödjer ondskan i att utföra dåliga gärningar, vilket i sin tur har förvärrat situationen.

Som en Dafa-lärjunge, varför vara rädd för de onda när man utstår förföljelse? Huvudanledningen är att det finns fasthållanden, annars ska man inte uthärda passivt, utan hela tiden bemöta de onda människorna med upprätta tankar. Oavsett omständighet bör man inte samarbeta med ondskans krav, order eller uppvigling. Om alla kunde göra så skulle omständigheterna vara annorlunda.

Faktum är att en del lärjungar och varelser i olika riken kan använda sina övernaturliga förmågor i olika dimensioner, har hela tiden använt sina övernaturliga förmågor och sin Gong-styrka för att vara med och rensa bort dessa onda liv som saboterar Dafa. När en del Dafa-lärjungar ser onda liv sänder de ut Falun och Dafas Gudomliga förmågor för att eliminera ondskan, det finns också elever som har bestämt vedergällning och avsatt en viss tid på dagen för världens våldsmän och mördare att få sina straff, det har effektivt eliminerat onda faktorer och hållit de dåliga människorna i schack. I själva verket har varje Dafa-lärjunge förmågor, de har bara inte manifesterat sig i den ytliga dimensionen, därför tror de att de inte har övernaturliga förmågor. Men oavsett om de kan manifestera sig i den ytliga dimensionen eller ej är kraften mycket stor när sanna tankar rör sig. Eftersom vi kultiverar den ortodoxa Fa ska vi värna om och rädda de goda varelserna och världens människor, så vi ska agera med Shan i allt vad vi gör, men att rensa bort de onda liven som manipulerar människor och saboterar mänskligheten är att skydda mänskligheten och alla varelser. Dafa sprids vitt, räddar alla varelser. Emellertid, dessa onda onda liv som absolut omöjligen kan räddas, fastän de inte kan räddas kan de inte tillåtas göra ont utan gräns, förfölja Dafa och eleverna samt världens människor. Att eliminera ondskan är att räta upp Fa, det är också att rädda världens människor och alla varelser.

 

Li Hongzhi
24 april 2001