Till ansvarspersoner och deltagare på den europeiska Fa-konferensen

Hej alla!

Den gamla kraften utnyttjar de onda och arrangerar detta giftiga så kallade test, hur ond den än är så kommer den till slut att förintas i Fas upprätande. Som Dafa-lärjungar, allt ni gör nu är att stå emot förföljelsen av Dafa och lärjungarna. Att tala om sanningen är att exponera ondskan och samtidigt hålla ondskan nere och dämpa förföljelsen; att exponera ondskan är att samtidigt rensa bort den giftiga skadan som finns i människors huvuden, vilken orsakades av onda lögner och fabrikationer, det är att rädda människor. Detta är den största barmhärtigheten. Eftersom några miljarder människor kommer att få Fa i framtiden, om människans huvud har tankar som är emot Dafa så kommer människor, när det onda passerat, att i stor skala sållas bort, då är det möjligt att de människor som har ödesförbindelse eller ännu fler oskyldiga människor sållas bort, därför, allt vi gör nu är storartat, allt är barmhärtigt, allt är att fullborda sista biten av er väg. Att bekräfta Dafa och exponera ondskan i den vanliga människans samhälle, ytligt sett liknar det ett jobb i vanliga människors samhälle, det är det inte. Vanliga människor gör allt för sin egen vinning, men allt vi gör är för att skydda Dafa. Det är vad en Dafa-lärjunge bör göra, det finns inte någon som helst självisk eller egoistisk faktor. Det är heligt och storartat. Det är att etablera en Upplysts storartade mäktiga dygd inför det verkligt onda – den gamla kraften.

Som Dafa-lärjungar, för att kunna göra saker bra i Fas upprätande, och fullborda allt ert eget bra, måste ni studera Fa mer, oavsett hur upptagna ni är får ni inte låta bli att studera Fa. Det är den största garantin för er Fullbordan. Ni gör fortfarande saker som ni bör göra när det är ont om tid och mycket svårigheter, detta är storartat, och etablerar er egen mäktiga dygd, eftersom ni har gått igenom lidanden, gått igenom tryck och gått igenom svårigheter.

Än en gång önskar jag att den europeiska Fa-konferensen lyckas helt och hållet.

 

Li Hongzhi
19 mars 2001