Tvång kan inte ändra människors hjärtan

En kultiverares ståndaktiga och upprätta tankar överstiger all mänsklig förståelse, överstiger helt det mänskliga hjärtat och kan aldrig förstås av vanliga människor, kan på samma gång inte ändras av vanliga människor, eftersom människor inte kan förändra Upplysta varelser.

Ondskan har utnyttjat makten i dåliga människors händer för att skapa kaos i nästan två år, och använt de tarvligaste handlingar någonsin i mänsklighetens historia, och använt sig av de grymmaste medel, de må vara uråldriga eller moderna, kinesiska eller utländska, för att förfölja Dafa och dess kultiverare. Dess mål är att använda tvångsåtgärder för att förändra Dafa-kultiverares hjärtan och få dem att ge upp sin kultivering. Detta är fåfängt. Aldrig genom historien har någon som förföljt dem som har ortodox tro någonsin lyckats. Allt det här handlar bara om att använda ondskans uppträdande för att konsolidera Dafa och ta bort kultiverarnas grundläggande fasthållanden, så att kultiverarna befrias från vanliga människors och karmas bojor. Alla dessa som har blivit bortsållade är inte genuina kultiverare. Fastän ondskan kan löpa amok temporärt under den här tidsperioden när den blir utnyttjad, kommer den till sist att sluta i yttersta vanheder, eftersom de i Fas upprätandeprocess är varelser som är dömda att bli bortsållade. I över ett år har ondskan utnyttjat de dåliga människorna som verktyg, som tar till alla slags tortyrinstrument och metoder för att grymt misshandla och tortera Dafa-kultiverare, fastän många människor har blivit ihjälslagna, slagna till handikapp, eller skickade till mentalsjukhus, har det inte förändrat genuina kultiverares ståndaktiga, rättfärdiga tankar. När de blivit allvarligt hotade, lurade, och utsatta för mycket stora påtryckningar med alla de här oanständiga metoderna som att producera falska skrifter, förbjuda elever att sova, fabricera anklagelser, sätta dit elever, sprida lögner, och så vidare, har en del elever skrivit saker som de så kallade ”garantier att sluta utöva” eller ”ångeruttalanden” när de inte var vid sina sinnens fulla bruk och blev tvingade. Inget av detta var genuina uttryck från elevernas hjärtan, det var mot deras vilja. Fastän de hade fasthållanden, och tillfälligt lämnade kryphål åt ondskan, och gjorde vad en kultiverare inte borde göra, bör en kultiverare betraktas i sin helhet. Jag känns inte vid någon av dessa saker. När de återfår sin klarhet kommer de omedelbart att åter börja göra vad en Dafa-elev borde göra vid den här tiden, och samtidigt förklara som ogiltigt och undanröja allt det de sade och skrev när de inte var vid sina sinnen på grund av stora påtryckningar och förföljelse, och kultivera beslutsamt. Ett stort antal uttalanden från elever över hela landet har framkommit varje dag, det sista hoppet att försöka förändra Dafa-lärjungars upprätta tankar genom tvång och bedrägeri har helt gått om intet, ondskan har inte längre något sätt att förändra de fast beslutna hjärtana som Dafa-elever har utvecklat genom sin sanna förståelse av Fa genom kultivering, och från deras Buddha-natur efter höjningen av deras Benti* i verklig kultivering. I den här situationen har ondskans uppträdande fullständigt blivit till de ondskefulla människornas utlopp för personlig förbittring, och den använder makten i deras händer och begagnar sig av de tarvligaste medlen.

Eftersom den enda ondska som finns kvar i det pågående Fas upprätande har sett Dafa-elevernas oföränderliga, ståndaktiga tro, har den blivit vansinnig och fullständigt förlorat besinningen. Fastän Dafa-elever inte blandar sig i politik och inte sätter värde på vanlig mänsklig makt, kommer ondskans hänsynslösa förföljelse i Kina att leda folket till att fullständigt misstro det regerande partiet och dess styre, och att inte lyda regeringen, den lögnspridande propagandamaskinen kommer inte längre att kunna använda sig av demagogi. Det beror på att samtidigt som ondskan förföljer Dafa så har den också arrangerat det så att partiets nuvarande ledare själv blir utnyttjad under kampanjen för att förstöra partiet och dess regim inifrån partiet. Det är vad de som blir manipulerade och människor i världen inte kan se klart. Då blir konsekvenserna av deras personliga förbittring något ofrånkomligt som inte kan undvikas. Och i denna förföljelse kommer människor i världen att se klarare allt som ondskan har gjort, Dafa-lärjungar kommer att bli mer rationella och mer klartänkta och röra sig med beslutsamhet och mogenhet i kultiveringen, mot storartad Fullbordan.

 

Li Hongzhi
4 mars 2001


*Benti: ”egna kroppen,” ”ursprungliga kroppen,” eller ”sanna kroppen”