Mästarens lyckönskningar till Hongkongs Fa-konferens år 2001

Kan Hung Cheung och ansvariga personer för Falun Dafas Hongkong-konferens:

Mästaren önskar Fa-konferensen fullständig framgång! Jag skulle på samma gång vilja tacka Hongkongs styre och folk som har gett sitt stöd och tillhandahållit de förutsättningar som gör det möjligt för oss att framgångsrikt hålla denna Fa-konferens.

För att återgälda det stöd som Hongkongs styre och folk har gett, kommer vi definitivt att vidarebefordra det magnifika i Falun Dafa till Hongkongs folk.

Jag hoppas att våra Fa-konferenser kommer att genomföras bättre och bättre. Mitt under förföljelsen ska vi låta människor i världen klart se sanningen och låta fler människor få Fa, och rädda människor i världen.

 

Li Hongzhi
14 januari 2001