Bortom gränsen för Ren

Ren är inte feghet, än mycket mindre är det att ge vika inför motståndet. Dafa-lärjungars Ren är ädel, är manifestationen av varelsers utomordentliga, oförstörbara och diamantlika fasthet, är tolerans med syfte att hålla fast vid Sanningen, och är barmhärtighet mot och räddning av varelser som fortfarande har mänsklig natur och upprätta tankar. Ren är absolut inte att obegränsat ge fria tyglar, vilket skulle göra det möjligt för dessa onda varelser som inte längre har en mänsklig natur eller upprätta tankar att göra ont utan gräns. Ren innebär att man kan ge upp allting för Sanningen, men Ren innebär inte att tolerera att onda varelser, som inte längre har mänsklig natur eller upprätta tankar, som varken bryr sig om lagen eller himlen, utan fördärvar alla varelser och Dafas existens på olika nivåer, ännu mycket mindre innebär det att ignorera mord eller mordbrand. Zhen Shan Ren är Fa! Det är manifestationen av universums Dafa på olika nivåer, det är absolut inte som människor tror, någon mänsklig ideologi eller vägledande princip för vanligt mänskligt liv. Om det onda redan har nått den punkten där det inte finns något att rädda eller något att behålla, då kan man använda alla sätt på olika nivåer för att stoppa och utrota det.

I Fas principer innefattas att gå bortom gränsen för Ren, det är bara på grund av att Dafa-lärjungar i kultivering har prövningar att gå igenom, att deras Xinxing måste förbättras och att de behöver släppa alla fasthållanden bland vanliga människor, som Mästaren inte har talat om att gå bortom gränsen för Ren. När det väl har berättats skulle det kunna skapa hinder för lärjungar som är i kultiveringsprocessen, särskilt när det onda testar Dafa skulle man inte kunna hantera det korrekt. Men när man ser på uppträdandet hos de onda nuförtiden, saknar de redan mänsklig natur och har inga upprätta tankar kvar, då kan man inte längre tolerera förföljelsen av Fa från de onda.

Att fullständigt eliminera det onda syftar till Fas upprätande, och är inte en fråga om individens kultivering. I personlig kultivering finns vanligen inte det att gå bortom gränsen för Ren.

 

Li Hongzhi
1 januari 2001