Kommentar I

Förståelsen är mycket bra. Beträffande manifestationen av tankekarma, den skada som de onda krafterna har skapat för oss, och vårt klargörande av sanningen för människor, så eliminerar vi aktivt demonerna i stället för att tyst ge vårt medgivande eller passivt utstå, men vi måste använda Shan i våra tankar och handlingar.

 

Li Hongzhi
5 oktober 2000


Anmärkning: Detta är en kommentar till artikeln ”Eliminera demonnaturen”, skriven av en Dafa-lärjunge och publicerad den 30 september 2000 på Clearwisdoms engelska webbsida.