Eliminera det sista fasthållandet

Dafa och Dafa-elever har upplevt den ondaste, giftigaste saboterande prövning som någonsin har ägt rum i historien. Dafa och eleverna har gått igenom den med uppträdandet hos genuina och de mest storartade kultiverare av den ortodoxa Fa. I människovärlden gör alla människor, alla organisationer eller grupper, saker i det mänskliga samhället för att få något i världen; emellertid vill Dafas lärjungar bli av med alla vanliga människors fasthållanden, inklusive fasthållandet till människolivet, för att uppnå högre livs riken. Därför kunde vi gå igenom den förföljelse som är den mest onda, mest giftiga, och mest lumpna i den mänskliga historien, det är också vad det onda dåliga avskummet inte kunde vänta sig.

Eftersom ni är genuina kultiverare som är kvalificerade och har uppnått standarden, skräms ni inte av förlust av pengar, förmögenhet eller materiella vinningar, vilket är något som kultiverarna faktiskt ska släppa. Och dessa kultiverare kan till och med släppa liv och död, blir de rädda om de hotas med döden? Fastän det finns en del avskum bland människorna som fortsätter att göra dåliga gärningar, så har de mest onda liven på hög nivå i himlakroppen redan utrotats i Fas upprätande i universum, de onda bland de människor som befinner sig ytligast kommer snart också att betala alla sina synder när de utrotas i Fas upprätande av människovärlden.

För närvarande finns det några spioner i Fastlandskina som påstår sig vara elever, och smyger in i de arbetsläger där eleverna sitter fängslade, saboterar, lurar eleverna med metoden att påstå sig vara fulländade, m m, med lögner såsom att eleverna redan är fulländade, inte behöver träna mer, i största möjliga utsträckning ska anpassa sig till vanliga människor, ska lämna ifrån sig böckerna, m m, har de lurat en del elever som mitt i hemska svårigheter inte längre vill stanna kvar i människans värld, utan så snabbt som möjligt vill nå Fulländning. I Fa har jag talat om för er att ni i största möjliga utsträckning ska anpassa er till vanliga människor i kultiveringen, aldrig har jag sagt något om att anpassa sig till vanliga människor. Är det fortfarande en kultiverare om han är likadan som vanliga människor? Dafa-lärjungar, de framtida Buddhorna, Daos eller Gudarna, hur kan kryphål lämnas åt dessa onda löjliga små clowner?

Det är faktiskt dags att släppa också det sista fasthållandet. Som kultiverare vet ni redan, har också klarat av att släppa alla fasthållanden i världen (inklusive fasthållandet till människokroppen), ni har gått igenom släppandet av liv och död. Är inte det att hålla fast vid fulländande ett fasthållande? Är det inte det mänskliga hjärtat som håller fast? Kan en Buddha hålla fast vid Fulländning? Faktiskt har de kultiverare som verkligen närmar sig Fulländning inte det fasthållandet. Jag har talat om en princip när jag har talat om Fa, om en elev bara studerar bra så kommer han naturligt att komma in på universitetet, håller fast vid universitetet i sig men inte studerar bra, då kommer han inte in på universitetet, att en kultiverare har en önskan om Fulländning är inte fel, men fäst tankarna vid Fa, i den kontinuerliga kultiveringen kommer han att uppnå standarden för Fulländning utan att märka det. Särskilt en del elever som inte kan härda ut i lidandet har lättast att ha tankar på att lämna människovärlden och så fort som möjligt nå Fulländning, så de lämnar kryphål till de onda. Ni har redan passerat den svåraste tiden, försäkra er om att släppa det sista fasthållandet. Jag känner till alla lärjungarnas lidanden, faktiskt värdesätter jag er mer än vad ni själva gör! I universum håller alla de onda i himlakroppen på att utrotas med en hastighet som aldrig förr.

Under det gångna året, vad gäller elevernas egen karma, otillräckliga förståelse av Fa, icke släppta fasthållanden i svårigheterna, och oförmåga att använda den upprätta tanken till att ta emot svåra prövningar etcetera, allt det är huvudskälet för de onda att öka förföljelsen, det är också de ondas egentliga grundläggande ursäkt för att sabotera Fa. Men en kultiverare i sin kultivering, oavsett hur mycket han ger ut så kommer han säkerligen att få igen det när han når Fulländning. Kommer ni ännu ihåg, när jag talade om Fa, fanns det inte en elev som frågade om en kultiverare kunde kultivera till en ännu högre Guowei än när hans liv alstrades? Om en kultiverare kan släppa tanken på liv och död under vilka som helst omständigheter är de onda säkerligen rädda; om eleverna alla kan göra det, då kommer de onda att dö ut av sig själva. Ni känner redan till Fas princip, Xiang Sheng Xiang Ke, utan rädsla existerar inte faktorer för att göra dig rädd. Det är inte framtvingat utan nås genom att verkligen och tveklöst släppa. Varje gång när jag ser att ni lider av hemska svårigheter känner Mästaren mer ledsenhet än ni själva; varje gång när ni inte har tagit steg väl känner jag mycket smärta i hjärtat. Faktum är att allt det de onda gör, görs mot era fasthållanden och er rädsla, vilka inte har släppts, ni är framtida Upplysta som går mot Buddhor, Daos och Gudar, och som inte strävar efter förlust och vinning i världen, då borde ni kunna släppa allt. Nu, om ni inte har fasthållandet att nå Fulländning så kan inte de onda utnyttja det sista kryphålet.

När det avskum som ger sig ut för att vara elever rubbar er säger de oftast att de själva är elever och redan har nått Fulländning, eller liknande lögner. Att ni kan släppa liv och död är storartat, men ni får inte heller skapa ett fasthållande på grund av viljan till Fulländning, det är ett läckage! Det är också där de onda utnyttjar kryphålet. De säger sig själva vara fulländade, då kan du be dem att flyga upp i himlen och visa för alla, och be dem att läsa ett stycke utantill ur Zhuan Falun. De fulländade är Gudar, Buddhor och Daos som har oändligt strålande ljus, har den storartade gestalten hos gudomar vilka har alla Buddha Fas gudomliga förmågor, inte alls den mänskliga gestalten. Hur kan dessa små clowner, som springer till arbetslägren och spelar Gud och spöken, lura Dafa-lärjungar? Bry er inte om den dåliga teatern som spelas av de tiotals, upp till hundra människospillror och lögnare som har hittats av dem, ett hjärta som inte kan beröras kan hämma tiotusen berörda.

För närvarande har onda i himlakroppen utrotats, den Trefaldiga världen har också rätats upp av Fa, endast materians ytliga skal håller på att snabbt brytas igenom, det närmar sig redan de ondsinta mördarna och det mänskliga avskum som har slagit ihjäl eller skadat Dafa-lärjungar (de framtida Buddhorna, Daos och Gudarna).

Eliminera det sista fasthållandet, allt som ni har fullgjort i er kultivering har redan uppnått era framtida gränslöst vackra och heliga Guowei; gå varje steg väl, lägg inte till svärta till allt det ni har upplysts till. Låt den delen som är färdigkultiverad hos er stråla med ännu renare flammande ljus.

 

Li Hongzhi
12 augusti 2000