Förnuft

Det är väldigt svårt för elever att se orsaken till saker och ting i svårigheten, men det betyder inte att det inte finns något sätt, när ni lugnar ner ert hjärta och använder Dafa till att bedöma, då kan ni se sakens natur. En del elever säger, för att bekräfta Fa kan man hamna i arresten, bli skickad till arbetsläger och bli dömd, vilket är bästa kultivering. Elever, det är inte så, att gå ut för att bekräfta Fa på olika sätt är ett storartat beteende, men det betyder absolut inte att nödvändigtvis bli gripen av de onda, om det vore så, varför krävde de elever som gick ut och klagade inför myndigheten, släppandet av alla elever som oskyldigt blivit gripna, arresterade, skickade till arbetsläger och dömda? Att bli gripen är inte syftet, att bekräfta Dafa är däremot verkligt storartat, det är just för att bekräfta Dafa man går ut, eftersom ni redan har gått ut måste ni kunna uppnå bekräftande av Fa, det är det verkliga syftet med att gå ut. När de onda personerna frågar er om ni kultiverar Falun Gong kan ni låta bli att besvara detta, eller använda någon undvikande metod, inte självmant låta er gripas av de onda.

För närvarande finns det fortfarande elever som hela tiden säger att min Fashen låter dem göra så eller så, vilket leder till att de går till ytterligheter, jag har många gånger talat om att det bara är falska Fashen som direkt kan säga till elever att göra så eller så, dessutom är det bara när vissa elever håller starkt fast vid någonting som de falska Fa­shen dyker upp. Ty de gamla krafternas syften är att sabotera, och när elever har mycket starka fasthållanden, allvarligt talat var deras beteenden då i grunden en manifestation av demonnaturen och de drevs av känslor, utan förnuft, därför dök de onda upp. Från och med nu ska ni uppmärksamma att alla de som säger att det är min Fashen som direkt låter dem göra någonting är falska Fashen.

Som Dafa-lärjungar är era handlingar idag storartade, all manifestation av Shan från er är just det som de onda är mest rädda för. För det som slår mot Shan är definitivt ont. För närvarande saboterar de elever och Dafa, de handlingar som har använts är extremt onda, vågar inte bli upptäckta av människor och är rädda för att bli exponerade. Deras ondska måste kännas till av människor i världen, detta är också att rädda människor i världen, när de onda elimineras fullständigt fullbordar det samtidigt er själva och förstärker manifestationen av Fa i den mänskliga världen. Vet ni om att allt vad ni för närvarande har gjort redan har byggt upp de allra mest storartade och eviga mäktiga dygder för Dafa och för kultiverare i Dafa, när det här bladet blir vänt i historien kommer människor som har lämnats kvar i världen att kunna se att ni är storartade, framtida gudar kommer att för alltid minnas den här storartade historiska perioden. Att använda förnuft för att bekräfta Fa, att använda visdom för att förklara sanningen, att använda barmhärtighet för att sprida Fa samt rädda människor i världen, detta är att bygga upp Upplystas mäktiga dygder.

 

Li Hongzhi
9 augusti 2000