Alla Dafa-föreningar:

Det är absolut inte fel att använda fredliga sätt att berätta sanningen om oss för den kinesiska regeringen, men som kultiverare ska vi absolut inte tillgripa några extrema handlingar eller ord. När alla under det senaste året har berättat sanningen och välvilligt vädjat till människorna i världen och till regeringen utifrån ett barmhärtigt hjärta, har allt gjorts mycket upprätt.

Jag är glad för de Dafa-lärjungar (storartade liv) som har kultiverats fram av Dafa, jag hoppas också att det inte bortses från vikten av att studera Fa när ni berättar sanningen och vädjar till regeringen i framtiden, eftersom de alla ska gå mot Fulländning. Jag iakttar allt som eleverna gör och deras kultivering, hoppas att alla ska göra det ännu bättre.

 

Li Hongzhi
20 juli 2000