Att eliminera störningar

Lärjungar: Den här Dafa som jag har spridit till er, det är den enda garantin att ni ska kunna höja er i kultivering till och med till Fulländning. Om vissa människor på grund av att de inte släpper den vanliga människans fasthållanden, lockar till sig de onda varelser som har antagit min skepnad, till följd av deras fasthållanden, och låter dem utföra saker för att sabotera Fa, då befinner sig de här personerna i extrem fara, om de inte vaknar till kommer de att bli till spöken som saboterar Fa.

Min Fashen är min visdoms och energis skepnad, det finns absolut ingen skillnad i tanken jämfört med mig. Under den här onda saboterande prövningen av Dafa och lärjungarna har jag inte sagt en enda mening. Det är precis som vid tentamen på universitetet, hur kan en lärare berätta för er hur ni ska klara av frågorna under en tentamen? Hur kunde jag då i Fashens form berätta direkt för er hur ni skulle göra när jag inte sade någonting under den här prövningen?

På sistone har ett samvetslöst avskum i Hongkong stört Dafa väldigt allvarligt under flaggan av att min Fashen hade låtit vederbörande göra så och så, sådant demonspråk som när demoner uppstår i det egna sinnet, till och med mitt samtal i telefonen utnyttjades för att sabotera, gjorde kontinuerligt dåliga gärningar. Oavsett hur demonspråket kommer ut ur vederbörandes mun, flaggandet med min falska Fashen, så har jag ingen sådan elev. Om det finns någon som vill följa vederbörande i att sabotera Fa, då kan de följa med, vad jag vill ha är lärjungar som kultiverar öppet och rakryggat och är storartade gudomar som är oförstörbara som diamant.

Lärjungar: ni måste vara uppmärksamma vid den här kritiska tidpunkten. Fa är det jag som har spridit till er, min Fashen är bara manifestationen av min tanke, jag själv är den egentliga huvudkroppen, kan någon som inte ens erkänner mig räknas som en Dafa-lärjunge? Vissa elever som har gjort saker för Fas upprätande* får inte ha ett självgott hjärta. Nu är alla de samvetslösa och förblindade i stor fara, detta är deras förutbestämda undergång. Det är viktigare att ingen har samröre med det här uppviglandet som bedrivs av den här sabotören i Hongkong, ge inte den här personen en marknad. Det är inte det att Mästaren inte är barmhärtig. Under de här årens kultivering, förutom att jag redan har tagit på mig för mycket från er, har jag samtidigt oavbrutet påpekat och låtit er inse för att ni ska kunna höja er, har vaktat er för er säkerhets skull, har balanserat era skulder som ni gjort er skyldiga till på olika nivåer, för att ni ska kunna nå Fulländning. Det är inte vem som helst som kan göra det, detta har inte heller gjorts för vanliga människor. Men det är bara det att dessa personer är alltför samvetslösa, de vet inte att värdesätta Dafa eller ödesförbindelsen till kultivering.

Alla problem som har uppstått under den här onda saboterande prövningen har jag redan förut talat om för er under Fa-föreläsning. För dem som inte kultiverar genuint är det mycket svårt att klara detta. Nu ska ni alla vara ännu klarare över varför jag ofta låter er läsa boken mer! Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont, Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande.

För närvarande har det samvetslösa avskummet blivit manipulerat av underrättelsetjänsten, de som följer avskummet drivna av sina fasthållanden, även om de kan förstå nu är det väldigt svårt för dem att återfå ödesförbindelse till kultivering. Dafa är seriös, kultivering är seriöst, vem som helst som i världen har gjort vilka dåliga gärningar som helst så måste man betala själv. Jag vill inte att en enda lärjunge faller ner, men jag godtar absolut inte heller okvalificerade lärjungar.

 

Li Hongzhi
5 juli 2000


*Det kinesiska tecknet betyder även ’korrigerande’