Referenser till profetior

Lärjungar: Det som utspelar sig i Kina för närvarande har arrangerats historiskt, många människor har också i det förflutna förutspått detta. De väljer att säga det indirekt så att det anpassas till den världsliga gåtan och samtidigt varnar människor i världen, därför kan vanliga människor bara inse det efter att historien har passerat.

De händelser som utspelar sig i Kina för närvarande talade fransmannen Nostra­damus om i boken ”Århundraden” för några hundra år sedan:

År 1999 sjunde månaden
för att få kungen Angolmois att återuppstå
stora terrorkungen kommer att komma ner till jorden<
före och efter den tiden kommer mars att härska över världen
det sägs att det är för att låta människor få ett lyckligt liv

Vad han säger om år 1999 sjunde månaden, för att få kungen att återuppstå faller terror ner från himlen, det är just de få personer som har dolda motiv inom det kinesiska kom­munistpartiets centralkommitté som utnyttjar sina maktbefogenheter till att sätta igång en fullskalig ondskefull förföljelse av Dafa och Dafa-lärjungar, genom att arrestera, misshandla, skicka till arbetsläger, döma till fängelsestraff, förstöra böcker, de har använt militär, polis, underrättelsetjänst, diplomati samt alla radio-, tv-stationer, tidningarna och använder gangstermetoder på ett heltäckande sätt för att sprida rykten och förtryck, det verkar som om himlen faller ner, ondskan har nått ett stadium som täcker hela världen, syftet med att de gamla krafterna använder sina fördärvade synsätt för att arrangera den här händelsen är att så kallat testa Dafa på ett destruktivt sätt. Den process där Mästaren rätar upp Fa hos mänskligheten ser ut som processen att återuppstå från döden, sett ur gudomars synvinkel.

Beträffande meningen ”före och efter den tiden kommer mars att härska över världen” så syftar den på att Marx styr världen före och efter 1999. I själva verket är det för närvarande inte bara de samhällen som styrs av det ondskefulla kommunistpartiet som följer Marx, utan den sociala välfärden hos de välutvecklade länderna i världen är också onda kommunistiska saker under kapitalistiska system, på ytan är det ett fritt samhälle men egentligen verkar det som om hela världen sysslar med kommunism. Alla som kommit till välutvecklade västländer från länder som styrs av de ondskefulla kommunisterna har samma känsla: Det känns på samma sätt som med kommunismen här, förutom att de inte förespråkar våldsam revolution.

Den sista meningen ”det sägs att det är för att låta människor få ett lyckligt liv” syftar också på vad det ondskefulla kommunistpartiet talar om, att befria hela mänskligheten, att använda den höga skatten till att upprätthålla social välfärd i västvärlden.

På grund av att den här saken fortfarande håller på att avslutas avslöjas endast det här fåtalet meningar. I själva verket har profetiorna om den här tiden spridits i många länder. De ovanstående meningarna är endast för er referens.

 

Li Hongzhi
28 juni 2000