Att använda efter eget gottfinnande

Jag har alltid ogillat standardiserade innebörder och ytlig grammatik och ytliga ord hos den moderna kinesiskan, därför använder jag under Fa-föreläsning ofta inte standardiserad grammatik eller standardiserade ord! På grund av detta förstår vissa människor inte. Faktum är att ordens innebörd, vilken ändrades av moderna människor, redan har blandat in moderna människors åskådning, särskilt ord som bär på ateism eller politiska faktorer, det går absolut inte att använda dem under Fa-föreläsning, för att få eleverna att förstå använder jag bara så gott jag kan grammatik och ord från modern kinesiska.

Hur kan universums Fa standardiseras av den mänskliga kulturen? Kan jag bara förklara Fa-principer så bryter jag upp den mänskliga kulturen, bryter upp de där standarderna och bindningarna, använder efter mitt gottfinnande, för att uttrycka Dafa klart använder jag dem som jag vill. Exempelvis är mina meningar ibland väldigt långa, i meningen finns ord som används upprepat för att förstärka och fördjupa meningen, till och med då är det väldigt svårt att uttrycka höga, djupa Fa-principer med mänskligt språk. Beträffande orden använder jag dem i grunden efter mitt gottfinnande, till exempel skriver jag ofta om ”chengdu”* (grad) till ”chengdu”* (uppnådd grad). Jag tycker att beträffande hur mycket av en sak man har uppnått så bör man använda detta ord. Jag tycker om att skriva om ”zhenxiang”* (sanning) till ”zhenxiang”* (den sanna uppenbarelsen), för jag tycker att för den ursprungliga uppenbarelsen bör användas den här ”xiang” (uppenbarelse); jag tycker om att skriva om ”jue”* (absolut) till ”jue”* (bestämd), för jag tycker att detta ord är tyngre, att använda ”hong”* (ofantlig) för att ersätta ”hong”* (enorm), för universums Dafa passar det bättre med ”hong” (ofantlig) etcetera. Jag tycker inte om att standardisera meningar med mycket enkla ”skiljetecken”. När jag skriver artiklar är det ofta kommatecken hela vägen för att jag bara fokuserar på Fa-innebörden. Det finns inget måste-begrepp när det gäller den mänskliga standarden. Den mänskliga kulturen överlämnades av gudomar, det är bara det att den moderna kinesiskan har ändrats av moderna människors förvanskade tanke som bär med sig kritik av gudsfruktans- och politiska begrepp. Fa kommer att bringa allt det nya och rätta till mänskligheten, men den kan inte styras av allt gammalt, oriktigt och förvanskat hos människor. Syftet med att jag gick ut gymnasiet men inte studerade på universitetet var att alla sorters begrepp, teorem, definitioner, lagar, mänskliga teorier och alla sorters standardiserade saker inte skulle formas i tanken. Under Fa-föreläsningen går det absolut inte att blanda in dessa mänskliga saker i universums Dafa, vilka skulle göra att Fa skulle störas av mänskliga åskådningar.

Dafa är universums Fa, Dafa har skapat allt liv i universum, Dafa har skapat den existerande miljön och kriteriet för olika nivåers liv i universum, den har också skapat olika visdom hos liv på olika nivåer, inklusive den mänskliga kulturen, syftet med att sprida Dafa vida omkring är att räta upp universums Fa, samtidigt göra så att Dafas lärjungar i den mänskliga världen når Fulländning, Dafa fortsätter att skapa den nya mänskligheten och det kommer likaledes att bringa ny kultur till mänskligheten.

 

Li Hongzhi
28 juni 2000


*Samma uttal men olika tecken på kinesiska