Mot Fulländning

Att med fasthållanden studera Fa är inte genuin kultivering. Men det går att i kultiveringen successivt inse sina egna grundläggande fasthållanden, ta bort dem, så att en kultiverares standard kan uppnås. Vad är då de grundläggande fasthållandena? Människor i världen har byggt upp många tankekoncept, så de drivs av tankekoncept, jagar efter saker och ting som man önskar sig. Men när människor kommer till världen är det ödesförbindelsen som bestämmer ens livsväg och förluster och vinningar i ens liv, hur kan mänskliga tankekoncept tillåtas bestämma varje process i ens liv? Så den där så kallade vackra längtan och önskan har blivit en smärtsam strävan som man håller fast, men som man aldrig kan få.

Dafa har gränslös innebörd, har skapat allting på varje nivå i universum, inräknat givetvis också allting i mänskligheten, så förutom detta avskum som angriper Dafa bland människorna, som har utnyttjats av dessa dåliga, gamla onda krafter som håller på att utrotas, kan alla människor se vad de själva anser vara den goda sidan i Fa. En del människor har verkligen sett Dafas Fa-principer; och så finns det många elever vars mänskliga tankekoncept i Dafa har hittat olika sorters längtan och önskan i det mänskliga livet. Drivna av just det här mänskliga hjärtat som de håller fast vid har de kommit in i Dafas kultivering.

En del människor känner att Dafa passar deras vetenskapliga tankekoncept, en del känner att den passar deras principer för att vara människa, en del känner att den passar deras missnöje med politiken, en del känner att Dafa kan rädda den mänskliga, redan fallna moralen, en del känner att Dafa kan bota deras sjukdomar, en del känner att Dafa och Mästaren är upprätta med mera, mer mera. Det är inte fel att människor i världen har dessa hjärtan, längtar efter vackra mål och önskningar, men som en kultiverare går det givet­vis inte. Då får du komma in genom Dafas dörr driven av dessa tankar, men i kultive­ringsprocessen måste du betrakta dig själv som en kultiverare, och när du sedan läser boken, studerar Fa, gör flitiga framsteg, kan du tydligt se vilken din ursprungliga tanke var när du kom in till Dafa. Har kultiverat en tid nu, är det fortfarande den ursprungliga tanken, är det fortfarande detta mänskliga hjärta som gör att du stannar kvar här? Om det är så, då räknas du inte som min lärjunge, detta är att det grundläggande fasthål­landet inte har avlägsnats, kan inte förstå Fa i Fa. De som har gallrats bort när Dafa mött det heretiska och onda i prövningarna i Kina är alla dessa människor som inte har blivit av med sådana fasthållanden. Samtidigt har Dafa fått en del negativ påverkan.

Trots omständigheterna att många genuina lärjungar går igenom allvarliga svårighe­ter, förlängs sluttiden gång på gång, väntar på att dessa människor ska inse sitt grund­läggande fasthållande, eftersom många bland dessa människor har ödesförbindelse och att det finns hopp om Fulländning.

Vet ni? En av de största ursäkterna som används av de gamla onda krafterna för att angripa Dafa nuförtiden, är att säga att era grundläggande fasthållanden fortfarande är dolda, så svårigheten ökas, dessa människor bör pekas ut. Ni håller fast vid att Dafa passar den mänskliga vetenskapen, då styr dessa de heretiska och onda människorna till att sprida ut att Dafa är vidskepelse; ni håller fast vid att Dafa kan bota sjukdomar, då styr dessa de heretiska och onda människorna till att sprida ut att Dafa inte tillåter människor att äta medicin och 1400 människor dog; till och med när ni säger att Dafa inte involverar sig i politiken, då låter dessa de heretiska och onda människorna sprida ut att Dafa och Li Hongzhi har politiska krafter utanför landet, med mera; ni säger att Dafa inte tar emot avgifter, då säger dessa att Mästaren samlar på sig en förmögenhet. Oavsett vad ni håller fast vid så låter dessa de heretiska och onda människorna hitta på motsvarande lögn. Till och med när ni är oroliga för att Dafa ska saboteras skapar de falska Jing Wen. Tänk över det alla, en så stor prövning nu, den är ett stort test för att se hur Dafa, hur eleverna kommer att bli när Mästaren inte är närvarande, hur kan Mästaren säga någonting? Hur kan det berättas för er hur ni ska göra? Och med motsvarigheten till alla hjärtan hos människor och till alla fasthållanden, styr dessa de onda människorna att heltäckande utan undantag, och upplösande, testa Dafa och lärjungarna. Om ni genuint i kultiveringen kan avlägsna dessa mänskliga grundläggande fasthållanden, kommer denna slutprövning inte att vara så heretisk och ond.

En del människor kan ännu inte läsa boken helhjärtat, särskilt de som arbetar för Dafa, ni får inte använda några som helst ursäkter för att inte läsa boken eller studera Fa, till och med när du gör någonting för Mästaren, för mig personligen, måste du varje dag studera Fa med ett lugnt hjärta, måste kultivera genuint. När ni läser boken kommer alla möjliga tankar, de oräkneliga Buddhorna, Daos och Gudarna i boken tittar på dina löjliga, ömkliga tankar, de ser karma i de här tankarna som kontrollerar dig hemskt, och du håller dig fortfarande fast i illusionen och kan inte upplysas. Det finns till och med en del assistenter som inte läser boken eller studerar Fa under en lång tid, hur kan Dafas arbete göras bra? Omedvetet skapade ni många förluster som är svåra att återställa. Lärdomen bör göra er mer mogna. För att inte tillåta dessa heretiska och onda krafter att tränga in i er tanke är det enda sättet att ta vara på tiden att studera Fa.

Det som händer nu planerades för väldigt länge sedan i historien. Lärjungarna som har motstått trycket och gått ut för att bekräfa Fa är storartade. När jag pekar på och frågar de höga varelserna som till slut kommer att gallras ut, varför sprida ut lögner om mig och Dafa, så svarar de: ”Det finns ingen annan metod, du har gått för rätt, hur kan Dafa och dina lärjungar annars testas.” De som saboterar Dafa är bara en liten del av de onda krafterna, dessutom bara utnyttjar de dessa heretiska och onda liv som de också tror säkerligen kommer att gallras ut. I universum, de oräkneliga Buddhorna, Daos, gu­domarna och varelserna i ofantliga himlakroppar, stirrar alla på allt på detta lilla dammkorn i universum. Dafa har redan Fulländat allt i universum. Den mäktiga dygden är storartad och varar i evighet. Och lärjungarna som har gått igenom den heltäckande och svåraste prövningen har också etablerat en fast grund för Dafa i världen samt den sanna manifestationen av Dafa hos mänskligheten. Samtidigt har de fulländat sin storartade position. De heretiska och onda kommer att utrotas; avskummet i den mänskliga världen kommer också att få sin motsvarande vedergällning; de brottsliga och onda kan inte tillåtas att fortsätta. Lärjungarna väntar på Fulländning, jag kan inte heller vänta längre. I manifestationen av det goda och det onda har alla helt och hållet visat vilket resultat de kommer att få. Alla varelser, era framtida positioner är valda av er själva.

 

Li Hongzhi
16 juni 2000