Falun or Law wheel

Kort introduktion till Falun Dafa

Falun Dafa, även kallad Falun Gong, är en andlig metod som utövas av miljontals människor världen över. Den har sin grund i Buddha-läran och består av två delar: man förbättrar sin inre karaktär med vägledning av Falun Dafas undervisning samt utövar stillsamma övningar och meditation.

Falun Dafas trossystem gör det möjligt att utvecklas andligt genom disciplinerad utövning. Undervisningen uppmuntrar utövaren att frigöra sig från negativa tankar och beteendemönster, och att leva i samklang med universums grundläggande principer: Sanning, Medkänsla och Tålamod.

Utövandet av Falun Dafa medför ofta positiva förändringar i människors liv. Många upplever dramatiska förbättringar av hälsan, såväl som nyvunnen energi, klarhet i tanken och minskad stress. Framför allt upplever många att de i Falun Dafa har funnit en djupt berikande andlig väg.

Bakgrund och hur man lär sig

Falun Dafa lärdes först ut i Kina av Li Hongzhi, metodens lärare (eller ”mästare”, i enlighet med asiatisk tradition). Idag utövas metoden i över 80 länder, och Li Hongzhis undervisning har översatts till över 40 språk.

Falun Dafas grundläggande undervisning finns i boken Zhuan Falun. Den kan laddas ner gratis på denna webbplats eller köpas i bokhandeln. Övningarna och meditationen kan man lära sig genom att följa länkarna under Lokala kontakter, eller via undervisningsmaterialet på den här webbplatsen.

Falun Dafa lärs ut kostnadsfritt och är öppen för alla.