Video & Audio

För att köpa tryckta exemplar av boken Falun Gong, maila en beställning till order@konstochkultur.org
Tryckta exemplar av boken Zhuan Falun kan beställas i bokhandeln, eller på internet, från t ex bokus.com eller adlibris.com. ISBN 978-91-973759-4-8
Böcker, videos, CD:s m m på andra språk, klicka här.

Online LADDA NER
Audio (mp3)

Föreläsning 1

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

2

3

4

5

6

7

8

9

Föreläsning 1 (mp3)
Föreläsning 2 (mp3)
Föreläsning 3 (mp3)
Föreläsning 4 (mp3)
Föreläsning 5 (mp3)
Föreläsning 6 (mp3)
Föreläsning 7 (mp3)
Föreläsning 8 (mp3)
Föreläsning 9 (mp3)

VIKTIGT: Några av filerna är stora. Ett nedladdningsprogram kan användas för att minimera nedladdningstiden samt säkrare nedladdning. Free Download Manager är ett sådant program, men det finns även andra.

*** iPod MP4: Audio: 128 Kbps, 48k Hz, AAC. Video: 480 Kbps, 29,970 fps, 320x240

Allt material på denna sida är upphovsrättsskyddat och får endast användas för personligt, icke kommersiellt bruk, och får inte   distribueras. För kommersiellt bruk eller för distribuering av detta material, var vänlig kontakta Tianti Books, Inc.