Till Dafa-lärjungarna som deltar i Fa-konferensen i Taiwan

Hälsningar till de Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen i Taiwan!

Kultivering är en seriös sak och en process för att uppfylla era löften, förnya liv och återskapa heliga varelser. Oavsett var varje liv kommer ifrån, i detta avgörande ögonblick i historien väljer alla kännande varelser sin egen framtid. Vad Dafa-lärjungar behöver göra är att ge människor hoppet om räddning och leda liv som kan räddas in på återvändandets väg. Därför måste ni studera Fa väl och bli sanna kultiverare; först då kan ni axla den här uppgiften och uppfylla detta heliga och storslagna ansvar.

Jag önskar er Fa-konferens framgång!

Mästare Li Hongzhi
Den 9 december 2023