Behandla Mästarens familjemedlemmar på rätt sätt

Kultivering i Dafa är seriöst. När Mästaren först kom till världen var Hans enda syfte att rädda alla varelser från förintelse. Ensam kom Han till den onda världen, utan några relationer eller band, och inkarnerade bland människor och Han delade sedan upp sig i oräkneliga varelser som spred sig till varje hörn av världen och till varje etnicitet. Från kungar till vanliga människor, från gudar i den trefaldiga världen till positioner i underjorden, finns det ingenstans där Han inte har varit. På så sätt har Han bildat omfattande släktskap med varelser i alla världar, och därmed, livstid efter livstid, bildat relationer med otaliga föräldrar, fruar, barn och bröder och systrar i varje värld och varje rike. Å ena sidan är detta för att värna moralen i den mänskliga världen, å andra sidan är det för att knyta heliga band med alla varelser, vilka sedan skulle nyttjas när det är dags för räddningen av dem som har mänskliga kroppar. Under den långa, utdragna historien har de flesta varelser och världens människor etablerat olika slags ödesförbindelser med Mästaren; särskilt världens människor − de flesta har varit släkt med Mästaren. Dafa-lärjungar i synnerhet, de flesta har varit nära familjemedlemmar till Mästaren under många livstider, och detta är också den huvudsakliga anledningen till denna ödesförbindelse – den att de har kunnat bli Dafa-lärjungar.

Vid den här tiden har kosmos Fa-upprätande börjat, och en del människor har kommit hit och blivit Dafa-lärjungar, en del har kommit och blivit varelser som ska räddas, en del har kommit och blivit släktingar, vänner, klasskamrater och kollegor, och naturligtvis finns det de som har kommit och blivit en bror, syster, hustru eller barn. Förutom Mästaren är de alla Dafa-kultiverare, och alla har uppdraget att rädda sig själva och andra, och att hjälpa Mästaren att rädda alla varelser.

Men i slutet av den yttersta tiden är människans hjärta inte rättfärdigt, moralen är låg, människors tankar och uppförande har avvikit, och i synnerhet är det onda kinesiska kommunistpartiets (KKP) skada på människans hjärta och moral särskilt farlig och ondskefull. När Dafa-lärjungar räddar människor och kultiverar i en sådan kaotisk värld är det omöjligt för dem att inte påverkas av den nuvarande miljön, och så fort de börjar slacka i kultiveringen kommer de att använda en vanlig människas hjärta och en vanlig människas föreställningar för att se på saker och ting, och det kommer att bli farligt om det fortsätter en längre tid. Det är därför Mästaren säger till alla att inte slappna av i kultiveringen.

Det jag vill ta upp nu är frågan om hur man ska behandla Mästarens familjemedlemmar i det här livet − det har blivit en framträdande fråga som till fullo visar "det mänskliga hjärtat". Ibland ignoreras till och med Mästarens ord. Är du fortfarande min lärjunge om du inte lyssnar på mig? Oavsett om du behandlar Mästarens familjemedlemmar bra eller illa kommer det att påverka deras kultivering. Har du tänkt på det? Otillbörligt smicker i synnerhet, skadar faktiskt Mästarens familjemedlemmar. Det finns också de som bemöter Mästarens familjemedlemmar så som de skulle bemöta Mästaren, och det finns andra som ger dem pengar och saker. Vad är din motivation? Inga Dafa-projekt får samla in pengar från utövare. Alla Dafa-projekt måste, när de under speciella omständigheter får mer än tusen dollar, rådgöra och få godkännande innan de kan ta emot pengarna. De som ger pengar av självhävdelse skadar andra och skadar sig själva. Du drar skam över Mästarens familjemedlemmar och Mästaren! Faktum är att en del människor vill få något från Mästarens familjemedlemmar, och en del andra vill söka genvägar i kultiveringen − det finns alla slags löjliga mänskliga fasthållanden. Ytterligare andra tror att Mästaren kommer att visa dem särskild hänsyn efter att ha fått reda på det − vad tar ni Mästaren för? Faktum är att även om de skulle acceptera någonting så skulle de inte våga berätta det för Mästaren. Och sedan finns det de som ger pengar men inte får några fördelar, så de blir förbittrade, och en del ångrar sig och börjar orsaka problem. Allt detta är saker som den röda demonen bakom det onda KKP vill göra!

Kosmos håller på att förintas, och en varelses enda chans att undkomma sluttidens förstörelse är att erhålla Dafa. Med något så stort som kosmos, hur kan du inte ta det på största allvar? Förr i tiden visste inte ens gudarna i kosmos att kosmos hade Fa, och ändå ges den nu till människor för att de ska utöva kultivering. Vilken ödesförbindelse! Vilken överväldigande nåd! Vilken sorts hjärta ska du bemöta det med! Från det ögonblick då Dafa började spridas har hänsyn tagits till att världens människor, inklusive gudarna, har begått otaliga synder under kosmos långa historia, livstid efter livstid − särskilt världens människor. För att sådana varelser ska kunna räddas är enda sättet att bortse från deras tidigare synder. Vilken nåd av räddning som Dafa erbjuder! Vilken enorm barmhärtighet! Vilken helig nåd! Hur många har tänkt på detta? De som använder mänskliga fasthållanden och mänskliga föreställningar för att bemöta Dafa och Mästaren − är deras hjärtan värdiga detta enorma uppdrag och denna gudomliga nåd?

I själva verket, för att tillåta mängder av varelser att bli räddade under räddandets gång, bortses helt från deras tidigare synder − dock är detta inte helt utan gräns. I kosmos Fa-upprätande granskas hjärtat hos världens människor och hjärtat hos de olika gudarna. För att kultivera i denna utan motstycke kaotiska värld får man ha en förståelseprocess; det kan finnas de som är flitiga och de som under en tid inte är flitiga, liksom de som förstår och de som tillfälligt inte förstår; trots allt är människans visdom begränsad. Men som en del av dagens mänsklighet, särskilt som en av Dafa-lärjungarna, finns det två saker som ni absolut inte får göra: Den ena är att vanvörda och bedra Mästaren! Och den andra är att störa räddningen av varelser! För detta är den grundläggande skiljelinje som avgör om en varelse stannar eller går. Det är inte tillåtet att ens snudda vid den!

Slutligen, låt mig säga er att Mästarens barmhärtighet är nästan oändlig, men kraven vad gäller om en varelse ska räddas eller inte, och standarden för Dafa-lärjungar, är extremt seriös.

Mästare Li Hongzhi

13 september 2023