Varför rädda alla liv

Varför vill Skaparen rädda alla liv? Därför att Han älskar dem alla! Och därför att det var Han som gav dem liv.

När himlakropparna nått den sista fasen i cykeln bildande, varande, degenerering och förintelse ägnade Skaparen 200 miljoner år åt att skapa Den trefaldiga världen. För att liven skulle kunna räddas arrangerade Han många olika former och möjligheter åt dem. Samtidigt lade Han grunden för mänsklighetens kultur, tankar och beteende. Han använde också sin gudakropp för att lösa upp och eliminera alla varelsers synder och karma! Han har gett allt Han har för att rädda alla liv.

För att hjälpa människor att uppfylla gudars krav när räddandet skulle påbörjas vid tidens slut, har Skaparen under de 200 miljoner åren inkarnerat oräkneliga gånger, på en och samma gång i många kroppar, för att lägga grunden för mänsklighetens kultur på jorden och vaka över den mänskliga moralen. Under den oerhört långa historiens gång har liven reinkarnerat om och om igen och väntat i tiotals miljoner år. Så småningom har världens människor (inbegripet olika etniciteter), med sina livs sanna kroppar oftast format olika familjeband med Skaparen. Därför älskar Skaparen sina människor ännu mer. För att vid tidens slut ännu bättre kunna erbjuda räddning, kan de liv som saknar denna sorts band med Skaparen, inte bli människor vid denna tid. För närvarande hör alla världens människors sanna kropp till Hans folk. Till och med de gudar som människor tror på, de som inkarnerade som människor för att lära ut Fa eller lära ut Dao, är alla Skaparens människor. Syftet var att dessa gudar skulle använda människokroppen för att lägga en gudomlig kultur som grund inför Skaparens slutliga räddande av världens människor. De olika rättfärdiga religioner som finns kvar har också funnits för att upprätthålla den mänskliga moralen, under den tid då människor väntade på Skaparens slutliga räddning. För Skaparen är det Hans rättighet att älska sina människor och Hans kärlek är ännu större för dem som Han ser som värdiga. Han är i sin fulla rätt, och ingen har rätt att blanda sig i! Det är den högsta nåden från Honom till liven!

Skaparen är Herren över alla himlakropparnas gudar, och Han är skaparen av alla herrars Herre, och av alla konungars Konung. Han är Härskaren över vartenda liv, inklusive alla människor, gudar och ting i den Trefaldiga världen, vilka Han har skapat. För alla liv är Hans kärlek den högsta och heligaste nåden! Att bli älskade av Honom är den största ära för världens människor!

Mästare Li Hongzhi
17 april 2023

(Översatt 23 april 2023 via främst från Blå gruppens översättning till engelska och från kinesiskan)