Hälsningar till den europeiska Fa-konferensen

Jag hälsar Dafa-lärjungarna som deltar i den europeiska Dafa-konferensen!

Under Fa-konferensen kommer ni att dela personliga erfarenheter av kultivering med era medutövare och därmed hitta era egna tillkortakommanden, så att ni kan förbättra er själva under den fortsatta kultiveringen, vilket ju är mycket bra! Som Dafa-lärjungar är detta nödvändigt, eftersom det är endast genom att ni förbättrar er själva i kultiveringen som ni kan göra det ni ska göra på ett bra sätt. Jag önskar er Fa-konferens fullständig framgång!


Mästare Li Hongzhi
11 september 2022