Vakna

Fas upprätande av himlakropparna är redan avslutat, för närvarande håller det på att gå över till Fas upprätande av människovärlden. De flesta Dafa-lärjungarna kommer att följa Mästaren till Fas upprätande av människovärlden.


Men, under denna process kommer många liv som har mycket stor karma, samt det ondskefulla kommunistpartiets anhang, att förintas helt. Samtidigt, de Dafa-utövare som inte har uppfyllt sina löften som de skrev på med sina liv när de kom till världen – till exempel de som inte gör väl det som Dafa-lärjungar bör göra, inte gör det som kan rädda människor, de som under lång tid har stört utövarnas kultiveringsmiljöer på grund av sina starka mänskliga fasthållanden; de som följer dem som har fått förvrängda insikter eller följer KKP-spioner som låtsas vara utövare och allvarligt har skapat störningar för utövarna – alla dessa kommer att få ta konsekvenserna när löftena ska vara uppfyllda. Mer konkret finns det en del som har fastnat i mycket ”Qing”, som länge inte har tagit det på allvar och därmed blivit en måltavla för spioner som låtsas vara utövare. De sjunker djupare och djupare, och är inte mottagliga, vem som än talar till dem. Till exempel, den kvinna från Singapore som dök upp i Japan, Mästaren har redan talat om det men vissa vill fortfarande inte inse det. Mästaren nämnde inte hennes namn då eftersom hon inte är värdig. Denna person verkar vara mycket flitig, hon låtsas vara väldigt mjuk och sårbar och är väldigt duktig på att vilseleda andra. Det finns några som hela tiden följer henne och får förvrängda insikter. Bland dem finns de som beundrar Gong-förmågor och har blivit förledda av henne. Hon talar ofta om sina ödesförbindelser med den och den från tidigare liv. Sådant tal är att öppet flörta med manliga utövare. När en del utövare hör detta blir de så charmade och tror henne. Just nu är de människorna i störst fara.


Det finns också en del utövare, bland andra de som har utövat länge, de gör vanligtvis alla saker för Dafa och har inte heller halkat efter i Fa-studierna, men i kritiska ögonblick kan de ändå inte ta sig igenom vissa saker. Den Dafa som ni kultiverar har skapat allt liv i universum, den har skapat storartade gudomar och har också skapat ytterst små virus och bakterier. Ni är Dafa-kultiverare som hjälper Mästaren att rädda människor. I räddandet av människor har ni redan hjälpt många att eliminera bakterier och virus som är hundra och tusen gånger farligare än pandemiviruset. Under pandemin kan ni dock inte positionera er själva rätt. En del är rädda att bli smittade och en del vägrar att vaccinera sig, är du i den stunden fortfarande värdig titeln Dafa-lärjunge? Det finns naturligtvis också kvinnliga Dafa-lärjungar som är gravida. Jag talar inte om huruvida ni ska vaccinera er eller inte, och inte heller om hur smittan kommer att påverka er. Gå inte till en annan ytterlighet. Allt det är mänskliga fasthållanden. Det jag vill säga dig är att du utvärderar dig själv med ett mänskligt hjärta, snarare än att titta på frågan från en kultiverares synvinkel. Det innebär att det finns ett kryphål i din kultivering.


Just nu finns det också en del som håller mycket fast vid politiska och vanliga människors debatter i samhället. Glöm inte vad det är vi gör. Det är inte ert uppdrag att förändra samhället. Dagens samhälle har redan kommit till slutet av slutet, alla dåliga manifestationer är oundvikliga. Allt vi gör är för att rädda människor. Låt det gamla universum gå, ert uppdrag är att rädda liv till det nya universumet. Att rädda människor till Fas upprätande av människovärlden och att återuppväcka traditionell kultur, det är vad som behövs under Fas upprätande av människovärlden som är nästa period i historien. Det har inte varit någon Fa-konferens på länge, så det som har sagts är till för att ni ska kunna vandra på er kultiveringsväg upprätt och slutligen uppfylla era historiska löften. Ni har tagit er fram på vägen med otaliga svårigheter, snubbla inte på mållinjen. Även om vissa människor gör en del dumma saker då och då så är Dafa-lärjungarnas titel något som alla gudar beundrar.Li Hongzhi

18 november 2021Övers. anm.: Översättning från kinesiska, uppdaterad 211123