En sträng varning

En del individer pratar offentligt på sociala medier om de konflikter som uppstår inom Dafa-kultivering. Detta går allvarligt emot Dafa-lärjungars historiska uppdrag, vanhelgar de högtidliga och heliga löften till Gudarna som Dafa-lärjungar skrev under med sina liv, och saboterar världens människors hopp om räddning. Dessa individer omvandlar ofta sina fasthållanden i hjärtat till missnöje och letar upp människor för att ventilera det, samtidigt som en del människor faktiskt stödjer och uppmuntrar dem – de med liknande sinnestillstånd letar upp varandra.

Dessa individer plågas inte av skammen att de inte gjorde bra ifrån sig medan de var i Kina, inte ens av att ha upplyst sig på en ond väg och gått över till den mörka sidan. De har inte dragit någon lärdom av detta, inte på allvar korrigerat sina tidigare misstag, avslöjat sina brister eller blivit flitigare. Istället är de slappa och har fortfarande en dålig påverkan efter att de kommit utomlands. Det är oftast dessa individer som orsakar problem mellan utövare. Dessutom finns det de som inte var flitiga ens från början och hade en massa fasthållanden, de gjorde dåligt ifrån sig i Kina, och efter att ha kommit utomlands är de fortfarande likadana och håller sig aldrig till Fa. Trots detta har de startat egna mediekanaler, och med alla sina mänskliga fasthållanden pratar de strunt och saboterar allvarligt Dafa-lärjungars ansträngningar med att rädda människor. Av dem som ger dem uppmuntrande kommentarer är de flesta troll från ”50-centsarmén” såväl som KKP-spioner, samt ett fåtal personer som kallar sig utövare men som inte kultiverar genuint.

Det slutliga ögonblicket som avgör huruvida Dafa-lärjungar kan fullgöra sina uppdrag eller ej är inte långt bort. Tänk på var du vill hamna, det är bäst att du ser upp för egen del! Dafa-lärjungar lever i den här världen för att kultivera sig själva väl och väl fullgöra det historiska uppdraget att hjälpa Mästaren med att rädda människor; det mänskliga samhället existerar fortfarande idag just för att Dafa ska rädda människor. Är du fortfarande inte klar över det?! Släpp ditt missnöje; det är ditt fasthållande. Vakta din tunga. Du har inte rätt att prata om saker som inte är i linje med Fa bland utövare. Slutför ditt uppdrag – det är ditt enda hopp om en framtid. Endast genom att ta Fa som Läraren och inte ändra på det hjärta du hade i början, kan Dafa-lärjungar nå fullbordan!


Li Hongzhi
31 augusti 2021

Övers. anm.: Översatt från engelska och kinesiska 210905