Fa-undervisning vid Västra USA:s
Fa-konferens 2013

Li Hongzhi
19 oktober 2013
Los Angeles, USA

(Långa varma applåder från alla närvarande)

Det mäktiga Romarriket skulle aldrig ha förväntat sig att bli besegrat av de kristna. För att uttrycka det klarare så var det förföljelsen av de kristna som medförde kejsar­dömets fall. Även om det kan tyckas som om ingen i dagens samhälle skulle våga röra det formidabla och arroganta, ondskefulla KKP, se på hur [regimerna i] de östeuropeiska länderna föll på nolltid. Gudar kontrollerar allting. Det ondskefulla KKP:s förföljelse av Falun Gong är likadan som Romarrikets förföljelse av de kristna – de trodde att de var formidabla och de var fruktansvärt arroganta och helt oresonliga. KKP förväntade sig aldrig att det skulle komma till den här punkten idag. På precis samma sätt som det försatte Dafa-lärjungar i ett konstant tillstånd av oro i början av förföljelsen så är det nu de som är oroliga och rädda oupphörligt. Men det räcker inte med det. Allt som de har gjort kommer att bringa vedergällning, garanterat. Jag sade för länge sedan att en människa måste ta konsekvenserna av allting han gör i den här världen; vad han än har gjort så måste han betala för det via karmisk vedergällning. I en del fall kommer vedergällningen genast, i den här livstiden. Detta fungerar som påminnelse, eller varnar, människor. I andra fall kommer vedergällningen senare.

Hursomhelst har ingen ond regim i historien någonsin fått ett gott slut. Det finns mängder med läxor från historien, men när onda människor har blivit galna, när ens huvud är fyllt med ondska, eller när sinnet överväldigas av avundsjuka, så spelar det ingen roll vad du säger, det kommer att vara för döva öron. Den här förföljelsen är som den romerska förföljelsen av kristna på den tiden, bara värre. Den omfattar brott som aldrig tidigare har begåtts på den här planeten: så extremt skamlösa att de faktiskt tar organ från levande Dafa-lärjungar och det sker i en oerhörd omfattning. Men ni ska veta att alla gudar i den kosmiska kroppen bevittnar de här brotten!

Som Dafa-lärjungar, som människor som kultiverar, vet ni att kultiverare ser människolivet som rätt kort och inte som det viktigaste. Vad är då viktigt för dem? Den himmelska rang som de kommer att uppnå genom sin kultivering. Alla människor som kommer till den här världen har ett uppdrag; alla människor som kommer till den här världen har ett syfte. I början av Fa-upprätandet sade många gudar till mig: människorna som nu är i den här världen kom alla för Fa, men inte alla är här för att spela en positiv roll för din Fa. Men hur situationen än är, vilken sorts människa någon än må vara, med den här Dafa framför sig … ni vet att från gamla tider fram till i dag kunde ingen av dessa som kunde förutse framtiden – de stora tänkarna, helgonen eller vise männen – på ett bra sätt förklara kosmos grundläggande sanningar, principerna för kultivering eller kopplingen mellan människor och det gudomliga. En del kanske säger att alla himlens djupaste mysterier har blivit avslöjade när denna Fa lärdes ut den här gången. Frågan är bara huruvida du väljer att läsa den och kultivera enligt den. Om du väljer att läsa den, utöva den, kommer allt att hittas i den.

Fasthållanden av alla de slag hindrar människor som lever i den här världen att ha ett lugnt sinne. Och det gäller särskilt i dagens kinesiska samhälle. Där har det ondskefulla KKP alltid– i syfte att fördärva kinesernas tänkande, hövlighet och moral – genom subtil påverkan, genomfört saker systematiskt, på ett ytterst systematiskt sätt. Ta en titt på människorna över hela Kina – en sådan enorm grupp människor – och ni kommer att upptäcka att praktiskt taget allas huvuden är upptagna av tankar på att bli rika, bli rika snabbt. Det ondskefulla partiet vill att människor ska ha detta fokus i sinnet och inte fästa något avseende vid de saker som partiet gör. Med sina ständigt rastlösa sinnen kan kineser inte finna frid ens för en stund. Alla kineser är sådana nu. Är det normalt? Som ni vet, i västvärlden, eller i normala länder, kan människor tjäna sitt uppehälle och ha ett normalt arbete. Det är bara en del av livet. Människor för ett normalt liv och finner glädje i vad livet än har att erbjuda. Det är så människor är över hela världen, till skillnad från vad kineserna har gjorts till av det ondskefulla partiet. En persons ekonomiska situation är resultatet av karma från hans tidigare liv; om det är något du inte ska ha så kommer du inte att få det. De oroliga sinnena [som dagens kineser har] får dem att slå dövörat till inför sanningen. De inser inte att Dafa-lärjungar försöker rädda dem, eller att gudarnas vrede snabbt närmar sig. Förutom det ovanstående har de lögner som ondskan har ingjutit i människor givetvis fått dem att avvisa Dafa-lärjungars sanningsförklarande. Och det räcker naturligtvis inte med bara detta. Det finns också väldigt många onda faktorer bakom människor, såväl som onda faktorer till och med inuti människors kroppar, som kontrollerar dem och hindrar dem från att lyssna till sanningen.

Saker och ting förändras naturligtvis drastiskt nu, och de onda faktorerna elimineras fortlöpande. Fa-upprätandets enorma kraft kommer från mikrokosmos och går mot ytan. Inte ens uttrycket ”täcker himlen och jorden” passar för att beskriva det. Tänk på detta: hur stor måste tätheten vara om det kommer fram från mikrokosmos och går mot ytan? Det skulle vara oräkneliga gånger tätare än vatten – omfattande allt och utelämnande inget. Vem har gjort vad, varenda tanke som en person har haft, vad en person har gjort, vad som gjordes i historien – alltihop kommer att bli levande och klart. Vare sig det var en historia på sammanlagt 100 eller 200 miljoner år som mänskligheten genomgick så var allt det för att invänta den här sista dagen. Hela mänskligheten vet att människan har hamnat i en ytterst farlig situation. Så jag kommer inte med något sensationellt, eller hur? Jag överdriver inte eller bara tänjer på sanningen, eller hur? Alla vet det. Och rege­ringarna i en del länder vet ännu mer om det här. De försöker bara hålla saker och ting stabila när vi går igenom den här perioden i människans historia, och väntar och hoppas att det ska hända mirakler, att gudar kanske ska vara nådiga. Men till och med en del gudar omskapas av Fa-upprätandet.

Numera är människor en aning vaknare, nu när ondskan har rensats bort. Åtminstone kan de tänka över saker själva nu. När ni klargör sanningen för någon är det nu den personen själv som tänker över det, snarare än att han kontrolleras av ondskan. Det här gäller särskilt i Fastlandskina. Faktum är att när ondskan var som vildast var det inte ett problem bara för Fastlandskina – människor över hela världen kontrollerades av ondska. Nu är det annorlunda och människor nyktrar gradvis till.

Som ni vet har ett stort antal medlemmar av det ondskefulla KKP lämnat partiet på grund av Dafa-lärjungars sanningsklargörande. Det är utomordentligt, och antalet som har trätt ur växer ständigt. Jag pekade tidigare på att det finns andra faktorer som får människor att inte tänka på rätt saker. De vars sinnen har rörts till av det ondskefulla KKP tänker på att bli rika eller på andra dåliga saker. En sådan väldig grupp människor är i ett tillstånd som inte anstår mänskliga varelser, och det påverkar deras förmåga att höra sanningen. Det är farligt.

I början av Fa-upprätandet sade jag att kineser inte är enkla varelser. Varför tillämpas demokrati i den här världen? Jag har förklarat detta tidigare. Dagens människor anser att demokratiskt styre är utmärkt. Men det här är faktiskt också något som gudar arrangerade. För det första var det nödvändigt att det gjordes på det här sättet, eftersom det var något som styrdes av omständigheterna. För det andra var alla nationernas kungar inte längre där, de var inte längre i sina ursprungliga länder. Tidigare, när en kung gick bort så skulle han reinkarnera och fortfarande bli kung, för den etniciteten fördes hit av honom från himlen där ovan. De kännande varelserna från hans himmelska
kungarike skulle först komma till Kina för att forma ödesförbindelser, och de skulle leva där under en dynasti; därefter reinkarnerade de på olika platser runtom i världen och bildade etniska grupper. Innan Dafa först spreds reinkarnerade de olika tidsperiodernas kungar från de olika etniciteterna – i stort antal – alla i Kina. Och på senare tid kom många representanter från höga nivåer för att erhålla Fa, och ännu större kungar från himlen reinkarnerade också i Kina. Många historiska personligheter med stor dygd reinkarnerade också i Kina, för Dafa skulle spridas där. Men störningar från de gamla krafterna har gjort att de har gått igenom de hårdaste av tester i den miljön. De gamla krafterna ansåg att när väl dessa människor erhöll räddning så skulle den enorma gruppen liv bakom dem, som de representerar, också erhålla räddning. De onda gamla krafterna såg detta, så de utnyttjade intensivt varelser på låga nivåer och dåliga människor till att förfölja Dafa-lärjungarna. Och medan de skadade saker och ting rörde de till människors tänkande, däribland vanliga människors; fick dig att inte ha några upprätta tankar eller att vackla när det gällde Dafa; eller fick vanliga människor att inte lyssna till sanningen, eller att till och med följa ondskan i förföljelsen och förtalet av Dafa-lärjungar. Synderna de har ådragit sig för detta är helt enkelt enorma.

Men likväl sprids Dafa vida omkring, och jag uppmanar er fortfarande att rädda kännande varelser. Beträffande vad framtiden bär med sig så får vi bara vänta och se. För närvarande ska Dafa-lärjungar rädda människor, och därför har jag iakttagit hur det går med sanningsklargörandet i varje område. En del platser för sanningsklargörande har verkligen gjort ett utmärkt jobb. Det finns ett ökande antal turistgrupper från Fastlandskina nuförtiden. Det här är ett arrangemang för att människor ska få höra sanningen i en annan miljö. Våra platser för sanningsklargörande utgör faktiskt frontlinjen – frontlinjen för klargörande av sanningen. Men en del områden har slutat med det här eftersom de är upptagna med andra projekt. De har också effekt, naturligtvis, och bör göras; jag bejakar alla Dafa-utövarprojekt, eftersom de alla kan ha effekt när det gäller att klargöra sanningen och rädda människor. Men nu är det så många turistgrupper, och särskilt många av turisterna från Fastlandskina har inte kunnat höra sanningen.

Många saker är under Fa-upprätandeperioden inte så enkla, och ingenting är en­dimensionellt. Saker som är arrangerade av gudar involverar många faktorer. När någon [från Kina] beger sig utomlands, ja, eftersom han inte kan höra sanningen medan han är i Kina, blir han inte styrd att bege sig utomlands så att han kan få reda på sanningen? Ni kan inte överge de här människorna. Vi måste fortfarande göra ett gott arbete med att klargöra sanningen på turistplatserna i alla regioner.

Det mänskliga sinnet är komplext. Jag har talat med er tidigare om hur en människas hjärna bara är en bearbetningsfabrik. En människa föds från sin moders sköte, med sina föräldrars kött och blod, och växer sedan genom att konsumera jordisk föda. Och vid döden, vare sig han begravs i jorden eller kremeras, så blir han till stoft. Själva hjärnan är egentligen inte ursprunget för ens tankar. Har inte människor en urande? Består inte en människas kropp också av en del som är i olika mikrokosmiska lager och som inte är i ytdimensionen? Alla de kan generera tankar. En del människor har sagt att människokroppen är ett universum i miniatyr. Tänk hur många celler som ryms i en människas hjärna. Och hur många molekyler består de cellerna av? Och hur många ännu mycket mindre partiklar består de molekylerna av? Varje pytteliten partikel, så som den är placerad i rymden, ser ut som en himlakropp gör för det mänskliga ögat. Alla tittar utåt. Varje planet i det stora universumet har liv på sig, det är bara det att det inte är i ytdimensionen och därför är det osynligt för er. Amerikas rymdteknologi sägs vara så avancerad, men när de landar på andra planeter ser de ingenting där förutom en öde värld. Men det är inte öde där; det är bara det att människans teknologi är alltför ytlig. Hur många planeter finns det i detta universum? Cellerna, molekylerna och de mycket mindre partiklarna i den mänskliga hjärnan är arrangerade likadant som i det universum vi ser, och till och med strukturen är densamma. Hur många partiklar finns det i er mänskliga kropp? Hur många planeter finns det inuti er hjärna? Om liven på de där pyttesmå partiklarna (det vill säga planeterna) skulle titta på partiklarna som är utspridda i hela hjärnans rymd, skulle det då vara annorlunda än hur människor tittar på planeter eller universum? Om ni skulle titta på det på det här sättet, innehåller inte en människas hjärna ett stort universum? Och hur många varelser, hur många gudar och hur många ännu större varelser existerar där i de dimensionerna? Om man utgår ifrån att alla de oräkneliga varelserna har sina egna sinnen, exakt varifrån kommer människornas tankar? Det är utomordentligt komplext.

Innebär det då att det inte finns någonting en människa kan göra åt det? Han kan göra något åt det. Hur då? Hjärnan i den här ytdimensionen har, när den agerar tillsammans med ens huvudurande, förmågan att ta kontroll över formandet och uttryckandet av ens tankar på den ytliga nivån, och detta omfattar att styra ens handlingar. Det viktiga är vad du väljer innan en idé kommer upp. Det bör också påpekas att alla liv i kosmos skapades av Fa och var assimilerade till den. Men om du förorenar eller fördärvar dina tankar på ytan; om du har fasthållande till någonting; eller om ditt huvud är fyllt med onda saker från det moderna samhället, med det ondskefulla partiets lögner om förföljelsen, eller med negativa tankar till följd av den lögnaktiga propagandan om förföljelsen, då kommer det att hindra dig från att höra sanningen som Dafa-lärjungar berättar för dig, och få dig att missa chansen att bli räddad.

Jag vet att bland de utövare som sitter här är en del inte flitiga och en del är inte alls flitiga. Men Mästaren tänker: vad ska ni göra med er själva? Varför kan ni inte ha upprätta tankar? Är inte Mästaren här för att rädda er? Är inte denna Fa här för att rädda er? Och dessutom axlar ni ansvaret att rädda andra. Men om ni inte ens sköter er själva väl, vad kommer då att hända? Om ni inte uppfyller de löften som ni gav till gudar så kommer konsekvenserna att bli vad som anges i era egna löften.

Även om den här Jorden må vara liten i Fa-upprätandet så såg alla liven i den kosmiska kroppen att den var en säker tillflyktsort. På alla andra ställen upplöses och exploderar planeter. Ni är medvetna om de uppgifter som astronomer har avslöjat, eller hur? Det sker explosioner överallt i hela kosmos. Varför finns det så många utomjordingar [här]? De såg att Jorden var den säkraste platsen, så de skyndade hit. Naturligtvis stoppades ett stort antal av dem och förbjöds att komma till jorden. De som hade kommit under tidigare perioder har förbjudits att röra till saker, annars hade samhällena på den här Jorden hamnat i kaos för länge sedan. Eftersläntrarna uppmanades att gömma sig nära solen. Även de på månen var bland dem som kom tidigt. De såg alla att det var säkert här. Och vad beror det på? Fa-upprätandet äger rum här; det här är Fa-upprät­andets hjärta. Gudar från hela kosmos – till och med väldigt stora – har reinkarnerat här. Men beträffande om det till sist kommer att vara säkert här, om det lyckas eller misslyckas, beror på hur Fa-upprätandet går. Om Fa-upprätandet inte lyckas den här gången så kommer Jorden inte att behållas, och inte ens kosmos kommer att finnas mer.

Som ni har sett utifrån den nuvarande situationen så närmar sig de ondskefulla så kallade ”testerna” av Dafa-lärjungar snabbt slutet. Varje persons positionering har så gott som bestämts, och nu handlar det bara om att ni gör stora ansträngningar för att rädda världens människor medan ni fulländar er himmelska rang. Stanna bara upp en stund och reflektera över människorna i den här världen. Ja, som gudar visste de för länge sedan till vilken grad den här Jorden skulle förorenas, eller skadas av ondska under Fa-upprätandeperioden, och ändå, med häpnadsväckande mod, gick de från att vara magnifika, heliga, höga och ädla gudar till att hoppa ner i denna kloak, denna smutsiga värld. Vem skulle tidigare ha vågat komma? Kom de inte utifrån en tro på att de skulle bli räddade när Dafas vida spridande började?! Det var utifrån den motivationen, med sådana upprätta tankar, med en sådan tro på Dafa – som Dafa-lärjungar, borde ni då inte rädda dem? Dessutom finns det väldiga grupper av varelser bakom dem, vilka alla är gudar, och kanske de en dag kommer att vara en del av de många gudar, eller kännande varelser, inom din slutliga himmelska nivås domän.

Nyligen har en hel del utövare kommit ut från Fastlandskina. Oavsett hur de kom så är jag medveten om att många gjorde ett bra jobb i Kina, medan jag ser att många gjorde dåligt ifrån sig. När de sedan kommer utomlands och upptäcker att omständigheterna är så problemfria och avslappnade, och utan förföljelse, så börjar de tänka på att njuta av ett bekvämt och lugnt liv. Men att inte uppfylla sina löften är en farlig sak! Hur kommer det sig? Du har ansvar! Du är en Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjunge! Dafa-lär­jungarna i den här tidsperioden ska assistera Mästaren, och ta ansvar för att rädda människor. Och ändå tar ni inte itu med det! Vissa människor har inte ens efter lång tid eliminerat saker som de indoktrinerats med av ondskan då de var i Kina. Endast genom att göra de tre sakerna väl kan du rensa bort de där sakerna och vända på alla de partikulturformade tankarna som du har – inklusive rädsla. Det ondskefulla partiets miljö i Fastlandskina skapades av gamla krafter som utnyttjade dåliga människor såväl som onda varelser från andra dimensioner. De gamla krafterna erkänner det bara om ni kan lyckas med kultiveringen i en så ondskefull miljö, och det var därför de gjorde saker sådana. Nu när saker och ting har nått den här punkten får vi helt enkelt lov att spela med i deras spel. Det är så vi ska göra, och vad som händer senare kommer att tas omhand senare. Hur det än är så är jag er Mästare, så jag måste säga till er när jag ser era brister.

Jag vet att bland mina Dafa-lärjungar som sitter här är många helt enkelt utomordentliga, vare sig de är från Kina eller andra delar av världen, och där ingår de som har klarat sig igenom livshotande tester, eller tagit sig igenom de hårdaste omständigheter. Helt enkelt utomordentligt. Naturligtvis, som Dafa-lärjungar vet de att hur mycket lidande det än må vara så är det de söker inte bekvämlighet och lättnad, utan evigt liv och räddandet av de otaliga liv som de representerar. Och det är därför de har gjort så bra ifrån sig. Det finns många sådana Dafa-lärjungar, och de har gjort verkligt bra ifrån sig. En Fa-konferens är till för att ni, när andra delar erfarenheter, ska se hur de har gjort och se hur ni kan göra det bättre. Det är inte för att höra nya saker, eftersom också du är en Dafa-lärjunge.

Jag skulle inte känna mig lugn om jag inte hade sagt vad jag har sagt till er. Allt håller på att nå slutet, och ni har sett det. Det som sker på Jorden är en återspegling av det som sker i kosmos. Det upprätta och rättvisa får alltmer övertaget, medan de onda sakerna går utför. Det har till och med nått den punkt där de som direkt har deltagit i förföljelsen av Dafa-lärjungar lever i ett tillstånd av ständig rädsla och ångest. Förut fick de Dafa-lärjungar att leva i ständig rädsla. Nu är det deras tur att lida för det. Så, när vi har kommit till den här punkten, tänk bara på det: hur mycket är kvar av resan? Det är verkligen inte långt kvar på vägen där Dafa-lärjungar räddar kännande varelser och fullgör sina uppdrag.

Jag ifrågasatte tidigare om det onda KKP kunde överleva ytterligare tio år. Sanningen är att det kunde ha varit mycket kortare. Jag kunde ha låtit det överleva mindre än fem år till. Men inser ni hur många av världens människor som inte skulle ha räddats, eftersom de var insvepta i ondska? Och många Dafa-lärjungar har blivit modfällda under förföljelsen och har inte klarat att träda fram. Vad skulle det då vara för nytta med att avsluta det? Är inte Fa-upprätandet till för att rädda människor? Om jag var den ende som skulle komma härifrån, vad skulle det då ha varit för mening med att skapa den här världen? Och alla arrangemangen som gjordes före historien skulle ha varit förgäves. Tiden har förlängts för er skull, och för kännande varelsers skull.

Det är allt för idag. Tack! (Entusiastiska applåder) Ni har gjort en massa hårt arbete – våra Dafa-lärjungar har verkligen arbetat hårt! (Lärjungar svarar, ”Mästaren har arbetat hårt!” Alla applåderar).Å alla de varelsers vägnar som räddas tackar jag er!

(Rungande applåder från alla närvarande)

 

 

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska 131108.Ladda ner PDF här.