Gratulationer till Taiwans Fa-konferens

Jag vill sända mina hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar i Taiwans Fa-konferens.

Den form som Dafas kultivering tar sig är olik alla former av kultivering i historien. Det beror på att ni axlar en Dafa-lärjunges ansvar: det heliga uppdraget att rädda kännande varelser vid ett kritiskt tillfälle i mänsklighetens historia. Att förmedla sanningen till världens människor kan verka enkelt, men det är kopplat till kännande varelsers framtid. För att kunna utföra den här uppgiften väl måste ni kultivera er väl.

Er Fa-konferens är till för ert utbyte i kultiveringsprocessen, för att hitta era brister i kultiveringen, och därigenom bli flitigare. Av den anledningen tillönskar Mästaren er Fa-konferens total framgång och hoppas att ni blir ännu flitigare i kultiveringen.

 

Li Hongzhi
18 november 2012