Förbli klartänkta

Ha inga falska förhoppningar om det ondskefulla KKP. Denna onda demon kom hit för att förstöra mänskligheten. När ni klargör fakta måste ni få världens människor att tydligt inse dess natur. Dafa-lärjungar ska inte göra sig några illusioner om det. Den har tagit miljontals Dafa-lärjungars liv under de här åren med förföljelse. Och under loppet av ett århundrade har det onda partiet runtom i världen mördat totalt hundratals miljoner. Det ondskefulla spöket bakom det onda partiet har använt människor i den här världen och fått dem att skada varandra. Om de som lever under det onda partiets styre kan klara av att se det för vad det är så finns det hopp för dem. De som vägrar släppa taget kommer att förintas tillsammans med det i masselimineringen. Dafa-lärjungar ska, när de försöker göra de tre sakerna väl, hålla sig klara i huvudet.

I ett helt århundrade har det ondskefulla partiet ständigt modifierat sina lögner för att förklä sig och skada människor. Världens människor har nu insett vad det är. Dafa-lärjungar har under förföljelsen verkligen kommit att inse dess natur på en djupare nivå. Så länge det ondskefulla partiet fortfarande existerar kommer dess natur aldrig att förändras.

Fa-upprätandets principer kommer inte att förändras med de saker som sker i människovärl­den. Kultivering och att rädda människor är Dafa-lärjungars storslagna uppdrag. Jag hoppas att ni ska göra bra ifrån er med de saker som återstår. Det är inte så lång väg kvar att gå på vägen mot gudomlighet.

 

Li Hongzhi
6 november 2012