Ännu en käppvarning

Hälsningar till utövarna i Japan!

I den nuvarande situationen måste Mästaren säga några ord för att få ett slut på det som pågår. Kultivering är i sig att gå på en gudomlig väg och överallt kan det mänskliga sinnet hindra er. Men vår väg är mycket smal och så fort du blir ouppmärksam kommer du att hamna på avvägar. Så snart du hamnar på avvägar får du problem, till och med stora problem. Om du inte kan ta dig tillbaka kommer du att ångra det i evighet.

Det som Dafa-lärjungar uppnår är en högre Guowei, och samtidigt har de alla ett ansvar för att rädda oräkneliga kännande varelser från sin del av kosmos, till och med varelser på höga nivåer. Med ett sådant stort ansvar krävs därför att standarden för höjning är ytterst strikt. Eftersom den Guowei som de erhåller är stor är svårigheterna i alla avseenden stora, och svårighetsgraden i kultiveringen mitt i illusionen är hög. De flesta har hela tiden varit flitiga under den svåra kultiveringsprocessen och de har inte slappnat av, trots att de inte känner till det verkliga tillståndet för sin kultivering. Ju högre man nått i kultiveringen och ju större ens ansvar är, desto striktare är kroppen förseglad. Förutom Mästaren tillåts ingen levande varelse känna till en Dafa-lärjunges verkliga situation; detta är direkt kopplat till det nya universumets renhet.

Under åren har det hela tiden funnits spioner som låtsats vara utövare, och bland dem finns också de som tidigt arrangerats av de gamla krafterna för att de skulle utge sig för att vara utövare. Vid en viss tidpunkt kommer dessa personer ut och gör de saker som de måste göra. Eftersom de under lång tid har gömt sig bland utövare har de varit ännu mer bedrägliga. (För de flesta av dessa personer vet deras mänskliga yta inte om detta; en del av dem har inför Dafas mäktiga dygd uppriktigt kommit in i Dafa och kan uppföra sig i enlighet med Mästarens krav och kan beslutsamt förneka de gamla krafternas arrangemang och bli genuina Dafa-utövare.) Naturligtvis gör de gamla krafterna detta med ursäkten att man har mänskliga fasthållanden i kultiveringen, att det säkert finns de som vill veta hur det har gått i kultiveringen, och att det finns de som beundrar förmågor och de som tar utrensning som sjukdom, och att de därför vänder sig till personer med så kallade förmågor för att de ska ta en titt åt dem. Sålunda kommer det då och då längs den här kultiveringsvägen att dyka upp personer med så kallade förmågor som gör sig till. På ytan verkar det som att de väljer ut meningar från min Fa för att rättfärdiga sitt handlande, och för att förvirra utövare med begär i hjärtat. En del utövare har till och med påverkats ganska djupt medan åter andra har hjälpt till att bland utövare sprida hur duktig den här personen är. Detta har orsakat störningar i utövares kultivering och har skapat hinder på den väg som Mästaren har arrangerat för er alla.

Kultiveringen är ytterst rigorös, en länk är kopplad till nästa länk; inte för ett steg och inte ens för ett ögonblick får den störas. Utan tvekan finns det problem hos den person som kom från Singapore till Japan och hela tiden valde ut meningar från min Fa och skadade utövare, men är det inte ni själva som har dragit på er detta? Är det inte så att de utövare som har begär har fått sina kryphål utnyttjade? Detta har redan orsakat betydande turbulens bland utövare och har allvarligt stört normal kultivering – är inte detta ett problem? Förutom Mästaren får ingen se Dafa-lärjungarnas kultiveringstillstånd eller deras fysiska tillstånd eftersom detta är kopplat till säkerheten i det framtida universum. Jag har sagt det många gånger i olika sammanhang, och ni har förstått det, så varför tror ni på detta struntprat? Det kan finnas några obetydliga problem på ytan hos utövare som kan ses av dem som har förmågor, men inget av det kommer att påverka något grundläggande. Att ta en titt på hur utövare kultiverar, att ta en titt på vilken sjukdomskarma utövare har och att oansvarigt prata strunt – detta är störningar. Att ta en titt på vilka fasthållanden utövare har – är det du som kultiverar eller de som kultiverar? Alla behöver inse själva vilka fasthållanden de har, och om de tar sig igenom är det sann höjning. Om andra har pekat ut alla dina problem åt dig, skulle det räknas som att du kultiverar? Naturligtvis finns det också i kultiveringen vinkar från Mästaren som använder andra personers mun. Din kultivering är arrangerad av mig, inte av dessa personer. Vissa utövare lyssnar gärna till och tror på dessa personers struntprat: Är den personen din mästare? Kallas detta att lita på Mästaren?

Faktiskt är människokroppens yta väldigt komplicerad. De som säger sig kunna se kan inte se tydligt det faktiska tillståndet på alla nivåer, och inte heller kan de se interaktionerna mellan dessa faktiska tillstånd på olika nivåer. De flesta av dagens människor är gudar från himlen som inte kan bete sig som människor och som inte heller kan leva här hos människor. Av den anledningen försågs de med djurens natur när de reinkarnerade och bara då kunde de finnas här bland människor och bara då kunde de uppföra sig som människor. Såg inte Shakyamunis mor en stor vit elefant när han föddes? Detta gäller alla som kommer från himlen. De som påstår sig kunna se kan inte skilja på dessa saker, än mindre vet de om den här himmelska hemligheten. Så de vågar säga att den här personen reinkarnerade från det där och den där reinkarnerade från det här. Den mänskliga ytan är ytterst komplicerad och det finns olika tillstånd i olika dimensioner. För att ni ska kunna komma igenom den här prövningen tvingades jag avslöja ännu en himmelsk hemlighet, men vet ni konsekvenserna av detta? De utövare som var djupt involverade i detta, skulle de gamla krafterna någonsin låta er komma undan?

Efter att webbplatsen Minghui tog upp den här saken fanns det fortfarande personer som försökte försvara det och till och med skrev saker på nätet. Tänker ni störa Dafa-lärjungars kultivering ännu mer? Är ni upprörda över rapporten på Minghui? Så bestört – är det inte ett mänskligt fasthållande? Är detta en kultiverares tillstånd? Vid den här punkten i processen, har du någon gång sett inåt? Hursomhelst, beträffande de Dafa-lärjungar som har tagit sig igenom sedan 20 juli 1999 så värdesätter Mästaren verkligen er alla, och även de oräkneliga Gudarna högaktar er, men ni borde också värdesätta er själva. Vakna! Ni har redan tagit er igenom den svåraste delen av vägen; akta er så att ni inte sänker er båt i ett stinkande dike alldeles på slutet. Jag föreslår att ni håller er borta från den här personen och inte ger personen en marknad. Räddning erbjuds alla människor. Oavsett vem du är, ta bort de där sakerna som är på nätet, för om de blir kvar kommer det att vara ett bevis som visar att du inte kan nå fulländning. Mästaren tar det en gång till: varje ögonblick är ni på kultiveringsvägen och i varje ögonblick tar jag hand om er. Leta inte efter störningar åt er själva. Gå väl den sista biten av vägen, det är inte långt kvar.

Li Hongzhi
5 juli 2020


Övers. anm.: Översatt till svenska främst från kinesiska 200719, uppdaterad.