Var förnuftig

Pandemier och pest är arrangerade av Gudar och är ofrånkomliga under historiens gång. När människor blir omoraliska genererar de karma, blir sjuka och upplever katastrofer. Under sådana omständigheter tar människor som inte tror på Gudar sin tillflykt till olika ”åtgärder” [eller “cuo-shi” på kinesiska] för att försöka hantera saker och ting. Men det faktum att “cuo-shi” är homofon med en annan kinesisk term, vilken betyder ”felaktigt tillvägagångssätt”, är talande. Historien har givit oss många nyttiga läxor, men de tas inte på allvar av kineser idag på grund av deras ateistiska tänkande och att de inte tror på Gudar – vilka båda är ett resultat av Kinas kommunistpartis (KKP) hjärntvätt.

Sanningen är den att pandemier bara kommer när människors moral och värderingar har blivit dåliga och när de har en väldig mängd karma. Därför, om en pandemi är bestämd av Gudarna, vad kan göras för att stoppa den? Den är trots allt vad Gudar avsåg. En del människor inser verkligen detta och ber om Guds beskydd, men det kommer antagligen inte att hjälpa. Det beror på att människor ska rensas ut när deras moral har blivit dålig och deras karma har blivit enorm. Varför skulle de då ge dem skydd vid den tiden? Vad människor istället borde göra, är att med all tillbörlig uppriktighet ångra sig inför Gudarna, erkänna sina fel och be om en chans att ändra sitt sätt. Det här är den väg man ska ta, och det är vad som kommer att göra underverk.

Men en pandemi som det nuvarande Kinesiska kommunistviruset (eller ”Wuhan-viruset”) kommer med ett bakomliggande syfte, och den har mål. Det är här för att rensa ut medlemmar i partiet och dem som har tagit dess parti. Om någon tvivlar på detta, ta bara en titt på vilka länder eller människor som har drabbats hårdast av viruset: det är de som står KKP nära. Vad ska människor då göra? Människor ska ta avstånd från KKP och sluta ta dess parti. Bakom det är den röda djävulen, medan den på ytan agerar som en gangster och inte avhåller sig från någon ondska. Så nu när Gudarna börjar utrota den kommer alla som fortfarande står vid dess sida att förgås. De som tvivlar på detta kan vänta och se.

Alla Dafa-lärjungar som inte har varit flitiga, eller som har en tendens att göra extrema [och kontraproduktiva] saker, ska genast rätta till sig själva och uppriktigt studera Fa och arbeta med sig själva, för ni är i stor fara. Sanna Dafa-lärjungar har högre energi och kan förstöra karma och bakterier; de är räddningens sändebud i dessa yttersta dagar, och de vet hur man med förnuft räddar människor när de delar sann information om vår utövning. Jag ska också nämna att utövare i många regioner uppmanar alla att sända upprätta tankar tillsammans för att stoppa det Kinesiska kommunistviruset (Wuhan-viruset). Men det är inte det rätta. Ni är inte här för att ändra historien, utan snarare för att rädda människor i den farligaste tiden i historien, genom att öka medvetenheten, övertala människor att lämna Kinas tre stora kommunistorganisationer, och uppmuntra människor att uppriktigt säga de magiska ordeni, och så vidare. Allt detta är bästa möjliga medicin, det bästa sättet att rädda människor – när människors moral förändras kommer saker att förändras till det bättre. KKP är i sin dödskamp och försöker skada människor genom att skapa kaos i världen. Dafa-lärjungar ska inte tillåta sig att tappa fotfästet för något av detta. Håll er till grunderna och ni kommer att kunna se den omvälvning som pågår i rätt ljus.


Hongzhi Li
19 mars 2020


Övers. anm.: Översättning främst från gula gruppens översättning till engelska, något uppdaterad 200322

i: Hänvisning till endera av de två affirmationerna som människor ofta reciterar, med magisk effekt, på kinesiska: Falun Dafa hao (ofta ordagrant översatt med ”Falun Dafa är bra!”) och Zhen, Shan, Ren hao (vilket översätts direkt med Sanning, Godhet, och Tålamod är utmärkta värden.”)Ladda ner PDF här.