Förnuft

Epidemier är arrangerade av Gudar och är ofrånkomliga under historiens gång. När människor blir korrumperade i hjärtat så genererar de karma, blir sjuka och genomlider katastrofer. De som inte tror på Gudar i sådana tider tar till olika åtgärder. Uttalet av ordet säger er redan att ”åtgärder” (”cuo-shi”)är ett felaktigt handlande. Det har funnits många positiva läxor i historien, men på grund av det ateistiska tänkesättet hos dagens kineser som har hjärntvättats av det ondskefulla Kinesiska kommunistpartiet, så tror människor inte på Gudar och tror inte på historiens läxor.

I själva verket kommer epidemier med siktet inställt på det korrumperade mänskliga hjärtat, människors sjunkande moral och deras karma. Om en sådan epidemi har arrangerats av Gudar, vilken lösning skulle då kunna fungera, med tanke på att det planerades av Gudar? En del människor vet att det är så och de ber också Gudar om beskydd, men det kanske ändå inte fungerar. Varför? För att människors hjärtan har blivit korrumperade och deras karma är så stor att de borde bli eliminerade – så varför skulle de skyddas? Människor borde uppriktigt bikta sig inför Gudarna. Man vet vad man gjorde för fel och önskar få en ny chans att göra bra ifrån sig – det är den enda lösningen, det enda universalmedlet.

Men för närvarande kommer en epidemi som ”KKP-viruset” (”Wuhans coronavirus”) med ett syfte och den har sina mål. Den kommer för att eliminera det ondskefulla partiet och dem som följer det ondskefulla KKP. Om du inte tror det, ta en titt bara: För närvarande är de hårdast drabbade länderna de som är nära förbundna med det ondskefulla KKP, och detsamma gäller individer. Så vad kan göras? Ta avstånd från det ondskefulla KKP och följ det inte. Anledningen är att det som ligger bakom det är den röda demonen som visar sina skurkaktiga handlingar och gör alla möjliga onda gärningar. Gudar börjar utrota den, och alla som följer den kommer att elimineras. Om du inte tror det, vänta bara och se.

De bland Dafa-lärjungarna som inte är flitiga och som har gått till ytterligheter, skynda er att räta upp er själva och studera Fa och kultivera er genuint – för ni är i den största fara. Genuina Dafa-lärjungar har alla energi, de är personer som kan eliminera karma och bakterier, och de är de utsända räddarna vid slutet av ödeläggelsen. De kan med förnuft klargöra sanningen och rädda människor. Det har nu dykt upp en sak, där en del elever i vissa regioner har mobiliserat alla till att sända upprätta tankar tillsammans för att upplösa KKP-viruset (”Wuhans coronavirus”). Det är inte rätt. Ni är inte här för att ändra historien, utan för att rädda människor mitt uppe i den största faran. De bästa universalmedlen och lösningarna för att rädda människor, är sådant som att klargöra sanningen, hjälpa människor att lämna KKP och dess underorganisationer och uppriktigt recitera de sanna orden. När människors hjärtan förbättras kommer saker och ting att ta en positiv vändning. KKP är i sin dödskamp och orsakar mycket kaos i samhället för att skada människor. Dafa-lärjungar ska inte låta sig dras med i kaoset utan ska hålla sig till grunderna, endast då kan ni se klart genom kaoset.


Li Hongzhi
19 mars 2020


Övers. anm.: Översättning från blå gruppens översättning till engelska, korrigerad mot kinesiska, 200323Ladda ner PDF här.