Ett gratulationsmeddelande

Hälsningar till de Dafa-lärjungar som deltar i Epoch Times och New Tang Dynastys Fa-konferens!

Ni etablerades när ondskan var som galnast, ni har haft den största påverkan vid en tid då världens människor behöver förstå sanningen, ni har tagit er igenom de största svårigheter, ni har satt skräck i ondskan och ni har låtit världens goda människor se ett hopp. Dafa-lärjungarnas ansträngningar har ännu inte nått slutet; kultivera er väl gör ett ännu bättre jobb med att driva medierna – detta är Dafa-lärjungars mäktiga dygd. Att vandra er väg väl mitt uppe i svårigheter är inte alls lätt, men ni har tagit er igenom.

Mästaren önskar er ännu större framgångar. Tack alla!

Er Mästare,
Li Hongzhi
23 november 2019

Från blå gruppens engelska översättning