Dafa-lärjungar fullgör sina uppdrag


Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen i Australien: Hälsningar till er alla!

För närvarande kan man se att desinformationspropagandan och den negativa påverkan som det ondskefulla kinesiska kommunistpartiet (KKP) förde ut i hela världen när förföljelsen av Dafa-lärjungar precis hade börjat, nu har grusats helt – KKP:s lögner har grusats och ordningen har återställts ur kaos – av Dafa-lärjungar runtom i världen med användande av olika metoder, bland annat sanningsklargörande aktiviteter, såsom etablerandet av era egna medier och webb-sidor, vilket innefattar interagerandet med olika länders regeringar. Detta har låtit regeringar och människor runtom i världen förstå hur goda och underbara Dafa och Dafa-lärjungar är, samtidigt som de låter hela världen få vetskap om det ondskefulla KKP:s människofientliga brottsliga natur och vedervärdiga skurkaktiga handlingar – situationen har vänts. Vad som mest förtjänar att gratuleras är att under det att sanningen klargörs blir väldigt många människor i världen räddade och väldigt många kineser har lämnat det ondskefulla partiets organisationer, och det finns nu hopp för dem.

Naturligtvis kunde allt detta bara åstadkommas av Dafa och Dafa-lärjungar. Därför, för att kunna göra det ännu bättre är studerandet av Fa väl, det enda sättet för er att göra bättre ifrån er och slutföra detta historiska uppdrag.

Slutligen önskar jag Fa-konferensen framgång!

Er Mästare
Li Hongzhi
13 oktober 2019

Från blå gruppens engelska översättning