Hälsningar till Dafa-lärjungar som deltar i
den europeiska Fa-konferensen!

Dafa-lärjungarnas kultivering är inte bara till för personlig Fulländning. Den är till för att assistera Mästaren i räddandet av kännande varelser, så ni har ett uppdrag. Av den anledningen har ni blivit Dafa-lärjungar.

Människovärlden är en illusorisk dimension där man inte kan se sanningen om livet och universum. Det är precis därför som människor kan kultivera. Ni kan fortfarande tro på det gudomliga när ni inte kan se sanningen, ni kan gå mot strömmen i samhället, och dessutom kan ni se inåt mitt i konflikter, svårigheter och orättvis behandling, och räta upp er själva först – det är kultivering. Alla Gudar som ser detta kommer att bli imponerade, och på det viset kan ni fulländas. Det är bara sådana varelser ni är. Förutom det kan Dafa-lärjungar assistera Mästaren i räddandet av kännande varelser medan de själva förföljs; detta har aldrig tidigare hänt i historien, inom någon trosinriktning eller någon kultiveringsväg. Fastän det är mycket svårt är detta vad ni faktiskt har åstadkommit. När det gäller er som inte har gjort bra ifrån er, det är inte över än, så gör bara det ni ska göra väl!

Hoppas att er Fa-konferens ska bli helt och hållet lyckad!

Mästare Li Hongzhi
31 augusti 2019

Övers. anm.: Översatt från engelska, tyska, samt från kinesiska, 190908, något korrigerad 190919.