Till Fa-konferensen i Frankrike

Hälsningar till Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen!

Kom ikapp Fa-upprätandet och öppna upp situationen i Europa. Samtidigt som ni kultiverar er själva väl, gör bra ifrån er med att rädda kännande varelser.

Jag hoppas att ni genom den här Fa-konferensen verkligen kommer att höja er. Hitta era tillkortakommanden och gör bättre ifrån er. Ni är mänsklighetens hopp. Gaska upp er och gör som de nordamerikanska Dafa-lärjungarna som inte backar inför svårigheter. Bli inte hindrade av mänskliga begränsningar, bli inte avskräckta av ondskan, för historien har behållits för er skull.

Mästaren
4 augusti 2019

Övers. anm.: Översatt från engelska, tyska, samt från kinesiska, 190908.