Till Fa-konferensen i Kanada

Hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen!

Den ondska som de gamla krafterna byggde upp med eld och blod avsåg aldrig att Dafa skulle kunna lyckas. Ni har klarat er igenom med er starka orubbliga övertygelse, med det heliga löfte ni avgav när ni kom till människovärlden, med ödesförbindelser med släkt och familj, livstid efter livstid, med er förnuftsmässiga förståelse i Dafa, samt med de upprätta tankar och grundläggande skydd från Fas kraft som Dafa har gett er!

Ni ska alla göra väl det som återstår att göra och gå mot framtiden med en kultiveringsprocess utan ånger. Hoppas att ni får insikter och gör framsteg från Fa-konferensen!

Mästare Li Hongzhi
21 juli 2019

Övers. anm.: Översatt från engelska, tyska, samt från kinesiska, 190908, något korrigerad 190919.