Fa-undervisning vid 2019 års Fa-konferens i New York

Li Hongzhi
17 maj 2019

God morgon, alla!

(Alla: God morgon, Mästaren!)

Många av er har kommit långväga ifrån för att delta i den årliga Fa-konferensen. En del kommer från Fastlandskina, och kostnaden är avsevärd. Varje år lägger ni tiotals miljoner på den årliga Fa-konferensen, på resor, måltider och boende, eftersom ni ser Fa-konferensen som en möjlighet att förbättra er i kultivering och lära av varandras erfarenheter. Med andra ord tar ni som kultiverare er egen andliga utveckling på allvar. Dafa-lärjungar ska göra de tre sakerna väl, och om ni inte kultiverar er själva väl kommer ni inte att kunna göra dem väl. Naturligtvis vill en del av er ta den här chansen att träffa Mästaren, och jag vet det. Hursomhelst är Fa här och kan guida er i kultiveringen.

Bland vanliga människor för Mästaren ett vanligt mänskligt liv och måste agera som en vanlig människa. Många mänskliga saker kan inte vara som Fa. Så jag ber er alla att uppföra er enligt Fa och ta Fa som er Mästare. Anledningen till att Dafa-lärjungar har kunnat ta sig igenom till det här stadiet idag är att Fa finns här. Vare sig det är vår Fa eller er personliga kultivering så har ni tagit er igenom fram till idag med Fa som grund. Med andra ord, utan denna Fa skulle ni inte ha kunnat ta er igenom fram till idag. Därför är kultivering alltid högsta prioritet för Dafa-lärjungar, särskilt när vi når den slutliga perioden.

Naturligtvis, på tal om den slutliga perioden så har ni faktiskt också sett att så som det kosmiska klimatet förändras, så förändras också det här mänskliga samhället. Till exempel har ondskans förföljelse av Dafa-lärjungar kommit till en återvändsgränd och det är svårt för ondskan att ens garantera sin egen överlevnad. Det är bara det att maskineriet för förföljelsen av Dafa-lärjungar fortfarande är i gång. Men som jag nyss sade har det kommit till det sista stadiet och vi ska alla göra det vi ska ännu bättre, eftersom det blir alltmer kritiskt ju närmare slutet det kommer. Ni har klarat er igenom den svåra tiden i början då omständigheterna var så svåra och saker och ting var så ondskefulla, så ni har ingen anledning att inte göra ännu bättre ifrån er nu i den slutliga perioden. I början när förföljelsen satte igång, återgav alla världens medier artiklar från KKP:s medier som var fulla av lögner, och det var svårt för människor världen över att avgöra vad som verkligen pågick. Men under de svåra omständigheterna ändrade Dafa-lärjungarna runtom i världen människors förståelse genom att förklara den verkliga situationen, och de tog sig igenom. Under det sista stadiet ska ni själva värdesätta allt som ni har gjort och ni får inte slöa till. Ni får absolut inte slöa till.

Jag har också sett att många Dafa-lärjungar, särskilt i miljön i Fastlandskina, med de förvrängda mellanmänskliga relationerna, med människornas förvrängda uppförande och förvrängda tänkesätt – att det i den sortens samhälle är svårt för dem att undvika att bli påverkade av det. Dafa-lärjungar ska uppföra sig enligt Dafa, men så snart du går utanför dörren möts du av den här sortens mellanmänskliga relationer i det vanliga mänskliga samhället. Hela samhället är förvrängt, så ni måste följa med i det. Med tiden kan man inte skilja ert uppförande från det sätt som människor interagerar i det samhället. Till och med i ert tänkande har ni blivit vana vid den här typen av mänsklig existens, och ni tycker att det bara är så det är. Många undrar, efter att de lämnat Fastlandskina och kommit utomlands, varför människor är så simpla, och till och med deras tal och handlingar är mycket fridsamma. Som motsats, är människor från Fastlandskina angelägna att genomgående driva allting till sin ytterlighet, vad de än gör – de har alla den mentaliteten. Det är inte ett normalt mänskligt tillstånd, och när de tar med den sortens tänkande utanför Kinas gränser, kommer det därför att leda till negativa reaktioner från människor i det internationella samfundet.

Människor från Fastlandskina har nästan alla hamnat i situationer av missförstånd med människor i andra länder. Varför är kineser sådana? Faktum är att det ondskefulla KKP avsiktligt har förstört det kinesiska folkets uppförande och karaktär. Det gjorde det systematiskt och förstörde den traditionella kulturen, eliminerade begreppet mänsklig moral och universella värderingar. Nu är det bara KKP:s extrema saker, vilka naturligtvis är annorlunda. Endast när de levt utomlands länge kommer de att kunna förändras.

Nu har en del elever kommit från Fastlandskina. En del har kanske inte gjort bra ifrån sig i miljön i Fastlandskina, så de ska ännu mer kultivera sig väl och göra det som de ska göra i den nya miljön väl. Gör inte saker med den sortens extrema mentalitet igen, vilken lätt skulle kunna störa Dafa-lärjungarnas miljö. Ni vet att människor i det internationella samfundet sällan talar om andra bakom ryggen på dem, och många har ett okomplicerat tänkande, idéer, uppförande och sätt, vilka är universella. De brukar tänka att de ska vara vänliga, vara sådana som behandlar andra väl, och under normala omständigheter gör de inget som skadar andra för att gagna sig själva. De som har många vanor och beteendemönster som de tillägnat sig i Fastlandskina, måste därför ändra sitt sätt när de nu befinner sig utomlands. Jag talar om detta eftersom fler och fler elever kommer från Fastlandskina nu, och de har överskridit det ursprungliga antalet Dafa-lärjungar i andra länder och kan till och med utgöra majoriteten. Därför måste ni uppmärksamma de här sakerna ännu mer.

Vet ni att på den tiden när förföljelsen av Dafa-lärjungar var överväldigande och att den situationen var den rådande i Kina, så var den sortens tryck och diskriminerande behandling som Dafa-lärjungar utstod runtom i världen också verkligt svår, även om det inte togs till våld. Orsaken var att alla internationella medier återgav de propagandistiska lögnerna från det ondskefulla KKP:s medier, och ingen kände till den verkliga situationen. Dafa-lärjungar utomlands var begränsade till antalet, men de gjorde saker effektivt. De etablerade sina egna medier och upprättade många specialgrupper – några riktade sig till regeringen, några riktade sig till olika medier och förklarade den verkliga situationen; de upprättade många ställen för klargörande av sanningen och etablerade också tidningar och webbsidor och så vidare. De vände situationen utanför Kina, vände tänkandet hos världens människor som indoktrinerats av det ondskefulla partiets lögnaktiga medier, såväl som deras förståelse i fråga om Dafa-lärjungar. Detta var verkligen utomordentligt. Det var inte lätt att få till stånd den här miljön och de värdesätter den också väldigt mycket. Låt inte Fastandskinas utövares mentalitet och uppförande, som formats under partikulturen, förstöra den här miljön. För jag har sett att många vanliga människor från Fastlandskina har skapat ett dåligt rykte i andra länder, vilket verkligen får en att skämmas och får kineser att hänga med huvudet av skam. Ni ska inte vara sådana. Ni är kultiverare och ska veta om era brister. Det här handlar inte bara om att påverka bilden av vår nationalitet. Ansvaret att rädda alla liv i hela världen vilar på er, vilket är ännu mer betydelsefullt, så ni måste ändra ert eget tänkande och beteende.

Tro inte att människor i det internationella samfundet är naiva. Även om deras tänkande är mycket enkelt – för ju enklare det är, desto klarare är det – så är de mycket insiktsfulla när de ser på saker. De skulle bara inte uttrycka saker på det sättet, de skulle inte säga det på det sättet, men de är mycket klartänkta. Strukturen på det mänskliga sinnet är helt och hållet densamma och deras intelligensnivå är också densamma, och de är inte det minsta mindre smarta än andra. Deras tänkande och uppförande sjunker inte under en viss standard och de har moralnormer, så de skulle inte göra saker på samma sätt som Fastlandskineser. Med de vanor ni utvecklade i Fastlandskina, det må vara när ni skriver eller gör andra saker, har ni helt enkelt en tendens att gå till ytterligheter. Den sortens stil, den sortens mentalitet, är verkligen svår för människor i andra länder att tolerera. Faktiskt hade människor i Fastlandskina, innan uppkomsten av det ondskefulla KKP, också värderingar som betonade vänlighet och dygd. Anledningen till att det ondskefulla KKP lanserade den ena kampanjen efter den andra, var att det kinesiska folket vid den tiden var civiliserat och ädelt och hade universella värderingar; genom att starta den ena kampanjen efter den andra förstörde det ondskefulla KKP avsiktligt den kinesiska kulturen och eliminerade den kinesiska eliten, samt indoktrinerade människor med de dåliga sakerna från det ondskefulla KKP. Dess syfte var mycket klart: det var att vända det kinesiska folkets tänkande och uppförande till skräp. Eftersom fler och fler Dafa-lärjungar kommer från Fastlandskina till utlandet, blir den här frågan alltmer uttalad. Så den måste tas upp, och alla måste vara uppmärksamma.

Dessutom har ni i de olika grupper som klargör sanningen och i de aktiviteter som Dafa-lärjungar har organiserat spontant, haft en mycket betydande effekt när det gällt att klargöra den verkliga situationen och rädda kännande varelser. Mycket bra! Det handlar inte om hur högt profilerat ert arbete är, utan om det ni har gjort är effektivt, om var ni har ert hjärta och om ni är kultiverare eller ej. De som har tillbringar många år framför de kinesiska konsulaten och platserna för klargörande av sanningen året runt, är verkligen enastående! En del av dem är till åren komna och några andra säger att de äldre har hittat en lämplig roll åt sig; beträffande er som inte är äldre då, vad har ni gjort? Det är alltihop samma sak och det handlar bara om hur Dafa-lärjungar gör saker.

En gång frågade en elev mig: ”Mästare, hur många utträden ur partiet ska uppnås innan det ondskefulla KKP kollapsar”? (Mästaren skrattar) Jag höll upp fem fingrar. Han tänkte då: ”Åh, om femtusen människor lämnar det ondskefulla KKP kommer det att kollapsa.” (Publiken skrattar) Det som hände vara att femtusen nåddes snabbt. ”Hallå, vad hände? Mästaren höll upp fem fingrar, åh, det måste vara femtiotusen människor.” Femtiotusen nåddes också snabbt. ”Det här stämmer inte, varför höll Mästaren upp fem fingrar? Åh, då måste det vara femhundra tusen människor.” (Mästaren skrattar) Både fem miljoner och femtio miljoner har nåtts, och nu har det nått mer än trehundra miljoner. Kina har en befolkning på över 1,5 miljarder, och att femtusen personer hade lämnat partiet var ingenting. (Mästaren skrattar) Jag gav i själva verket en analogi. Med andra ord är dessa saker som vi gör av avgörande betydelse; att förstöra det ondskefulla KKP psykologiskt. I vilket tillstånd är KKP nu? Förutom det fåtalet individer som sitter på makten tänker alla: ”När ska det kollapsa?” och alla förbereder sig för sin slutliga tillflykt, och förbereder sig för dess slut. De överför pengar till utlandet, skickar iväg sina barn från Kina och ansöker också själva om utlänningsstatus och pass. Så när saker och ting går galet kommer de att vara redo att smyga iväg. De har alla den känslan, att slutet är nära.

De bedrar sig själva och varandra för att upprätthålla regimen. Många spioner arbetar för den där padd-demonen och de bedrar alla den nuvarande partichefen. Innan de nuvarande ledarna för partiet tog makten matade de dessa med falsk information; efter att de tog makten har de fortsatt att ge dem falska underrättelser. De känner inte till den verkliga situationen på andra håll och de underrättelser de har mottagit från dem som arbetar för den där demonen Jiang, är helt och hållet falska, och riktlinjer som utfärdas kommer inte ens ut utanför partihögkvarteret – Zhongnanhai. Inbördes stridigheter bakom kulisserna blir alltmer intensiva – det är en kamp på liv och död. Den nuvarande partichefen är illa omtyckt på alla fronter; de som vill gå vägen mot demokrati litar inte längre på honom nu och det ondskefulla KKP litar än mindre på honom; ingen är lojal mot honom.

Ni har sett att det ondskefulla partiet inte kommer att vara särskilt länge. Syftet med det ondskefulla KKP:s existens, och förföljelsen av Dafa-lärjungar – är det inte arrangerat av de gamla krafterna för att testa Dafa-lärjungar? Kina smälter Dafa-lärjungar likt Lord Laos smältdegel, och när elden brinner våldsammare, likt ett svårt test, kommer det att eliminera mänskliga föreställningar och eliminera fasthållanden. Naturligtvis är den här sortens lidande svårt att uthärda, men det som utvinns är äkta guld. Det ondskefulla KKP är som kolet, ju hetare låga, desto mer upphetsat verkar det bli. När väl lågan falnar kommer ni att se att äkta guld utvinns. Vad har blivit av det ondskefulla KKP? Aska, och med en pust, ”poff”, är det borta. (Publiken skrattar) Även om Dafa-lärjungar verkade ömkansvärda när de blev förföljda, så är i själva verket de verkligt ömkansvärda de som följt det ondskefulla KKP – de är verkligen de mest ömkansvärda, eftersom de måste bära alla de synder som begåtts av det ondskefulla partiet under mänsklighetens historia.

Tänk på det, alla, de där onda KKP-bossarna har gjort extremt mycket ont, men de har ändå hängett sig åt ett njutningsfullt liv. De har gjort alla onda ting i sina liv och har förbrukat sina välsignelser. Den nuvarande partichefen följer fortfarande det ondskefulla KKP – andra gick iväg med åsnan och han kommer att dra upp pålen som åsnan var bunden vid, och han kommer att åka dit. Med andra ord kommer det ondskefulla KKP:s alla synder till sist att hamna hos honom, är det inte så det fungerar? Ty han är chef för det ondskefulla KKP. Faktiskt tänker jag ibland att han tror att det ondskefulla KKP kan hjälpa honom att upprätthålla sin makt. Så var det förr, men är det fortfarande så nu? Tidigare vågade kineserna inte kritisera det ondskefulla KKP ens när de var ensamma i badrummet – det var verkligen så, eftersom det ondskefulla spöket var överallt. Nu är det ondskefulla spöket redan eliminerat och alla fördömer det ondskefulla partiet. När folk sätter sig för att äta och prata med varandra har de inget bättre att prata om än att fördöma det ondskefulla KKP, och om någon inte kritiserar det ondskefulla KKP så tänker människor att det är något fel på den personen – det har redan nått det stadiet. (Publiken applåderar) Det ondskefulla KKP har nått den punkt där det kollapsar med en knuff, men du vill sätta din lit till att det ondskefulla KKP ska upprätthålla din makt; gör du inte en missbedömning? Det ondskefulla KKP sätter sin lit till dig för att överleva! Det är inte så att du kan sätta din lit till det ondskefulla KKP för att överleva! Om det nuvarande ledarskapet säger: ”Vi vill inte ha det ondskefulla KKP nu”, så kan det ondskefulla KKP inte vara kvar en enda dag, och det kommer att försvinna dagen därpå, (publiken applåderar) eftersom alla väntar på den dagen. (Publiken applåderar) Jag säger bara vilken dum sak det nuvarande ledarskapet har gjort.

Hursomhelst, ur vårt perspektiv ser vi saker och ting mycket klart och jag förklarade bara situationen. När vi har kommit till det här stadiet finns det inte så många faktorer kvar som kan testa Dafa-lärjungar. Inte mycket av kolet finns kvar och därför kan inte mycket mer äkta guld utvinnas. Så kan man inte säga att den här elden håller på att falna? Det gör den. (Publiken applåderar entusiastiskt) Vad kommer då härnäst? Är det inte att Dafa-lärjungar når stadiet med fulländning i kultiveringen? Är det inte så? (Publiken applåderar) Även om en del Dafa-lärjungar kommer att följa Mästaren till det stadium där Fa rätar upp människovärlden – även om det är så, kommer vi fortfarande att sätta en slutpunkt. Den här processen som Dafa-lärjungar har gått igenom under Fa-upprätandeperioden är verkligen av avgörande betydelse. Beträffande saker därefter ska jag inte säga så mycket om dem.

Vid firandet på Berget igår kväll sade jag att jag ofta talade om de gamla krafterna, så alla är i stort sett klara över det begreppet. Men ni är fortfarande lite oklara över hur de gamla krafterna bildades. Faktiskt, tänk alla på det, bildandet av de gamla krafterna har historiska orsaker. Kosmos genomgår processen med bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning, och människor har tillstånden födelse åldrande sjukdom och död. Ni vet alla att när en människa växer och blir tonåring, femton, sexton, sjutton eller arton år gammal, så är det ”bildandeprocessen”; när han blir arton, nitton eller tjugo år gammal, och fram till han blir trettio, är det ”stabilitetsprocessen”; när han blir fyrtio och framåt, börjar han gå utför och det är ”degenereringsprocessen”; när hans kropp redan är i ett hemskt skick och inte fungerar åldras han och är döende och det är ”sönderdelningsprocessen”.

Den här processen är så kort för ett människoliv; hur lång är den när det gäller universum? Hurdant är begreppet för en ännu större kosmisk kropp? Jag ska beskriva det så gott jag kan på de sätt jag kan. Jag använder ett oräkneligt och otaligt antal triljoner för att mäta antalet år, och det är ”bildandeprocessen”. Under dessa oräkneliga triljoner år, hur många liv gick från födelse till död! Gudar är likadana när de genomgår sina ändlösa cykler. Det är inte så att de inte dör, och de är medvetna om sin död. De är också medvetna om sin födelse, men de bär inte med sig sina minnen från tidigare. Deras död och återfödelse sker först efter lång tid, och vid det laget är de redan uttråkade av att leva. Och i den här processen förnyas varelser när deras liv genomgår cykler. Vem vet hur många oräkneliga triljoner gånger de liv som genomgår den här cykeln föds under ”bildandeprocessen”. Här använder jag triljoner, den största räkneenheten som mänskligheten ofta använder – oräkneliga triljoner – att använda miljarder fungerar inte. Inte ens Gudar kan föreställa sig antalet, för att inte tala om människor. Detta kosmos är otroligt långvarigt.

Beträffande ”stabilitetsprocessen” så är det en ännu längre process, den längsta. Den här processen är så lång att det är fullkomligt omöjligt att beskriva, hur många triljoner man än använder. Det finns inte ett enda liv i kosmos som kan förbli levande genom processen med ”bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning”. Det finns inte ens något liv som har levt från ”bildande” till ”stabilitet”. De högsta liven i kosmos försvann också; hur höga de än var så försvann de alla. Precis som för en cells omsättning i människokroppen så existerar inga ursprungliga celler. Det är så här för alla liv och alla har tagit sig igenom via överföring. I denna väldiga och långvariga process, om ni frågar varelser i ”stabilitetsstadiet” hur det var i ”bildandestadiet” så skulle de inte alls veta det, och de skulle inte ens kunna föreställa sig det.

När kosmos når ”degenereringsstadiet” är den processen också extremt lång, en väldig tidsrymd med oräkneliga triljoner år, lika oräkneliga som antalet partiklar som uppfyller den här rymden – så många är de. Tänk så många partiklar det finns i luften! Om ni i ”degenereringsstadiet” frågar de varelser som är på mycket höga nivåer hur varelsernas tillstånd var under ”stabilitetsstadiet” så skulle de inte alls veta. Hur kommer det sig? Orsaken är att till och med Fa har avvikit under processen och allting förändras enligt ”födelse, åldrande, sjukdom och död” och ”bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning”.

När det kommer till ”sönderdelningsstadiet” är den processen också oerhört lång och går till sist mot fullständig förstörelse. I ”sönderdelningsstadiet” kan den utdragna tiden också bara mätas i oräkneliga triljoner år. Det finns oräkneliga Gudar på alla nivåer, till och med större Gudar, ännu större Gudar, Kungar, Herrar i olika riken. Om ni frågar dem hurdant kosmos var under stadierna i början och i mitten så har de ingen aning.

Varför framträdde de gamla krafterna under Mästarens Fa-upprätande? Om Mästaren inte rätar upp Fa till begynnelsestadiet av ”bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning”, skulle det då kallas Fa-upprätande? (Publiken applåderar) Men de många Gudarna på nivå efter nivå i ”sönderdelningsstadiet” vet inte alls vad det är, eftersom de är Gudar i ”sönderdelningsstadiet”. Det är bara det att alla de olika nivåerna fortfarande kan särskiljas och rikena kan fortfarande särskiljas. Men ingen nivå har upprätthållit den ursprungliga standarden. Eftersom de har blivit förstörda ska de sönderdelas. De gamla krafterna, som bildats under ”sönderdelningsstadiet” sade: ”Du kan inte räta upp Fa på det här sättet; vi har inte sett det tidigare. Det här kan inte lyckas så vi ska hjälpa dig att lyckas.” Så det är vad de har gjort. Vilken är deras standard? De är Gudar i ”sönderdelningsstadiet” och Kungar i ”sönderdelningsstadiet” i kosmos. De där gudarna som ville bli involverade och assistera mig i Fa-upprätandet – vad skulle ni säga om de saker de kunde göra? Deras högsta standard är den från kosmos ”sönderdelningsstadium”. Om jag använde den standarden för att fullborda saker och ting, kunde Fa då rätas upp? Om jag gjorde det enligt dem, kunde det räta upp Fa? Kan deras standard användas till återgången till begynnelsestadiet ”bildande”? Skulle det inte bara få saker att återvända till ”sönderdelningsstadiet” utan att någonting förändrades? Hur långt skulle det inte vara från den grundläggande standarden under kosmos ”bildande”.

Så människor kan inte tänka sig hur de kan vara så fräcka, och att de vågar göra någonting sådant? De tror verkligen att de har rätt. Den högste av de gamla krafterna tyckte: ”Jag är den högste Guden och det här är vad jag vet; ingenting är högre än vad jag vet. Det här är sanningen.” De vet inte att deras standard tillhör ”sönderdelningsstadiet”. Ibland när jag föreläser om Fa förstår alla Dafa-lärjungar det, men de däremot, förstår inte. Ibland tror jag att de låtsas inte förstå. Varför är de sådana här? Faktum är att det i grunden beror på att jag har en mänsklig kropp och ett mänskligt beteende, medan de tycker att de beter sig som Gudar. ”Varför skulle vi inte vara bättre än du?” Det är det här tänkandet som har hindrat dem! Den Fa som Mästaren sprider är enkel i fråga om principer och enkel i fråga om ord, och det finns ingenting som ni behöver gissa er till, allt är klart framlagt. Men varelser i ”sönderdelningsstadiet” har den här vanan: de behöver gissa allting och söka efter det. När man ger dem något skulle de gräva djupare för att hitta den verkliga saken, och de har redan blivit vana vid detta. Därför, medan den Fa som Mästaren sprider inte har något som förvillar människor blir emellertid alla de förvillade och tror att Fa definitivt inte borde vara så enkel och lättfattlig. Så något som förklarades klart och tydligt har blivit förvillande för dem, och de är alla förvirrade av bristen på förvillelse. (Mästaren skrattar) Så är det verkligen. Det var så här de gamla krafterna kom till.

När det gäller vad jag verkligen vill så kan inget liv veta det, eftersom ingen av de högsta Gudarna i detta stadium känner till kosmos tillstånd under ”bildandestadiet”. Skillnaden är helt enkelt alltför stor så de förstår det inte. De sade också själva: ”Vi vet inte hur man gör det du vill göra, och det vi vet är bara detta.” Varför involverar ni er då om ni inte vet hur ni ska göra det? De sade: ”Vi har inget val, de där högre upp bad oss göra det.” När jag fick tag på den värste, den högste, sade den: ”Vad jag har är det bästa, och jag hjälper dig.” Men de har förstört oräkneliga liv och de har förstört otaliga varelser i kosmos.

Som Dafa-lärjungar kultiverar ni bara enligt denna Fa. Mästaren sade en gång: ”Sätt ert kultiveringsmål hur högt du vill, förutsatt att du har modet att göra det!” Ni vet alla att kultivering inte är lätt: att eliminera karma, klara test; hur många gånger kommer ni inte att snubbla när ni möter xinxing-konflikter, för att inte tala om de stora prövningarna? Hur kan ni ta er igenom dem?! De som vet om de sakerna blir ängsliga vid blotta tanken på dem – de är verkligen svåra, verkligen svårt! När något händer mellan människor, hur fruktansvärt det än är så måste man se positivt på det: ”Åh, det här hjälper till att förbättra mig.” I konflikter, vems fel det än är så måste man först titta inåt. Som kultiverare, om du inte kan göra det här till en vana, om du inte kan se på saker tvärtemot människors sätt så kommer du att för alltid förbli mänsklig; åtminstone när det gäller just det steget som du inte klarar bra, är du mänsklig.

När det uppstår konflikter är du inte lugn. När du lugnat ner dig och ser tillbaka inser du: ”Jag är en kultiverare och jag har fel i det här fallet, och jag klarade inte testet bra.” Det är definitivt ett test, som ni alla vet. Det är för att Mästaren har sagt att vad du än möter i livet så är det ingen tillfällighet så länge du har trätt in i kultiveringsvärlden, och allt är till för din förbättring. Men hur många av er tittar inte utåt; inte nog med att du tittar utåt, du har blivit mycket slug. Ibland när jag hjälpte några att göra en del saker så ljög och argumenterade de till och med rakt i ansiktet på mig, och kom med dåliga ursäkter. Jag tittade på dem och tyckte att det var rätt skrattretande. Men jag vet också att det är så här människor är. Den sida av er som ännu inte är kultiverad är full med mänskliga fasthållanden, det är bara så som människor är.

Jag låter er behålla sådant som människor behöver för att leva bland vanliga människor och det påverkar inte er kultivering. Ni kan leva normala mänskliga liv. Men när ni verkligen råkar i konflikt så gäller, särskilt för Dafa-lärjungar, att detta är avgörande för er personliga förbättring och för ert samarbete när det handlar om att göra de tre sakerna ni ska göra! Det är avgörande för att du ska kunna förbättra dig. I begynnelsestadiet var det så många saker som rördes till av er själva och de saker som ni skulle göra väl gjorde ni inte väl. Under det tidiga skedet av förföljelsen såg ni på saker med mänskliga fasthållanden och ni argumenterade fram och tillbaka med varandra och blev till och med mycket arga. Er ilska och era fasthållanden när ni argumenterade fram och tillbaka med andra, var helt och hållet mänskliga!

Samarbeta väl på ett öppet och värdigt sätt. Det spelar ingen roll vems idé som är bäst. Även om någons idé inte är bra och inte har tagit med allt i beräkningen, så kompletterar du tyst det som fattas! Gör ett grundligt jobb! Först då betraktar gudar dig som enastående, för att inte tala om att du gjorde det i tysthet! Nyckeln är inte vems idén är, utan vem som har kultiverat sig väl i processen – vem som än kultiverade sig förbättrade sig. (Publiken applåderar) Genom att tala om de här sakerna säger Mästaren till alla att vi redan har nått det slutliga steget. Jag kan klart och tydligt säga er att i det arrangemang som Mästaren gjorde i det tidiga skedet skulle förföljelsen sluta i år, (publiken applåderar entusiastiskt) efter totalt tjugo år. Fastän de gamla krafterna senare lade sig i och ändrade en del saker så är kolet för att elda i smältdegeln på upphällningen, och hettan från elden är inte tillräckligt stark, och därför kommer den här saken snart att nå slutet. Därför ska alla göra ännu bättre ifrån sig. Dafa-lärjungar – häromdagen talade jag just om det – vilka kunde bli Dafa-lärjungar? Vilken storartad ödesförbindelse det är.

Nyss när jag satt i bilen sade någon att en del människor inte förstår fysikens termer som partiklar eller molekyler. Jag har lånat de moderna människornas språk för att undervisa om dessa. Hur skulle jag annars undervisa? Men det är verkligen så som saker är om man faktiskt beskriver dem. Om de planeter och stjärnor som vi ser blir lika små som molekyler, skulle de då inte vara precis som molekyler? De enorma varelserna i kosmos ser jorden och andra planeter och stjärnor i den här dimensionen på samma sätt som när vi ser på molekyler, eller hur? I ögonen på ännu större varelser, när vår jord blir lika liten som en atom, är den då inte likadan som när människor ser på atomer? I ögonen på Gudar på högre nivåer är det på det här sättet. Planeter och stjärnor uppfyller rymden och vilka du ser och inte ser är avhängigt av din syn. Hur avancerad mänsklighetens teknik än är så är den fortfarande blockerad av olika barriärer i kosmos, och de kan inte se helheten. Det var därför jag talade om att [endast en högre gudomlig varelse kan] se universum i alla dess enskildheter. Det beror på att mänskligheten aldrig kommer att se den kosmiska kroppen som den verkligen är.

Med andra ord, oavsett vilken nivå det är så är konceptet detsamma. När en stor varelse ser på det som är nedanför den så ser han en liten partikel; och när en liten varelse ser på det som är ovanför den så ser han en stjärna. För de levande varelser som existerar på atomer, ser de inte atomer som sina stjärnor? För de levande varelser som existerar på molekyler, när de ser vår jord: ”Oj, så ojämförligt gigantisk.” Sådant är partiklarnas förhållande på varje nivå med större eller mindre partiklar. Det finns partiklar på varenda nivå. Jorden är också en partikel, liksom solen och Vintergatan som vi ser, och det är likadant med allting. Det här är i stort sett hela den kosmiska kroppens uppbyggnad.

De partiklar som människor ser manifesterar sig på fler sätt än bara det som människor uppfattar med synen när de betraktar partiklar och stjärnor. Det finns partiklar av olika sorter som människor inte kan se. På samma sätt manifesterar sig också molekyler på olika sätt i den här dimensionen; på alla de olika formerna av molekyler existerar oräkneliga liv, alla i den här mänskliga dimensionen. Men samtidigt med molekyler finns partiklar som existerar i andra former – och de uppfyller rymden helt och hållet. Det är som om mänskligheten och liv på den här nivån är nedsänkta i jorden, och dagens vetenskapsmän känner bara till de partiklar som de kan se. När jag talar om detta använder jag bara den kunskap som nu är tillgänglig för människor. Faktum är att det handlar om mer än detta, långt mer. Med andra ord är dessa levande varelser otroligt talrika. Så många levande varelser, och när du tar ett andetag, hur många molekyler som den luften består av har du andats in? På molekylerna finns också stjärnor, och tänk hur många världar som existerar där? Hur många levande varelser finns på dem? De har andats in av dig och i din kropp har de blivit till de näringsämnen som din kropp behöver. (Mästaren skrattar)

Eftersom allt detta involverar djupa saker och mänsklighetens kunskap tidigare var begränsad, talade de där Gudarna förr inte om det här, och inte heller hade de metoderna för det. Jesus sade att människor har syndat. Exakt vad är det för synd? Det förklarades inte tydligt. Jag talade också till er om det här. Jag sade att så länge människor lever genererar det karma: de behöver mat, skydd, transporter och kunna delta i sociala aktiviteter – allt detta genererar karma. Du säger att du inte kommer att generera karma orsakad av mänskliga interaktioner i den här verkligheten och att du tänker bli en munk eller nunna, eller du ska meditera sittande vänd mot en vägg. Till och med när du sitter där stilla genererar du karma, (Mästaren skrattar) för bara det att du lever gör att många världar genomgår förändringar på grund av dig. Hursomhelst, jag lärde också ut en princip: jag sade att människor har sin levnadsmiljö, och all den karma som genereras som resultat av din existens räknas naturligtvis inte som ditt fel, det räknas inte till dina brister. Men det involverar en annan fråga, nämligen att det genererar karma, det är säkert. Det är vad Nya testamentet menade när det talade om att människor har syndat. Sålunda säger en del människor att om man är levande i den här världen så innebär det att man kommer att lida. Om du aldrig blir sjuk i den här livstiden kommer du garanterat att falla ner till helvetet efter din död. Varför? Inget av karman från hela ditt liv har eliminerats och den har blivit enorm. Karma betyder synd, så du kan bara få din karma eliminerad i helvetet. Det är vad det betyder.

För en kultiverare är det alltså inte något dåligt att utstå lite svårigheter och genomgå lite lidande i vårt dagliga liv. Ibland under karmaelimineringen: ”Jag klarar det inte; jag är sjuk; jag är förkyld eller jag känner mig dålig än här, än där.” Detta är i själva verket att eliminera din karma. Nya elever är inte så klara över det här så de säger: ”Åh, när vi är sjuka kan vi inte säga ’sjuka’, vi borde säga ’karmaeliminering’.” Men det eliminerar verkligen din karma. Din väg har arrangerats och din kropp tillåts inte bli sjuk. Verkligen, din kropp tillåts inte bli sjuk. Eftersom den där sjukdomen inte längre kan skada dig kommer det där viruset att dödas av din positiva energi. Men människor genererar verkligen karma, och så snart karma har genererats manifesterar den sig på ett identiskt sätt som en sjukdom. Om den manifesterar sig i din näsa kommer din näsa att bli täppt eller rinna, ”Jaha, jag har blivit förkyld.” Du tror att du har blivit förkyld. (Mästaren skrattar) Men det är ingen förkylning. Om den här saken manifesterar sig i din mage får du ont i magen, ”Oj, det var något fel på det jag åt idag.” (Mästaren skrattar) Nej, det var det inte, det är karma som skickas till det stället. Men varför måste karma komma dit? Det är inte så att den måste komma dit, den kan skickas hit eller skickas dit. Det beror på att du själv har en del fasthållanden och när du får hjälp i kultiveringen skickas karman till det stället.

Till exempel, innan du började kultivera hade du en allvarlig sjukdom på något ställe. Genom kultiveringen blev du botad. Wow, du blir mycket glad. Men då och då tänker du på den: ”Jag var allvarligt sjuk men det kommer nog aldrig att hända mig igen i framtiden.” När du tänker i ditt sinne: ”Det kommer nog aldrig att hända mig igen”, så oroar du dig redan för det. På ytan tänker du: ”Åh, jag är okej.” Men de gamla krafterna ser det: ”Vad gör han?” (Mästaren skrattar) Det här är enda sättet att göra saker på som de gamla krafterna känner till, eller hur? Förr i tiden var det så här de förföljde Shakyamunis och Jesus lärjungar. Det var så de gjorde det. De sade: ”Vi hjälper dem att kultivera.” Okej, du kan inte släppa det, bra, när din karma blir lite större samlar de all din karma och slungar den mot den punkten. ”Åh, jag får ett återfall!” (Publiken skrattar)

Som kultiverare kommer ditt hjärta att testas så där. I den stunden testas du verkligen för att se om du tar det som en kultiverare eller tänker med mänskliga fasthållanden. Om du tänker med mänskliga fasthållanden, då kan du likaväl åka till sjukhuset och du kan likaväl få din sjukdom behandlad. Men, för någon som inte är flitig i sin kultivering eller är en ny elev, ses saken annorlunda. Eftersom hans xinxing ännu inte är där, alltså att hans tankevärld ännu inte är där, när du då säger till honom att ”det här är ingen sjukdom”, känner han sig inte övertygad om det. Eftersom hans tankevärld inte räcker till tror han verkligen: ”Det är en sjukdom!” Då borde han verkligen åka till sjukhuset och träffa en läkare, för när de gamla krafterna testar människor säger de inte: ”Jag bara skojar med dig”, de menar allvar. ”Jag vill inte att du blir gudomlig. Så snart jag tar tag i dina mänskliga fasthållanden kommer jag definitivt att dra ner dig. Eftersom du säger att det är en sjukdom ska jag verkligen få det stället att se ut som om det är sjukt, jag ska till och med få röntgenbilder eller labb-test att se ut som om det är sjukdom.”

Många dog på grund av det här. Är det inte orättvist? Men det fanns inget att göra, eftersom de inte var flitiga. En del människor var mycket flitiga, förutom när det handlade om den här frågan, de kunde bara inte släppa helt. Så det var rätt komplicerat. De gjorde bra ifrån sig på andra områden, men inte på detta. Ni vet alla att kultivering betonar att inte ha några kryphål. Om ni har kryphål, kommer de att låta er stiga upp till himlen? Det är så det ligger till. Fastän de gamla krafterna är varelser som formades under ”sönderdelningsstadiet” och deras standard har blivit lägre, gäller kraven på deras nivå fortfarande. Det fungerar bara om du inte har det där fasthållandet, eller snarare, att du med deras standard mätt har gett upp det där fasthållandet – ”Du måste nå min standard.”

Nyligen, när det gäller Dafa-lärjungars olika projekt har en del, som alltid, gått mycket bra och lärjungarna fördubblar sina ansträngningar. Det finns också många som gör saker och ting rutinmässigt, eftersom pressen inte längre är lika stor. Men ni måste tänka på att ni räddar kännande varelser och allt som ni har gjort spelar rollen att rädda kännande varelser, så ni får inte slöa till, eftersom så många varelser väntar på att ni ska rädda dem. Jag beundrar verkligen en del elever i vissa Dafa-projekt, som de elever som arbetar för Minghui. De kan inte delta i aktiviteter som andra och de kan inte delta i andra Dafa-lärjungars aktiviteter. Även om de verkligen deltar i dem så kan de inte tala om vad de gör, eftersom det här trots allt är en speciell tid. En del säger: Jag är reporter för Epoch Times, eller jag är redaktör för New Tang Dynasty, jag är det ena eller andra. Dafa-lärjungar axlar stort ansvar och det ger dem en känsla av stolthet. Men de här lärjungarna kan inte tala om det, och vilka stora saker de än har åstadkommit så måste de hålla dem för sig själva. Det kan gå bra om det handlar om en eller två dagar, eller ett eller två år, men tjugo år har gått i en handvändning. (Publiken applåderar) Faktum är att det finns många Dafa-lärjungar som arbetar med Dafa-projekt i tysthet och många andra Dafa-lärjungar är också sådana och gör saker i tysthet. Det är verkligen enastående. I Gudarnas ögon är de speciella. Jag beundrar verkligen sådana elever. (Publiken applåderar)

Jag ska använda lite tid till att säga några ord om Shen Yun. Alla vet att för att Shen Yun ska kunna spela en sådan väldig roll i räddandet av människor måste den nå en avancerad standard i alla avseenden; dess teknik måste vara vida överlägsen, något som andra varken har kunnat göra eller kan matcha. Den måste vara överlägsen i alla avseenden, först då spelar den en större roll och lockar en stor publik. Annars, om det bara skulle bli till en formalitet skulle de inte spela någon stor roll.

Alla vet hur Shen Yun startade på den tiden, och jag talade också om det; samarbetet mellan elever var inte så smidigt. Jag såg reaktioner från människor i publiken: de sade alla möjliga saker. Kvaliteten på programmet var inte heller så bra. Så en del i publiken sade: ”Ah, det är inte så bra.” Jag kände mig verkligen ledsen när jag hörde det. Dafa-lärjungar gjorde det verkligen helhjärtat. Men vad kunde göras. Alla arbetade hårt, och fastän samarbetet brast en del, ansträngde sig alla mycket. Så jag tänkte då:
”Låt mig göra det. Jag ska vägleda dem i det; jag ska leda dem tills de kan göra det själva och vi tar hand om resten senare.” Men när jag väl tagit ledningen kunde jag inte frigöra mig från det, eftersom ingen kan ersätta mig.

Shen Yun är enastående i alla avseenden. I många avseenden kan andra scenkonstgrupper inte alls matcha dem. Shen Yun överträffar de andra i fråga om teknik, kvalitetskrav och sättet som de fungerar på. Samtidigt, eftersom medlemmarna är kultiverare, kan de ofta göra mer med mindre. Varför gör vi det på det här sättet? För att det behövs för räddandet av kännande varelser. Naturligtvis måste den för räddandet av kännande varelser åstadkomma verkliga resultat. Med ettusen eller tvåtusen människor i publiken har över nittio procent fullständigt ändrat sitt tänkande när de sett föreställningen och har kommit att förstå vad som pågår. (Publiken applåderar) De har förstått vad för slags människor Dafa-lärjungar är och att Dafa-lärjungars tro är upprätt, och de har förstått varför det kinesiska kommunistpartiet förföljer Falun Gong. Alla lögnerna skingras av de tysta sanningar som visas fram i föreställningen. (Publiken applåderar) Det sägs inte ett ord någon gång under föreställningen, förutom av konferenciererna, men människorna förstår allt. Så den spelar en enorm roll. Om fakta skulle presenteras tydligt på alla fronter genom andra metoder skulle det vara svårt att vara så grundlig, även om det gjordes med mycket prat och förklaringar.

Dessutom uppnår Shen Yun målet i ett slag. En del människor vill lära sig Falun Gong efter att ha sett föreställningen; en del säger att de förstår vad vi gör; och en del har sett Gudar på scenen, verkligt och tydligt. Så dess påverkan är oerhörd. Om man räknar med sex kompanier och antar 1500 personer i snitt per föreställning, så blir det en miljon människor för det här årets turné. (Publiken applåderar entusiastiskt) Alltså en miljon, en miljon i publiken. Så kraftfullt detta räddar människor, vilket ni alla har sett. Eftersom Shen Yuns påverkan blir större och större – med vanliga människors ord växer sig dess marknad större och större – kan utbudet inte möta efterfrågan. Vad göra? I år håller ett nytt kompani på att etableras. (Mästaren skrattar, publiken applåderar entusiastiskt) Hur KKP än försöker störa så är det lönlöst. Det som är kvar av maskineriet som förföljer Dafa-lärjungar är fortfarande igång. Det står inte ut med att gå på tomgång. Men det kan inte längre ha så stor påverkan, eftersom människor världen över har kommit till en mycket klar förståelse i fråga om Shen Yun.

Shen Yun satte inte sin lit till marknadsföring i media, utan snarare till spridning från mun till mun. Ni vet att när jag på den tiden spred Fa hjälpte inga medier mig att marknadsföra Fa. Den spreds från person till person från mun till mun. Ord sprids mycket snabbt från mun till mun. Det är likadant med Shen Yun idag. Hela samhällets erkännande av Shen Yun kommer sig av dess egen styrka. Endast på det sättet skulle människor tycka att det är verkligt enastående. Människor talar om det med varandra i samhället och hemma, och den sortens snöbollseffekt är verklig. När jag berättar för mina vänner att det är bra så skulle jag inte ljuga för mina vänner; och när jag säger till min familj att det är bra skulle jag inte heller ljuga för min familj. Så det är trovärdigt, medan annonser inte har den effekten. Det är därför fler och fler människor vill se Shen Yun. På platser där Shen Yun ställdes in på grund av omständigheter, grät de som fick återbetalning. Varför? För att många människor vet vad som pågår, och det rykte som människor sprider privat är mycket positivt. En del människor ser mycket tydligt vad som pågår och vet vad Shen Yun gör. Och jag har under de senaste två åren noterat att människor blir mer och mer klara över vad Shen Yun gör. Det här är exakt vad vi vill göra.

Under historiens gång förföljdes många som spred en upprätt Fa till döds. När människors föreställningar eller personliga intressen påverkas kommer de att hantera saker och ting utifrån deras mänskliga fasthållanden. Shen Yun framstår som en föreställning och att se den eller inte är upp till dig. För att inte tala om att den inte är gratis, du måste betala, och du måste betala rätt mycket pengar. Du kommer och ser den av egen fri vilja. Om du inte vill se den, köp då inte biljetter. Så det borde inte vara någon stor sak, eftersom vi bara gör en föreställning. Men kännande varelser väntar alla på den. Ingen har tänkt på att använda den här formen för att rädda kännande varelser. Ty samhället har nått den här punkten, och det har funnits många läxor från historien. Hursomhelst, vad gäller Dafa-lärjungar så tänker vi ut sätt att rädda människor. Så ligger det till.

Nyss sade jag att KKP håller på att få slut på sätt att skapa problem. De till och med låtsades vara utövare och pratade en del nonsens. En teaterchef visade oss brevet och skrattade åt det och sade att de verkligen försökte med allting och alla vet. Beträffande att muta folk med pengar så håller deras kassa på att sina. Hursomhelst kan de inte längre stoppa Shen Yun, inte ens med pengar. Det är för att alla människor känner till Shen Yun och vet att den är bra och alla vill se den. Ibland skämtade jag och sade att om biljetterna inte säljer bra på någon viss plats, slå en signal till det kinesiska konsulatet. (Publiken skrattar) Säg dem att Shen Yun framträder här och ni behöver ta till åtgärder. (Publiken skrattar) Anledningen är att så snart KKP sätter igång med sin propaganda och försöker göra skada, eller publicerar en del artiklar i tidningen, wow, så kommer alla att veta att Shen Yun kommer och kommer genast för att se den. (Publiken applåderar)

Det är fortfarande lite tid kvar. Jag ska besvara några frågor åt er. (Publiken applåderar) Nu kan ni lämna fram era frågelappar.


Fråga: Dafa har spridits i tjugosju år. I öppningsnumret i Shen Yuns föreställning i år sade Mästaren:”Följ med mig i nedstigandet till världen, Fa rätar upp människovärlden.” Betyder detta att Fa-upprätandet av människovärlden har kommit in i ett nytt skede?

Mästaren: En föreställning är naturligtvis bara en föreställning. Men om man ser på den rådande situationen förstår ni alla att Fa-upprätandet av människovärlden är nästan här. (Publiken applåderar) På tal om Shen Yun, när den fortsätter att uppträda kommer människor att veta vad de ska göra. När ni gick i paraden i New York frågade någon som stod utanför: ”Vad gör de här människorna?” Vet ni vad någon i folkmassan som såg på sade? Han var bara en vanlig åskådare, och han sade: ”De räddar alla människor i hela världen”. (Publiken applåderar)

Fråga: Miljön är nu mer avslappnad än tidigare. Beträffande en del elever så bryr de sig inte lika mycket om sin kultivering och sitt sanningsklargörande som tidigare och har lagt en massa energi på vanliga människors arbete eller vardagliga liv. Vad ska vi göra för att hjälpa till och skynda på varandra och se till att alla fortsätter att vara flitiga?

Mästaren: Dafa-lärjungars tre saker har deklarerats mycket klart. Har du gjort dem alla? Om inte, gå och gör dem? Tänk inte att äldre kvinnor har patent på ställena för sanningsklargörande. Dessutom, så länge du vill finns det faktiskt många saker du kan göra. I din omgivning, även om du bara postar några få hyggliga artiklar online, kan du spela din roll. Som Dafa-lärjungar ska ni göra det ni ska göra.

Fråga: I år är det tjugoårsdagen för webbsidan Minghui. Dafa-lärjungar som arbetar för Minghui har följt Mästaren i Fa-upprätandet i tjugo år och vi känner oss särskilt hedrade och speciella. I den här processen har vi slipats, renats och formats av Dafa, och vi har tagit oss igenom mitt uppe i prövningar och svårigheter. Alla lärjungar som har lagt ner sin själ i arbetet upplever det som oerhört givande i förhållande till vad vi har offrat. Under de senaste åren har det antal gratulationskort som webbsidan Minghui årligen mottar på Internationella Falun Dafa-dagen, ökat från tiotusen till tjugotusen. Runt nyår och andra helgdagar är vi vanligtvis upptagna med att sortera och publicera gratulationskort som skickats av andra människor, och sällan får vi möjligheten att framföra våra egna välgångsönskningar. Vid tjugoårsjubileet skulle vi vilja ta tillfället i akt att visa vår tacksamhet mot Mästaren för Er medkänsla och räddande, för att ha skänkt oss lärjungar ett sådant heligt uppdrag och för att ha format oss. (Mästaren ler, publiken applåderar)

Tjugo år har gått och en del i vår personal är redan i åttioårsåldern, (Mästaren: Det stämmer, ni har kommit upp i åren.) och de som var unga är nu medelålders. Vi skulle vilja fråga Mästaren när den yngre generationen Dafa-lärjungar kommer ombord och axlar ansvaret för Minghuis uppgifter, så som vi gjorde på den tiden?

Mästaren: Det verkar som om alla unga människor har en tendens att sikta för högt och har svårt att stilla sitt sinne. Ni är Dafa-lärjungar, så i allt ni gör ska ni göra det gediget och ansvarsfullt, eftersom ni är kultiverare. Långt tillbaka kunde man lyckas kultivera till en gudom bara genom att sitta vänd mot en vägg och meditera i nio år. Utan att göra något annat lyckades man kultivera till en gudomlig varelse bara genom att sitta vänd mot en vägg. Även om detta att rädda människor kan få en att känna sig lite ensam så har ni trots allt något att göra. (Publiken applåderar)

Fråga: Det finns elever som kultiverade inom Dafa i några år och senare övergick till buddhismen. Finns det fortfarande chanser för sådana människor i framtiden?

Mästaren: Det gör det. Så länge man inte går över till den onda sidan har man fortfarande chanser. (Publiken applåderar) Det jag säger är att om du är en Dafa-lärjunge har du inte så många chanser kvar. Den tid som Dafa-lärjungar har är mycket kort, för så snart det här är över finns det inga fler chanser.

Fråga: Några individer som påstår sig vara elever har stämt och hotat våra Dafa-lärjungars Dafa-förening, Minghui samt en del av våra projekt och tagit till vanliga människors lagliga medel.

Mästaren: Jag säger er att de som gör sådana saker, oavsett vad ni har för ursäkter, så ägnar ni er åt likadana gärningar som demoner gör! Dafa-lärjungar är mitt uppe i lidandet och alla kämpar mot förföljelsen och räddar människor, men ni orsakar störning och söndring från Dafa-lärjungarnas egna led. Vet ni inte själva vilken allvarlig synd det här är? Ni påstår att ni är kultiverare, men ni siktar på kultivering med vanliga människors lagar. Vanliga människors lagar är avsedda för vanliga människor och ska rikta in sig på vanliga människor. Istället för att komma över de fasthållanden ni har och göra bra ifrån er i kultiveringen, använder ni lagen för att slippa ta bort de där fasthållandena – ni gör sådant som demoner gör. Vem det än är, vem det än är som vill stämma Dafa-lärjungars projekt, Dafa-föreningen, eller vem som helst eller vad som helst som har att göra med att rädda människor eller med kultivering, sluta omedelbart!! Chanserna är på upphällningen och tiden är också på upphällningen. Och dessutom måste ni gottgöra de förluster ni har orsakat!! (Publiken applåderar)

En del personer har till och med talat om saker som att ”rensa bort de där onda ministrarna i kejsarens närhet”. Är jag en vanlig människa? Jag är er Mästare. Finns det något som jag inte vet? Finns det något som jag inte vet hur jag ska hantera? Behöver jag er för att bli kvitt någon? Är ni värdiga det?! Hur kunde ni säga något sådant? Jag räddar er! Försöker ni rädda mig?! Så snart man träder in på den demoniska vägen vågar man säga vad som helst.

Mästaren ger er en chans, så skynda på och gottgör genast den dåliga påverkan ni har haft. Men det är inte så mycket tid kvar, så gör det fort! De gamla krafterna griper ursinnigt tag i er och får er att bli irrationella och sturska i det ni gör.

Fråga: Det mänskliga samhället utvecklar big data. Fler och fler övervakningskameror blir installerade i Fastlandskina. Till råga på det finns ansiktsigenkänning, hållningsigenkänning och så vidare, och där finns det hejdlösa användandet av dataanalys. Är Dafa-lärjungar som distribuerar flyers och klargör sanningen utsatta för ännu större säkerhetsproblem? Eller ska de inte göra det till något att bekymra sig över?

Mästaren: Dafa-lärjungar har Dafa-lärjungars vägar. Om ni går framåt på ett upprätt sätt blir ni inte störda lika mycket. Jag har hela tiden sagt att när ni går er väg upprätt kommer ni inte att få problem. Om ni gör saker med mänskliga fasthållanden skulle det bli svårt att undvika att råka ut för problem, även om ni gör saker för Dafa. Men det är verkligen svårt att duga och motsvara en sådan standard. Utan att lägga en sådan grund är det verkligen svårt att göra det, och då råkar ni ut för problem.

Men å andra sidan tänker jag på det som ni alla vet, att människor världen över tycker att produkter tillverkade i Fastlandskina är av sämst kvalitet, eller hur? Vad beträffar de där övervakningskamerorna så hörde jag att av ettusen installerade är femhundra trasiga (publiken skrattar och applåderar), och så snart de fixat en går en annan sönder. Deras kvalitet, deras produkter, plus det faktum att människor är otåliga – hursomhelst, vadhelst det ondskefulla KKP gör blir dåligt. Håller de inte på med 5G i världen? Efter ett tag vet alla att deras saker är av dålig kvalitet, så kommer de att kunna fortsätta? Snart kommer alla att kasta ut dem. (Publiken applåderar)

Fråga: När vi hjälper medutövare som lider av allvarlig sjukdomskarma, genom att till exempel medverka i djupgående utbyte och renande av deras dimensionsfält, upplever vi själva efteråt också en del prövningar, såsom fysiskt eller mentalt lidande, eller blir utsatta för att sättas dit av andra dimensioner. Anses detta vara normala uppoffringar eller beror det på vår oförmåga?

Mästaren: Det är vårt ansvar att hjälpa Dafa-lärjungar att komma över prövningar, det ska göras och det är inte fel. Men om personen själv inte ändrar sig, utan bara litar till hjälp utifrån, kommer det absolut inte att fungera. Med er hjälp blir personen mer och mer upprätt och med den roll som er hjälp utifrån spelar, blir det mer och mer effektivt. Det är så det hänger ihop.

Fråga: I tjugo år har en grupp personer bland elever utomlands insisterat på att Minghui inte är lämplig för vanliga människor och således vägrar att promota Minghui. Bland elever utomlands har webbsidan Minghui stött på rätt betydande motstånd hela tiden, och ges långt mindre uppmärksamhet och erkännande än på fastlandet. Hela tiden har vi funderat på hur vi ska lösa den sortens problem.

Mästaren: Det stämmer verkligen att en del av innehållet på Minghui är avsett för kultiverare för deras utbyte, och de vars nivå ännu inte är där kan inte förstå det. Men en del artiklar är lämpliga för vanliga människor att läsa. Men det finns verkligen alltid människor som sätter upp hinder för sig själva. Minghui kan vara en plattform för kultiverare och den talar om kultiverare som förbättrat sitt xinxing, men en del vanliga människor kan förstå det.

Människor i det här samhället befinner sig på olika nivåer. Ni ser människor med vanligt utseende gående längs gatan, men de är alla olika. En del människors moral är högre och deras förståelse är annorlunda. En del har ännu högre moral och deras förståelse är ännu mer annorlunda. En del är mycket kompetenta och en del är än mer kompetenta. Det finns många sådana människor och de kommer till och med från olika skikt. I fråga om personer med sådan kompetens så är de med samma sorts kompetens i kontakt med varandra; och de som är ännu mer kompetenta är också i en särskild klass. De har alla förmågan att kontakta varandra. Det här mänskliga samhället är inte så enkelt som man föreställer sig. Betrakta inte det mänskliga samhället utifrån fasta föreställningar.

Fråga: Mitt kultiveringstillstånd genomgår bra och dåliga cykler. Ibland håller jag fast vid saker som jag tycker om: att nätsurfa på datorn, spela videospel, spela på mobilen, vilket medför bakslag i kultiveringen. Vad ska jag göra för att tygla mig själv och förbli flitig?

Mästaren: Folk säger att man är beroende… låt mig berätta vad beroende är. Folk tror att medicinskt betraktat, när ens beroendenerv stimuleras och blir stark så är man beroende. Det stämmer faktiskt inte. Vad är det? I din kropp ackumuleras med tiden ett ”du” som ser ut precis som du. Men den består av den där saken och den kontrollerar dig. Eftersom det är ett mycket starkt fasthållande som formas till din avbild, så är det så starkt att det kan kontrollera ditt sinne. Orsaken är att det är format av ett mycket starkt fasthållande.

Även narkomaner är sådana. En del personer som använder droger säger att det är okej och att det inte är någon stor sak om de tar droger. Visst, det kändes verkligen rätt bra. Göra det igen? Ingen stor sak. Göra det en gång till? Okej, nu kan du inte kontrollera det längre. Vad beror det på? Efter att substansen har inhalerats formar den ett tunt och svagt lager av dig. En inhalering räcker eftersom den är starkt beroendeframkallande. När du inhalerar den för andra gången blir detta tunna och svaga ”du” mer substantiellt. En till inhalering gör den ännu mer substantiell. Fler inhaleringar gör den mer och mer substantiell så den blir starkare. Den kommer att få samma kompletta sammansättning och uppbyggnad som din kropp, inklusive ditt sinne, och den är en demonisk ”du” som helt och hållet består av drogen. Naturligtvis kan den inte göra någonting annat, den vill bara att du ska inhalera drogen. Det duger inte om det inte finns någon drog eller om man slutar inhalera. Varför? För att den redan är levande. Efter att den blivit levande, ni vet, om du slutar använda droger blir den svagare och svagare, eftersom din kropp har metabolism och den kommer att dö. Den vill inte dö så den vill definitivt att du ska fortsätta inhalera och göra den starkare.

Samma sak gäller nätsurfande på datorer och att spela videospel, samma princip gäller. ”Du kommer att ge upp det. Du ger upp det och låter mig dö?” Den kommer inte att låta dig göra det. ”Jag måste få dig att surfa på nätet.” Du vill inte det? Den låter dig inte arbeta; den låter dig inte studera; den gör bara ditt sinne upptaget med att spela med den. Den kommer att låta dig spela spelen till och med i drömmen om du inte spelar.

Människor… har jag tänkt… blir lätt kontrollerade av andra varelser. Den mänskliga köttsliga kroppen är bara en behållare som vidarebefordrats av föräldrarna och den försörjs med spannmål och annan föda. Den växer när man äter olika sorters spannmål och annan föda. Så bräckligt det är. Den kan kontrolleras av vad som helst. Saker som formas i andra dimensioner har alla intelligens. Även om de är varelser på låg nivå kan de kontrollera den, eftersom människokroppen är svag.

Fråga: Tiotusentals kinesiska turister från fastlandet kommer till platserna för sanningsklargörande i vår region varje dag. Vi har inte tillräckligt med folk för sanningsklargörandet. Utövarnas förståelse i vår region har emellertid inte kommit ifatt. En del säger att vi inte behöver klargöra sanningen nu. En del klargör inte sanningen ens om de går till de ställena, utan studerar Fa där istället eller spelar på mobilen. Erfarna elever kommer sällan till de här ställena för att klargöra sanningen.

Mästaren: Fa-upprätandet har inte avslutats så de tre sakerna som Dafa-lärjungar gör kommer inte att avslutas! Vad menar ni med att ”det är över” eller ” behöver inte klargöra sanningen”? Så många varelser väntar på att bli räddade, hur går det an att inte klargöra sanningen?! Till och med jag hjälper er att göra det! Att rädda vanliga människor var från början er angelägenhet. Jag räddar er och ni räddar vanliga människor. Till och med jag hjälper er med det nu. Är du fortfarande en Dafa-lärjunge om du inte gör det? Hur kommer du att bli bedömd i den sista stunden när alla skulder ska göras upp? Det kommer att vara för sent för tårar.

Fråga: Våra medier rapporterar viss information tillhandahållen av en del ”insiders” – bland annat politiska prognoser eller tjänstemäns uppgång eller fall. De trodde på de så kallade exklusiva nyheterna som tillhandahållits av KKP-spioner, vilket påverkade tidningens trovärdighet. Detta gjorde att vanliga människor missförstod och trodde att våra medier utnyttjades av KKP.

Mästaren: Ja, Hongkong är förvisso en komplicerad plats så ni ska vara lite alerta. Beträffande en del individer måste ni se hur de beter sig för att veta hur de har kultiverat; ni måste se hur de uppför sig så att ni vet vad de är för sorts personer. Det är bara det att ni inte ska använda mänskliga känslor för att bedöma saker. Ni står varandra mycket nära och du tror att personen är mycket bra – du bedömer utifrån mänskliga fasthållanden och mänskliga känslor. Du kommer att veta om du använder Fa för att bedöma och tar en titt på personen; du kommer till och med att veta hans kultiveringstillstånd och kommer genast att se vilken sorts människa han är.

Fråga: Jag vill fråga om detta att varje gång ett storskaligt evenemang hölls i Hongkong var det några Dafa-lärjungar som kom från andra länder för att delta som nekades inresa och skickades tillbaka. Nyligen började Hongkongs gränskontroll att bli allt ondskefullare.

Mästaren: Ja, jag vet om de här sakerna. Jag övervakar dem också. Men Dafa-lärjungar är Dafa-lärjungar, utomordentliga.

Fråga: En del elever bildade på egen hand en grupp och åkte till olika regioner för att marknadsföra Shen Yun och hjälpa till under föreställningarna. Sammansättningen av folk i dessa grupper är rätt komplicerad och en del personers bakgrund är okänd. De flesta har ingen rekommendation från Dafa-föreningen. Dessa elever orsakade störningar i kultiveringsmiljön för de lokala arrangörerna av Shen Yun.

Mästaren: Det verkar inte vara alltför allvarligt. Att aktivt göra saker för att hjälpa Dafa-projekt borde, som jag ser det, uppmuntras. I fråga om några individer som inte passar för rollen, ska ni säga det till organisatören. Gå och prata med dem och om det verkligen inte fungerar kan ni tala med Shen Yuns kompanidirektör. Det här är inte några stora problem.

Fråga: The Epoch Times är nu en betaltidning.

Mästaren: Det är uppmuntrande och värt att gratulera. (Publiken applåderar) Hongkong-utgåvan och The Epoch Times har helt blivit en betaltidning i tidningskiosker, vilket betyder att den har kommit in i en sund cykel och det är storartat.

Fråga: … Men det sägs att situationen är mycket dålig. Lärjungar tycker att syftet med att publicera The Epoch Times är att klargöra sanningen och rädda människor.

Mästaren: Det är inte så illa. Jag tycker att det är en bedrift även om det bara säljs 100 ex. Är det inte en bra sak när The Epoch Times blir till media i det vanliga samhället? Ni ska se det i stort. Beträffande att klargöra sanningen, om The Epoch Times inte används kan vi använda andra medier. Finns inte Vision Times? Ni kan ge ut gratisexemplar av dem. De som inte har blivit betaltidningar kan fortfarande göra mycket och göra ett bättre jobb. Ni kan föra över de kraftfulla artiklarna till andra sanningsklargörande medier. Jag ska inte säga så mycket. Jag sätter en godkänt-stämpel på detta.

Fråga: Mästaren har redan talat i över en timma.

Mästaren: Det är okej. (Publiken applåderar) Jag vill inte ta av er lunchpaus. Det här är det hela, och inga fler frågor, tack.

Fråga: KKP har infiltrerat utbildnings- och mediesektorerna i Väst, och fört in en betydande mängd avvikande föreställningar i sinnet på människors i Väst, inklusive våra utövare, vilket har medfört ökade svårigheter i räddandet av varelser.

Mästaren: Svårigheter förvisso, men det är inte så allvarligt. Ni ska berätta för dem vad KKP-kultur leder till. Tycker inte en del att de inte har något att göra? Försök göra det.

Fråga: Jag upptäckte att en del handlare som är vanliga människor tryckte ”Falun Dafa” tecknen på gula T-tröjor och säljer dem till flyktingar så att de ska kunna delta i Dafa-aktiviteter. Vad ska vi göra med dessa handlare?

Mästaren: I en del invandrarländer kan den här sortens saker lura immigrationstjänstemän. Den här situationen existerar verkligen, men den är mycket svår att hantera. Gå och klargör sanningen för handlarna: Även om du tjänar pengar är det inte så värst mycket, men du gjorde en förskräcklig sak. Säg dem vilken allvarlig sak som är involverad. Faktiskt, ur ett annat perspektiv, om världens människor alla har på sig ”Falun Dafa är bra”, kommer KKP att bli skrämt. (Publiken applåder)

Fråga: Det är för närvarande en stor klyfta mellan ganska många elever och Dafa-föreningen och det kan bli rätt intensivt. Jag ser det som att å ena sidan existerar verkligen de problem med Dafa-föreningen som eleverna pekar på, och å andra sidan spelar Dafa-föreningen en oersättlig roll under Fa-upprätandet. Som en vanlig elev, hur ska vi hantera de här problemen?

Mästaren: De som precis kom från fastlandet gillar att ställa till sådana här saker. Saker görs annorlunda utanför Kina. Den lokala Dafa-föreningen har redan lett Dafa-lärjungar genom den svåraste perioden. De vet hur samhället utanför Kina fungerar och styrs. Det är inte så som du har föresställt dig! Dra absolut inte med en grupp människor emot Dafa-föreningen. Gör inte sådana saker! De saker du gör är sådant som gläder demoner, så är det med alla sådana saker. Dafa-föreningen leder och organiserar er bara till att delta i en del gruppaktiviteter eller ordnar så att ni kan studera Fa tillsammans. Ni ska inte behandla dem som Mästaren; ni ska inte tänka på dem som om de har lyckats kultivera till Gudar och inte har några brister. De har bara rollen att få alla att samarbeta. Dessa saker skulle ni ha initierat och gjort på egen hand, men ni tittar alltid utåt.

När det gäller Dafa-föreningen, när ni får dem att framstå i dålig dager inför andra så är de naturligtvis också individer som kultiverar. När hjärtat blir provocerat kommer de säkert att vilja rädda ansiktet så att det blir lättare för dem att leda andra i sina uppdrag. Så deras fasthållanden kommer också fram. Ju mer ni försvårar för dem, desto mer kommer deras fasthållanden upp till ytan. Stör inte detta Dafa-lärjungars egen miljö?

Ni vet att de inte är Gudar, inte människor som har kultiverat klart. De är likadana som du förutom att Mästaren har gett dem uppgifter och bett dem göra dem. Du strävar alltid utåt och tittar utåt. Ta inte med vanorna från Fastlandskina hit!

Fråga: Det var längesedan Minghui-redaktionen publicerade ”Vad alla Dafa-lärjungar måste veta.” Det finns fortfarande elever utanför Kina som använder diverse ursäkter för att fortsätta använda mjukvara som kontrolleras av KKP. Vi tror att varje gång redaktionsstyrelsen sänder ut ett meddelande eller krav så är det ett test för utövare att gå bortom det mänskliga. De som inte kan följa med vill inte lämna människovärlden.

Mästaren: Alla mobiltelefonerna, datorerna och andra elektroniska apparater som ni bär på er, apparater med internetuppkoppling, är alla avlyssningsutrustning. Det är inte bara det onda KKP som blir mer och mer intresserade av Dafa-lärjungar. Låt mig säga er att många länder övervakar er. Du kanske tror att du är en vanlig elev och att du går säker, men de spelar till och med in dina vardagliga samtal, inklusive när du handlar grönsaker och äter mat, och de analyserar hela din existens. Vet du hur företag analyserar företagsinformation? Det görs på samma sätt. De känner dig mycket väl, så länge du har en mobiltelefon på dig.

Fråga: I Fastlandskina slås det hela tiden ner på de advokater som är modiga nog att skydda Dafa-lärjungars lagliga rättigheter. Det är mycket svårt för medutövare som blev tillfångatagna och förföljda att hitta advokater. Berodde det på att vi satte för stor lit till advokater? Hur ska vi hantera det här?

Mästaren: Ni gör vadhelst ni vill göra. Om jag säger vad ni ska göra kommer KKP att hinna göra förberedelser före er. Använd er visdom när ni gör det.

Fråga: Nyligen fick en elev stora prövningar i sin kultivering och tvingades lämna sitt projekt. Andra medutövare har redan flera roller och är mycket upptagna med sina projekt. Även om de ibland vill hjälpa honom att komma över prövningen kan de inte göra så mycket som de skulle önska. Hur balanserar vi saker väl och hjälper medutövare bättre?

Mästaren: Vad som än händer i kultiveringen så är det upp till er att kultivera. Om ni vill fråga mig kommer testet att avlägsnas så snart jag säger vad ni ska göra. Även om det är mycket svårt – och jag ser det – är det inte det problem som ni ska ta itu med? Inte alla konflikter är negativa; en del konflikter är positiva. Hur man ska ta itu med de problem som uppkommer – är det inte er kultivering?

Ibland vill våra utövare med ansvar för sina regioner eller våra projektledare alltid träffa mig. Jag vill bara inte träffa dem. En del personer som har ansvar för sina regioner vill träffa mig. Eftersom de är ansvarspersoner borde Mästaren träffa dem. Ibland tänker jag att om jag inte träffar honom och han är en ansvarsperson så verkar det inte rätt; om jag träffar honom – men jag vill verkligen inte träffa honom! Varför vill jag inte träffa honom? Vet ni anledningen? Det beror på att om jag träffar dig tas testet bort helt så snart jag går in på den fråga du tog upp. Om jag håller tyst när jag träffar dig verkar det inte rätt – är det inte så? Ni är trots allt kultiverare, ni kan inte alltid betrakta mig, er Mästare, som en högre auktoritet och be om direktiv. Mästaren tar bara hand om er kultivering; Mästaren är ingen chef. I fråga om de saker ni arbetar med måste ni hitta sätt att vandra er egen väg. Gör bra ifrån er på egen hand, det är den väg ni tar i kultiveringen och det är er mäktiga dygd.

De saker ni gör är i sig inte kultivering. Det må vara det företag du driver, ditt Dafa-projekt eller vad du än gör, det är i sig inte kultivering. Men den attityd du har i ditt arbete, hur de här frågorna ska behandlas och de här problemen lösas, ta itu med dem med en Dafa-lärjunges och kultiverares standard och hantera dem väl – det är kultivering. Men ni tycker att det är svårt och ni vill fråga Mästaren hur ni ska göra det. ”Jag måste fråga Mästaren om jag har gjort det rätta i det här åtagandet.” Ni skjuter alltid över er kultiveringsväg till mig. Ni vet inte att när jag träffade er var ni mycket glada att träffa mig så jag betedde mig som om jag var glad, men inombords vara jag mycket upprörd. (Mästaren skrattar)

Orsaken är, som ni vet, att människor kultiverar i okunnighet och utan att veta om de har kultiverat riktigt eller inte, men de måste fortsätta på det sättet tills de till sist når fulländning. Orsaken är att man bedömer vad som är rätt och fel på egen hand, vilket räknas som att man kultiverar. Om ni skulle fråga mig skulle det inte räknas. Skulle du inte ha gjort det förgäves? En del säger att de inte kommer att fråga någonting utan bara är glada att träffa Mästaren. Så snart ni träffar mig och känner er trygga inombords så räknas inte den saken heller längre.

Eftersom ni är Dafa-lärjungar måste kraven på er vara höga. När någon sitter och mediterar mot en vägg, vem skulle han kunna fråga? När han sitter mot en vägg är hans sinne inte alls overksamt. Alla sorters prövningar kan komma upp. Hur skulle han hantera dem? Han har ingen att fråga. Kraven på er är till att börja med högre än på honom – han strävar efter personlig fulländning medan ni axlar det oerhörda ansvaret att rädda kännande varelser. Ni är Dafa-lärjungar och de nivåer ni når i kultiveringen är så mycket högre än hans, och kraven på er är högre. Vet ni att de gamla krafterna försökte tvinga mig att bege mig till Arktis på den tiden? De ville inte att jag skulle träffa er och ville inte att ni skulle hitta mig.

Fråga: Jag är koordinator inom media. Den senaste tiden har många unga personer anslutit sig till våra medier och en del är veteranutövare. De arbetar mycket hårt men det är begränsat hur mycket de förbättrar sina färdigheter. Borde vi…

Mästaren: Du frågar mig om arbetsrelaterade saker. (Mästaren skrattar) Du behandlar mig verkligen som en chef.

Fråga: Vad ska lärjungarna göra för att så mycket som möjligt minska Er börda?

Mästaren: (Mästaren skrattar) Du behöver inte oroa dig över det. Ingen av er kan göra någonting. Det finns inga sätt; jag kan inte ens berätta för er om min situation. Jag har sagt: ”Höga platser för med sig olidlig köld.” Det är inte så som ni har förstått det: om man är en högt uppsatt tjänsteman och inte har någon att prata med så är man bara lite ensammare. Jag måste utstå en enorm press såväl som kännande varelsers prövningar. (Alla lärjungar applåderar av tacksamhet)

Fråga: Hur hanterar vi en del av fenomenen hos den nuvarande regimen och handelskriget mellan USA och Kina i våra politiska kommentarer?

Mästaren: Det ondskefulla KKP förföljer Falun Gong, eller hur? Avslöja det och berätta om all dess onda smutsiga byk. Alla metoder som det ondskefulla partiets skurkregim använder är orätta. Alla konflikter i det mänskliga samhället tillkom på grund av den. Normala människor ska absolut inte vara på samma sida som den.

Fråga: Så snart elever stöter på problem, såsom en fysisk prövning eller andra prövningar, säger utövare alltid: ”Det måste bero på att han har en del problem”, och de anstränger sig mycket för att hjälpa honom att se inåt.

Mästaren: Låt mig uttrycka det så här: om en Dafa-lärjunge stöter på en del prövningar eller karmaeliminering, måste det finnas en orsak hos honom och han borde leta inom sig själv. Ja, efter att han hittat det och sedan med en gång beter sig väl, kommer situationen att vända och förbättras och förändras i positiv riktning. En del är ovilliga att lyssna när andra nämner deras brister. Särskilt i fråga om en elev som är mitt uppe i en prövning så lider han redan, och när du säger: ”Du måste ha problem”, blir han ännu mer upprörd och ovillig att lyssna. Om han är ovillig att lyssna, låt oss tänka på hur vi närmar oss honom.

Fråga: Det finns flera grupper som koordinerar arbetet med att genomföra undersökningar rörande organstöld och att klargöra sanningen för samhällets stöttepelare. Jag vill fråga om vi borde slå ihop dem och samarbeta?

Mästaren: Återigen, det är bättre att ni diskuterar och löser det här på egen hand. Gör vad ni tycker är effektivast. Om det är effektivt att ni går samman och samarbetar, gör då det; om ni gör det var för sig och spelar roller på olika områden, så är det också en annan situation. Hursomhelst, ni avgör på egen hand och båda tillvägagångssätten är okej.

Fråga: På senare tid har världsläget genomgått en massa förändringar och Taiwans situation verkar lite överväldigande. Jag vill be Mästaren säga några ord till taiwanesiska lärjungar.

Mästaren: Jag ska säga några ord om du säger så. (Publiken skrattar, applåderar) Beträffande om Taiwan kommer att återförenas med Kina eller ej av det ondskefulla KKP – det är vad du bryr dig mest om, eller hur? Låt mig säga dig att den välsignelsen inte gavs till KKP. (Publiken applåderar) Beträffande vad som kommer att hända efter att det onda KKP är borta så har Gudarna sedan länge gjort arrangemang. Utan det ondskefulla KKP kommer ingen att tvinga någon annan. Om folk vill bli återförenade så blir de det; om de inte vill det så blir de inte det.

För min del befattar jag mig inte med dessa saker. Det jag har i tankarna är världens människor. Vilken etnisk grupp du än tillhör, vilken region du än kommer ifrån, så erbjuder jag befrielse till alla och räddar alla. Detsamma gäller Dafa-lärjungar, se inte ner på den ena eller andra. Oavsett etnicitet så finns innanför huden oftast gudomliga varelser, även om den mänskliga huden på ytan är annorlunda. Människor idag är annorlunda än dem förr i tiden.

Fråga: I internet-eran finns det fake news överallt och det är svårt att skilja på sant och falskt. I fråga om 2020 års presidentval i Taiwan och USA, kommer fake news också att påverka folks bedömning?

Mästaren: Kaos flödar över i en kaotisk tid och det är mycket svårt för människor att ens erhålla någonting gott. Det här är manifestationen av en kaotisk tid. Under valet i USA förväntade sig många att Trump inte skulle bli vald, men han blev vald. Många trodde att en viss sak bara skulle bli på ett visst sätt men det blev inte så. Jag har alltid talat om en viss sak; jag sade att mänskligheten kontrolleras av Gudar och dikteras av Gudar. Om jag säger för mycket och går in i detalj så kommer det att påverka räddandet av kännande varelser, och därför går jag inte in på detaljer. (Publiken applåderar)

Fråga: Jag har inte träffat mina släktingar i Kina på över ett årtionde. Jag vill fråga om det finns en chans för oss att återvända till Kina?

Mästaren: För Dafa-lärjungar sparas en del av de mänskliga fasthållandena så att ni ska kunna rädda människor och kunna leva bland vanliga människor. Att ha de här tankarna kan inte räknas som fasthållanden, eftersom vem som helst vill träffa sin familj. Du vill att jag ska säga om du kan träffa dem eller ej. Det verkar inte okej om jag säger det i klartext, eller hur? (Mästaren skrattar) Du måste fortfarande kultivera. Nyss började jag med att tala om den politiska situationen. Det ser ut som om situationen utvecklas mycket snabbt, och när det är slut med det ondskefulla KKP kommer det att möta en snabb nedgång och falla mycket snabbt. (Publiken applåderar) En våg, (Mästarens hand illustrerar en stigande våg med händerna) när den stiger och väller upp – ”dån” – det tar ett tag för den att växa till; men när den faller (Mästaren illustrerar en fallande våg med händerna) – ”pladask” – faller den mycket snabbt. (Mästaren skrattar, publiken applåderar) Hur de där individerna som gjorde dåliga saker än vill undkomma så kommer de inte att hinna.

Fråga: Tiotusen Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen från hela världen sänder sina hälsningar till vår vördade Mästare!

Mästaren: Jag tackar er alla! (Publiken applåderar entusiastiskt)

Fråga: Nu säger många ansvarspersoner ofta följande: ”Den här personen verkar misstänkt.” Så snart detta sagts kan den här elevens kultiveringsmiljö förändras omedelbart. Ansvarspersonen kan därför beröva den här eleven hans rätt och möjlighet att delta i projekt.

Mästaren: Våra ansvarspersoner borde inte lättvindigt säga sådana saker. Även om du hittar problem ska du observera i tysthet och inte säga något förrän det når ett avgörande ögonblick. Men en del uppvisar märkliga beteenden och håller fast vid sina egna sätt att göra saker på. Faktum är att om du i din kultivering och i vardagslivet undersöker dina egna beteenden mer, tar en närmare titt på ditt eget kultiveringstillstånd och jämför dig med andra – har du agerat alltför konstigt? Är du inte för extrem? Är du inte för envis med dina egna metoder?! Eftersom du är i det internationella samfundet kan ditt uppförande lätt få andra att tycka att du verkar misstänkt i den här speciella perioden. Så, båda sidor måste uppmärksamma den här saken.

Jag har gång på gång betonat att elever som lämnade Fastlandskina måste uppmärksamma de här sakerna. De där märkliga beteendena och metoderna, såväl som extrema tillvägagångssätt, är verkligen inte lämpliga. Även TV-dramer i det kinesiska samhället är fulla med människor som smider ränker, och detta ser man inte utanför Kina. Vad litteraturen och konstverken porträtterar är bara intriger och ränksmideri, människor som konspirerar mot människor och spöken som konspirerar mot spöken. Litteratur och konstverk, romaner, TV-dramer och spelfilmer är fulla av det här, som om människor inte hade något annat att göra än att bara smida ränker och bekämpa varandra. Ju mer obarmhärtigt människor konspirerar och slåss mot varandra i filmer eller TV-dramer, desto mer verkar människor gilla dem. Människors hjärtan har blivit sådana och de ser på saker på ett förvrängt sätt. För att korrigera dig själv måste du verkligen särskilt uppmärksamma det här.

Jag har upplevt hurdana människor var innan kulturrevolutionen i Kina. Steg för steg har jag sett förändringarna hos kineserna och jag har sett dem tydligt. Jag har alltid varit annorlunda än vanliga människor. Jag följer inte med i trenderna och jag rör mig inte efter det onda partiets sociala strömningar. Jag har förblivit klartänkt och ser klart det ondskefulla partiets samma gamla saker. Världens människor gick alla vilse i trenderna, så de kan inte se sig själva tydligt. Lugna ner dig och ta en titt på dig själv. Gå inte till ytterlighet och låt inte andra tycka att du är konstig, så att många saker inte leder till komplexa situationer bland utövare.

Särskilt erfarna utövare utomlands som har levt utanför Kina länge, vet inte hur de ska arbeta med er som nyss kom från fastlandet. Fastän de ursprungligen också kom från fastlandet var människor som lämnade Kina på den tiden inte sådana. Dagens människor har förändrats så mycket, så de förstår inte vad som pågår.

Mästaren ska inte säga så mycket. ”Dafa-lärjunge” är en speciell titel, vilken aldrig tidigare har existerat sedan himlens och jordens begynnelse. Fa-upprätandet av universum har inte heller skett tidigare. När universum blir dåligt kommer det att förstöras och ett nytt kommer att skapas. Som ni alla vet kommer en Guds förmåga att färdigställa det med en enda tanke. Men om det skapas på nytt är det sorgliga med det att de ursprungliga varelserna, den essens som formats under en lång tid, kommer att gå förlorade. Ingenting kommer att bli kvar och allting kommer att återskapas. När allt når den processen igen kanske det inte blir likadant igen. Att förlora det får en att känna sig mycket sorgsen. Dessutom skapades alla dessa varelser trots allt av en gudomlig varelse. Den gudomliga varelsen har nåden att vilja behålla dem, så han åtog sig detta.

Med andra ord, det här är någonting aldrig tidigare skådat. Från himlens och jordens början har det aldrig funnits det storslagna kosmiska fenomenet med universums Fa-upprätande; och sedan himlens och jordens början har det aldrig funnit Dafa-lärjungar. Mästaren skapade denna prakt och har lett er in i denna historiska tid. Ni ska kultivera er själva väl, visa upp vilka ni är och vad som finns i era hjärtan, medan ni räddar kännande varelser och gör ännu bättre ifrån er!

Tack alla! (Långa entusiastiska applåder från publiken)


Övers. anm.; Översatt från den blå engelska översättningen Föreläsningsdelen har även översatts till engelska av den gula gruppen och vissa saker har hämtats från den versionen. 190615. Något korrigerad, senast 190715.Ladda ner PDF här.