Fa-undervisning vid New Yorks Fa-konferens
under 25-årsjubileet för Dafas spridande
till allmänheten

Li Hongzhi
14 maj 2017
Brooklyn, New York, USA

(Mästaren går upp på podiet under tiotusen lärjungars entusiastiska applåder.)

Hej alla! Ni har arbetat hårt! (Alla lärjungar hälsar Mästaren!)

För varje år ökar antalet deltagare på Fa-konferensen. Idag, oj, är arenan fullsatt. För er Dafa-lärjungar är det viktigaste det att göra de tre sakerna väl. Du måste först kultivera dig själv väl, först då kan du fullgöra ditt historiska uppdrag. Därför kan du inte, under hela processen med att rädda kännande varelser och bekräfta Dafa, försumma din egen kultivering. Så du måste ta kultiveringen på allvar, och det är den mest grundläggande garantin för dig som kultiverare. Om du inte kultiverar, tänk efter, det vore detsamma som att vanliga människor gör goda gärningar. Men för en Dafa-lärjunge etablerades den här chansen och den här grunden i historien, så att du idag skulle kunna bli en Dafa-lärjunge. Under historiens gång har ni utstått så mycket, därför kan ni bli Dafa-lärjungar idag. Dessutom finns frågan om att era livs mest grundläggande ursprung är utomordentliga. Inget av detta är enkelt.

Människovärlden är en illusion. Ingen som är förlorad bland vanliga människor kan se den verkliga situationen. Människans ögon ser världen som en plan yta, medan Gudars ögon ser världen flerdimensionellt, eftersom de ser hela situationen på alla nivåer i världen. Människans ögon kan bara se den här världens yta, och människor kan inte ens se hela den egna kroppen. Jag talar inte om de inre organen; jag talar om tillståndet och den fysiska manifestationen i andra dimensioner med lager på lager av de partiklar som utgör din varelse – du kan inte se något av detta. Du kan bara se din yta. Med andra ord är det här en enorm begränsning. Du kan inte se den verkliga situationen, så för människorna blir det här den största illusionen. Men å andra sidan, endast när man är i den här illusionen kan man tala om kultivering. Så i andra dimensioner, i andra miljöer, talar vi inte om kultivering, och där finns inte heller någon kultivering. Som ni vet kan Gudar inte kultivera. Varför kan de inte kultivera? De kan se allting – skulle det kunna kallas kultivering? Det är inte kultivering. Endast när man inte kan se kallas det kultivering. I illusionen och mitt bland frestelserna från dina olika intressen i människovärlden, om du fortfarande kan vandra vägen mot gudomlighet och följa standarden för en kultiverare, så är det verkligen anmärkningsvärt.

Särskilt i dagens samhällsmiljö har Dafa-lärjungar utstått ett sådant enormt tryck. Om du skulle ge upp kultiveringen så skulle ondskan låta dig leva ett normalt liv; om du inte ger upp kultiveringen måste du utstå förföljelsen, och till och med ännu allvarligare förföljelse. Det är verkligen anmärkningsvärt att du kan komma igenom och uthärda allt detta, och hålla ut ända fram till idag. Anledningen är att vem som än i början när Gudar beslutade om den här saken, vågade komma till den här människovärlden, så skulle det inte vara någon enkel sak. De som vågade komma är anmärkningsvärda, och till och med Gudar anser att de här liven är anmärkningsvärda. Dessa är de modiga som vågar bekräfta Fa, bekräfta sig själva, och lysa upp en ny väg för att rädda kännande varelser när de gamla krafterna från hela kosmos samlas på ett ställe. Det här har aldrig skett tidigare och det är någonting som aldrig har setts sedan Himlen och Jorden skapades. Tidigare, enligt lagen om bildande stabilitet, degenerering och sönderdelning, om kosmos skulle sönderdelas så må det ske. Sedan skulle det återskapas. Ni vet alla att återskapande är mycket lätt, så lätt att man inte kan föreställa sig eller tänka sig hur lätt det är. När Gudar vill manifestera något så räcker det med en tanke, och saker kommer att uppenbara sig i verkligheten. Vad de än vill ha så kommer de att få det. Hur är det med de större Gudarna? Hur är det med den ytterste Skaparen av kosmos? Han har alla förmågor på alla kosmos nivåer. En enda tanke hos honom kommer att ha effekt på alla nivåer och forma ett universum som innefattar alla nivåer, innefattande allting, och till och med innefattande oräkneliga Gudar. Bara den enda tanken kommer att forma allting. Ni vet alla att Shakyamuni också talade om det här ämnet, alltså att en Guds enda tanke skapade världen.

Men lagen om bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning är det gamla kosmos princip. Om det största kosmos skulle sönderdelas i processen bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning så skulle det vara alltför skrämmande. Genom eonerna ville liven i kosmos, däribland oräkneliga Gudar – till och med den högste Guden – inte ge upp det, och de ville alla rädda sig själva och rädda alla liv. I detta kosmos har alla varelser, genom eonerna, under sina liv åstadkommit många, många saker som de alla betraktar som mycket värdefulla, saker som de vill bevara. Många Gudar hade därför den här tanken och ville rädda alla varelser. Men, som jag sade tidigare så har varje nivå oräkneliga liv, och varje nivå har oräkneliga Gudar, såväl som många Herrar. Varje område i universum har en Herre som är ansvarig, men inga Herrar vet om det finns ytterligare universa ovanför deras, och de tror alla att de är de högsta. Därför hade många Herrar och Kungar den här tanken om att komma ner och rädda alla varelser. Men eftersom de är Kungar och Herrar från ett begränsat område kan de inte göra detta. Om de gör detta inom ett begränsat område så erkänns det inte. Därför involverar den här saken något oerhört stort, så stort att det är ofattbart.

Mästaren talar till er bara utifrån Fa-principerna. Fa-upprätandet i kosmos har kommit till det här stadiet idag, och det håller verkligen på att nå slutet, och dessutom håller det redan på att gå över i det stadium i vilket Fa rätar upp människovärlden. Om man tänker tillbaka på allt det här så är det verkligen inte lätt. Det ni ser inför era ögon är förföljelsen, och det irrationella förtrycket av Dafa-lärjungar. Men det var lika skrämmande under de hemska omvälvningarna i historien. Som Dafa-lärjungar har ni under den här historiska processen alla lagt en grund alltigenom era upprepade strapatsrika resor, så ni har kommit till det här stadiet idag. Ni som sitter här, vilka ni än är så har ni alla kommit fram till den här dagen genom en lång historisk resa, livstid efter livstid. Under varje livstid och varje cykel, vare sig du är en Dafa-lärjunge eller en vanlig människa, så länge du skulle räddas i framtiden måste du genom smärta och genom omvälvningar minska din karma, utstå smärta tidsåldrarna igenom, fram till idag. Vare sig ni vet om det eller inte så har ni som liv hos den här mänskligheten alla kommit igenom på det här sättet. Så när mänskligheten hade lugna tider mådde ni rätt bra; under skakande och hemska lidanden utstod ni alla möjliga svårigheter. Detta är vad som har manifesterats här i människornas miljö. Hela processen med nedstigandet från en hög nivå i kosmos till en låg nivå är mycket smärtsam, även om saker och ting i högre riken inte är så svåra som i människovärlden, och varelser där inte är så vilsna.

Jag sade just att Gudar ser världen flerdimensionellt. Med en blick ser de din kropp i sin helhet, bildad av lager på lager med din varelses partiklar. Din yta består av molekyler – du kan faktiskt inte ens se molekyler, utan bara dina celler som består av molekyler. Celler bildar dina ögon, och du kan bara se på cellnivån. Även celler måste du se genom ett mikroskop. Dina ögon kan bara se ytan som består av celler – mänskligheten är vilsen i en sådan utsträckning. Lager på lager av partiklar som formar människokroppen existerar i olika dimensioner och det utgör hela din kropp och det finns många av dem. Hur många lager av partiklar det än finns som formar den Trefaldiga världen så finns det lika många lager i människokroppen – det finns precis så många lager. I din människokropp finns det så många lager som du inte kan se. Men Gudar ser det med bara en blick. Gudar ser hela människokroppen.

En del människor tänker på ett uttryck vi har: ”djupt tänkt och noga begrundat.” I själva verket får många människor, när de gör någonting, plötsligt en ljus idé och de gör det bara. De tänkte bara på det och gjorde det, och den tanken genomgick inte något djupt tänkande eller noggrant begrundande. De genomgick inget noggrant tänkande, men de gjorde det mycket bra. Varför? Det här är något som många människor funderar över, och forskare funderar också över det. En sådan mogen idé kom bara upp och nåddes på ett ögonblick, utan noggrant övervägande, noggrant funderande eller någon process där den växte fram. Hur kommer det sig? De kan inte förklara det tydligt. Faktum är att människokroppen inte är det här lilla på ytan, utan i vartenda lager finns din kropp, dina tankar och dina celler, och de utgör alla en del av hela din kropp. När du gör någonting agerar du på ytan, men när du gör någonting så rör sig och tänker alla dina celler, och samtidigt händer det här inte bara i en dimension. Ju mer mikrokosmisk en dimension är, desto snabbare är dess tid och desto större är dess kraft. På den här sidan tycker du att du bara tänker en aning på det, men på den andra sidan har du tänkt på det så länge att det kanske har gått några år, eftersom de inte är i samma dimension.

Gudar ser saker och ting flerdimensionellt och ser situationen som helhet, medan människor bara ser saker på ytan. Ibland har jag Dafa-lärjungar vid min sida; med alla era tankar och idéer och ert uppträdande så ser jag inte alls på er yta eller ert uppförande. Istället ser jag på era verkliga motiv. Jag ser på vad din sanna tanke tänker och gör utifrån grunden. I den här processen, fastän det som har manifesterats på ytan är ditt uppförande, för vilket du ska vara ansvarig, så ser jag ändå bara på din grund.

För Dafa-lärjungar är det likadant i den här förföljelsen. I kultiveringen är det människor som kultiverar. Eftersom det är människor som kultiverar kommer många, många mänskliga föreställningar att manifestera sig. När mänskliga föreställningar manifesterar sig kommer de högst sannolikt inte att vara i samklang med Fas standard, stämmer inte det? Då är det mycket troligt att du mitt under förföljelsen kommer att göra misstag när du använder mänskliga föreställningar. Eftersom det är kultivering får du i kultiveringen naturligtvis lov att göra misstag, eftersom det inte är möjligt för dig att göra bra ifrån dig i allting. Men på slutet ska du göra bra ifrån dig. Eftersom du kan göra misstag är det möjligt att du kanske gör stora misstag. Jag tänkte på det här för längesedan och kände till de här frågorna för längesedan. Det är möjligt att du kunde göra ett mycket stort misstag. Det jag vill säga dig är att du är en människa som kultiverar, och du vandrar på vägen mot gudomlighet. Att begå misstag är ingen stor sak, men du ska inse dina misstag, och du ska göra bra ifrån dig med det du ska göra innan du fullbordar din kultivering. Att fortsätta göra bra ifrån sig med det du ska göra, det är kultivering. Detsamma gäller för en del elever som gör mycket dåligt ifrån sig, så som ni ser det, och de har till och med varit involverade i ondskans förföljelse av andra Dafa-lärjungar. Men jag vet att under ondskans svåra förföljelse är allas kultiveringstillstånd olika, och det finns också en gräns för hur mycket människokroppen kan uthärda. Jag har sagt att det är bara människor som kultiverar, inte Gudar som kultiverar. Eftersom det är människor som kultiverar så har de mänskligt tänkande, och med mänskligt tänkande är det möjligt att de gör misstag. Att göra misstag kan vara att göra små misstag eller att göra enorma misstag. Därför sade jag att innan den här saken är avslutad ska vi fortfarande ge dem chanser, och om de vill kultivera ska ni fortfarande behandla dem som medkultiverare. Det här är trots allt kultivering, och jag såg det här för längesedan. Att få alla att vandra vägen väl och så upprätt, det är inte heller möjligt. Jag visste också detta.

När jag spred Fa i början sade jag något. Jag sade att jag har spridit en sådan kraftfull Fa, någonting som aldrig har hänt sedan Himlen och Jorden skapades. Om jag så kunde rädda bara en människa – om till sist en människa kunde fullborda sin kultivering – så skulle jag inte ha gjort det här förgäves. Jag hade satt standarden så lågt. Men det verkar som om det utifrån den nuvarande situationen, som jag sade när jag precis kommit in, att antalet människor vid Fa-konferensen ökar år från år, och arenan är nu fullsatt. Åtminstone sitter ni här och har kommit igenom den svåra förföljelsen och hållit ut fram till idag. Naturligtvis är det många Dafa-lärjungar som inte kunde komma, eftersom deras förutsättningar inte tillät det. Jag vet att det finns många fler Dafa-lärjungar, det finns många fler. Kultivering är trots allt ingen mänsklig angelägenhet; grunden lades vid dit livs rot. Förföljelsen kunde bara skada dig på ytan; kan den förändra din grund? Den kan inte ändra din grund. Så ondskan vill alltid att människor som kultiverar ska ge upp kultiveringen. När det gäller Dafa-lärjungar som verkligen har uppdrag, så kan den aldrig lyckas med att förfölja dem, och kan inte få dem att ge upp kultiveringen, eftersom det etablerades vid deras livs grundval, dit förföljelsen inte kan nå. Förföljelsen kan endast nå människors yta. Naturligtvis, människors yta är också mycket avgörande, eftersom en människas handlingar avgör den här varelsens öde. Men i processen kommer Gudar att se på de grundläggande motiven i allting ni gör. Det är så det är.

För människor är det här faktiskt rättvist. Varför är det rättvist? Bildande, stabilitet, degenerering och sönderdelning är kosmos lag, och varje omgång med liv kommer att sönderdelas så snart varelserna inte längre är bra. Under historiens gång har det funnits fler än bara en eller två civilisationer under olika perioder, stämmer inte det? Det har funnits många. Och förhistoriska civilisationer överträffade den moderna civilisationen många gånger om. Historien är bara som ett teaterstycke med ett manus. När en omgång mänsklig civilisation är över blir manuset reviderat; efter revideringen kommer manuset att tas fram och framföras på nytt, tills manuset till sist görs klart. Under en del perioder fanns högt utvecklad teknologi, precis som utomjordingarnas, och när den historien var över ansågs det att den inte dög, och sådana människors tillstånd sågs inte som bra; det var inte i linje med standarden för människor som skulle erhålla Fa på slutet, och en sådan avancerad teknologi önskades inte. Under en del perioder framstod mänskligheten som mycket outvecklad, och det skulle inte heller fungera. Det handlar inte bara om teknologi, det skulle inte fungera om människors uppförande, tankar, kultur, eller till och med deras yttre former, inte överensstämde med kraven.

Idag pratade jag bara om den yttre formen. Människans yttre form under de tidigare stadierna av människans historia och under olika perioder skulle faktiskt verka mycket konstig för nutidens människor, eftersom den var mycket annorlunda än hos dagens människor. Många gånger eliminerades människoraser när de inte längre var bra, och nu i den här sista perioden finns det bara fem raser kvar: den gula rasen, den vita rasen, den svarta rasen, den röda rasen och den bruna rasen. Den röda rasen försvann på senare tid, kanske på grund av att raser blandades. När människans teknologi utvecklades raserades barriärerna mellan olika regioner, vilket ledde till att vissa raser försvann. Den sanna rena vita rasen kan inte längre hittas. När det gäller den gula rasen så är det kinesiska folket det mest blandade. Jag vet allt om mänsklighetens sanna historia, men eftersom den omfattar tvistefrågor mellan raser ska jag inte säga mer om det. Hursomhelst finns hela mänsklighetens historia trots allt hos mig, och jag känner till hela dess process från början till slut. När människans historia kom fram till dagens stadium tyckte alla Gudarna att det passade för att användas för Fa-upprätandet på slutet.

Faktum är att när mänskligheten kommit till 1950- och 1960-talen så var människor vid den tiden fortfarande mycket enkla och mycket goda. De gamla krafterna såg att i det här tillståndet var det för lätt för människor att erhålla Fa, och att goda tankar var för kraftfulla i samhället, så de skapade många former av modernt medvetande, modern konst och moderna teorier, och varje område fylldes med moderna, negativa saker, vilket slutligen ledde till att negativa element dominerade hela världen. Nu är det den här miljön vi har. I vanliga situationer vågar människor inte tala offentligt om positiva saker och goda saker, av rädsla för att bli kritiserade, skrattade åt eller diskriminerade av andra. Negativa element dominerar allting helt och hållet, och kan basuneras ut i eleganta arenor och inför stor publik. Ni känner alla till Shen Yun Performing Arts. Shen Yun uppvisar den fullkomliga medkänslans och skönhetens allra mest positiva element, och uppvisar sann medkänsla och sann skönhet. I den här världen som har blivit helt och hållet negativ, får det plötsliga framträdandet av en sådan helt upprätt artistgrupp verkligen världens människor att häpna. Det som Shen Yun uttrycker skänker välsignelse till alla människor, vare sig de är positiva eller negativa. Shen Yun skänker välsignelse till alla människor, så alla säger att den är bra. Den är först och främst här för att rädda människor.

I en helt och hållet negativ samhällsform som denna vill ni vandra en väg mot gudomlighet, och ni vill vandra en upprätt väg – så svårt det är. Jag är djupt medveten om det. Eleverna vid skolan som utbildar talanger till Shen Yun, Fei Tian Academy of the Arts, har som ni vet redan gjort det mycket bra. Men jag är ändå mycket orolig, eftersom samhällets konst nuförtiden verkligen har påverkat dem för mycket, och allting i samhället attraherar dem. Det vanliga samhällets moral bringades ner på det här sättet genom subtil påverkan. Det skulle inte säga: ”Jag är demonen, och jag är fast besluten att få mänskligheten att glida utför.” Den skulle inte säga det. Den leder dig genom subtila influenser och använder allt möjligt som inte är upprätt; du kan inte genomskåda det. Det här manifesterar sig i konsten, i uppförandet, i olika sorters produkter och i alla de saker som attraherar alla dina sidor. Det drar ner dig, drar ner dig medan det stimulerar dina beroenden. Så fort negativa element upptar människors medvetanden och samhällsformer blir mänskligheten mycket svår att rädda, eftersom människors förnuft kontrolleras av negativa element, och medan de gör saker kan de själva inte klart avgöra om det där är deras egna tankar.

Jag sade just att människans ögon bara kan se den här ytan som har formats av celler på människans yta; människor kan inte själva se, och inte heller känner de till sina lager på lager av tankar, lager på lager av kroppar och lager på lager av allting. Sedan på ytnivån har det här samhället som redan blivit negativt, fört fram moderna föreställningar med starkt förvrängda idéer. De föreställningar som formades efter födelsen och de negativa elementen är inte enkla faktorer, eftersom det bakom dem finns onda spöken, det må vara Satan eller det onda kommunistpartiets onda spöke, som kontrollerar världen. Det använder de där onda varelserna till att styra människor. Människor idag kan inte tydligt avgöra om deras handlingar och uttryck drivs av deras egna tankar eller styrs av negativa element. På ytan ser alla dina handlingar mycket normala ut och du känner till och med att ursprunget till dina tankar också är mycket naturligt. Du kan inte avgöra vad som verkligen är dina egna tankar, och vad som är yttre element som styr dig, göder dina begär och attraherar dina olika beroenden, vad det än är du tycker om. Så svårt det är att kultivera i den här sortens miljö. Det är så svårt, verkligen mycket svårt! Till och med kristendomen, buddhismen och många andra religioner har känt att på grund av trycket från samhället blir deras troendes positiva element färre och färre, och samhället går nedåt mer och mer. De vet det alla, men de har inga lösningar, eftersom negativa element verkligen dominerar världen.

Om du vill vandra tillbaka och återvända, så är det den vägen som Shen Yun har vandrat på. Men den vägen måste vandras av kultiverare, och dessa kultiverare måste ha sin grund i kultivering. Så processen med att utbilda dem är mycket svår, utomordentligt svår. Situationen är likadan i andra miljöer. Som Dafa-lärjungar, alla Dafa-lärjungar i hela världen inräknade, vandrar ni era egna vägar väl, och räddar samtidigt kännande varelser. Men när det gäller många Dafa-lärjungars egna familjemedlemmar och barn så har ni varit eftergivna, och misslyckats med att disciplinera dem, eller till och med känt hopplöshet inför dem. Det här samhället har en sådan stark attraktionskraft och dessa negativa element är bara så starka.

Som kultiverare är ni medvetna om: Vem i den här världen vandrar fortfarande på en upprätt väg? Vem vågar fortfarande vandra på en upprätt väg? Så svårt det är. Jag sade just att de som vågade komma hit till människorna är modiga, och Gudar ser det på det sättet. Om du vågar komma till en så komplicerad miljö så är du modig. Om du kan delta i Fa-upprätandet, ansluta dig till leden som räddar varelser, och till och med bli en kultiverare, så är du i Gudarnas ögon redan anmärkningsvärd, verkligt anmärkningsvärd! Om du kan göra lite bättre ifrån dig i kultiveringen, tänk efter alla, så kommer redan själva den här dåliga miljön att göra att du märks, eftersom miljön formar människor. För att inte nämna Dafa-lärjungar, redan vilken vanlig människa som helst som kan ta upp och läsa en Dafa-bok kommer att ses som speciell, och de som kan identifiera sig med den är redan inga vanliga människor. Om den här miljön var mycket bra, om människors upprätta tankar var starka och världen inte hade något annat än positiva element, så skulle det lilla som du gör räknas som ingenting, och vem som helst kunde göra det; du skulle vara tvungen att handla synnerligen väl för att räknas som bra, eller hur? Anledningen är att den onda miljön får dig att sticka ut, och i det här avseendet gör det verkligen din kultivering en aning mindre svår. Beträffande kraven på dig som en Dafa-lärjunge så ska du fortfarande göra så gott du kan och fullgöra ditt historiska uppdrag; du måste rädda kännande varelser. Jag säger till alla att detta att rädda kännande varelser är av yttersta vikt, och ni måste göra det.

Vad är en Dafa-lärjunge? Som ni vet finns det många religioner i historien som inte har några uppdrag som en del av kultiveringen, och de har bara som mål att fullända individen själv: Jag kultiverar väl för att komma till Himlen, eller jag kultiverar väl för att bli en Bodhisattva eller en Arhat. Frasen ”att rädda kännande varelser” är lätt att säga, men vem vågar göra det? Bara det att kultivera sig själv är redan svårt nog, för att inte tala om att leda andra till att kultivera. Om du leder någon till att kultivera så är det detsamma som att vara ansvarig för allting hos den personen, och kultivera honom väl precis som du kultiverar dig själv väl. Du kan inte ens kultivera dig själv väl, och du tycker att kultivering är mycket svårt, hur kan du då kultivera honom väl? Dessutom, när du räddar kännande varelser räddar du inte bara en människa, utan räddar många människor. Hur kan du ha ansvar för dem? Så när en del människor säger: ”Jag räddar kännande varelser”, så skrattar jag verkligen åt dem. Att rädda kännande varelser – vem vågar rädda kännande varelser? Försök du bara? Låt oss inte tala om att rädda kännande varelser; att bara lägga till en viss del av hans sjukdomskarma till din kropp skulle döda dig – du skulle dö innan du fick en chans att rädda honom.

Endast med allt det följande kan du göra den här saken: Denna Fas mäktiga kraft, Dafa-lärjungars grund etablerad i historien, samt hur enormt viktigt ditt ansvar är i sig. Det här är inget som kan göras av vemsomhelst, och inte heller existerade detta någonsin efter att Himlen och Jorden skapades. Universums Fa härdar Dafa-lärjungar. Vilket liv är värdigt att kultivera i universums Dafa? Detta existerade inte tidigare. Inte ens Shakyamuni fullbordade sin kultivering i universums Dafa, inte sant? Alla känner till att han fullbordade sin kultivering genom att upplysas till den nivå av kosmos Fa som hans standard motsvarade. Att använda universums Dafa för att direkt rädda kännande varelser, har ni, som varelser, tänkt på hur ni borde göra det? Vilket är ditt ansvar? Naturligtvis, som Dafa-lärjungar har ni gått igenom alla dessa år av prövningar och svårigheter. Jag har sagt att de bland er som har tagit er igenom ”20-juli-förföljelsen” 1999 är anmärkningsvärda, och Gudar värdesätter er redan väldigt mycket. Därför, som lärjungar ska ni också värdesätta er själva och de vägar ni har vandrat, och göra er av med slaggen. Det är den väg på vilken du kommer att erhålla upprätt upplysning i framtiden; det är vad du kommer att uppnå, din mäktiga dygd, och den avgör också vars och ens nivå.

Jag sade just att kosmos Fa-upprätande redan är i det senare stadiet, nära fullbordan, och håller på att övergå till det stadium där Fa rätar upp människovärlden. Så i den här perioden ska alla göra ännu bättre ifrån sig, och inte låta era tidigare ansträngningar gå förlorade, inte åter göra misstag, och inte heller förvirrat göra saker ledda av er skrytsamhet, av att vilja vara unika, samt olika sorters fasthållanden. Att bara lita till din entusiasm gentemot Dafa räcker inte; du måste vara förnuftig och beakta säkerheten i den här onda miljön. Du måste kultivera upprätt och vandra upprätt, endast då fungerar det. Allt detta som har ändrats av de gamla krafterna använder jag för att slå dem i deras eget spel. Men som Dafa-lärjungar ska ni vandra upprätt. Som Dafa-lärjungar har ni hållit ut fram till idag, Mästaren värdesätter er väldigt mycket, och ni måste göra bra ifrån er. De ord jag har sagt i historien håller alla på att förverkligas. Jag talade inte om profetior, utan jag talade om hur hela Fa-upprätandet i kosmos steg för steg rör sig mot slutet. Och se, det håller på att förverkligas.

Det är allt jag ska säga. Ni har kommit långväga ifrån, och en del har kommit från Fastlandskina. Ni har tagit med er en del frågor som ni tycker att ni måste ställa. Ni kan lämna dem till konferenspersonalen och jag kommer att besvara dem åt er. (Lärjungarna applåderar entusiastiskt)

(Mästaren flyttar sig från pulpeten och sätter sig ner)


Lärjunge: Dafa-lärjungar från hela världen vill gratulera Mästaren på födelsedagen!

Mästaren: Jag kommer inte att läsa [fler sådana här gratulationer]. (Lärjungarna applåderar varmt)

Lärjunge: Enligt min förståelse har vi nu nått slutet på Fa-upptätandet, och Fa ska just börja räta upp människovärlden. Allteftersom Fa-upprätandeprocessen framåtskrider, är det några förändringar beträffande tonvikten i vårt sanningsklargörande? Ska vi tala till världens människor mer rakt på sak?

Mästaren: Ingen förändring, gör det bara så som ni har gjort det förut. Ingen förändring alls. Om något skulle ändras så hade jag sagt det till er på webbsidan Minghui. När ni klargör sanningen kan ni inte tala på för hög nivå om ni vill rädda människor, för det skulle få negativ effekt. Det har varit många läxor i det här avseendet.

Lärjunge: Ondskans förföljelse av Dafa-lärjungar i Kina och brottet organskörd från levande människor har fått uppmärksamhet från allt fler människor. Ett rätt stort antal elever har lagt stor vikt vid att avslöja levande organskörd, och de börjar med levande organskörd när de klargör sanningen. Borde vi fortfarande börja med bakgrunden i sanningsklargörandet och först tydligt förklara vad Dafa är, och ge basinformation, såsom bluffen med självbränningen och den falska historien med de 1 400 fallen, och sedan fortsätta beroende på hur mycket lyssnaren kan acceptera dem?

Mästaren: Just det, jag tycker att det här sättet att förklara på är mycket förnuftigt. Människor är bara människor och ni har för höga tankar om dem. Ni tycker att det är svårt att rädda dem; det beror på att de är på för låg nivå, inte för att de är på för hög nivå. Så till dem som det är svårare att tala med ska ni tala på en lägre nivå, först då kan de acceptera det. Om de verkligen hade ett starkt intellekt skulle de inte vara sådana. Därför ska ni börja med grunderna, särskilt i Fastlandskina, och förklara hur det ondskefulla Kinesiska kommunistpartiet (KKP) har hittat på historier. Avslöja de sakerna och berätta för dem om den verkliga situationen. Därefter kan ni förklara hur ondskefull det ondskefulla KKP:s förföljelse är, och de kommer att sympatisera med er. Om ni bara talar om hur det ondskefulla KKP förföljer er så kanske de tror att ni inte heller är bra, eftersom deras tänkande är vilselett av lögnerna. Så i sanningsklargörandet måste ni rensa bort lögnerna. Först då kommer det att fungera.

Lärjunge: Under inflytande av ondskan saboterar Hongkongs chefsminister Shen Yuns ansökan om en teater och uppmuntrar onda gäng att attackera Dafa i Hongkongs centrum och på olika turistställen, helt i strid med Hongkongs lagar. Kan den lokala Dafa-föreningen, i syfte att lämna in stämningsansökningar och därmed skapa en laglig miljö, samordna de elever som har förmågan att genomföra det?

Mästaren: Inom en snar framtid kommer inte en enda dålig individ att kunna undkomma och någon kommer att straffa dem. Beträffande situationen i Hongkong bör eleverna och Dafa-föreningen i Hongkong själva fundera ut hur det är lämpligt att gå vidare. Mästaren kan inte förklara det tydligt här i några meningar, och inte heller kan jag detaljerat berätta för er hur ni ska göra saker, för jag skulle i så fall ta er kultiveringsväg ifrån er. Det beror på att det är er sak hur det ska göras och hur det ska göras väl. Om jag talar med er om allting, talar om allting för er, till och med hur ni ska ta varje steg, är det då ni som kultiverar eller jag som kultiverar? Eller, det vore att hålla er i handen när ni kultiverar, eller hur? Det skulle inte räknas, är det inte i princip så? Därför är det i fråga om en del saker fortfarande er sak att tänka igenom hur de ska göras väl. Miljön skapas av Dafa-lärjungar i processen med sanningsklargörande.

Lärjunge: Jag står inför en situation, nämligen att det ibland kommer okända människor med Dafa-böcker till Fa-studieplatsen. En del av de här böckerna är från gamla upplagor där tecknen inte har blivit korrigerade, en del är nya, men de flesta böckerna har smutsiga sidor, eller också har papperet blivit mycket styvt och mycket gammalt. Jag vet inte hur jag ska ta hand om det här.

Mästaren: Förföljelsen är så allvarlig och folk gömde böckerna. De tog förmodligen inte väl hand om dem. För personer som inte har Dafa-böcker är de ändå mycket värdefulla. Tecken som inte har korrigerats kan korrigeras. Böcker som är smutsiga är inget problem och man kan fortfarande läsa och använda dem. Om de verkligen är så skadade att de inte kan användas kan ni bränna dem. Eftersom ni är Dafa-lärjungar kommer Gudar att veta vad ni gör.

Lärjunge: Efter att den nya regeringen tillträdde i Taiwan i maj i fjol har det skett en tydlig minskning i antalet turister från Fastlandskina som kommer till Taiwans turistplatser. Är det här en återspegling av kultiveringstillståndet hos Taiwans Dafa-lärjungar? Det är tydligt att turister från Sydkorea, Japan och Sydostasien har ökat i Taiwan. Ska vi vända oss till en bredare publik i vårt sanningsklargörande vid Taiwans turistplatser?

Mästaren: Det är inget särskilt med det här. På senare tid har Fastlandskinas ekonomi inte varit lika bra som tidigare och det är helt normalt att antalet turister har gått ner. När det gäller sanningsklargörandet så spelar det ingen roll vem det är, ni ska hursomhelst berätta sanningen för dem, med fokus på turister från Fastlandskina. I Taiwan kan ni också klargöra sanningen för människor av andra nationaliteter, särskilt dem från Sydostasien, vilka också har skadats allvarligt som följd av förföljelsen av Falun Gong. Ni kan berätta sanningen för dem alla.

Lärjunge: Medutövare i Hongkong sade att utövarna vid Epoch Times alla springer ut för att sälja saker, och de förstår inte det här. En del nya utövare gick till Dafa-föreningen för att studera Fa, men de avvisades. Miljön för Fa-studier fanns inte där, så människor som har trätt in i Dafa förstår inte Dafa.

Mästaren: Finns det ett sådant fenomen i Hongkong? Hursomhelst har koordinatorerna ansvaret för kultiveringsmiljön. Men beträffande personen som skrev den här lappen, om du inte känner till situationen tillräckligt väl så är det inte heller bra.

Lärjunge: Lärjungar från Fastlandskina sänder sina hälsningar till Mästaren. I över ett år nu har det varit ett stort antal kidnappningar av Dafa-lärjungar på många platser i vår provins. Min fråga är: Fa-upprätandet närmar sig slutet, men den här sortens störning sker än i denna dag. Beror det på att det finns luckor i vårt övergripande kultiveringstillstånd, eller …

Mästaren: Så är det inte alls. Det är bara det att ni inte har kultiverat väl, och de kommer att ge er problem – de kommer att insistera på att göra detta. Med de gamla krafternas ord är Kina som Lord Laos smältdegel, och elden måste brinna särskilt intensivt för att få fram äkta guld. Som jag har sagt är det inte så att när situationen blir bättre så blir också ondskan bättre. Ondskan kommer inte att bli bättre, den kan bara elimineras. Innan den elimineras kommer den att fortsätta sitt spel, särskilt under dess dödskamp på slutet, den kommer att göra det. Det är som gift, om man vill att det inte ska vara giftigt, vore det möjligt? Det är bara gift.

Lärjunge: Medierapporteringen om Shen Yun kan fortfarande inte vara noga med detaljer. Till exempel använder artiklar Mr. och Mrs. när de refererar till dem som intervjuas, eller nämner deras titlar flera gånger om. Det här är inte i överensstämmelse med konventionerna i nyhetsrapportering. Jag frågar respekterade Mästaren, eftersom media fortfarande inte bryr sig om detaljer, så som Shen Yun gör, påverkar det här mediernas kraft att rädda mäniskor?

Mästaren: Det här är mindre frågor; medierna behöver bara bli mer hövliga i sin rapportering, det är alltihop. Falun Gong-elever vandrar på en traditionell väg i sitt uppförande, så de ska göra bättre ifrån sig.

Lärjunge: Ett par, båda kultiverare, tog ut skilsmässa eftersom de inte kultiverade ordentligt och inte tittade inåt när de fick problem. Men deras hjärtan för att kultivera inom Dafa har inte förändrats. Vilka konsekvenser får deras skilsmässa för deras kultivering? Har de fortfarande chansen att kultivera till Fulländning?

Mästaren: I princip, huruvida de under kultiveringen kultiverar väl eller ej, är bara ett uttryck för deras tillstånd i kultiveringsprocessen. Skilsmässa är i sig en stor sak i andra människors ögon, men i grunden är endast kultiveringen av högsta prioritet för kultiverarna. Om de kan kultivera väl blir det inga konsekvenser, men vilken form man väljer i kultiveringen, hur man vill kultivera – det är upp till en själv. Om man tar ut skilsmässa på grund av ens fasthållanden och mänskliga föreställningar, så är det man har gjort naturligtvis inte bra.

Lärjunge: Barn spelar alla dataspel nuförtiden. Är de gjorda av utomjordingar? Hur ska vi handskas med det?

Mästaren: Ja, elektroniska spel har alla nuförtiden gjorts av människor som styrs av utomjordiska varelser. Människor tror att det var de som gjorde dem. Jag har just sagt att man egentligen inte vet varifrån människors tankar kommer, eller ursprunget till ens tankar när man vill göra sådant. Hur era lager på lager av tankar utvecklas, hur ni har indoktrinerats med yttre idéer – ni känner inte alls till den här processen. Ni känner bara till de saker som har manifesterat sig på ytan. Så de här sakerna är alla skadliga för mänskligheten, och de för människor till ett tillstånd som inte längre är mänskligt.

Varför gör utomjordiska varelser det här? För att de vill ta människokroppen i besittning. De har åtrått uppbyggnaden av den mänskliga hjärnan. Utomjordiska varelser är liv som fötts ur den osunda skräphögen på kosmos lägsta nivå. Liven i kosmos betraktar dem som ojämförligt fula. Mänskligt tänkande är fantastiskt. Mänskligheten förstörs vart fyratusende till femtusende år. Om er hjärna inte förstördes skulle den, med en tankestruktur lik den hos Gudar, kunna skapa vadsomhelst – en förmåga mycket mäktigare än den hos utomjordingarna. Sade jag inte att månen skapades av människor under en tidigare period? Så de vill ha människokroppen, och har gjort sådana här saker kontinuerligt. Naturligtvis finns det andra faktorer, och jag har talat om dem när jag lärde ut Fa tidigare.

Lärjunge: Elever inom medierna sänder sällan upprätta tanker. En del elever, särskilt de unga, studerar sällan Fa eller gör övningarna, och deras tänkande är väldigt mycket likadant som hos vanliga människor. Hur kan den här situationen förändras?

Mästaren: Jag visste om det här för länge sedan och har hållit det under uppsikt. Dafa-lärjungar, särskilt Dafa-lärjungar i Fastlandskina, fick sina egna barn att kultivera när de var små. När barnen växte upp kunde föräldrarna inte disciplinera dem. De drogs till saker och ting i det vanliga mänskliga samhället. De fick sin skolexamen, de lärde sig någonting, och sedan gick de ut i samhället, och en del kom till utlandet. En del anslöt sig också till media vid Epoch Times eller New Tang Dynasty. De har under lång tid inte studerat Fa och de har tankar och ett uppförande som är påverkat av partikulturen. För människor utanför Kina är ert uppförande helt enkelt motbjudande, men ni är inte medvetna om det. Det jag säger är att ni inte är medvetna om de här sakerna. Ni har kommit till en ny miljö och borde förändra ert tänkande och uppförande. Ni är alla Dafa-lärjungar – hur kan ni underlåta att studera Fa? Om ni inte studerar Fa, är ni fortfarande Dafa-lärjungar?

Lärjunge: Många kännande varelser har inte blivit räddade och Mästaren talade en gång om att utnyttja de gamla krafternas arrangemang. Är det möjligt för dagens Dafa-lärjungar att fortsätta vara kvar här och uppfylla sina uppdrag under den period då Fa rätar upp människovärlden?

Mästaren: Mästaren kan inte tala om saker i framtiden, eftersom vad jag än säger kommer att göra att ni får fasthållanden. De bland er som inte har kultiverat väl har bara ett alternativ: kultivera väl. Det finns inget annat sätt. Ni säger: ”Jag ska göra det makligt och det finns fortfarande tid. Jag ska först njuta av livet och kultivera i framtiden.” Gudar kan se vad du än kan ha för tanke.

Lärjunge: På grund av åsiktsskillnader har en del medutövare under lång tid utvecklat allvarliga klyftor, och deras missförstånd har förvärrats. När man försöker samarbeta med den andre blir man utsatt för diskriminering och utstötning.

Mästaren: Båda parter har problem och båda har starka fasthållanden. När Dafa-lärjungar kommer samman är deras kraft verkligen oerhörd. Om ni alla, under sändandet av upprätta tankar, kan fokusera era tankar så blir den kraft som kommer ut verkligen stark, enastående! Ruttna demoner vill bara störa er och påverka er. De får er att falla in i mänskligt tänkande, så att ni blir bittra och ser andra som skamfläckar. De förstärker era mänskliga föreställningar så mycket att era upprätta tankar inte alls kan komma ut!

Under de första åren, när förföljelsen av Falun Gong började, behövde ni göra många saker för att motverka förföljelsen. På möten drabbade ni samman om och omigen, vilket allvarligt påverkade de saker som ni skulle göra. Jag behandlade det bara som en process genom vilken ni slipade er själva, och kultiverade er själva, och att ni skulle göra bättre ifrån er i framtiden. Men en del människor har fortfarande inte ändrat sitt tänkande och har hela tiden utnyttjats av de onda demonerna på det här sättet, och orsakat problem bland Dafa-lärjungar. Ni är alla medutövare – är ni fiender? Ert gemensamma mål är att rädda världens människor, så ni borde stå varandra närmast och borde hjälpa varandra. Vem ser du som irriterande? Deras yttre och deras uppförande manifesteras bara på det här mänskliga stället. Var ni inte alla ursprungligen gudomar? Skulle deras gudomliga sidor vara sådana här? Ni ska se på saker ur kultiveringsperspektivet.

Lärjunge: Sagorna och gamla sånger som nedärvts hos minoritetsfolk i syvästra Kina innehåller mycket som rör universum, livet, vatten etc., och på deras traditionella kläder finns ett stort antal gamla symboler, såsom svastikan och taiji. Jag vill fråga om Kinas minoritetsfolks kulturer också tillhör kinesisk traditionell kultur? Har deras gamla kulturer betydelse för människans kultur i framtiden?

Mästaren: Det är för långtgående att tala om deras betydelse för den framtida kulturen. Jag kan tala om för er varför det finns så många minoriteter i sydvästra Kina, och dessutom verkar de vara skilda från de senaste femtusen årens kinesiska kultur. Faktum är att de här folken är människoraser som finns kvar från perioderna innan den femtusenåriga civilisationen. En gång när jag körde till Yunnan berättade Gudarna längs vägen för mig att alla de här minoritetsfolken är levande fossil, mycket gamla.

Lärjunge: För en tid sedan uppstod osämja mellan utövare i Beijing i den stora Dafa-gruppen. Vad är den renaste och mest upprätta saken vi kan göra som också är det bästa för gruppen som helhet? Har avundsjuka länge påverkat vårt samarbete som en hel kropp?

Mästaren: Ni måste se till att den här avundsjukan tas bort. Den här mentaliteten är verkligen farlig, eftersom den kan få er att bli slappa beträffande alla aspekter av er kultivering, och förstöra er. Ni kan inte ha avundsjuka.

Lärjunge: Att skriva på petitioner används alltmer för människor i Fastlandskina. Hur ska vi se på det kontra att rädda människor mer direkt genom de tre utträdena? Vilka aspekter ska vi vara uppmärksamma på?

Mästaren: Jag minns att någon frågade mig hur många utträden som skulle behövas innan det onda partiet faller. Jag höll bara upp fem fingrar, utan att ge honom någon siffra. (Skratt) Men hursomhelst är detta att träda ur partiet en process för att rädda människor, eftersom de här människorna alla har blivit kidnappade av det onda KKP. De blev alla märkta med den demoniska röda drakens tecken, och alla svor inför den blodiga flaggan att ägna sina liv åt den. Hur kan ni rädda dem om ni inte får dem att träda ur? Eftersom det där onda KKP har blivit en demon i fråga om Fa-upprätande, borde det inte elimineras? Och håller det inte nu på att bli eliminerat? Naturligtvis, om det eliminerades på en enda gång, vad skulle hända med de Dafa-lärjungar som inte har kultiverat väl? Så under det att demonen elimineras måste vi tänka på dem som inte har kultiverat väl och låta dem fortsätta kultivera, och låta den delen av demonen som inte har eliminerats helt, fortfarande ha en verkan. Ni måste tänka över den är frågan förnuftigt. Jag har faktiskt förklarat många saker tydligt tidigare.

Lärjunge: Varför är det bara upp till Dafa-lärjungar i USA, via Vita husets petition på internet, att stoppa organstöld från levande Dafa-lärjungar? Televisionen har rapporterat det och tidningar har skrivit om det. Jag hörde att om underskrifterna inte når hundratusen kommer det att få negativ effekt. Jag tycker personligen att Dafa-lärjungar är en kropp och borde samarbeta med varandra när vi gör saker. De Dafa-lärjungar som har hört den här nyheten själva borde samarbeta och stödja satsningen.

Mästaren: Kanske är det inte så. Jag har inte nämnt den här siffran. Beträffande den här frågan om levande organskörd så pågår detta på många sjukhus i Kina och det var på direkt order av ondskan. Men vi har ingen möjlighet att få fram specifika siffror nu. Om ni inte har något sätt att samla in många bevis på så kommer ni inte att vara övertygande. Ni säger att det är så och så många, [andra skulle fråga:] ”Visa mig era medicinjournaler.” Zhang eller Li, vilket yrke, när skördades hans organ, när började han kultivera – kan ni ge sådan information? I det västerländska samhället är det viktigt att ha hållbara bevis, och låta människor få se era bevis. Utan bevis hittar ni bara på saker – de kommer att tro att ni fantiserar, att det inte är trovärdigt; de kommer till och med att tro att ni överdriver och ljuger. Det är så de tänker, så ni kan inte låta era känslor bortse från hur det fungerar i verkligheten.

Jag har hela tiden sagt att levande organskörd är en mycket allvarlig sak och den är utbredd i Kina. Dafa-lärjungar har förföljts svårt och den här ondskan saknar motstycke i historien. Men när ni inte har så många konkreta fall, nämn inte siffror. Jag har poängterat om och om igen att ni inte ska nämna siffror, men en del människor lyssnar bara inte. Berätta bara för människor att det här existerar och att det är verkligt ondskefullt och utbrett, och människor kommer att förstå. Ni kan ta upp de exempel som ni vet om, och människor kommer att förstå hur allvarlig den här onda förföljelsen är. Den siffra ni nämner är antagligen lägre än det faktiska antalet, men ni tycker att den är mycket hög. Dock kan ni inte ta fram faktiska bevis, så hela den här saken blir otrolig för andra.

Lärjunge: Dafa-lärjungar kan inte involvera sig i pyramidspel, men för en del produkter är det svårt att avgöra om de säljs genom pyramidspel. En viss produkt marknadsförs på WeChat …

Mästaren: Låt mig säga så här: dagens samhälle är helt enkelt mycket komplicerat och Dafa-lärjungar vandrar en verkligt upprätt väg. Ni kan använda en kultiverares standard för att bedöma om det är legitim affärsverksamhet eller ej, och om det finns något bedrägeri inblandat. Jag tror att om ni verkligen använder en Dafa-lärjunges standard för att bedöma det så kommer ni att veta. En del personer vet, men de låtsas att de inte gör det. De döljer saker för att kunna tjäna pengar. I själva verket är alla de här sakerna mycket tydliga, eller hur? Ta bara en titt och ni kommer att veta om det finns bedrägliga delar i det.

Lärjunge: Min fästmö och jag flyttade till Marocko på grund av arbete, och det är bara vi två Dafa-lärjungar där. Hur kan vi klargöra sanningen i det här landet?

Mästaren: Att klargöra sanningen och introducera Dafa är vad alla Dafa-lärjungar är skyldiga att göra. När det gäller hur det ska göras så kan ni bara göra det utifrån den lokala situationen sådan som ni känner den, och själva komma på hur ni ska omsätta det i praktiken.

Låt mig uttrycka det så här, angående en del specifika saker ska ni inte fråga mig. Om jag hade svarat er skulle jag ha tagit bort steg på den väg som ni ska vandra i er kultivering. Vare sig jag vet det eller inte, om jag uttalar den saken kommer den att förverkligas. Men det skulle inte vara ni som gjorde det, det skulle vara jag som gjorde det. Varför skulle jag göra det? Jag kom hit för att rädda er, för att låta er vandra den vägen, varför ber ni mig vandra den? (Lärjungarna skrattar)

Lärjunge: Jag är en Dafa-lärjunge i Changchun. Under arton år av prövningar och svårigheter har jag känt både glädje och sorg. Hur lång tid det än tar från och med nu så kommer vi ändå att axla Dafa-lärjungarnas ansvar och göra flitiga framsteg, vandra den sista etappen av vår väg väl och upprätt. Mästare, var snäll och lita på det.

Mästaren: Jag litar på er, jag vet. (Entusiastiska applåderar) Dafa-lärjungar i Mästarens hemstad har blivit ytterst allvarligt förföljda, men de har hanterat saker och ting alldeles utomordentligt. (Entusiastiska applåderar)

Lärjunge: Tiotusen Dafa-lärjungar kom till New York för att delta i Fa-konferensen och i aktiviteter för räddande av människor. Men det har regnat. Beror det på att de gamla krafterna har orsakat problem eller på Dafa-lärjungars kryphål?

Mästaren: (Mästaren skrattar) Om det ska regna så låt det regna. (Alla lärjungarna skrattar) Ingenting är dock slumpmässigt, och det finns alltid två sidor av saker och ting. Det sker endera för att testa er eller för att hjälpa er. Hursomhelst involverar det två sidor, så tänk över det. Det finns inga tillfälligheter. (Lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Det onda kommunistspöket försöker kontrollera det västerländska samhället. Hur ska vi handskas med det?

Mästaren: Det har faktiskt haft kontrollen rätt länge. Jag sade tidigare att negativa element redan har tagit kontroll över världen, (Mästaren skrattar) men ni kunde inte förstå vad jag sade på djupet. Att döma av hur det verkar på ytan, av det som människor ser, så handlar konflikten mellan kommunismen och Väst om värderingar och samhällsstrukturer. De negativa elementen har alla bringats av den röda demonen. Jag kommer att tala om det i framtiden, eftersom det involverar framtida saker på ytan för människorna när Fa rätar upp människovärlden.

Lärjunge: En del kollegor runt mig har blivit djupt påverkade av ateismen, och de tycker att det är onödigt för dem att lämna partiet, och dessutom är det riskabelt och kan medföra problem. Människors moral nuförtiden är kvar på nivån att enbart bry sig om sig själv. De känner emellertid sympati gentemot Dafa och gör ingenting för att förfölja Dafa. Om deras ateistiska tänkande inte elimineras kan de här människorna inte övertygas om att lämna partiet. Jag frågar vördade Mästaren hur människor med det här sinnet ska behandlas?

Mästaren: Det är faktiskt inte så, om de tror på Gud eller inte har ingenting att göra med om de lämnar partiet. Det är inte så att de kommer att lämna partiet om de tror på Gud. Vi talar om att få människor i världen att klart inse det onda partiets ondskefullhet, särskilt det onda KKP:s historia. Det startade med etablerandet av Pariskommunen, då ett gäng ligister slog sönder de byggnader över hela Paris som var lika vackra som dem i Gudarnas värld, och orsakade kaos i samhället. Det var föraktligt från första början, och efter att KKP tagit makten har det dödat människor, dödat människor hela tiden. Ta bara en titt på KKP:s historia och ni kommer att finna en historia av mord. Berätta de sakerna för människor. Berätta för dem vad KKP har gjort, särskilt i Kina, vad det har gjort mot det kinesiska folket. Fråga dem: ”Vill ni fortfarande vara en del av det?” Om ni tar upp det från den vinkeln kommer de att förstå. Beträffande om de tror på Gud eller inte så är det faktiskt inte det största hindret. Om de kan läsa Dafa-böckerna kommer deras ateism naturligt att elimineras.

Lärjunge: Mästarens nya jingwen ”Omskapande” nämnde ”Att återvända till traditionen, den vägen leder till Himlen”.

Mästaren: Just det. Som ni vet arrangerades hela mänsklighetens kultur av Gudar, och vägen till Himlen är nära kopplad till Gudar. För att återvända till Himlen, hur skulle du komma dit om du inte tar den vägen? Med modernt tänkande, konstigt utseende med sådana där frisyrer, stora ringar i öronen och ringar i näsan; och de tar droger – kan man ta dig dit där Gudarna är? Ni vet alla att det är omöjligt. Därför är bara den här traditionella vägen den som är närmast det gudomliga, eftersom den vägen arrangerades av Gudar.

Lärjunge: Vad är förhållandet mellan att återuppliva kinesisk tradition och att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet?

Mästaren: Jag sade just att återupplivandet av traditionen inte är något som Dafa-lärjungar ska göra vid den här tiden. Det är vad Shen Yun Performing Arts gör, eftersom deras arbete är inom konsten. Shen Yun använder traditionell konst. Som Dafa-lärjungar ska ni bara göra de tre sakerna väl.

Lärjunge: Hur hittar man det sanna i Kinas femtusenåriga historia? Hur kan vi urskilja vad de gamla krafterna har ändrat och vad som verkligen är efterlämnat till människorna?

Mästaren: Det här är inget ni behöver bekymra er om. De femtusen åren av kinesisk kultur skapades av Gudar och förstördes först efter uppträdandet av det onda KKP.

Lärjunge: För att ominstallera datorer måste medutövare i Fastlandskina radera originalfilerna. Bland originalfilerna finns Mästarens Fa-föreläsningar. En del medutövare säger att det är respektlöst att radera filerna, precis som att riva sönder böckerna.

Mästaren: Jag tycker inte att ni kan förstå det så. Det går bra att radera dem, inga problem, eftersom essensen inte kan raderas på datorn. Det är samma sak med själva datorn, för när något väl lagras på den kan det aldrig raderas. Dess terminal där borta kontrolleras av utomjordingar och alltihop hamnar där till slut.

Lärjunge: Under påverkan av internet och mobiltelefoner har människorna i vår nutid förlorat den traditionella livsstil som de en gång hade. Nätmedier attraherar tittare genom att använda alla möjliga metoder, så att de kan öka nättrafiken och få mer inkomster via nätet. Det här lägger kol på elden.

Mästaren: Jag tycker inte att du ska förstå det på så sätt. Våra dagars samhälle är redan i det här tillståndet. Eftersom samhället är sådant här kan man inte ens överleva eller förstå samhällssituationen om man inte gör likadant. Vad kan då göras? Ni måste använda det, ni har inget val. Men samtidigt kan ni använda det för att klargöra sanningen och rädda människor, och utnyttja det för att etablera ett bra företag som räddar människor med användande av internet. Som jag har sagt hela tiden, är inte webbdelarna av Epoch Times och New Tang Dynasty webbföretag? Det är de. Vilken roll spelar de? De klargör sanningen och räddar människor. Så saker som Dafa-lärjungar arbetar med ska alla ha ett upprätt ändamål som grund.

Lärjunge: En koordinator för Epoch Times påstår att han hjälper tidningen, men vad han säger, gör och tänker är inte konsekvent. Han är faktiskt besatt av att driva sina egna affärer, och använda Dafas resurser. Vi vill inte se Dafa-projekt lida förluster.

Mästaren: På det hela taget utvecklas Epoch Times på ett sunt sätt, även om det finns mänskliga saker som inte hör kultiverare till. Jag vet att i kultiveringen kan mänskliga föreställningar inte undvikas. Jag visste det och såg det för längesedan. Om du verkligen känner till situationen kan du prata med Dafa-föreningen. Men om du går efter hörsägen eller drar slutsatser utifrån det du hör, utan bevis, då går det inte heller an. Om du har något i tankarna som du inte kan släppa, be inte Mästaren tala å dina vägnar, för i så fall får du ta ansvar för det. Men om han verkligen har stora problem kommer Gudar att ta hand om det även om jag inte gör det. Faktum är att jag gav dem fria händer, eftersom jag vet att de alla är kultiverare och att Gudar tar hand om dem.

Lärjunge: En del utövare i England lyssnar inte på Dafa-föreningen eller koordinatorerna. De sade att de följer Fa som sin lärare och de har spridit rykten.

Mästaren: Just det, Dafa-föreningen är en Dafa-förening och den är ämnad att organisera och leda alla till att kultivera och studera Fa. Den har inte ansvar för din kultivering, utan står bara för en övergripande samordning av gruppaktiviteter för sanningsklargörande och räddande av kännande varelser. Om du är helt på kant med Dafa-föreningen, då har du verkligen ett problem. Jag tror att situationen i England kommer att förbättras, eftersom jag träffade dem, (Applåder) och även förklarade en del principer. Håll inte fast vid det förgångna när ni ser på saker. Jag ser fram emot att få höra goda nyheter från England. (Entusiastiska applåderar)

Lärjunge: Efter att ha sett Shen Yun var det några kineser runt mig som inte förstod eller stödde Dafa. Jag frågar respektfullt Mästaren, är det så att människor kanske inte blir räddade ens efter att ha sett Shen Yun? På sista tiden verkar ondskan plötsligt ha blivit vild och många tidningar attackerar öppet Dafa. Till och med på sociala medier, däribland Facebook och WeChat, lurar en del osäkra element. Är det ondskans sista uppsving innan det faller?

Mästaren: Det är inte så allvarligt. Faktum är att ondskan inte har lossat sitt grepp på hela den här tiden, det är bara det att ni ibland är för optimistiska, och tycker att ondskan har förändrats. Jag har jämt sagt att ondskan inte kommer att förändras. Den kommer inte att förändras. Naturligtvis kommer den att arrestera fler människor när den behöver det, och ibland arresterar den färre. Tro inte att den har förändrats utgående ifrån om den arresterar fler eller färre människor. Ondskan själv kan inte förändras, men det ni räddar är människor. Så länge människor fortfarande utnyttjas av ondskan och inte har blivit räddade, kommer de att göra de här sakerna. Naturligtvis, om man ser på situationen som helhet så har en allt större mängd med ondska eliminerats, och dåliga saker har blivit allt färre. Så är det garanterat. Den övergripande situationen och den övergripande miljön förändras, så är det garanterat.

Lärjunge: På senare tid har jag haft mycket tankekarma. När jag läser Dafa-böcker känns det som om jag läste från bakom någon sorts skärm, och orden tränger inte in i mitt sinne. En medutövare upplevde också ett liknande fenomen och sade att störningen verkar ännu starkare än huvudmedvetandet, och att sändandet av upprätta tankar inte genererar lika stor kraft som tidigare.

Mästaren: Allas kultiveringstillstånd är olika. När det gäller Dafa-kultivering så har jag redan förklarat dess form för er. Eftersom du kultiverar i den här komplexa miljön är det ingen enkel sak att garantera att du lyckas i kultiveringen. Som ni alla vet, om ni inte är försiktiga kan den delen som redan är kultiverad närsomhelst falla tillbaka ner igen. För att se till att du kan lyckas med kultiveringen, så snart en portion har fullgjort kultiveringen avskiljs den delen omedelbart från dig, utan ett ögonblicks fördröjning. När mer är fullbordat avskiljs mer. Den delen av dig som har fullgjort kultiveringen blir allt större, men den här sidan av dig som inte är välkultiverad kommer alltid att vara omedveten, och i kultiveringen kommer du alltid att vara i det här tillståndet. Men där finns en subtil förändring. Vilken förändring? Under en tid, den tid under vilken en portion av dig är på väg att fullborda sin kultivering, är din kraft mycket stark, och du känner dig mycket stark när du sänder upprätta tankar. När den här delen är färdigkultiverad och avskild från dig, känner du dig plötsligt svag, som om du började kultivera på nytt. Alltså måste du fortsätta kultivera, men du kommer att ha dessa subtila förändringar. Det här pågår från början till slut; det är ingenting som började precis nu.

Lärjunge: För många medutövare runt mig hänger händerna slappt [när de sänder upprätta tankar] utan att de vet om det. En del medutövare, den ena efter den andra, har sjukdomskarma.

Mästaren: Det finns ett talesätt i kultiveringen: ”Kultivera som du gjorde i början och du kommer garanterat att lyckas.” Stämmer det inte? (Entusiastiska applåderar) Hur kände du dig i början när du erhöll Fa och började kultivera? När ni fick veta vad Fa är, wow, ni kände er otroligt exalterade, och ni var fast beslutna att kultivera väl! Om ni hela vägen kan upprätthålla det hjärta som ni en gång hade, från början till slutet av er kultivering, så skulle inte heller Himlen och Jorden låta er misslyckas. (Mästaren skrattar) (Lärjungarna applåderar)

Men ni kultiverar naturligtvis bland vanliga människor och därför kommer ni att stöta på alla sorters saker, alla sorters arbete som håller er upptagna, allt möjligt som stör er, däribland dessa komplexa faktorer i samhället, såväl som trycket från själva förföljelsen. Det är verkligen mycket svårt för er att från början till slut upprätthålla ett hjärta av stor flit och beslutsamhet. Därför har jag hela tiden sagt att det är lätt att ni gör misstag i kultiveringen, eftersom ni kan göra misstag innan era fasthållanden är borttagna. Men så länge ni har en klar förståelse, och fortsätter att anstränga er i kultiveringen, så är ni i ett normalt kultiveringstillstånd. Det kan inte sägas att man inte kan kultivera om man har gjort misstag, eller att man inte är en kultiverare om man gjorde den här saken fel. Det är inte så vi ser på saker och ting, eftersom det bara reflekterar kultiveringsprocessen. Precis som en elev som studerar så klarar man hundra poäng ena gången men nästa gång klarar man inte provet. Är du då inte längre en elev? Du är fortfarande en elev och du ska fortsätta att studera väl. Därför, om du upprätthåller starka upprätta tankar från början till slut i din kultivering så skulle till och med jag högakta dig när jag såg dig. (Lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Orden blir färre när man når högre nivåer, men lärjungar vilkas kultivering inbegriper att samordna saker behöver ofta tala för att uppmuntra till utbyte. Jag frågar respekterade Mästaren hur detta ska hanteras.

Mästaren: Allas kultiveringstillstånd är olika. Javisst, allteftersom du fortsätter att kultivera kommer du att upptäcka att ditt tillstånd förändras, och det är normalt. Det spelar ingen roll, om dina ord är få, spara dem då bara tills du behöver tala. (Mästaren skrattar) Att vara tyst påverkar ingenting

Lärjunge: Gudar kan tydligt se Dafa-lärjungars varje tanke och idé. Under de senaste åren kommer mina tankar dock ofta in i medutövares eller vanliga människors fält. Jag är förvirrad och ber Mästaren vänligen säga mig hur jag ska hantera det.

Mästaren: Inte bara kultiverare, utan de flesta människorna i världen idag har kommit från Himlen för att erhålla Fa. En del har blivit djupt begravda av sina föreställningar från efter födelsen, men en del är inte begravda lika djupt om deras föreställningar är få. Jag använder det här bara som en liknelse. För dem som inte är begravda så djupt kommer en del av deras förmågor att visa sig. Bland vanliga människor, varför har en del förmågor? Varför har de övernaturliga förmågor utan att de kultiverar? Människor nuförtiden, olikt människor förr i tiden, har i de flesta fallen sitt ursprung som Gudar, så de har förmågor. Det är bara det att deras förmågor är dolda eller låsta mer eller mindre säkert. De förmågor som inte låsts mycket säkert kommer att manifestera sig. Du sade att du kan förnimma andra människors tankar och komma in i andra människors tankar och du vet vad andra tänker. Behandla de här sakerna, så gott du kan, som normala och låt dem inte påverka din kultivering. Det är alltihop. Se dem inte som bördor eller dåliga saker. Vanligtvis, som kultiverare, när väl människor i kultiveringsvärlden utvecklade en del övernaturliga förmågor skulle de förr i världen bli förtjusta, och de skulle alla behandla det som en nivåhöjning. Så var det förr. Du kan också betrakta det så.

Lärjunge: Ni har instruerat våra medier att operera som ett företag i det vanliga samhället och lära sig från Shen Yun. Men koordinatorer sade att vi ändå ska minimera kostnaderna för vårt företagande. Javisst, vi ska värdesätta resurserna, men om vi inte kan bygga en positiv företagsmodell och inte kan hitta elever med talang, så kan vi inte nå framgång.

Mästaren: Ja. På tal om Shen Yun så, hur ska jag säga det ... Jag har skapat en helt ny företagsmodell. Detta scenkonstkompani har anammat en annorlunda form än vanliga scenkonstgrupper, i det att den opererar i en positiv cykel, och den kan då motstå påverkan från alla ekonomiska förhållanden, eftersom den kan vidmakthålla sig själv. Många av dagens scenkonstkompanier kollapsar när ekonomin är svag, eftersom de inte har ett normalt positivt företagande. De litar till tiggeri, vilket inte låter bra. Låt oss säga att de litar till välgörenhet, eller donerade medel. Att använda själva föreställningarna och sina egna talanger för att tjäna pengar har blivit oviktigt. Så de följer inte en positiv eller sund cykel. Utan ett positivt opererande kommer de naturligtvis att kollapsa. Gudar har ansvaret för det mänskliga samhället och Gudar skulle inte låta dem existera länge. Sådan är situationen, och det är så jag ser på det. En del människor är inte vana vid det när de ansluter sig till vårt kompani, eftersom vi skiljer oss mycket från vanliga kompanier. Det stämmer, det här är en helt ny modell, och jag gör det för att visa vanliga människor. Nu studerar många scenkonstkompanier i samhället hur Shen Yun opererar, och studerar hur man ska behålla fotfästet.

Men som ett mediaföretag är det okej för er att gå er egen väg. Shen Yun tjänar som ett gott föredöme och det går bra för er att lära er från Shen Yun. Jag har talat med koordinatorerna vid medierna om hur man ska utbilda personalen och hur man ska driva saker och ting effektivt.

Lärjunge: En del medutövare hjälper till att välja alias åt kännande varelser som har lämnat partiet, men deras alias registreras inte i tid på sidan för de tre utträdena på Epoch Times webbsida. Under mer än ett års tid har flera tusen namn samlats på hög.

Mästaren: Låt mig säga alla att ni inte kan försumma den här frågan att lämna partiet. Det här är mycket viktigt! Det har att göra med räddandet av kännande varelser och räddandet av oräkneliga liv bakom dessa kännande varelser. Ni måste ta den här saken på största allvar. Jag ska tillägga att Gudar också ser på det antal människor som har lämnat partiet, så ta inte lätt på det.

Lärjunge: … och de kommer heller inte ihåg vilket datum de lämnade. Beträffande de deklarationer som inte är publicerade, anses de ha lämnat partiet och blivit räddade?

Mästaren: De räknas med av Gudar, men ni själva har inte gjort bra ifrån er. Det handlar om huruvida ni vandrar er väg väl, så ni måste ta den här saken på allvar.

Lärjunge: En del lärjungar i en Sydamerikansk stad var värdar för Shen Yuns show med bra resultat. Det är dock för mycket att göra, och vi kan inte alls hantera det. Kan vi bjuda in företag från det vanliga samhället till att åta sig en del av arbetet med marknadsföring, biljettförsäljning, och logistik, där lärjungar leder arbetet?

Mästaren: Ni kan inte bjuda in företag i det vanliga samhället, ni får inte göra det. Det betyder inte att vi har några hemligheter, men eftersom det här trots allt är en speciell period under KKP:s förföljelse så kunde de här företagen lätt bli mutade, eller påverkade av mänskliga känslor, och de kan inte tydligt se ondskans fabrikationer. Vi har gjort den erfarenheten många gånger. Så snart de är involverade i Dafa-lärjungarnas projekt kommer ondskan genast att skapa problem, så det fungerar inte. Det finns så många sådana läxor, så ni måste vara uppmärksamma på de här sakerna.

Lärjunge: Jag är mjukvaruingenjör. Jag skulle vilja ta lite tid till att lära mig en del teknologi i artificiell intelligens i datorer. Men jag har många frågetecken i mitt huvud. Kan Mästaren vara vänlig och säga oss hurdant det normala förhållandet mellan människa och dator borde vara?

Mästaren: Samhället har utvecklats till det här stadiet och det verkar som om alla dataföretag vill lägga beslag på allas privata information. Alla opererar på internet, alla gör det. Också jag skulle vilja att Dafa-lärjungar hade den här förmågan, och etablerade den sortens dataföretag som inte förstör mänsklig moral. Då, om ni vill förstå det så måste ni naturligvis bemästra det. Med andra ord, samhället idag har nått det här tillståndet. I princip ska ni, som Dafa-lärjungar, göra det som kultiverare vadhelst ni gör. Gör det du ska göra, då blir det inga problem.

Lärjunge: Kvalitetsfilmer och TV-program kan ha en verkan när det gäller att klargöra sanningen, eliminera ondskan och rena människors hjärtan. På senare år har människor blivit mer och mer krävande i fråga om kvalitetsfilmer och TV-program. Men de sanningsklargörande filmer som görs av en del medutövare är dåligt gjorda, och detta har gjort att vanliga människor gör sig lustiga över dem och ger dem negativ feedback. De har till och med haft en negativ påverkan på Dafas image. Dessutom äter produktionen av sådana verk upp mycket av Dafa-lärjungarnas resurser.

Mästaren: Ja verkligen, vad gäller program av synnerligen dålig kvalitet, låt oss se till att vi inte visar dem på TV. Om ni visar dem i andra sammanhang, det må så vara. Men saker som sänds på TV måste motsvara kvalitetskraven.

Lärjunge: Kan vi publicera Zhuan Falun med både Zhuyin och Pinyin? Det skulle vara till stor hjälp för medutövare utomlands som lär sig kinesiska.

Mästaren: Alla regler rörande de här sakerna angavs tidigare. Beträffande Zhuyin och Pinyin så är jag inte emot dem. Ni kan fråga Dafa-föreningen om de här sakerna.

Lärjunge: Eftersom medutövare som är involverade i internetteknologi behöver samla in data måste de se en stor mängd vanlig information. Kommer det att öka deras karma och förorena dem?

Mästaren: Nej. Och varför inte? För att ert jobb är att rädda människor. Gudar tar hand om er och hjälper er, så det blir inget problem. Men när det gäller andra kultiverare, om ni tittar på dessa vanliga saker och om ni tittar mycket på dem, det går inte. Men för dem som arbetar för media eller specialiserar sig på sådana saker så är det inget problem.

Lärjunge: En koordinator i vårt område insisterar på att nästan inte tala om något annat än organskörd från levande Dafa-lärjungar och nämner nästan aldrig hur underbar Dafa är. Dessutom vidhåller den här personen att så länge vanliga människor skriver på anti-förföljelsepetitionen så bevisar det att de blir räddade. Såvitt jag vet, även om människor skriver på petitionen så betyder det fortfarande inte att de fick reda på sanningen. Förutom detta cirkulerar ett talesätt internt bland Falun Gong-elever i Europa, att sanningen om Falun Gong handlar om sanningen om att levande Falun Gong-utövares organ skördas.

Mästaren: Pågår det en sådan sak? Det är fasthållandet rädsla som gör någon ovillig att bekräfta Fa på ett värdigt sätt och anledningen till att han gjorde något så bristfälligt. Avvikande förståelser orsakas ofta av fasthållandet rädsla.

Lärjunge: Mästaren har ordnat så att olika kännande varelser ska se Shen Yun varje år, och platserna i teatrarna är redan fördelade. Är det inte olämpligt att vi medvetet marknadsför Shen Yun-biljetterna till tidigare besökare som redan har sett showen och blivit räddade?

Mästaren: Över åttio procent i publiken som ser Shen Yuns föreställningar är nya besökare. Vad ni än gör så är flertalet nya åskådare. Men mellan tio och tjugo procent – och i en del regioner, tjugo procent – i publiken har kommit tillbaka. Under normala förhållande skulle du låta honom se showen i år och låta henne se den nästa år, eftersom vi fortsätter att rädda människor. Så vad beror det på att vi har återkommande besökare? De gamla krafterna tyckte att bara det här sättet är normalt. Om hela publiken var ny, skulle det inte vara alltför ovanligt? Så det måste vara några i publiken som kommer tillbaka. Om de återkommande besökarna kommer varje år och får nytta av det varje år, skulle deras nivåer då knuffas allt högre? Så är det inte. När det bestämdes vilka som skulle bli de återkommande besökarna så skulle bara en liten mängd av deras dåliga saker elimineras för var gång de såg showen. (Applåder)

Lärjunge: I vårt område påstår en individ med demoner som uppstår i hans eget hjärta att han kan eliminera elevers karma. Många elever går till hans hem och studerar Fa och säger att han har ett mycket bra fält. Den här personen gör och säljer också Dafa-böcker vid sidan av, och priset är högre än kostnaden för normal produktion. Han bad elever att lämna gamla Dafa-böcker och Mästarens foton till honom och han skulle förstöra dem åt dem, och sade att de var det gamla kosmos lag, och att elever skulle köpa det nya kosmos lag av honom. Många elever följer honom. Jag har försökt skicka artiklar till Minghui många gånger för att varna lokala utövare. Men artiklarna har aldrig blivit publicerade och jag vet inte varför. Jag skulle vilja fråga om elever kan köpa Dafa-böcker som görs av den här sortens individ?

Mästaren: När man kultiverar ställs man helt enkelt inför en sådan komplicerad hop. Det finns människor från alla sorters nivåer och riken, med alla sorters tankar och uppföranden. Det är därför det är så svårt att rädda människor. Närhelst en sådan onormal företeelse dyker upp bland Dafa-lärjungar beror det alltid på att det finns utövare i den regionen som har besläktade fasthållanden. Om ingen i den regionen hade de här fasthållandena, då skulle den företeelsen inte förekomma. Därför, om du ser några år tillbaka och försöker minnas, så förekom det alla sorters onormala företeelser över hela Kina. Vad var syftet med sådana saker? De var avsedda att exponera dina mänskliga föreställningar och fasthållanden som du inte hade tagit bort i din kultivering. De var avsedda att lura dig, sätta krokben för dig, få dig att förlora pengar, och få dig att ramla så hårt att ditt huvud skulle få blåmärken och blöda – och till slut skulle du fatta. Ändamålet är att du ska göra dig av med ditt fasthållande, och det sker i just det syftet. Därför tror jag att problemet fortfarande ligger hos elevernas kultivering i den här regionen, och gör att ni störs av de gamla krafterna. Åtminstone har ni gett en publik till dessa fördärvade spöken som saboterar Fa.

Lärjunge: Ju närmare vi kommer slutet, desto flitigare borde vi vara. Men en del elever upplever fortfarande allvarliga störningar och går igenom olika grader av sjukdomskarma, vilket påverkar dem när de ska göra de tre sakerna. Hur ska vi hjälpa sådana utövare?

Mästaren: Verkligen. Från början till slut skulle de gamla krafterna aldrig låta Dafa-lärjungarna ha en fridfull kultiveringsmiljö. När de ser att Dafa-lärjungar i de här regionerna bär på någon sorts fasthållande så skulle de ställa till saker och ting och visa det för alla. Det här är för att få er att kultivera, så se på er själva och se vilka tankar som dyker upp hos er. Tänker ni upprätta tankar, eller tänker ni med mänskliga fasthållanden? Det är så här de har gjort det hela tiden. En del elever har hållit fast vid sina fasthållanden länge utan att vara medvetna om dem. Kanske har sådana utövare varit så upptagna med att klargöra sanningen och göra Dafa-relaterade saker att de inte ens på allvar har reflekterat över sig själva eller granskat sig själva. När sådana problem blir allvarliga och de gamla krafterna inte längre kan låta er komma undan med dem, då kommer problemen att uppkomma. Därför måste ni vara mycket försiktiga med de här sakerna. Hur vild ondskan än är så skulle den inte våga röra er så länge ni inte har några tillkortakommanden.

Lärjunge: I den tryckta versionen av Zhuan Falun finns som förord ett stycke Fa: ”Skriftens yta i Zhuan Falun är inte blomsterlikt vacker, och överensstämmer inte ens med modern grammatik …” En del elever tycker att det här inte tillhör innehållet i Zhuan Falun och därför inte borde läsas under Fa-studierna i grupp. Andra elever tänker att detta är Fa och att det finns med i Dafa-boken, och därför borde läsas.

Mästaren: Ni behöver inte läsa det stycket när ni läser i grupp. Det stycket är skrivet av mig, men ni måste inte läsa det. Ni måste inte läsa det under Fa-studierna. Jag säger detta här, så det är inget problem. (Applåder)

Lärjunge: Att stiga ner med Mästaren till världen och vara en kung i ettusen år – vad betyder det?

Mästaren: De tusen år har redan passerat. Du var en kung i historien, men du vet inte om det. En del personer var hela tiden kungar historien igenom; efter att de reinkarnerade blev de återigen kungar. Jag kan tala om för er Dafa-lärjungar som sitter här, att det förr fanns tiotusen kungadömen i världen. För att använda ett uttryck från Kina: Den värld som länge varit delad kommer att förenas, och efter att den länge varit förenad kommer den att delas. Med andra ord kommer de att förenas till stora kungadömen, och efter en tid kommer de åter att delas upp i mindre kungadömen. Vid en tidpunkt existerade så många som tiotusen kungadömen. Hursomhelst fanns det så många kungar, den ena omgången kungar efter den andra. Men alla kungarna var Dafa-lärjungar, garanterat. (Applåder)

Lärjunge: Hur ska unga Dafa-lärjungar balansera Dafa-relaterat arbete och relationerna med sina familjer och föräldrar? Det är en massa störningar och påtryckningar på grund av förväntningar från samhället och familjen. Om unga lärjungar väljer att inte sträva efter en vanlig människas väg med att skaffa en akademisk examen och sedan ett arbete, så skulle deras föräldrar inte gå med på det.

Mästaren: När ni kultiverar i det vanliga mänskliga samhället ska ni inte göra någonting extremt och ni bör lätt kunna hantera relationer med vanliga människor. Om du vill skaffa en akademisk examen, sätt då igång och gör det. Allting i det vanliga mänskliga samhället tillhör era kultiveringsmiljöer. Så vidöppna är portarna. De olika formerna av levnadssätt i samhället är miljöer för din kultivering. Denna Fa är trots allt ofantlig! Du kanske tänker, men är inte det för stort? Nej. Kosmos är ännu större än så. Mänskligheten är som helhet inte så stor. Det finns så många Dafa-lärjungar som alla var kungar i himlen och som har kommit till den här platsen för att kultivera – den här platsen är ärligt talat för liten.

Lärjunge: Nuförtiden räddar Dafa-lärjungar i Kina många människor genom att skicka inspelade meddelanden från deras mobiltelefoner. Men en del medutövare förlitar sig på sina telefoner och vågar inte klargöra sanningen för människor ansikte mot ansikte. En del lyssnar inte noga på sina inspelade röstmeddelanden. En del slår samma nummer om och om igen och förargar mottagaren. De gamla krafterna har utnyttjat detta och vi har sett en brist på telefonkort och priserna har gått upp. Och en del medutövare kan inte använda sina mobiltelefoner på grund av bristen på telefonkort. Det här är resursslöseri.

Mästaren: När ni klargör sanningen räddar ni människor vilken metod ni än använder. Men ni ska inte förlita er på enbart en metod. Om det verkligen är så att du inte vågar klargöra sanningen ansikte mot ansikte så är det fasthållandet rädsla, så de här problemen har uppkommit. Vad ska göras? Jag tror inte du behöver höra Mästaren säga så mycket. Så snart jag läste frågan så visste du vad du skulle göra. Försök göra det bättre.

Lärjunge: Marknadsföringen för Shen Yun riktar sig till de tongivande i samhället. Människor som tillhör den här gruppen har vanligtvis mer talanger inom kultur och konst, och de är den huvudsakliga kraften bakom traditioner och att styra in samhället mot upprätta sätt och seder. (Mästaren: Det stämmer.) Men i år skiljer sig många av de metoder som användes i marknadsföringen av Shen Yun i olika regioner, markant från värderingarna och tänkesätten i de övre samhällsklasserna. Vi har redan fått en del negativ feedback från folk i Väst. Elever i en del regioner gjorde ändringar i design och text i Shen Yuns marknadsföringsmaterial utifrån deras egen förståelse och smak, vilket skadade Shen Yuns image som högklassigt varumärke. En del texter var fulla med felaktig engelska och kinesengelska fraser. För att öka försäljningen erbjöd en del personer rabatter, eller till och med rabatt i olika förklädnader. En del personer var aggressiva i sitt sätt och tog inte hänsyn till vilken plats de delade ut material på, och gick till och med till smutsiga och nedgångna platser. De här metoderna fick en del västerlänningar att tro att Shen Yun kommer från Fastlandskina eller Chinatown. Dessutom sade de elever som gjorde ändringar i Shen Yun-material till andra att hålla det hemligt för Shen Yun Office. Ska design och metoderna för marknadsföringen hanteras centralt så att kvalitetskontrollen garanteras?

Mästaren: Kanske ni inte förstår vad Shen Yun Office är? Det representerar Shen Yun. Redan vid Shen Yun-mötet sade jag att det inte är tillåtet att lättvindigt ändra Shen Yun-material. Jag säger till alla, det är jag som väljer den bild som används till material och affisch. Och det är Shen Yuns designers, designers vid Shen Yun Office, som utformar dem. När de har gjort designen ser jag på det de har gjort, och om jag inte håller med om den så gör de ändringar. När designen är klar kommer den att släppas. Om ni skulle göra ändringar i Shen Yuns saker så skulle det bryta mot lagen i det vanliga mänskliga samhället. Åtminstone kan ni som kultiverare inte lättvindigt göra ändringar i saker som Mästaren har beslutat om, eller hur? (Applåder) Dessutom utformades annonserna enligt traditionella koncept. Både färgerna och bildkompositionen var baserade på traditioner – något som dagens människor inte klarar att göra. Men de saker som ni gjorde har varken konstnärligt värde eller någon förståelse för traditionell konst och färger. Många av dem verkade rätt smaklösa i mitt tycke, och därför skadade de Shen Yuns rykte. Och till och med engelskan som användes där är engelska i kinesisk stil som människor inte kan förstå, och ofta används orden fel. Och i en del fall är texten till och med större än orden ”Shen Yun”. Hursomhelst såg de rätt konstiga ut. Dessutom vet ni ingenting om annonsering, men ändå gör ni det på det sätt som ni tror att det ska göras på. Det fungerar inte. Jag har redan talat om den här saken. Vid Shen Yun-mötet igår talade jag specifikt om det här problemet. Var uppmärksamma på det här.

Den andra saken är att Mästaren gjorde den här showen för att riktas till de tongivande i samhället. Men det ni har hållit på med är jämt tvärtemot vad Mästaren gör. Mästaren vill gå österut, men ni går alltid västerut. Till exempel vill jag att Shen Yun ska börja med de tongivande i samhället och först etablera sig bland samhällets övre klasser. Vi vill öppna en dörr där för att rädda människor, endast då kan vi påverka hela samhället. Ni misslyckas alltid med att följa Mästarens tankar i det ni gör. Istället har ni gjort det på det sätt som ni tycker att det ska göras. Vart jag än går så ser jag mig omkring i överklassområdena, och sällan ser jag någon Shen Yun-annonsering där. Men när jag går till Chinatown så är det täckt med Shen Yun-affischer överallt. En del av affischerna riktade sig till områden med mycket låg levnadsstandard. Det här är pengar som har spenderats i onödan och är bortkastade.

När jag tänker tillbaka framträdde Shen Yun rätt många år på Radio City. Ibland framträdde Shen Yun där så länge som en halv månad i sträck, med nästan sextusen besökare i publiken vid varje föreställning. Men biljetterna såldes för 5, 10 eller 15 dollar. Det högsta biljettpriset var 25 dollar. Under flera år hade Shen Yun inte något genomslag ens i New York City. När en del i publiken såg något spännande under showen visslade de och tjoade. Och när showen var slut skrattade de gott och det var alltihop. En del personer frågade till och med hur det kom sig att det inte fanns någon lejondans i den här kinesiska showen. Det var den nivå de befann sig på när det gällde att värdesätta konst. Föreställningen tjänade inget som helst syfte. Därför måste vi etablera oss i de övre samhällsskikten. Eftersom det ni har gjort aldrig lyckas hålla jämna steg med vad Mästaren vill göra så gör ni naturligtvis dåligt ifrån er med biljettförsäljningen.

Detsamma gäller mediereportrar när ni gör intervjuer. Det här är något som jag har sagt många gånger. Jag riktar mig till de tongivande i samhället, så ni ska intervjua människor som tillhör de tongivande i samhället. Men de personer som framträder i intervjuerna i era TV-program tillhör inte de tongivande i samhället, utan snarare de lägre samhällsskikten. De är inte överensstämmande med det vi gör. Jag diskriminerar ingen här. Jag vill öppna portarna för att rädda människor genom att rikta mig till de övre samhällsskikten – jag vill rädda alla människor! Först när portarna till de övre samhällsskikten är öppna kan vi få en påverkan på hela samhället. Jag sade nyss att när vi var på Radio City sålde vi biljetter för fem dollar per styck. I flera år uppträdde vi på den teatern med en kapacitet på sextusen platser. Ibland uppträdde vi nonstop i en halv månad. Men det hade ingen stor effekt. Vi kunde inte ens slå igenom i New York City. Så snart vi bytte arena till Lincoln Center gick biljettpriserna upp, men fler människor började komma. Det räckte med bara två shower för att få ett genomslag i hela New York City. Människor på bussar och i tunnelbanan talade alla om Shen Yun. Situationen förändrades omedelbart.

Lärjunge: Är det lämpligt att organisera Dafa-elever från Fastlandskina till att endera resa utomlands eller resa till Taiwan för att se Shen Yun eller delta i Fa-konferensen? Skulle det störa den kultiveringsväg som Mästaren har arrangerat för dem under den här perioden? Beijings Dafa-lärjungar vill sända sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Jag har hört att det finns en del personer som bara inte lyssnar när andra försöker få dem att inte göra det här. De leder elever till att göra det ena och det andra helt öppet, helt utan hänsyn till säkerheten. När elever utanför Kina hör om det tänker de att sådana personer måste vara spioner som arbetar för KKP och att de avsiktligt har avslöjat elevers identitet för samhället. Naturligtvis finns det andra som har organiserat elever till att delta vid Fa-konferenser för att komma in här. Det finns sådana människor. Fastän jag inte nödvändigtvis ser på det på det här sättet så gör elever utomlands det, eftersom det här är en speciell period. Ni bryr er så lite om säkerhet. Beror det på att ni har avvikit i er förståelse av Fa i er kultivering? Beror det på att ni drivs av någon sorts fasthållande till att skryta och därför bortser från elevernas säkerhet? Elever utomlands tror att sådana här människor har en avvikande förståelse gällande Fa. Jag tror inte att det är så, eller hur?

Lärjunge: Över tiotusen Dafa-lärjungar från femtioåtta länder och regioner sänder sina hälsningar till vår store Mästare, och sänder sin tacksamhet till Mästaren för att Han räddar oss med Shan! Heshi. (Entusiastiska applåderar)

Mästaren: Jag tror att jag ska sluta här med frågorna. Jag ska inte ta upp för mycket av er tid, eftersom de erfarenheter och tankar som ni delar under Fa-konferensen, och vad ni lär er av varandra, hjälper er att förbättra er. Och eftersom alla också ville träffa Mästaren tyckte jag ändå att jag skulle komma hit och besvara några frågor åt er medan jag är här. Men jag kan inte säga alltför mycket. Om jag skulle berätta saker för er alltför klart och alltför fullständigt och alltför specifikt, så skulle de gamla krafterna inte tillåta det. Jag vill inte göra era kultiveringsvägar ännu svårare. Förföljelsen är trots allt allvarlig, så ju tydligare jag berättar saker för er, desto svårare blir er kultivering. Jag kan inte gå era vägar åt er. Ni måste gå era vägar själva. Dafa-lärjungar som har kommit igenom ”20 juli 1999”, ni måste värdesätta er själva. Ni är verkligt storartade. Till och med Gudar värdesätter er. Jag hoppas att ni kommer att göra ett bra arbete på vägen framåt. Särskilt ni som inte har klarat att göra bra ifrån er, ni måste vara extra försiktiga och värdesätta den tid som ni fortfarande har. Tack alla! (Entusiastiska applåder)


(Översättning till engelska av den Blå gruppen, 170603)

Övers. anm.: Översatt främst från den blå gruppens översättning till engelska. Några saker översatta från den gula gruppens översättning. Föreläsningsdelen översattes 170618, Frågor och svar är från 170624, något uppdaterade 170718.
Ladda ner PDF här.