Fa-undervisning vid 2016 års
Fa-konferens i New York

Li Hongzhi
15 maj 2016
Brooklyn, New York, USA

God morgon allihop! (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt och svarar: ”God morgon Mästare!”)

Ni har arbetat hårt! (Lärjungarna svarar: ”Det är Mästaren som har arbetat hårt!”)

Dafa-lärjungar gör något som aldrig har gjorts tidigare – räddar alla varelser – så naturligtvis krävs det hårt arbete. Det finns något att referera till för allting. Och även om folk har talat om att ”rädda alla varelser” genom historien, vem har verkligen gjort det? De lade bara grunden till att förstå gudomliga varelser och kultiveringskulturen; ingen räddade varelser. De lämnade bara efter sig en kultur, grundade religioner, eller skapade en viss organisatorisk form i samhället. Man har väntat på att dagens Dafa-lärjungar verkligen skulle rädda alla varelser; det fanns ingenting att referera till för att göra det – aldrig fanns det något. Så alla möjliga problem som Dafa-lärjungar råkar ut för, och det innefattar den här katastrofen, saknar motstycke, och den här graden av ondska saknar också motstycke. De onda gärningar som ni alla känner till har avslöjats, men det finns faktiskt ännu grymmare saker. Ändå har Dafa-lärjungar tagit sig igenom den här exempellösa förföljelsen och har klarat att rädda kännande varelser, och slutet närmar sig nu. Så med andra ord, hur det än är så närmar sig den här saken det sista skedet.

Dafa har funnits länge och ingen kan skada den. De som förföljs är bara kultiverare – Dafa-lärjungar – och de varelser som kom till den här världen för att erhålla Fa. Och även om de senare inte kultiverar, så är faktiskt även de förföljda. Deras syfte med att komma hit var att erhålla Fa och bli räddade, för deras räddning skulle fullända deras ursprungliga himmelriken såväl som de varelser som de ursprungligen hade. När de tror på förföljarnas lögner eller hjälper ondskan, förlorar de sin chans att erhålla Fa. Är då inte detta en förföljelse som kan förstöra alla varelser, både dem och de liv som de representerar? Hela mänskligheten förföljs. Dafa-lärjungar är det främsta målet för förföljelsen, eftersom de är Dafas lärjungar och axlar ansvaret att rädda andra. Med de gamla krafternas ord så har Kina en betydande koncentration av liv från höga nivåer, liv från ännu högre nivåer, och alla kom de dit för att erhålla Fa. Så den platsen är som en daoistisk smältdegel, en plats där elden måste brinna intensivt och starkt. Om någon verkligen kan ta sig igenom testet med den rasande elden – om du kan hålla ut mitt under den grymma förföljelsen – då räknas du som en kultiverare, du kommer att erkännas av himlen, och kunna nå Fulländning. Men vad händer med dem som inte kan klara det? Tja, det är exakt de gamla krafternas syfte – att smältprocessen är till för att göra sig av med dräggen och ta fram det sanna guldet. Så det är den processen som har ägt rum. Det verkar vara oordnat, men i själva verket är det mycket välordnat. Det som verkar oordnat är faktiskt en konkret återspegling av eldens rasande lågor. I själva verket är det mycket välordnat, och det har olika effekt på olika fasthållanden, och ger upphov till olika tillstånd beroende på vad det är för fasthållanden. Men hursomhelst, jag skulle säga att både de gamla krafternas inblandning och problemskapande, såväl som hela den sak som Dafa-lärjungar gör, har nått det sista skedet.

Situationen i himlen är densamma som den på jorden. Men som ni har sett, handlar inte de hårda ”testerna” av Dafa-lärjungar, och testerna av kännande varelser, om att till sist nå Fulländning? Skulle då inte ett test som är ämnat att avgöra om någon är värdig Fulländning, kräva en viss grad av ondska? Eller en eld som är tillräckligt intensiv? Lågan kommer snart att slockna. De dåliga människorna som har använts av ondskan arresteras, rensas ut. När alla har gripits kommer det, som ni kanske förstår, att också innebära slutet för Dafa-lärjungarnas test, eller hur? Kommer det inte att vara tydligt då vem som har klarat testet och vem som inte har gjort det? Den här saken kommer då att vara över. Och det kommer även kosmos Fa-upprätande att vara. Det är vad som händer.

Nästa fas kommer att handla om Fas upprätande av människovärlden. Igår ställde en utövare en fråga beträffande de människor som ännu inte har erhållit Fa, och jag sade att det är en fråga för framtiden när Fa rätar upp människovärlden. Som Dafa-lärjungar gör ni det här bara under Fa-upprätandeperioden, så Dafa-lärjungar bär ett enormt ansvar under den här perioden. Vilket ansvar? Som ni vet har jag talat om kosmos ofantlighet. Hur enormt är då antalet liv i det? Helt enkelt gränslöst, omätligt och oräkneligt. Det som ses när molekyler förstoras och studeras genom fluorescensmikroskopi ser ut som planeter och stjärnor spridda över hela kosmos; strukturen på molekyler som förstoras ser ut precis som himlen. Men molekylerna är inte de minsta partiklarna. Under dem finns atomer. Och när deras partiklar förstoras, existerar de på samma sätt som stjärnorna på himlen, och det är himlen på den nivån. Men inte heller atomer är de minsta partiklarna, för under dem finns det partiklar som är subatomära, mer subatomära, ännu mer subatomära, och till och med ännu mer subatomära. Lager efter lager av partiklar utgör lager efter lager av himlar, och ju mindre partiklarna är, desto större är deras kraft. Fysiker anser att ju mindre, eller mer mikrokosmisk, en partikel är, desto större är dess radioaktivitet, kraft och energi. Sannerligen. Så om de här partiklarna ser ut som planeter, vad finns på dem? Människor vet att det finns människor på jorden, men eftersom deras forskning rörande huruvida det finns liv på andra planeter, är begränsad till ytan på den dimension som är på samma plan som människan, antar de att det kan finnas liv på vissa planeter och inte på andra. Men de flesta liven lever inte i ytdimensionen. Många livsformer finns i dimensioner som antar andra former, så ni kan inte se dem. Människans vetenskap är mycket begränsad. Det finns liv på alla himlakroppar, komplett med sina egna respektive samhällsordningar, och många av dessa är till och med blomstrande världar. Hur många liv finns det då? Jag har sagt att när en enda partikel förstoras så ser den ut som en stjärna, så hur många liv finns på den? Och om vi skulle undersöka vidare så bildar lager efter lager med partiklar lager efter lager med himlar, hur gigantiskt är inte detta väldiga kosmos? Hur många liv finns det där? Varje dimensions hela yta som finns mellan partiklar och som formats av osynliga mikrokosmiska partiklar, utgör marken. Hur stort är det? Och hur många sådana dimensionslager finns det? Det är ytterst komplext. Alla lagren är sådana. Inte ens gudar kan räkna hur många liv det finns, så många är de, liv som människor skulle betrakta som gudar.

Dafa-lärjungar är gudomar som steg ner till människovärlden med ansvar för att hjälpa Mästaren att rädda alla varelser. Ni axlar ansvaret att rädda liven i de lägre rikena. Du kanske tycker att det inte är någon stor sak om du personligen inte har kultiverat väl, så som det skulle ha varit i tidigare kultiveringsformer. Så en del människor har inte varit särskilt flitiga, eller hängivna i kultiveringen. Men har det inte slagit dig att när du kom till den här världen hade du avlagt ett löfte till mig, lovat att du skulle rädda kännande varelser. Och det var på dessa grunder som du kunde bli en Dafa-lärjunge och delta i det här. Men du har inte uppfyllt löftet. Du uppfyllde inte helt ditt löfte och kan inte ens rädda de varelser som tilldelades dig, de som du åtog dig att rädda, bakom vilka det finns oräkneliga kännande varelser och gigantiska grupper med varelser! Vad är detta?! Är det bara ett problem med att inte vara flitig i din kultivering? Det är en enorm, helt enorm synd! En oerhört stor synd! Tror du att du vid den tidpunkten bara kommer att kunna ropa på Mästaren och säga: ”Mästare, jag kultiverade inte bra”, och att det är alltihop? Är det alltihop? Vem skulle låta dig komma undan på det sättet? Skulle de gamla krafterna det? Och med något så allvarligt som detta?!

Men vissa människor har verkligen inte varit flitiga och deras mänskliga tänkande är så starkt. De ser på vad de än stöter på med mänskligt tänkande – och vissa grundar sig aldrig på Fa och betraktar sig själva som Dafa-lärjungar, eller tänker på sitt stora ansvar – och prioriterar inte att rädda alla varelser när de tänker över saker, utan ser istället alltid på saker och ting på ett mänskligt sätt. Hur skulle det kunna fungera om du bedömer saker och ting utifrån om du gillar något eller inte, på någon känsla av indignation som du har, eller på vad du personligen vill göra? Skulle en gudom vara sådan? Om alla satte igång med att rädda alla varelser så som du gör det, hur kan varelserna räddas? Du skulle rädda dem du tycker om men inte rädda dem du ogillar, kan du rädda kännande varelser då?

Aldrig tidigare har världen varit så dynamisk, mångsidig eller blomstrande som den är idag. För det första är det för att hindra levande varelser från att erhålla Fa i en sådan här miljö, där alla sorters intressanta och spännande saker väcker dina fasthållanden. När allt provocerar dina fasthållanden på det här sättet, se bara om du ändå klarar att erhålla Fa. Och om du kan erhålla Fa i den situationen, då kommer de att erkänna dig. Och om du inte kan erhålla Fa så är det för att du inte duger. För det andra skulle det här kosmos redan ha förstörts och de liven skulle ha rensats ut. Det var så det skulle bli. Så, för att varelserna ovan ska erkänna dig måste du lyckas ta dig härifrån. Men kan någon ta sig härifrån? Ja, helt säkert! Har inte Dafa – kosmos Dafa – lärts ut här? Andra har erhållit den, så varför kan inte du det? Andra har kultiverat sig väl, så varför kan inte du det? Är det då inte den individens problem? För varelserna i himlen ses det som rättvist. Liven här skulle redan ha förstörts, så om du vill rädda dem måste det vara så här. Varför skulle de förtjäna att bli räddade? Och hur skulle det kunna vara så enkelt? Så här allvarligt och högtidligt är det. Men vem skulle vilja kultivera i en sådan miljö, i en händelserik och spännande värld som denna, för att inte tala om den grymma förföljelsen? Det största hindret i kultivering är mänskliga fasthållanden. Människor har så många vanliga tankar och fasthållanden, och till och med en del Dafa-lärjungar som inte har varit flitiga har dragits med. Du har glömt löftet du gav, och exalteringen som du kände när du från början erhöll Fa har försvunnit. Du är förföljd – vilka förföljer dig? Är de inte människor? Har inte många som följt gudomar upplevt detsamma i historien? Och vad är det du försöker uppnå? Är det inte Fulländning genom att vandra på vägen mot gudomlighet? Hur skulle förföljelse kunna rubba någon som är på väg mot gudomlighet? Är det inte ett resultat av att dina mänskliga tankar rörs upp, eller av att det träffar dina fasthållanden till anseende, vinning och känslor?

Men tänk på det, hur den här förföljelsen än förlöper, eller hur allvarlig den här förföljelsen än är, kan den bero på slumpen? Från forna tider och fram till idag har allt i kosmos, inte bara mänskligheten, utan hela kosmos, utvecklats enligt förutbestämda lagar och mönster. Och det gäller än mer för mänskligheten. Mänskligheten kommer till ett ödesdigert slut vart femtusende år, och varje femtusenårig civilisation följer sitt teatermanus. Och jag kan berätta för er att det verkligen är ett teatermanus. Vart femtusende år skulle mänsklighetens historia nå slutet och mänskligheten skulle förstöras, eftersom cykeln med skapande, varande, degenerering och förintelse är kosmos lag. När det kommer till det skedet har allting degenererat, inklusive människans moral och all materia; det skulle förstöras. Förintelse är ett måste när moralvärderingarna inte längre motsvarar standarden. De människor som var bra skulle få finnas kvar, som frön, och civilisationen skulle utvecklas på nytt. Manuset skulle revideras och modifieras, och de delar av det femtusenåriga dramat som inte var tillfredsställande skulle revideras om och om igen. Och det är därför många gudomar eller helgon och Dao-kultiverare i världen har uttryckt att mänskligheten, eller mänsklighetens historia, upprepar sig. Yttranden med den här innebörden sägs eller hörs ofta i kultiveringskretsen, det är så det är.

Den här jorden har en historia på 100 miljoner år. Vissa människor frågar hur den kan vara 100 miljoner år? Forskarna sätter siffran till 2 till 4 miljarder år. Den här jorden skapades inte ur intet. Den sattes ihop av bitar som samlats in från hela kosmos, och alla typer av rester och fragment samlades ihop överallt ifrån. Allt som kunde vara användbart, eller sådant som jorden behövde, användes. Men de sakerna existerade innan de sattes ihop till den här jorden. Så hur skulle man kunna bestämma åldern? När man mäter den visas de tidigare tiderna. Människan är just det, människa, och är begränsad till sina mänskliga tankar. Den här jordens verkliga ålder är 100 miljoner år, och den kan inte överstiga 100 miljoner år. Om den skulle överstiga 100 miljoner år så skulle dess naturresurser inte räcka till.

Men 100 miljoner år är ingen liten tidsrymd. Tänk bara, hur många femtusenårsperioder är det på dessa 100 miljoner år? Hur många civilisationer på femtusen år har det funnits? Hur många gånger har manuset reviderats? Hur många gånger har mänsklighetens katastrofer upprepat sig? Igår vid Shen Yun-mötet sade jag till dem. Jag påpekade att jag inte skämtade – vi har Shen Yun Performing Arts nu; fanns Shen Yun på den tiden? Det fanns i alla fall klassisk kinesisk dans, men det var inte nödvändigtvis ostasiater som hade Kinas roll eller den klassiska dansen där. Och det berodde på att det i de kinesiska regionerna inte alltid var kineser som framträdde. Olika etniska grupper har alla haft den rollen, och de var en gång kineser – kineser under den perioden i Kina, Mittens rike. Under den senaste cykeln var det vita människor som framförde den; den här gången, den sista omgången, framförs den av människor av den gula rasen.

Jag säger ofta att mänskligheten är som ett teaterstycke. Men huruvida människor till sist kommer att räddas, eller om alla varelser kommer att räddas under Fa-upprätandet, är inte känt, för det står inte i manuset. Hela mänsklighetens kultur, tänkande och uppförande är allt för den sista ovissa scenen: och beträffande hur många liv som kommer att behållas, så var det inte förutbestämt. Det tog så lång tid, två jordar på totalt 200 miljoner år, för att arrangera den här saken. Så det finns verkligen ingen anledning att ni som Dafa-lärjungar inte fullgör era uppdrag. När du sitter här, och kallas en Dafa-lärjunge, oavsett om du har varit flitig eller ej, eller är en erfaren eller ny elev, så har du det ansvaret. Om det inte fanns i ditt öde så skulle du ingalunda sitta här i dag.

Vissa människor kanske påpekar att det även finns ett antal spioner här. Det stämmer! Jag är fullt medveten om det, men till och med spionen är här så att han kan komma och höra Fa! Och även detta var arrangerat av gudar! En persons yrke spelar ingen roll. Spridandet av Dafa tar inte hänsyn till människors arbeten, eller siktar in sig på vilken grupp man tillhör. Endast hjärtat räknas! Oavsett vad någon arbetar med, så är hans tankar hans, eller hans sinne hans eget, och det är upp till var och en att välja sin egen framtid. Alla varelser ges chanser. Vad innebär ”barmhärtighet”? Eller att ”rädda alla varelser”? I slut-Dharma-tiden finns det människor som arbetar som spioner; ska de räddas? Han kanske är en spion i det här livet, men kanske var han en utomordentlig person i ett tidigare liv, och kanske var han en gång en storslagen gud! Om ni i Dafa-projekt inte tycker att han verkar helt okej, låt honom då inte göra vissa konkreta saker, men han har fortfarande tillåtelse att kultivera. Ni kan låta honom klargöra fakta för människor ansikte mot ansikte eller göra andra saker. Det går bra att inte involvera honom i era projekt eller ge honom tillgång till vissa saker.

Det finns en del saker som ni inte har lyckats tänka över på ett rationellt sätt. Beträffande de uppgifter du står inför använder du mänskligt tänkande och strider om det med andra, och tänker aldrig på att du är en Dafa-lärjunge! Eller hur stort det ansvar är som du axlar! Du tänker aldrig över saker och ting utifrån räddandet av varelser, utan använder istället mänskligt tänkande! Och så snart något konkret kommer upp som ska tas itu med så poppar dina mänskliga tankar upp! Ditt fasthållande kommer fram så snart det finns något konkret att ta itu med! Hur kan du behandla Dafa som något att skoja om? Det kommer sannerligen att bli problem om du verkligen inte kan ta itu med saker och ting på rätt sätt. Och de kommer inte att vara några små problem. Ditt liv – och till och med din eviga existens – skulle avslutas av de gamla krafterna.

Det var inte bara Dafa-lärjungar som skrev på ett kontrakt med Mästaren när de kom till den här världen: alla människor som har kommit till den här världen, alla liv, alla de gudar som kom ner från ovan, skrev på ett kontrakt med mig. Kosmos är helt enkelt kolossalt och antalet liv helt enormt, och jorden är för liten och kan inte hysa så många liv. De som valdes ut lovade alla att hjälpa mig med Fa-upprätandet och rädda alla varelser, och tilläts sålunda att inkarnera på jorden. Det är bara det att jag redan i det förflutna hade arrangerat att Dafa-lärjungar skulle komma för att utföra de konkreta sakerna. När det gäller spridandet av Fa från den ena till andra så har alla ett ansvar. Så det är situationen för vanliga människor.

Vad som är avgörande är att Dafa-lärjungar gör bra ifrån sig med det de ska göra. Men [en del] av er kultiverar inte ens flitigt, kultiverar inte på allvar, eller kultiverar bara sporadiskt, eller halvhjärtat. Med dina fasthållanden drivna av mänskligt tänkande känner du dig ofta förnärmad när du arbetar med Dafa-projekt för räddande av människor, men vad finns det som du kan tycka är orättvist?! Vet du inte vad du är här för?! Vet du inte hur stort ditt ansvar är?! Vet du inte att oräkneliga varelser väntar på att du ska rädda dem?! Det är ditt ansvar! Det är ditt löfte! Att kunna arbeta tillsammans med att rädda människor är en chans för dig, och den förser dig med redskapen till att rädda människor. Och ändå tar du inte vara på den. Om du inte gör bra det som en Dafa-lärjunge måste göra, inser du vilken stor synd du begår?!

Många Dafa-lärjungar har, när de klargör fakta, förhoppningar om att människor ska kunna erhålla Fa och bli utövare. Den önskan är bra. Men medan människor ofta är mottagliga när ni klargör fakta om det onda KKP:s ondska eller förklarar att Dafa-lärjungar är goda och upprätta människor, så fungerar det inte när ni uppmuntrar dem att börja kultivera. Vad beror det på? Naturligtvis är deras ursäkt vanligen att de är upptagna med att göra sig en inkomst, ta hand om familjen, eller göra något annat. De kan helt enkelt inte bli utövare. När det kan verka som om de inte vill kultivera, inser ni att det beror på att gudarna inte tillåter dem? Gudar får dem att använda alla möjliga ursäkter och manipulerar deras olika fasthållanden för att få dem att hålla sig ifrån kultivering, för de är inte värdiga att bli Dafa-lärjungar. Det beror på att Dafa-lärjungarna blev utsedda till det långt tillbaka i tiden. Och oavsett om de erhöll Fa tidigare eller senare så är de alla Dafa-lärjungar, medan en del människor helt enkelt inte kan komma in, eftersom de inte är värdiga att ta sig an det här storslagna uppdraget.

Till exempel, när Shen Yun Performing Arts vill rekrytera en mycket duktig artist så kan det visa sig att den personen inte kultiverar. Även om vi lyckas ta hit honom så skulle han ge sig av med en eller annan ursäkt. Och i de fall då personen inte kultiverar, men vill stanna här, kommer gudar att få honom att ge sig av. Och de gamla krafterna kommer inte heller att låta honom vara kvar, för de skulle tycka att han inte är värdig att vara här. Shen Yun räddar varelser, vilket är något som ska göras av Dafa-lärjungar. Men eftersom Shen Yun trots allt är ett scenkonstkompani med höga krav på skicklighet, om någon som är skicklig och vill kultivera, verkligen börjar utöva och visar sig vara lämplig, då kommer han att få stanna, men om han inte kan göra det så kommer han inte att tillåtas ansluta sig. Och till och med om någon har anslutit sig, om han inte gör de saker som hans medvetna sida har lovat att göra, så måste han lämna kompaniet. Anledningen är att det här är en grupp kultiverare, en organisation som vill rädda människor. Det finns fler än bara människor i orkesterdiket eller på scenen – det finns också gudomar där. Om en vanlig människa var här, en vanlig människa vars kropp är full med karma och som inte kultiverar, hur kan det tillåtas? Så ser faktiskt situationen ut. Med andra ord kan inte vem som helst bara ansluta sig till det kompaniet med Dafa-lärjungar. Som ni vet hjälper gudomar till med det och gör underverk med Shen Yun-artisternas färdigheter och tekniker, både på och utanför scenen. Tonerna som kommer från orkestern och de synliga effekterna som människor ser, förstärks av gudomar, och det är något helt enkelt oöverträffat. Vad människor ser och hör går bortom det mänskliga planet. På samma gång, ju skickligare en artist är, desto bättre är garanterat effekten.

Detsamma gäller Dafa-lärjungars andra projekt. Ni har ofta upptäckt att det är nästan omöjligt att rekrytera lämpliga icke-utövare när ni har ont om folk med vissa färdigheter eller expertkunskap, och måste lita till er själva. De här sakerna ska göras av er, eftersom ni är Dafa-lärjungar. Varför skulle ni vara beroende av vanliga människor? Varför inte komma på hur ni ska lösa det själva, och utveckla den talang som behövs? Ni vill alla hitta en snabb lösning, eller hur? Ni söker omedelbara resultat. Den sortens tänkande kommer från den partikultur som det onda KKP har indoktrinerat er med. Gör ett bra jobb med vadhelst ni gör. Och när ni tar itu med det så är det ert hjärta och sinne, inte er framgång, som räknas. Och medan ni arbetar med det så räddar ni människor! Processen med att göra saker är också processen med att förbättra dig själv genom kultivering, och samtidigt hjälper du till med att rädda varelser! Det är inte så att du bara när du har klarat av ditt jobb eller vad du företagit dig, har hjälpt till att rädda människor.

Det finns en annan sak att nämna. En del utövare, och de kommer från alla arbetsområden, har utvecklat en vana att fokusera på detaljer, till exempel när det gäller hur någon gör vissa av övningarnas rörelser, vilken hastighet de ska göras med, eller om rörelserna är en aning avvikande. Och de kan inte komma över det. Av er som sitter här har en del kommit från Buddha-läran, en del från Dao-läran, och var olika andra typer av gudomar innan ni blev människor. Jag kan säga dig att dessa mina övningar fulländar dig så att du kommer att kunna återvända till din ursprungliga plats och position. Du har det du ursprungligen hade. Jag har aldrig betonat exakt hur väl ni ska motsvara standarden, som om ni alla var gjutna i samma form. Jag har inte sagt det. Övningarna kommer att fungera så länge de är i stort sett riktiga. Vidga ditt sinne, fokusera inte dina tankar på sådana här småsaker, och betrakta inte saker och ting med alla möjliga mänskliga tankar. Det finns också människor som insisterar på mindre saker som har att göra med Fa-studier, som vad folk studerar, vid vilken tidpunkt, hur länge, eller att någon läser det ena men inte det andra under Fa-studierna, och så vidare. Vad annat ska du göra om du inte studerar Fa. Som Dafa-lärjunge ska du studera Fa när du har tid, eftersom du är en kultiverare. Vad skulle du göra hellre än studera Fa? Och sedan under resten av tiden skulle det bästa vara att rädda fler människor!

Fa-studier i grupp är en form som jag har gett er alla, och detsamma gäller övning i grupp. Så alla som inte riskerar allvarlig förföljelse, i andra områden, utanför Kina, ska göra det på det sättet. Ni har ingen anledning att inte göra det. Det här har att göra med hur framtidens människor kommer att erhålla Fa och kultivera, så ni kan inte avstå från gruppövning eller Fa-studier i grupp. Gör Zhuan Falun till den primära texten för era Fa-studier. Det går bra att studera andra Fa-föreläsningar om det finns tid till det, men ni ska huvudsakligen studera Zhuan Falun. Om tiden verkligen är knapp och ni inte har tid att också studera andra Fa-föreläsningar, hitta då tid till att läsa dem på egen hand. Så enkelt är det, och jag har med avsikt inte krävt att ni ska göra det på något visst sätt eller satt upp några strikta regler för det. Jag har inga strikta regler för er, men ändå vill ni sätta upp strikta regler!

Men det finns en sak: fastän det inte finns några sådana krav så måste du betrakta dig som en kultiverare! Du ska studera Fa på eget initiativ! Hur skulle du kunna göra det vi gör utan att studera Fa? Du kanske säger att du kan det. Men om du litar till människans klipskhet och snabbtänkthet när du gör saker, så garanterar jag att du inte kommer att kunna det. Varför? Medan det kanske fungerar för dig att göra saker på det sättet när du driver din egen affärsverksamhet eller gör ditt jobb bland vanliga människor, så fungerar det inte för vårt uppdrag, för de ord du säger kommer inte att ha energi eller vara i enlighet med Fa. Hur kan du rädda en människa om dina ord inte har kraften att minska hans karma eller ta bort hans fasthållanden? Om du ska rädda honom så måste du själv vara en kultiverare. Och dina ord kommer att ha energi och kunna eliminera hans förutfattade meningar och fasthållanden. De kan ha den påverkan och kan undertrycka de dåliga sakerna i hans sinne, vilka stör hans tankar vid det tillfället. Endast då kan du rädda personen. Det här stämmer i alla sorters miljöer i vilka du klargör sanningen, eller hur? Det finns också människor som tänker att eftersom de är erfarna utövare så är det inga problem för dem om det går ett tag utan Fa-studier. Det är ett problem, hur erfaren du än må vara. Det beror på att den delen av dig som har fullgjort kultiveringen har skilts av. Din gong som tidigare knuffades till din ursprungliga position, fungerar bara i kombination med dina upprätta tankar baserade på Fa; du kommer inte att kunna mobilisera gong om du inte studerar Fa eller om du har förirrat dig bort ifrån Fa, för kraften till det där kommer från Fa.

Hur skulle du kunna mobilisera gong när de där mänskliga tankarna och rädslorna du har är verksamma? När någon lämnar Dafa faller hans gong och finns inte mer. Jag har alltid sagt att när du lämnar Dafa kultiverar du inte längre. När du lämnar Dafa kommer inget av det du gör längre att vara något som Dafa-lärjungar gör, utan snarare bara en vanlig människas goda gärningar. Och du kommer inte att nå Fulländning; du kommer bara att samla dygd. Och om du bara samlar dygd och inte ökar din gong, då kommer du bara att stanna kvar på det här mänskliga stället. Och du är en Dafa-lärjunge men du räddar inte kännande varelser. Oräkneliga varelser väntar på att du ska rädda dem, men du kan inte göra det, och ibland är du lika vårdslös som en vanlig människa. Du kanske tycker att någonting inte är någon stor sak alls, eller att dina tankar och handlingar bara är naturliga och att de inte spelar någon roll. ”Vad spelar det för roll? Än sen då.” Men vad menar du med: ”Vad spelar det för roll”?! Ditt ansvar är enormt! Hur kan du tycka att det inte spelar någon roll?! Du begår en oerhörd synd om du bara lever ditt liv som en god vanlig människa och inte kultiverar! Det beror på att du inte räddar de varelser som du ska rädda!! Och du uppfyller inte det kontrakt som du skrev under för mycket länge sedan!! Är det inte vad det handlar om?! Jag har aldrig talat till er med den här tonen tidigare när jag har föreläst om Fa. Jag känner mig bekymrad, eftersom slutet närmar sig snabbt. Ändå är en del människor inte bekymrade. Vad ska vi ta oss till?! Det har funnits elever som drevs bort av er på grund av ert mänskliga tänkande (även om de inte heller gjorde bra ifrån sig), och de gav sig iväg harmsna. Men om ni inte hittar dem och för dem tillbaka, då räknas det som er synd. Ni tror att det är precis som vilken annan sak som helst, och det som är över är över. Är det så enkelt?

Det finns fullkomligt oräkneliga liv i kosmos, och de sträcker alla in ett öga hit, som om det vore fäst med en tråd, med ögongloben framåt. Liven i det gränslösa kosmos sträcker alla in ett öga hit, och iakttar varenda Dafa-lärjunge! Och de här ögonen finns på varenda nivå! Och inuti finns ännu fler ögon på varje nivå! I mer mikrokosmiska nivåer – som inte ens gudarna på lägre nivåer vet om – inuti mer mikrokosmiska ögon finns ögon som sträcks ut från ännu mer mikrokosmiska dimensioner, så att de fyller jorden, utan någon lucka eller utrymme runt dem, och alla iakttar uppmärksamt allting här i människovärlden. De observerar alla dina handlingar och rörelser, alla dina tankar och idéer, eftersom du avgör deras varelsers öde! Hur skulle de kunna undgå att vara bekymrade?! Men du tycker inte att det är någon stor sak, att det kvittar om du gör bra eller dåligt ifrån dig. Men så är det inte. Inser du hur enormt ditt ansvar är? Vad är en ”Dafa-lärjunge”? Är det en titel som används lättvindigt? Det är den främsta och heligaste av alla titlar!

Naturligtvis har många Dafa-lärjungar gjort rätt bra ifrån sig, även om de har snubblat längs vägen i större eller mindre utsträckning. Det spelar ingen roll. Mästaren har sett hur en del av prövningarna var sådana som människor inte kan uthärda, och de räknas inte. Res er upp när ni har fallit, det är det mest anmärkningsvärda. Starta på nytt och gör det bra! Så länge ni kan fortsätta att förbli klartänkta längs hela vägen och hela tiden fortsätter att kultivera och göra vad en Dafa-lärjunge ska göra, så är det utomordentligt, och Mästaren värdesätter er! Jag hoppas att ni alla kan gaska upp er och göra det snabbt, och göra bra ifrån er. Var snälla och för de här orden vidare till Dafa-lärjungarna i Kina. Fastna inte i ditt mänskliga tänkande, i futtiga saker, eller i ändlösa dispyter. Vår situation förändras hela tiden. Ni ska inte ha så många mänskliga tankar.

Jag har hört att i en del områden kommer människor ut och gör övningarna nu, och att en del utövare klargör fakta direkt på de lokala polisstationerna, allmänna säkerhetsbyråer, eller kommunhus, och till och med har gjort det verkligt bra. På en del platser vågar ondskan verkligen inte förfölja Dafa-lärjungar så allvarligt längre. Situationen förändras, och mängden ondska blir mindre och mindre. Hursomhelst väntar människor på att ni ska rädda dem – däribland en del av förövarna i förföljelsen. Naturligtvis har en del av dem syndat så svårt att de kanske inte kan ta in sanningen som ni berättar för dem. Men det är inte så att de inte tar in det; snarare är det så att gudomar inte låter dem lyssna. Men hursomhelst ska Dafa-lärjungar inte vara selektiva – ni måste rädda alla varelser ni möter.

Många gudomar kom ner tillsammans med mig när jag föddes. Och det har varit så alltsedan dess, år efter år, med gudomar som ständigt har kommit ner. När jag började lära ut Fa kom de här gudomarna ner likt snöflingor, de var så många. Jag funderade över deras ålder nu, och baserat på tiden sedan jag började lära ut Fa fram till nu, skulle de vara unga människor runt tjugofem år gamla, av vilka många fortfarande måste räddas. De var alla gudomar som steg ner till den här jorden och finns utspridda över hela världen. Eftersom det inte finns så många mänskliga hudar kunde en del av dem inte bli människor, så de blev djur eller växter. Så det är anledningen till att bestämmelser om skydd av djur och växter har varit rätt stränga på senare år; det arrangerades på det sättet av gudomar, som har styrt de sakerna. Ingen kan se de här sakerna för vad de är. De är emellertid inte enkla saker.

Människovärlden är en illusion. Så snart man kommer ner hit blir man förvirrad och glömmer allt som man visste en gång. Många människor, såväl som många regeringar och vetenskapsmän över hela världen, är medvetna om att mänskligheten har nått det sista skedet och kan vara till ända vilken dag som helst nu. Det är de alla klara över. Naturtillgångarna som människan är beroende av räcker inte längre till och jorden förstörs med en alarmerande hastighet. Vattnet är det första att bli otjänligt. Och ändå strävar en del människor efter att leva ett makligt och bekymmersfritt liv, ett lyckligt liv. Jag talar om vanliga människor. Men hursomhelst, människor är människor. Oavsett hur hög nivå de kommer ifrån, så snart de kommer till den här människovärlden går de in i illusionen och tillåts inte minnas vad de en gång var. Så vad ska göras? Det åligger dig att rädda dem. Du måste förklara utifrån upprätta principer, utifrån Fa, och utifrån orsaken till att vi är förföljda, och hjälpa dem att bygga upp goda tankar, endast på så sätt kommer gudomar att erkänna det du gör som räddande av människor. Om du skulle visa upp mirakler så skulle det bara öka på människors fasthållanden till sådana förmågor och de skulle komma och börja kultivera för deras skull, istället för räddandet av sina liv. Så det skulle inte erkännas. Det skulle inte räknas som räddning, eftersom till och med de värsta liven skulle vilja kultivera om de sakerna kunde ses. Skulle det inte vara fint om Skaparen själv visade sina förmågor, varför skulle ni behöva visa dem?

En del människor har alltid föreställt sig att när Jesus återvänder, eller när en gudom kommer, så kommer han att uppenbara sig i skyn. Wow, gudar visar sig i all sin strålglans. Men jag kan försäkra er att det i så fall vore en demon. Liven har syndat, och kommer att lösas upp i cykeln skapande, varande, degenerering, förintelse och det var därför de kom till den här illusoriska världen, och sökte befrielse. De måste forma och stärka goda tankar mitt uppe i illusionen innan de kan bli räddade. Om en gud skulle komma och visa sitt strålande ljus, ni kan tänka er att då skulle till och med de värsta människorna komma och kultivera. Och vad skulle vitsen vara med att gudomar inkarnerar här i människovärlden? Skaparen skulle bara behöva stå där och säga: ”Ni alla, förbättra er”, och informera alla om standarden, och allt skulle vara avklarat, med bara en enda mening. Vad är det för vits med att han kommer till den här mänskliga platsen? Är det inte så det resoneras? Det beror på att ingenting lever upp till standarden längre, och för liven i kosmos beror det på att de hade begått synder, så de måste komma till den här illusionen och utstå svårigheter. Om du mitt uppe i lidandet och svårigheterna här, fortfarande kan förstå att du ska kultivera, och fortfarande kan ha upprätta tankar, då kommer gudar att anse dig vara anmärkningsvärd och låta dig kultivera och bli räddad. Det är så det resoneras, eller hur?

En del gudomar har verkligen kommit hit och tagit sig in i den Trefaldiga världen. När de var i himlen såg de att deras världars Kungar, deras kosmos Herrar, som hade kommit till jorden från sina himmelriken, gjorde dåligt ifrån sig i människovärlden, vilket gjorde dem extremt oroliga; till och med när Dafa lärdes ut i världen vägrade deras Herre att vakna, utan gjorde dåliga saker. De kunde se att han inte längre gick att rädda så en del rusade ner hit och ville väcka honom. Men den Trefaldiga världen är förbjudet område, och om någon verkligen tar sig in så kan han inte ge sig av; efter att ha kommit in måste man bli likadan som en människa. En del av dem som kom hit hade vingar och flög omkring, men allteftersom förlorade de flygförmågan, och till slut dog de här varelserna bland människorna. Det var faktiskt en del som tog sig in hit. Och det har också funnits andra former, men när de väl kommit hit måste de bli som människor, och till sist dö här. Illusionens förtrollning i den här människovärlden får inte brytas under Fa-upprätandet, för om människor tilläts att se saker så skulle det vara en synd, eftersom det skulle bryta förtrollningen här. Så det är inte tillåtet. Men en del av det sågs naturligtvis ändå av människor; rätt många människor såg vad som hände, men det är ändå ett relativt litet antal.

Men hursomhelst, Mästaren lär er Fas principer och kan inte ge er en lysande uppvisning. Naturligtvis har en del personer sett vissa saker, vilket går bra. I de fallen såg de saker bortom vad som finns på den mänskliga ytnivån. Det berodde på de förmågor ni har, och eftersom det inte var på ytan räknas det inte som att bryta illusionen. Det där var saker som det var meningen att du skulle se. Om något uppenbaras helt och hållet på människans ytnivå är illusionen bruten. Men en sak vet ni alla, nämligen att det jag lär ut aldrig har lärts ut tidigare och är något som ingen annan skulle kunna tala om för er. Inte bara allting om liven på alla nivåer i kosmos finns i mitt minne, utan mänsklighetens framtid såväl som dess förflutna, allting finns här hos mig, men jag kan inte avslöja det för er. Nåväl, jag har faktiskt visat er en del av det. Ni kanske har hört att jag lär människor att sjunga. (Applåder) Och våra dansproffs vet att inte ens dansexperter är lika kunniga som jag är, och anledningen är att dansen under historisk tid var något som jag själv utvecklade. (Entusiastiska applåder) Och naturligtvis är det här inte de enda sakerna. De säger att Mästaren plötsligt vet så många saker. Nåväl, tyvärr levde en del personer verkligen inte upp till förväntningarna. De lovade under förhistorisk tid att de skulle komma och göra det här, men de kom inte och ingen gjorde det. Så Mästaren gör det själv.

Hursomhelst ville jag säga er att som Dafa-lärjungar måste ni inse hur enormt ert ansvar är. Det är ingen barnlek. Den här saken har framskridit till det sista skedet och jag är ytterst orolig, men ni tar det fortfarande inte på allvar. Till slut tjänar det inget till att gråta! Allting i människovärlden utformades med syftet att väcka upp människors fasthållanden; det finns så många saker som försöker hålla er borta från att bli räddade. Och ändå glömmer ni bort att ni är kultiverare, och följer bara med i det?! Ni är hoppet för alla varelser – hoppet för liven i ert område!

Förföljelsen har varit alldeles för ondskefull; vad de gamla krafterna arrangerade är bara alltför ondskefullt. De har fördärvat vad jag ägnade cirka 200 miljoner år till att etablera, och har gjort saker till vad de är idag. Jag hade ursprungligen för avsikt att allt skulle få en välvillig lösning, men det har tagit den här vägen så det är som det är. Det vi kan göra är dock att utnyttja deras egen taktik för att besegra dem. Men varför kan du inte göra bra ifrån dig när andra kan det? Så är det. När det inte finns några särskilda skäl borde du kunna göra bra ifrån dig.

Dafa-lärjungarna som är ansvariga för konferensen har inte kunnat verifiera vilka många av människorna som har kommit från Kina är. Varje år finns det många som kom från Kina så de är mycket oroliga och undrar om det kan bli problem. Till sist sade jag till dem att utövarna från Kina kommit så långväga ifrån, och det var inte lätt för dem att göra resan, så låt oss släppa in dem (applåder), och vi oroar oss inte för att andra smet in. Vem som än hör Fa har en sådan ödesförbindelse, eftersom personen har kommit till den här jorden för att erhålla Fa. Om du inte kan bli en Dafa-lärjunge ska du ändå försöka ha upprätta tankar i ditt sinne, och göra dig redo att börja göra bra ifrån dig och vara ansvarig gentemot de varelser som du representerar.

Okej, jag ska besvara frågor åt er under den tid som återstår. (Entusiastiska applåder) Ni kan skriva era frågelappar och lämna dem till konferenspersonalen.

Ni kan lämna fram dem.


Lärjunge: Under de senaste åren har många elever kommit till utlandet från Fastlandskina. De flesta av dem trädde inte riktigt fram medan de var i Kina, men de säger att Mästaren har arrangerat så att de ska bekräfta Fa i den avspända miljön utomlands. Efter att ha kommit till utlandet har de en språkbarriär, känner inte till det utländska samhället, och förstår inte den västerländska civilisationen. Dessutom har de länge påverkats av partikulturen, så de orsakade problem och till och med störningar i olika projekt. Dessutom följer människor i vissa områden inga principer när det gäller vilka människor de använder ...

Mästaren: Du upplever att erfarna utövare utomlands inte samarbetar och att det är lättare att använda dem som kommer ut från fastlandet som är fogliga – din förmåga att leda är verkligt dålig!

De flesta av eleverna som kommer från Fastlandskina – jag kritiserar er inte – gjorde inte bra ifrån sig i Kina, och inte heller har de gjort särskilt bra ifrån sig utanför Kina. Det finns till och med de som, på grund av rädslan de utvecklade i Fastlandskina, inte vågar träffa elever när de kommer till utlandet, utan gömmer sig i vissa avlägsna stater, utan att veta vad de ska göra. Dessutom är den långa påverkan från partikulturen verkligen allvarlig, och elevernas sätt att tänka och personliga beteende är helt osynkat med människor i den här världen.

Du kanske tycker att det här är helt naturligt, men så är det inte. Varför förstör det onda KKP den kinesiska kulturen? För att den här kulturen bildades under så lång tid med syftet att människor skulle erhålla Fa på slutet! De gamla krafterna såg att det var för lätt att erhålla Fa, så de ödelade, förstörde, och fördärvade den här kulturen. Var och en av de politiska kampanjerna i Kina var, vid första anblicken, till för att attackera dem som motsatte sig det onda KKP, men i själva verket var det som de avlägsnade den kinesiska kulturens elit! Kulturrevolutionen gick längre och brände kulturlämningar till aska. De femtusen glansåren har lämnat kulturlämningar överallt; bara en tegelsten som plockas upp från marken kan ha en historia på flera tusen år. Varje familjs hus, kakel och möbler var över flera hundra år gamla antikviteter. Allt har förstörts av det onda partiet. De etablerade ett system av kamp, ett sådant system där människor kämpar mot människor – ett system med saker som är synnerligen barbariska och tarvliga. Men människor i Fastlandskinas samhälle har alla levt på det här sättet, och har vant sig vid det, och de tror att alla är sådana här. Unga människor tycker till och med att människor bara ska vara sådana här. Efter att ha vuxit upp i partikulturen, tycker den här generationen inte ens att det är något fel på det samhället.

När man väl kommer utomlands ser man att människor ser ungefär likadana ut, alla har ett huvud och fyra lemmar, men de är inte likadana. Innan det onda KKP framträdde hade världens människor, inklusive kineserna, universella principer som var exakt likadana. Trots skillnaderna i hudfärg, utseende och uppförande, var kärnpunkten i människors hjärtan beträffande civilisationen och bedömningskriterierna för vad som är bra och vad som är dåligt, exakt densamma, utan några som helst skillnader. Allt detta togs om hand av en och samma Gud! Men nu, vart kineser än beger sig så känner sig människor besvärade på den platsen. Jag hörde att de besökte Schweiz och schweizarna kunde inte stå ut med dem, så de hade ett särskilt tåg för kineserna.

Dafa-lärjungarna ska också vara uppmärksamma. Jag hörde att när ni delade ut flyers i några trevliga överklassområden och såg att gräsmattan runtomkring var riktigt fin, "Låt oss meditera här”, (publiken skrattar) så de satte sig där för att meditera. När ni beter er på det här sättet, hur kan människorna där tåla det? I det här samhället är människors värderingar annorlunda, och det här är något de aldrig har sett. Jag hörde också om andra ociviliserade beteenden. Jag föreslår att de bland er som har kommit till utlandet, snabbt lär er så mycket ni kan från västerlänningar, eller från kineser som har varit länge i USA. Fråga dem hur man interagerar med människor. Fråga dem mer om saker ni inte förstår, och förändra snabbt ert sätt att tänka. Annars kan ni inte göra någonting på det här stället, och om ni gör saker som har negativ effekt så är det likvärdigt med att orsaka skada. I början av förföljelsen fanns det inte många Dafa-lärjungar, men i det internationella samfundet vände de verkligen på situationen. Nu har ni kommit, och ni spelar en negativ roll. Förändra saker och ting snabbt! Som Dafa-lärjungar, om ni går till ytterligheter med allt ni gör så fungerar det verkligen inte.

Samhället under det onda KKP går till ytterligheter i allt som det gör! Det här samhället lämnar mycket svängrum i allt som det gör, och gör saker på det sätt som de borde göras. Ni kanske inte kan tåla det. Men ni borde tåla det, ni bör göra det på det sättet. Fastlandskina är verkligen sådant här, människorna där går till ytterligheter i allt de gör. Till och med när de öppnade en restaurang kallade de den Kungligheternas Kunglighet, Konungarnas Konung, eller Himlen i Himlarna. (Publiken skrattar) (Mästaren skrattar) Vad jag menar är att om ni vill göra saker väl för att rädda människor i det internationella samfundet, så måste det här tänkesättet ändras snabbt.

Lärjunge: Under de senaste ett eller två åren köpte många elever från olika områden hus i närheten av berget. Många av dem registrerade sig inte enligt reglerna, och inte heller följde de regeln att bemanna platserna som promotar de Nio kommentarerna. Den platsen ligger mycket långt ifrån New York, där finns få om ens några sanningsklargörande projekt, och dessutom är transporterna krångliga. En del elever som inte kan engelska och inte kan köra, kan inte göra någonting där.

Mästaren: Det stämmer. Man måste ha laglig status i USA. För att köpa ett hus där ska man ha varit i det amerikanska samhället en längre tid, och det ska inte påverka andra projekt, och du ska kunna köra. Om du kommer från Fastlandskina, vad ska du göra om du tränger dig in där? Du har inte tillåtelse att komma till berget, och inte heller kan du söka upp Mästaren. Mästaren tar inte hand om sådana här administrativa saker; det finns folk som särskilt ansvarar för de här sakerna. Du har kommit ut men gör fortfarande inte vad du ska göra bra.

Lärjunge: Ansvarspersoner eller projektkoordinatorer i vissa områden kommunicerar sällan eller kommunicerar inte alls med elever. En del lyssnar inte på andra människors åsikter och förslag och byter ut dem som de känner är uppstudsiga.

Mästaren: Låt mig säga er, om ni inte samarbetar väl med någon så har du som ansvarsperson eller projektkoordinator, läckor i din kultivering, vilka du behöver täppa till. Om du inte kan täppa till dem kommer du att ha läckage och det kommer att bli ett problem på din väg mot Fulländning. Tror du inte på det? Jag har betonat hela tiden att ni ska samarbeta med varandra. Som en ansvarsperson, hur kan du vara så inkompetent? Du avvisar alltid andra. Är det så svårt att tålmodigt övertyga dem? Är inte det kultivering i sig? Om du bara väljer det som är lätt, är det kultivering? Du ska resonera lugnt med andra – är det så svårt att komma överens med andra elever? Din kapacitet är begränsad och du gjorde inte bra ifrån dig beträffande många saker, men ändå vill du skryta och visa upp dig själv. Är det verkligen nödvändigt? Det Gudar tittar på är inte din yta, utan om du har lagt ner ditt hjärta i det! De ser inte på din förmåga, utan om du har lagt ner hela ditt hjärta i det, och om ditt hjärta är i Fa. Om du är i linje med Fa så kommer Gudar att hjälpa dig att samarbeta. Om ditt hjärta inte är i Fa, utan i att göra saker, och du använder vem som än lyssnar på dig och inte använder dem som inte lyssnar på dig, så kommer de lydiga att bli olydiga senare. Det beror på att du inte klarade den här prövningen och du kommer att ta bort alla som inte är lydiga. Det kommer inte att finnas någon som du kan ha att göra med, och inte heller något att kultivera, och till sist kommer du att lämnas ensam. Hur kommer det sig att du är så oduglig? Som Dafa-lärjungar, som jag har sagt tidigare, var ni alla kungar i himlen; vart tog din förmåga vägen? Människor säger att ni har kommit från en hög nivå, så ni borde ha med er några av de faktorerna och en del av den visdomen. Vart tog den förmågan vägen?

Lärjunge: I marknadsföringen av Shen Yun har Italiens lärjungars kultivering inte hållit måttet och de har inte format en hel kropp.

Mästaren: Jag skulle säga att Italien gjorde det rätt bra. Jag tycker dock att de Dafa-saker vi gör, vare sig det är Shen Yun eller andra satsningar, så ska de inte göras av ett litet antal personer. Om ert område bara har en person så kommer Gudar att hjälpa er att genomföra det. Om ni har andra personer i ert område som inte lyfter ett finger, då kommer Gudar absolut inte att tillåta det, så ni måste gå och be alla andra att involvera sig. Ansvarspersoner är koordinatorer och ni ska koordinera andra väl och motivera dem väl, och involvera alla. Det är att ta ansvar! Anta att du säger: ”Jag är ansvarig, och jag vill bara göra det själv.” Men det är inte så att du är den som har ansvaret för att utföra det här – det är inte rätt tanke. Som jag har sagt hela tiden, jag ber ansvarspersoner att leda människorna i det här området väl. Var inte rädd för att det ska bli problem med dem. Kanske de inte har någon erfarenhet för tillfället, men med tiden, med övning, kommer de att få erfarenhet. Nyckeln är att vägleda dem till att studera Fa ofta, och få dem att inse sitt väldiga ansvar. De kommer gradvis att kunna göra bättre ifrån sig.

Lärjunge: En del elever som gick bort på grund av sjukdomskarma har Dafa-relaterade ord skrivna på sina gravstenar. Är det lämpligt? Det här händer både utomlands och i Kina. Det finns till och med de som lade Dafa-böcker inuti kistan.

Mästaren: Ur Dafa-lärjungars perspektiv kan ni inte göra saker som fläckar Dafa. I Dafa-lärjungars hjärtan är Dafa heligt, hur kan den placeras inuti de dödas kistor för att följa med deras ruttnande lik? Den sanna kroppen som har kultiverat klart är redan borta och bara den fysiska kroppen är här. Om Dafa fläckas så är det som om du har dömt den döda personen till den största synden, och naglat fast den där, och du själv begår också en synd. Ni ska överväga allt ur Dafas perspektiv och endast det är att hjälpa Mästaren.

Lärjunge: När jag övertygar människor om att göra ”de tre utträdena” på turistställen, anta att jag möter följande situation, jag frågar personen om han är partimedlem, han säger nej. ”Har du någon gång gått med i Unga pionjärer?” Han nickar. Jag ger honom en pseudonym för utträde ur Unga pionjärer och ber honom att komma ihåg namnet som han använder för sitt utträde. Han svarar ”Okej” eller ”Tack” eller ”Jag förstår”. Jag vill respektfullt fråga, räknas det här som att ha utträtt?

Mästaren: Jag tycker att på turistställena ska ni inte ta utträde ur partiet eller de Unga pionjärerna, eller ”de tre utträdena”, som ert mål. Kom ihåg, alla, ni ska ha klargörandet av sanningen och räddandet av människor som ert mål! (Entusiastiska applåder) Om ni känner att den personen kan bli räddad, då är det bra. Om ni märker att personen bara avfärdar er så är det som om ni har blivit lurade av honom. Naturligtvis, om han först går med på att lämna partiet, då är det redan ett steg. Klargör sanningen ytterligare för honom, så att han verkligen kan känna till den, då anses det vara avklarat.

Lärjunge: De medier som drivs av kanadensiska elever har länge lånat pengar från elevers familjer för att stödja projekt, och summan är enorm. Efter Mästarens Fa-föreläsning i Västra USA i fjol frågade några elever om inte en sådan metod var att samla in pengar. Ansvarspersonerna sade att de lånade pengar istället för att samla in pengar, och betraktade den ifrågasättande rösten som en prövning.

Mästaren: Sant, Dafa-lärjungars projekt, vad Dafa-lärjungar än gör, ska alla ha en helig grund, åtminstone går ni på en upprätt väg och kan rädda människor, endast då är det ett Dafa-lärjungeprojekt. Om er grund är att luras, även om era motiv är att klargöra sanningen och driva Dafa-projekt, vilket är bra saker, om er utgångspunkt inte är riktig, kan det tillåtas? Det här är att inte gå vägen fram på rätt sätt från starten.

Vet ni varför man fick det onda KKP att starta som skurkar i början? Det var för att säga till människor att det var i grunden fel, i grunden ondskefullt, och därför inte skulle bli varaktigt.

När det gäller en del saker ska ni verkligen tänka över dem noga. När ni gjorde en sak sade ni en sak till mig och försökte senare skaffa pengarna från elever. När ni fick pengarna sade ni att regeringen skulle ge er pengar senare. Det vore okej om ni betalade tillbaka dem senare. Men ni kunde inte betala tillbaka dem så ni kom med en del andra ursäkter. Vad skulle sedan hända till slut? Ni kanske har fler ursäkter. Om det verkligen är så att de som är involverade vill gå samman för att driva en del projekt, och ni bidrar med pengar, så är det en annan sak.

Lärjunge: Filmen Davids and Goliath mottog priser och har låtit tiotusentals människor se brottet levande organskörd som sker i Kina. Högkvalitativa produkter inom mediaproduktion kräver stora penningsummor, men en del av de pengar som mottogs från staten delades ut efter att produkten var färdig. Vi följde marknadsräntan och har tydlig information om lånevillkoren, såväl som återbetalningsplan och garanti – under de här omständigheterna lånade vi pengar från ett litet antal elever som har medlen, såväl som från vanliga människor som stöder oss. Men en del elever tycker att vi samlar in medel.

Mästaren: Angående den här saken så har jag läst upp den här frågan och jag har också läst upp den föregående. De här två verkar spegla åsikter från båda sidor. I den här miljön, efter att jag har talat om lärjungarnas ansvar, tänk återigen på de här frågorna. Om ni tycker att det är rätt, gör det då och jag är inte emot det; om ni inte tycker att det är rätt, rätta då till det.

Lärjunge: Får jag fråga Mästaren, det finns vissa saker som görs på berget, såsom att inte äta broccoli eller att koka mjölk. Måste vi följa dem?

Mästaren: Vem sade det? (Publiken skrattar) Rykten sprids så här, och verkligen, alla sorters fasthållanden kan speglas. Det sattes aldrig upp någon sådan regel på berget, och inte heller sades det på det sättet.

Lärjunge: Får jag be Mästaren säga lite om syftet med att skriva serien om de 24 historiska figurerna [som finns i den kinesiska upplagan av Epoch Times]?

Mästaren: De här sakerna tycker jag verkligen är meningsfulla. Varför? Alla vet att det som det onda KKP förstör är Kinas traditionella kultur, och vi tar tillbaka den och återställer den, och rensar bort partikulturen. Återställer vi inte traditionell kultur? Det spelar faktiskt den rollen, så jag tycker att det här är en bra sak.

Lärjunge: Elever som nyligen kom ut från Kina hade bara befunnit sig i Chinatown i några dagar innan de drogs in i olika mediagrupper, medan det på turistplatserna för sanningsklargörande och de ”tre utträdena”, bara fanns en eller två elever. Ställena för sanningsklargörande tvingades stänga.

Mästaren: Alla projekt har brist på folk och de letar efter och rekryterar folk överallt, utan att tänka på elevens tillstånd, om han är kapabel och om han förstår det här samhället. Ni drar in personen och upptäcker till slut att han är full av partikultur, full av dåliga vanor som formats under partikulturen och full av dåligt uppförande från Kina när det gäller mellanmänskliga relationer. Stämmer det jag sade? Det går alltid till på det viset, och till sist kommer ni till mig och klagar.

Lärjunge: Den onda miljön i Hongkong är fortfarande inte upprätad, beror det på att vi inte har format en kropp uppifrån och ner …

Mästaren: Situationen i Hongkong beror inte på att ni Hongkong-utövare inte kultiverar er väl. Utövare i Hongkong gör anmärkningsvärt bra ifrån sig. Ni är i tigerns gap! (Alla elever applåderar) Situationen där förändras med den i Kina överlag, och den kommer att förändras. Saker och ting har inte nått dit ännu; när de når dit kommer situationen att förändras. (Applåder) Det kommer att ske mycket snart. (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: Mästaren sade år 2002 att förföljelsen inte skulle vara i mer än tio år. På webbsidan Minghui finns det två förståelser. En förståelse är att det här beror på att Mästaren inte ville att lärjungar skulle bli modfällda under ett enormt tryck. En annan förståelse är att Mästaren har förlängt tiden.

Mästaren: Det arrangerades på den tiden att det bara skulle ta tio år. Tio år för Fa-upprätande och ytterligare tio för Fas upprätande av människovärlden, totalt tjugo år. Mästaren gjorde den här saken systematiskt och arrangerade den. Efter att de gamla krafterna lade sig i förstördes alltihop. Jag kunde verkligen ha avslutat det inom de tio åren. Om jag säger stopp så kommer det att stoppa. Med det skulle uppstå ett problem. Vilket problem? De gamla krafterna har också sett det, så de förföljde ett stort antal utövare och fick dem att hamna på efterkälken när de inte kunde uthärda det; och de gjorde också många liv som skulle räddas, omöjliga att rädda. Det här är deras verk. Så säg mig ni, ska Mästaren avsluta det här eller inte? Om jag ville avsluta det så skulle det avslutas, och naturligtvis skulle det kvarvarande universumet explodera. De gamla krafternas mål är att använda sitt tillvägagångssätt till att räta upp de sista liven i de kosmiska kropparna i Fa-upprätandet innan de lossar sitt grepp. De låter mig inte avsluta det inom den tiden. Ska jag då avsluta det här eller ej? Jag kan inte avsluta det, eftersom så många Dafa-lärjungar har halkat efter, så många liv har gått förlorade, och så många varelser kan inte räddas. Universum skulle bli mycket litet och ofullständigt. Borde jag avsluta det? Det är därför jag hela tiden har sagt att jag överlistar dem med deras egna metoder.

Men att döma av den nuvarande situationen och hur mycket jag har gjort, såväl som av det nuvarande tillståndet, så är dagarna räknade för den här uppsättningen saker som de har arrangerat, eller hur? Alla kräver att den här ärkefienden Jiang ska arresteras. Så snart den är arresterad kommer den här saken att sluta, och det kommer att ske så snabbt. (Applåder) Det dröjer inte länge nu, det blir väldigt snart nu, men det kommer att finnas kvar många saker att ångra.

Dafa-lärjungar ska inte ha fasthållande till tid och ska inte försumma att sätta igång och göra de saker ni ska göra. Jag fortsätter att förlänga tiden åt er och ger er chansen att snabbt göra de sakerna!

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Nanjing frågade om Minghui Weekly kan distribueras som sanningsklargörande material, eller är den bara för intern läsning bland elever?

Mästaren: Angående Minghui Weekly så uppmärksammade jag inte det här så mycket. Om de är interna erfarenhetsberättelser Dafa-lärjungar emellan, behåll dem då för intern läsning. Om de används för att klargöra sanningen och rädda människor, distribuera dem då. Igår frågade någon mig om artiklar med Dafa-lärjungars erfarenhetsberättelser kunde publiceras på vanliga människors webbsidor. Jag sade nej, eftersom vanliga människor inte skulle acceptera det och det skulle få negativ effekt. Det där är saker för kultiverare själva, och vanliga människor kan inte förstå dem och kan till och med anse att de inte är trovärdiga. Varför är det så? Jag har sagt att till och med efter en mycket kort tids kultivering skulle Dafa-lärjungar ha ett avstånd till vanliga människor, och det sätt som ni förstår saker på skulle vara annorlunda än vanliga människors. Det skulle vara fullständigt annorlunda! Du märker inte skillnaden eftersom du höjer dig bit för bit. Men en vanlig människa, när han hör dig tala så märker han redan att du är annorlunda än honom. Det är verkligen så här! Vad beror det på att när du börjar kultivera och du går hem och pratar, så märker alla dina familjemedlemmar att du har förändrats på något sätt? Händer inte sådana saker ofta? Det är verkligen inte likadant! Så om du sätter din kultiveringserfarenhet på nätet, hur kan du förvänta dig att han ska förstå det? När vanliga människor inte kan förstå det kommer de att se negativt på det. Eller hur? Om det är sanningsklargörande material, då kan du ge det till vanliga människor.

Lärjunge: En del kompetenta personer som tidigare var på tv-stationen, särskilt teknikspecialister, har knuffats ut. Mästaren sade att de ska hämtas tillbaka. Vi vill väldigt gärna bidra med vår energi under den här sista stunden.

Mästaren: Om du vill återvända till tv-stationen, gå då och fråga dem. Vad jag sade är att de Dafa-lärjungar som har kommit på efterkälken ska hämtas tillbaka. Hur du än lämnade tv-stationen så kan du komma tillbaka samma väg. Om du gör bra ifrån dig så kommer tv-stationen säkert att bli glad.

Lärjunge: För närvarande ifrågasätter en del människorättsadvokater i Fastlandskina rapporteringen i de medier som drivs av elever. De tycker att efter att det nya ledarskapet tillträdde så ökade bara förföljelsen av Dafa-lärjungar, men hur kommer det sig att våra medierapporter …?

Mästaren: Jag läser inte vidare, ni har alla hört tydligt vad som avses här. Lovorda inte. Kritisera inte. Det är principen när det gäller det nuvarande ledarskapet. Orsaken är att de inte förföljer Falun Gong, och deras avsikt är inte att förfölja Falun Gong, heller. Alla varelser är mål för räddning, så varför skulle vi vilja göra dem något? Så vi varken lovordar eller kritiserar dem. Istället arresterar de dessa korrupta tjänstemän som har förföljt Falun Gong. Så vi har ingen anledning att rapportera negativt om dem. Dafa-lärjungar räddar människor, blandar sig inte i politik.

Dessutom, om de har arresterat de där cheferna för 610-byråerna och de där dåliga människorna, vilken attityd skulle du ha när du rapporterar det? Säkert en positiv ton, och det är inget problem. Faktiskt vet alla att innan det nuvarande ledarskapet helt och hållet fattat tyglarna, kan det inte genast göra vissa saker. De som förföljer Falun Gong är alla anhängare till ärkefienden Jiang, och naturligtvis förföljer de fortfarande Falun Gong, och det här ses tydligt utanför Kina.

Vid den här tiden ska alla vara klartänkta, och ni ska vara förnuftiga. Ondskan fiskar i grumligt vatten. Låt inte ondskan göra er förvirrade. De medier som drivs av Dafa-lärjungar gör saker med det här tillvägagångssättet. Även när vi rapporterar om en del dåliga saker som sker i Kina, sade jag till dem att göra det tydligt att de orsakades av det onda KKP:s element, och gjordes av de där onda människorna i den tidigare regimen, ett gissel som efterlämnats av dem. När era medier rapporterar om de här sakerna måste ni tillägga de orden eller uttrycka den här innebörden, attackera inte den nuvarande regimen. Även om det är det onda KKP:s regim så siktar räddandet av människor på individer.

Vi erkänner absolut inte det onda KKP, och accepterar det absolut inte. (Alla lärjungar applåderar) Det skapades för förföljelsen av Falun Gong så vi erkänner det verkligen inte! Att avslöja det onda KKP är något som vi också kommer att göra under en senare tidsperiod, inte bara nu; inte ens efter att förföljelsen har upphört kommer vi att låta det komma undan. Det har i grunden skadat mänsklig ideologi och det går inte an om vi inte eliminerar de här sakerna.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Sydkorea sänder sina hälsningar till Mästaren. En del Dafa-lärjungar som kom till Sydkorea från Fastlandskina stötte på hinder i sina ansökningar om flyktingstatus, och har inte haft någon laglig status på åratal. Den ena efter den andra, över ett dussin, har sänts tillbaka hem till Kina. En del tas till Invandrarcentret och kommer att skickas tillbaka hem. Orsakas det här av problem i elevernas egen kultivering, eller beror det på att Sydkoreas geografiska placering är för nära det onda KKP, så att de gamla krafterna intensifierade förföljelsen?

Mästaren: Dafa-lärjunge är en storslagen titel som avundas av alla Gudar och alla varelser i himlen. Människor kan inte se det här tydligt, men det kan Gudar. Allt som människor gör här kontrolleras av Gudar, eller hur? Alla våra Dafa-lärjungar ska tänka på det när de råkar ut för sådana problem. Varför har inte andra skickats tillbaka hem? Det måste bero på att ni har kryphål och inte har gjort bra ifrån er. Så de gamla krafterna har en hållhake på er och skickar hem er. Så måste det vara.

Naturligtvis kan det också finnas en del individer vilkas arbete inne i Kina inte är avslutat eller inte togs itu med, och de räddade inte dem som de skulle rädda. Så kan det också vara. Men oftast ska de flesta av er som kom ut och skickades tillbaka hem ta en titt på er själva. Att ni inte klarade att göra bra ifrån er fick hela Dafa-föreningen involverad och alla var oroliga för er skull.

Lärjunge: Elever inom media frågade om de kan studera Fa mer ifall det under de veckovisa Fa-studierna i grupp, inte finns så mycket att dela? Det som nu ofta händer är att så fort Fa-studierna är över så går ett stort antal personer genast iväg. När några personer delar med sig från podiet är det här fenomenet mer …

Mästaren: Jag tycker att de här specifika sakerna borde överlämnas till er att arrangera specifikt. Fråga inte Mästaren om dem, eftersom situationen varierar från plats till plats. Om ni har tid kan ni dela med er lite. Om ni inte har tid … En del personer är verkligen upptagna och har saker att ta hand om med en gång. De hade egentligen inte tid men klämmer in lite tid för att garantera Fa-studierna, och efter Fa-studierna går de. Det finns alla möjliga situationer, så Mästaren kan inte tala generellt om det här. Ni måste lösa de här specifika frågorna själva. Det finns naturligtvis folk som betraktar Fa-studierna som en formalitet, och de ger sig iväg så snart studierna är över och tar det inte på allvar. Det finns också sådana fall.

Lärjunge: I år gick återigen några lärjungar bort på grund av sjukdomskarma, bland dem erfarna utövare som hade kultiverat i tjugo år.

Mästaren: Låt mig säga så här. Mästaren har sagt i Fa-föreläsningar att Dafa-lärjungar kan stiga upp mitt på ljusan dag när de når Fulländning, eller hur? De gamla krafterna sade: ”Vi skulle hellre bli helt eliminerade än gå med på att dina lärjungar skulle stiga upp mitt på ljusan dag under den nuvarande perioden.” Inte ens om jag eliminerade dem helt skulle de acceptera det. Varför? De sade att om du får en lärjunge som stiger upp mitt på ljusan dag så skulle den här världens slöja lyftas – ”Så det är sant!” Då skulle hela mänskligheten komma och lära sig Falun Gong.

Vet ni vad det innebär att stiga upp mitt på ljusan dag? Himmelsk musik skulle börja ljuda, universum skulle flamma av ljus, och Gudar skulle komma ner i en gudomlig vagn, åtföljda av hedersvakter från himlen, för att hämta upp människor. (Alla lärjungar applåderar) De gamla krafterna skulle inte tillåta det. Vad Mästaren ursprungligen hade arrangerat var att när mänskligheten gick mot slutet skulle Dafa-lärjungar ha nått Fulländning, så det skulle inte vara något problem med att slöjan lyftes, och det skulle bli en välvillig lösning för alla, då kunde det ha gjorts på det sättet. Vad är en välvillig lösning för alla? Det här universumet är inte längre bra – inte bra, det vill säga, ingenting är bra, så det måste förstöras, eller hur? Han och du har karmaskulder, och han och andra har också karmaskulder. Glöm det, låt oss upphäva allas karmaskulder. Om det verkligen finns skulder som inte kan betalas så kommer Mästaren att betala dem åt dig. Alla inräknade, ingen skulle längre kassera in skulder, och ingen är skyldig någon något. Vore inte det här det bästa? Men de gamla krafterna förstörde det här, förstörde min plan fullständigt. De sade: ”Vi vet inte hur man gör det du sade, och allt vi vet är bara det här.” Om ni inte vet hur det skulle göras, blanda er då inte i. Men de ville blanda sig i. De sade att syftet med deras inblandning är att se till att Fa-upprätandet lyckas, eftersom det här har att göra med varelserna i deras universum. ”Vi ska hjälpa dig.” Som resultat är det så här de har hjälpt till. Jag ska inte gå in på detaljer nu.

Om det inte förekom några dödsfall bland Dafa-lärjungar, skulle det inte vara ett mirakel? Inga dödsfall bland Dafa-lärjungar – tänk på det alla, vilket tillstånd skulle det vara? Alla skulle komma och lära sig Dafa, och slöjan skulle ha lyfts. ”Det sker inga dödsfall inom Falun Gong!” Det skulle vara mänsklighetens största skyddande sköld och alla skulle komma för att lära sig det. Så de gamla krafterna tillåter det inte och de vill att den här gruppen människor ska vara i ett likadant tillstånd som vanliga människor, normala människor; de vill att ni ska bli gamla och att uppvisa sjukdomskarma.

Vanliga människor kommer inte att tro på vad jag säger, men det är att Mästarens psyke och alla inre funktioner är fullkomligt ungdomliga. (Alla lärjungar applåderar) För att försäkra sig om att jag inte lyfter slöjan skadade de allvarligt min yta. De kunde göra det eftersom de gamla krafterna separerade min sanna kropp från den mänskliga ytan. Jag har sagt tidigare att de också avskilde mig. Varför har de förmågan att avskilja mig? Jag har redan förklarat orsaken. När Fa-upprätandet pressar på framåt i kosmos så tar det tid, med tidsskillnader i olika dimensioner. Hela universum pressas in i människovärlden. Centrum är här på jorden. Varelser i hela universum har alla sträckt in en fot hit för att avskilja ytan från den gudomliga kroppen. Om alla de här sakerna är helt och hållet omhändertagna, är inte också Fa-upprätandet avslutat? Ni kanske frågar: ”Sade du inte att allting görs med en handvinkning?” Den här handvinkningen tar tid. Den tar tid och när allt är omhändertaget kommer saker och ting att återställas. Men så fort alla de här sakerna är omhändertagna kommer Fa-upprätandet av universum att vara avslutat, eftersom hela kosmos har sträckt in en fot hit.

En del människor kanske inte tror på det här och säger att den är för liten för att rymma allt. Det är inte som du tror. Mänskliga partiklar och människokroppen är mycket stora, medan många Gudar består av pyttesmå partiklar, men ändå har de mäktiga krafter, även om de är extremt små. Sade inte Sakyamuni: ”Så litet att det inte har det inre.” De skulle kunna förändras till att bli mycket stora, eller mycket små. Universum har ett enormt antal varelser, så många att de är oändliga och oräkneliga. Tillplattade skulle de vara lika tunna som ett pappersark, i vilket det finns oräkneliga världar. Det här konceptet verkar svårt för er att förstå, eller hur? Människor frågar hur stort avståndet är mellan en molekyl och en atom; det är samma idé som att ta en rymdfarkost till andra stjärnor. Även om tid, rum och materia alltihop har krympt på samma gång i den komprimerade kosmiska kroppen, så har tid och avstånd inte förändrats. Så Fa-upprätandet av universum görs redan och går bortom all tid, med en mycket hög hastighet, och det görs utanför universums största tid. Det är redan mycket snabbt.

En människas livstid är kort. Att klara av hela universum på några årtionden – det är otroligt snabbt. Jag har sagt …, eftersom ni är Dafa-lärjungar har jag förklarat det här för er tidigare. Jag sade att ett år nu passerar på vad som förr i tiden bara var en minut, och att tiden som helhet accelererar. Fastän det här året är komprimerat så komprimeras alla motsvarande föremål och allting, så du märker det inte alls. Ibland tycker du att din fysiska styrka inte är tillräckligt stark och känner det som om du knappt har gjort någonting förrän det blir mörkt – du kommer att ha den känslan.

Lärjunge: Under marknadsföringen av Shen Yun och under sanningsklargörandet till departement inom regeringarna behöver vi vara uppmärksamma på vårt eget utseende. Men en del äldre medutövare vårdar inte sig själva och ser inte så bra ut. Är det lämpligt?

Mästaren: Nå, som jag har sagt så vänder sig Shen Yun till samhällets ledande skikt. Vet ni alla vad det ledande samhällsskiktet är? Det syftar på eliten i samhället, från dem i medelklassen och uppåt. De här människorna är välutbildade, civiliserade och av hög kaliber, och de utgör stöttepelarna för ett samhälles kultur. Med de här människorna kan du inte uppträda likadant som tillsammans med eleverna, eller som du gör med arbetarklassen, där det inte spelar någon roll om du är lite ledig, kan säga vad som helst, och ditt uppförande kan vara lite grovt. Det fungerar inte för människor från det ledande samhällsskiktet, med vilka du måste ha gott uppförande, tala sansat och vara artig i ditt uppförande. De här orden riktades faktiskt till elever från Fastlandskina som bör lära sig mer.

Lärjunge: Medkultiverare som arbetar på medierna i USA sade att Mästaren kräver att vi studerar Fa ansikte mot ansikte, så för några månader sedan började de använda en hel dag under helgen till att studera de nio föreläsningarna i Zhuan Falun.

Mästaren: Gå inte till ytterligheter. Jag bad er att studera Fa ansikte mot ansikte, men bad er inte att studera hela dagen. När ni har tid ska ni arbeta med projekt som räddar människor. Mästaren har överlämnat sättet att studera Fa i grupp, så ni ska planera er tid väl. Efter studierna ska ni göra andra saker. Det duger inte om ni bara studerar Fa.

Lärjunge: Om någon använder Mästarens ord som sina egna i sanningsklargörandet på internet, räknas det som att stjäla Fa?

Mästaren: Beträffande Mästarens ursprungliga ord så kan ni inte enbart citera dem. Om ni citerar dem när ni talar med medkultiverare ska ni tillägga: ”Mästaren sade det här:” Om ni klargör sanningen för vanliga människor kan ni använda den visdom som ni har fått från Fa och säga det med era egna ord. Det borde finnas en distinktion trots allt, eller hur?

Lärjunge: En del människor i Taiwan förväxlar det vi gör på turistställen med att bli involverad i politik.

Mästaren: Det var det onda KKP som gjorde det bakom kulisserna. Man ska vara som ett stycke kött på en skärbräda, beredd på att folk ska skära som de behagar, utan att säga ett ljud – det skulle vara att avstå från att involvera sig i politik och det är så KKP resonerar. Om man gör motstånd så ses det som att bli involverad i politik. Ni ska förklara det för vanliga människor. Om de är goda människor, sätt igång och ge dem en del förklaringar. Beträffande dem som har andra motiv så behöver ni inte bry er om dem.

Lärjunge: En fråga från ryska elever: Ärade Mästare, Det är förbjudet att publicera Zhuan Falun i Ryssland, och det här har gjort det komplicerat för oss i Ryssland att rädda alla varelser.

Mästaren: Någon tog igår upp frågan om religion, och jag sade att vi inte rör andra religioner. Varför? Orsaken är att det lämnas tills när Fa rätar upp människovärlden. En del extrema religiösa anhängare med starka känslor kan inte lyssna rationellt till sanningen, eftersom deras mänskliga känslor har ersatt förnuftet. Vad kan göras? För att rädda dem måste du verkligen visa dem sanningen och låta dem få se den, då kan de acceptera den. Universum genomgår Fa-upprätande, och det här är inte rätt tid. Det här kan göras när Fa rätar upp människovärlden, och anledningen är att de inte kultiverar så högt, och många saker involverar inte universums problem.

Lärjunge: En del par, båda kultiverare, skiljde sig och gifte sedan om sig med andra kultiverare; en del lever tillsammans igen efter sin skilsmässa. Jag förstår inte om det är lagligt att göra så som kultiverare.

Mästaren: Som kultiverare, att skilja sig och gifta om sig på grund av känslor är att fläcka titeln Dafa-lärjunge. Kommer de gamla krafterna att låta dig komma undan? Äktenskap mellan en man och en kvinna bestäms av Gudar, och det innefattar mänsklighetens existensform och livsstil. Om ni lever tillsammans utan att vara gifta så är det naturligtvis inte legitimt ur lagens synvinkel, och ur kultiverares synvinkel är det inte i linje med en kultiverares standard.

Lärjunge: Vördade Mästare, vårt projekt har en del viktigt arbete som behöver göras och vi tror att vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten. Men vår chef gillar inte vårt tillvägagångssätt och letar efter några andra medkultiverare eller vanliga människor för att göra det. Jag håller inte fast vid vem som ska göra det, men jag oroar mig för att det här projektet inte har gått framåt på några år och inte håller jämna steg med Fa-upprätandets situation.

Mästaren: Just det, när det gäller en del specifika saker, om budskapet inte kan nå fram, försök förklara mer. Om det fortfarande inte fungerar, gå och fråga ansvarspersoner i Dafa-föreningen om det borde göras eller inte. En del projektansvariga personer har ett ringa intellekt och mycket begränsad förmåga, och de kan helt enkelt inte samla alla. På uppträdandet verkar det som om det i den här gruppen finns alla sorters tänkande, men ni kan lära er från Mästaren. Shen Yun har också ett sådant stort antal människor med olika idéer; det är bara alltför många sorters saker som når mina öron. Har jag inte lett dem bra? (Lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Är det ett brott mot upphovsrätten om man kapar av och redigerar övningsmusiken?

Mästaren: Om det är för att rädda människor så är det okej om du gör det. Om det inte är för att rädda människor, eller om det är för saker som inte är så meningsfulla, försök att inte göra det. Beträffande er Dafa-lärjungar så har Mästaren inga problem rörande upphovsrätt. Men ni ska medvetet skydda Fa ur en kultiverares perspektiv. Men vanliga människors musik ska inte användas lättvindigt, eftersom de har karma och frågor rörande upphovsrätt, och den kan inte rädda människor.

Lärjunge: Jag har två tvistefrågor. För det första, när vi uppmuntrar folk att göra de ”tre utträdena” säger en del medkultiverare att så länge människor gör utträdena så går det bra, och det är inte nödvändigt med ytterligare förklaringar.

Mästaren: Som jag just sade så är de ”tre utträdena” inte målet, utan klargörandet av sanningen för att rädda människor, är målet.

Lärjunge: För det andra, när vi sänder upprätta tankar, har människor olika förståelser när det gäller tanken innan formeln. En del säger …

Mästaren: Vad det än gäller så finns det folk som rör till saker – jag är helt förbryllad över det här. Det orsakas faktiskt av mänskliga föreställningar och fasthållanden, och de dåliga vanor som en del personer har utvecklat i sinnet, spelar in. Ta en titt på dig själv! Har inte saker och ting förklarats tydligt när det gäller sändandet av upprätta tankar?

Först rensar du bort dina egna dåliga saker, vilket omfattar allting – inklusive alla de dåliga sakerna i dina tankar, och de är alltför många. Hur många dåliga varelser har smugit sig in i rymden i människokroppsdimensionen? Många dåliga saker kan smyga sig in! Människokroppen är öppen, och om man använder ett kraftfullt mikroskop för att förstora upp den, kommer man att se mellanrummen mellan partiklarna, likt mellanrummen i sand. Om man förstorar ytterligare är mellanrummen som avståndet mellan himlakroppar i kosmos, föremål på mikrokosmiska och ännu mer mikrokosmiska nivåer kan passera igenom, och varelser på den nivån kan passera igenom som de behagar. Faktum är att Dao-läran säger att människokroppen är ett litet universum och när du sänder upprätta tankar till din kropp och rensar ut de här dåliga sakerna, är det då en liten sak?

Dessutom finns det så många dåliga saker, och i vanliga situationer behöver du inte sikta på enskildheterna; endast under särskilda omständigheter behöver du sikta på de där dåliga sakerna som du vill lösa upp. Det går bra. Hur kommer det sig? Orsaken är att Dafa har sin standard och den kraft som sänds ut består av Zhen Shan Ren, så den vet vad som inte överensstämmer och vad som överensstämmer [med det]! När du vänder dig utåt för att rena den yttre miljön och rena det yttre universum, så är det samma sak som att rena det inre universum.

Lärjunge: En erfaren utövare har halkat efter men han vet inte om det. Han tar inte in andras kritik och förstår inte Fa-upprätande kultivering. Vad ska göras?

Mästaren: Vad kan man göra om han inte kultiverar? Få honom att kultivera, tänk ut sätt att få honom att kultivera. Ber du Mästaren att ge dig en magisk lösning? (Mästaren skrattar) De problem som ni stöter på är något som ni ska lösa i er kultivering.

Lärjunge: Under Shen Yun-föreställningen i år reste många medkultiverare från Fastlandskina till Taiwan för att se den, och många lokala elever avstod från sina biljetter. Får jag fråga om det här är lämpligt?

Mästaren: Ber du mig att lovorda de taiwanesiska eleverna? Det här är en bra sak. (Alla lärjungar applåderar)

Lärjunge: Nästan tiotusen Dafa-lärjungar från femtiotre länder och regioner sänder hälsningar till storartade Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Entusiastiska applåder)

Mästaren: Den här frågan är från webbsidan Minghui angående elever i Fastlandskina.

Lärjunge: Vi är koordinatorer i Kina. Den fråga som några av oss medkultiverare har är att efter den nya föreläsningen år 2015 som nämnde frågan om Fa-studier i grupp så har våra tidigare veckovisa Fa-studier och utbyten i grupp för koordinatorer, ändrats till studier av den senaste periodens föreläsningar som hållits i olika områden …

Mästaren: Beträffande den här frågan om Fa-studier så ska det vara så här: ni ska huvudsakligen studera Zhuan Falun. Om ni har tid kan ni studera mer, efter att ha studerat Zhuan Falun kan ni studera andra. Om ni har tid kan ni studera andra föreläsningar. Om ni inte har tid, studera då huvudsakligen Zhuan Falun, och ni kan hitta tid till att studera mina föreläsningar som hållits i olika områden på egen hand. Det finns inga särskilda regler, och använd inte era mänskliga föreställningar till att förvränga det Mästaren sade.

Lärjunge: Många unga lärjungar i Kina leker nu med sina mobiltelefoner och tittar på WeChat och videor på nätet; de tycker särskilt mycket om att titta på videor med små djur. Vi påminde dem men de lyssnade inte, så vi är verkligen oroliga.

Mästaren: Jag sade nyss att allting i den här världen attraherar dig, och låter dig inte erhålla Fa. Inte bara du, alla föräldrar och regeringar i världen känner till den här situationen, men ingen kan göra någonting! Det här innefattar inte bara frågan rörande att människor ska erhålla Fa. Människor har också blivit så påverkade att de inte kan göra ett bra arbete, kan inte fokusera på sina studier, och de spenderar en massa tid vid datorn och datorspel – de här sakerna frestar dig att titta på dem och spela dem. Det här är inte längre ett mänskligt tillstånd. Från antiken och fram till idag har människorna inte haft det här tillståndet. Det här är utomjordingars teknik, och demoner utnyttjar den till att få er fast, få er att överge allting ni har, och få er att hänge er åt det. Det slösar bort ditt liv, men du är ovillig att lägga ner det! Det här anstår inte ens en vanlig människa, än mindre en kultiverare.

Lärjunge: Vi började stämma ärkefienden Jiang i maj 2015 och hittills har Folkets högsta åklagarämbete inte tagit upp fallet efter de klagomål som Dafa-lärjungar har riskerat sina liv för. Kan vi, för befolkningen på orten, publicera klagomålen mot Jiang från de medkultiverare som har förföljts svårt?

Mästaren: Om er metod är användbar för räddande av människor, då kan ni göra det. Ha inga tankar på att hämnas eller kämpa mot människor – ni får inte ha det. Om ni har starka upprätta tankar så kommer Gudar att hjälpa er. Om era tankar inte är upprätta så kommer ni inte att åstadkomma någonting.

Lärjunge: Alltsedan förföljelsen började har våra kultiverare i Kina alla i tysthet gjort sanningsklargörande DVD:er, häften med sanningen om Dafa och olika typer av faktamaterial för att rädda människor. Nu laddar medkultiverare ner en del affischer från webbsidan Minghui om rättsprocessen mot Jiang och om Dafas spridning, samt gör sanningsbanderoller ”Falun Dafa är bra” eller om rättsprocessen mot Jiang. En del områden placerade banderoller vid sidan om det sanningsklargörande material de hade från början, och ondskan i området blev mycket rädd … Ska Dafa-lärjungar lägga tonvikten vid det här projektet?

Mästaren: (Mästaren skrattar) Gå och gör de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Om ni kan skrämma ondskan, eliminera ondskan och inspirera världens människor, sätt igång och gör det och det är inga problem med det. Faktum är att de här sanningsbanderollerna verkligen har spelat en roll.

Lärjunge: För närvarande vet en del medkultiverare, i bekräftandet av Fa, att tiden är knapp, och de är motiverade och räddar flitigt människor. Men beträffande en del andra medkultiverare så ligger deras uppmärksamhet på familj, karriär och på arbetsplatsen, och där finns också de som fastnar i anseende, personlig vinning och känslor, och inte själva kan ta sig ur det; en del glömde till och med bort att kultivera.

Mästaren: Mästaren talade nyss om det här, om den här sortens situation. Kultiverarna runt omkring dem ska påminna dem och väcka dem.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Chifeng sänder hälsningar till Mästaren. Det finns en person i vårt område som fick sitt himmelska öga öppnat och han kan berätta en del av innehållet i Mästarens föreläsning innan Mästaren föreläser om Fa. En del medkultiverare tycker att han är fantastisk och har börjat smickra honom och vörda honom, och till och med satt hans foto intill Mästarens.

Mästaren: När det finns personer som är fästa vid de här sakerna så kommer det att bli en sådan situation som saboterar Fa. Under årens lopp har så många sådana här saker förekommit, och hur allvarlig förföljelsen än är så har de här sakerna aldrig lämnat oss under de här åren. Vad beror det på? Det beror bara på att en del personer bland eleverna har de här fasthållandena – de håller fast vid och tycker om de här sakerna. Det handlar bara om det här fasthållandet och ni ska gräva fram det, avslöja det och låta folk få se det; så de gamla krafterna låter de här människorna hoppa fram.

Till och med nu finns de här fasthållandena fortfarande. Vilket område som än har sådana här personer så kommer det området att ha sådana här saker. Faktum är att elever som har fasthållanden i det här avseendet drar dit det här! Ni har själva bjudit in de här problemen. Om du inte hade det här fasthållandet så skulle de dåliga personerna inte dyka upp, och de gamla krafterna skulle inte ha arrangerat det. Det är alldeles uppenbart. Om du inte har fasthållandet, varför skulle de arrangera det här? Det skulle vara detsamma som att de gjorde ett onödigt drag, och det skulle ha gett mig en förevändning att straffa dem.

Lärjunge: Det går mot slutet på vår kultivering men jag har fortfarande inte kultiverat till den nivå där jag alltid tänker på andra. Jag har upptäckt mer och mer att alla mina tankar är rotade i mig själv.

Mästaren: Du har hittat det här och det är utomordentligt. Du vet om det och det är utomordentligt. En vanlig människa skulle inte alls fundera över de här frågorna, och en del är inte alls medvetna om det. Endast en kultiverare kan se de här sakerna. När du nu har sett det ska du försöka göra bättre ifrån dig, och det här är första steget. Gör ditt bästa. Naturligtvis kanske du kultiverar verkligt bra inom andra områden, men det här området har kommit upp i ljuset, så du ska uppmärksamma det mer, och mer helhjärtat kultivera bort det.

Lärjunge: Jag har upptäckt att jag under alla dessa år inte ens har hanterat min relation till Mästaren, till Fa, riktigt, och inte heller har jag hanterat min relation till medkultiverare riktigt. Jag skäms mycket, men jag vet inte hur jag ska bryta igenom.

Mästaren: Du har faktiskt blivit medveten. Du kan se att det här inte är rätt – gör du inte redan framsteg? Försök att bara göra det som är rätt, studera Fa mer, och du kommer naturligt att göra det bra. Det blir bra om detta gradvis blir till dina vanor.

Lärjunge: När jag samlade underskrifter på brottsanmälan mot Jiang i Japan kunde jag, på grund av språkbarriären och den begränsade tiden, ofta inte hjälpa människor att fullständigt få reda på sanningen. Ibland ville människor skriva på så snart jag bad om en underskrift. En del utlänningar förstod inte engelska men de ville också skriva på när jag frågade.

Mästaren: Många människor är mycket vänliga, olikt de kineser som förgiftats av parikulturen, vilka är mycket beräknande. Om du ber människor i Fastlandskina att göra någonting kommer det att bli annorlunda. Saker och ting blir inte så i det internationella samfundet, och många goda människor kommer att göra det, eftersom de tycker att du har rätt. Men jag tycker att när vi samlar in underskrifter så här, så ska vi göra vårt bästa för att få människor att förstå vad vi gör. En del människor gör saker utifrån sin intuition, vilken i själva verket styrs av deras medvetna sida.

Lärjunge: Många elever frågar efter e-boksversioner av Dafa-böcker från webbsidan Minghui, och de förstår inte varför e-böcker inte tillhandahålls.

Mästaren: När det gäller datorn så kommer den inte att existera i det framtida samhället, och inte heller existerade den i det tidigare samhället. Den dök upp på senare tid, dök upp vid den här tiden. Den kommer inte att existera i framtiden, eftersom den har förstört människors uppträdande och tankar – allting har förändrats. Förr i tiden, vet ni alla, att hur förstört ett område än var så skulle områden långt bort från det området inte bli inblandat. Nu, med datorer och television kan en nyhet ses i vartenda hörn av världen; om man lägger ut en dålig sak kan alla världens hörn se det. Hela mänskligheten förstörs av den. Människor tycker att tekniken är mycket bekväm, men vad den för med sig istället är förstörelse. I gångna tiders traditionella livsstil som var arrangerad av Gudar ingick allting i en mycket positiv cykel.

Verkligen, människors upplevelse av tillfredsställelse inför skönhet, bekvämlighet, och så vidare, är i grunden densamma i alla samhällen. I det forna samhället, när någon hade en bra häst att rida på, utrustad med en bra sadel, så skulle han känna sig mycket stolt och nöjd. Han skulle visa upp den för andra: ”Se så vacker min häst är, vilken bra häst!” Människor såg den och förundrades: ”Wow, det är verkligen en bra häst.” Andra sade att den var bra och han skulle bli mycket nöjd. Idag, om du kör en BMW: ”Titta på min BMW, å, det är en racerbil, i 5-serien, vilken skönhet.” De känslor som visas och den där tillfredsställelsen är desamma. Känslan av tillfredsställelse är alldeles densamma i vilken som helst livsstil, medan upprätthållandet av livsstilen i sig inte har någon ände. Hur mänsklighetens livsstil än utvecklade sig så skulle människor inte bli nöjda, och de skulle fortfarande vilja sträva efter någonting som de tycker är bättre. Men om de avviker från Gudarnas arrangemang kommer de att vara i farozonen. Begär är en bottenlös avgrund! Det kommer att leda människor till ett tillstånd som inte är avsett för mänskligheten.

Det forna samhället var verkligen ett samhälle för människor, och det var faktiskt mycket vackert. Ni har sett våra Shen Yun-föreställningar och vad de har visat upp är historia och traditionell kultur, och så snart dagens människor ser det, tycker alla att det är mycket vackert. Nu har människorna förts till ett sådant här tillstånd, men deras fasthållanden och begär har inte förändrats utan är desamma. Men mänsklighetens moral har tvärtemot varit i en sådan oordning att den är oreparabel, och de enorma, olösbara problemen som har uppstått i samhället är inte längre hanterbara. Gudar och universum har Fa och det finns normer för mänskligheten. Att gå bortom de här normerna innebär att stå inför att förstöras av Gudar, eftersom Gudar kommer att förstöra en mänsklighet som har avvikit, så är det garanterat. Jag sade nyss att mänsklighetens historia har spelats upp enligt ett manuskript, och mänskligheten har genomgått förstörelse många gånger. Gjorde inte folk en del arkeologiska fynd? För tiotusentals år sedan fanns det bilar, det fanns mekanisk utrustning, och det fanns flygplan av en typ som liknar dagens flygplan. Mänskligheten kommer och går, som den ena kullen efter den andra, och när moralen inte är bra, utan avviker från manuskriptet, kommer den att förstöras. Människor tycker att vissa sätt är rätt bra, men Gudar tycker inte att de är bra.

Lärjunge: Mästaren sade en gång att lärjungar som började utöva innan den 20 juli 1999 har skjutits till sina positioner. En del som inte har värdesatt sin personliga kultivering tycker inte att de är värda den här särskilda äran. Bland dem som har hängt med hela vägen har en del andats ut.

Mästaren: Faktum är att jag har skjutit alla elever till deras positioner, det stämmer. Vid den tiden kände alla det, och en del hade sett det. Hur kom det sig? Om ni inte hade skjutits till era positioner så skulle ni inte ha energin till att ta itu med vad ni skulle ta itu med när ni hjälpte Mästaren, och ni skulle inte ha kunnat stå emot ondskan. Jag sköt dig till din position och har gjort det med alla Dafa-lärjungarna i världen, så att ni skulle kunna rädda människor som kommer från mycket höga nivåer. Med tillräckligt upprätta tankar kan era ord ha makt över dem, och de ord du yttrar bär på en högre nivås sanning. På högre nivåer spelar den gong, som är på positionen som Mästaren sköt dig till då, en roll. Fastän orden som du yttrar är mänskliga ord, blir de till ord på olika nivåer när de går bortom den mänskliga dimensionen. Om du inte hade skjutits till din position skulle de ord du yttrar inte kunna rädda alla varelser. Även om ni alla sköts till era positioner, om ert xinxing inte är på sin position kan gong fortfarande inte mobiliseras.

Men när du står inför olika situationer, och när din gong, din dygd och ditt xinxing alla går mot Fulländning, så ska du stadigt förbättra ditt xinxing, först då kommer det att fungera. I kultiveringen har du fortfarande många många fasthållanden som måste tas bort. När du uppfyller dina löften och står inför den här förföljelsen, om du kan göra dig av med de där dåliga sakerna, och kan klargöra sanningen i en svår miljö och göra det som Dafa-lärjungar ska göra, då kommer gong inte att falla, och både din dygd och ditt xinxing kommer att förbättras. När du slutar att göra det eller inte vill göra det väl, kommer gong att börja falla. När du åter gör det bra kommer den upp lite; när du inte gör det bra kommer den att falla lite. Din kultivering är just att kultivera xinxing.

En del Dafa-lärjungar lämnade Dafa-lärjungarnas led, och när de kommer tillbaka, ska ni inte betrakta dem som erfarna elever – absolut inte! Orsaken är att de vid den tiden garanterat hade blivit exakt likadana som vanlig människor, och de kunde inte alls komma ihåg något av den Fa som de hade lärt sig tidigare. De visste inte alls vilket tillstånd Dafa-lärjungar borde vara i. Se till att ni inte betraktar dem som erfarna elever, och ni måste behandla dem som nya elever, då kan de klara det. Annars, om ni betraktar dem som erfarna elever kommer ni att jaga bort dem, eftersom de inte kommer att stå ut med det eller tolerera det. De är helt och håller nya elever.

Lärjunge: Hong yin III och Hong Yin IV har många av Mästarens publicerade sångtexter. Kan vi skicka dem till släkt och vänner via WeChat?

Mästaren: Det är inget problem med att skicka dem till släkt och vänner, men det är bäst att inte använda vanliga människors webbsidor.

På tal om det här, jag kan berätta för er att en del personer videofilmade Shen Yuns framträdanden och Fei Tian Colleges danslektioner utan tillstånd och publicerade dem på nätet. Vet ni varför jag inte lät distribuera de här Shen Yun-DVD:erna i samhället eller satte dem på internet? Det här samhället är redan en röra och på internet blandas det in och cirkulerar alla möjliga dåliga saker, precis som demoner. Vad som än kommer in rörs ner där eller blandas i där, och skapar oordning i samhället, i människans sinne och i moralen, och förändrar människornas levnadstillstånd – det bra och det dåliga blandas ihop. Jag vill inte placera den här heliga saken i det där demontillhållet. Vem som än gjorde det, ta bort det. Naturligtvis, det här omfattar inte Shen Yuns reklam och de saker som Fei Tian College satte dit avsiktligt. Det som kommer att visas i framtiden kommer verkligen att vara det allra bästa.

Lärjunge: Jag är en lärjunge från Tyskland. Jag har två frågor. För det första, det blev inte så att Shen Yun framträdde i Sydkorea, så är det så att de varelser som skulle ha räddats av Shen Yun inte kunde räddas?

Mästaren: En del saker är sådana som Dafa-lärjungar kan göra, medan andra saker inte är vad Dafa-lärjungar kan göra. Det beror på att människors avsikter kommer först och främst, och det måste vara så att de vill bli räddade, först då kan ni rädda dem. Om de inte känner till den kan ni berätta sanningen för dem, och sedan se vad de vill göra, det är så det fungerar. Men ni vet alla att det finns många historiska läxor.

Låt oss inte tala om exempel långt tillbaka, låt oss tala om några sentida. Shen Yun Performing Arts hade en sådan upplevelse i Grekland: Shen Yun tilläts inte komma in i teatern när de anlände, och tilläts inte framträda där. Både regeringen och teatern tog ett sådant beslut, vilket var ett flagrant kontraktsbrott. Året därpå kollapsade statsfinanserna i Grekland. Det stämmer, eller hur? I fjol begav sig Shen Yun till Ecuador för att framträda, men landet tillät det inte, utan orsakade till och med problem vid utförseln av deras last, vilket nästan påverkade framträdandet på nästa etapp av turnén, det var mycket ondskefullt. Även om det onda KKP orsakade problem bakom kulisserna så togs besluten helt och hållet av regeringarna. Året därpå, som ni alla har sett i år, har en jordbävning skakat hela landet och nästan förstört hela landet. Så många människor dog! Och ni vet att det finns några fler fall, eller hur? Varför blev det så här?

Vet ni? Gudar tyckte för länge sedan att mänskligheten inte längre var bra och borde ha förstörts, och mänskligheten skulle ursprungligen inte ha överlevt 1999. Det var för att Dafa ska rädda alla varelser som tiden för mänskligheten har förlängts ytterligare. Med andra ord är syftet med att behålla mänskligheten att se om den fortfarande kan räddas, och att rädda den delen som borde räddas. De gamla krafterna ville göra samma sak, men med sina egna metoder i samma syfte, fastän de inte kan rädda några fler människor. Mästaren kommer inte att arrangera att någon förstörs, men de gamla krafterna har gjort arrangemang för det. Om du inte vill bli räddad så kommer lyckan att tas bort, och de regionerna kommer inte att vara regioner som ska räddas. När den tagits bort kan vad som helst hända, inklusive att himlen faller ner och marken rämnar. Det är slut med ekonomin och vad som helst kan hända därefter. Det var så det blev bestämt.

Jag hittar inte på något sensationellt här, men varför finns det ett sådant sammanträffande? Alla platser som har blockerat räddandet av människor har fått problem. Det är detsamma som att säga: ”Vi vill inte bli räddade av er.” Det här är ingen enkel fråga. Människor behölls för att bli räddade, men ni vill inte bli räddade, eller hur? Så om ni inte vill bli räddade räknas ni inte längre – är det inte vad det betyder? Det finns en del andra områden som jag inte vill nämna, och de upplevde alla sådana saker.

Lärjunge: Den brutala förföljelsen pågår fortfarande och över åttio procent av alla varelser i Kina har inte räddats. Men många Dafa-lärjungar har blivit upptagna med sitt privatliv och med att leva ett bekvämt liv, och har blivit slappa.

Mästaren: Det stämmer. Vad jag just talade om var just den här punkten, och det har blivit mycket allvarligt. Om du verkligen inte gör vad en Dafa-lärjunge ska göra så är det oacceptabelt, eftersom du är en Dafa-lärjunge och ditt liv är format av Dafa.

Lärjunge: Jag är en tysk Dafa-lärjunge. En del västerländska elever förstår inte vissa rapporter i Epoch Times, såsom dem som hyllar en del av de saker som görs av den nuvarande kinesiske ledaren.

Mästaren: Om det är att hylla honom för att han arresterar korrupta tjänstemän så borde det inte vara något problem. När det gäller andra sätt som saker görs på, om det är vanliga människors saker, så ska ni inte hylla dem lättvindigt, och inte heller gräva i dem utan goda skäl.

Lärjunge: En del västerländska elever tvivlar därför på Epoch Times tillförlitlighet.

Mästaren: Som jag just sade, vi är här för att rädda människor och inte för att involvera oss i politik. Vare sig det är de kinesiska ledarna eller andra personer så är det inte rätt att attackera dem alla, eftersom vi är här för att rädda människor. Han har inte förföljt Falun Gong utan har istället avskaffat lägren för omskolning genom arbete – vad för sorts ställe är ett arbetsläger? Det är specifikt avsett för att förfölja Dafa-lärjungar. Han har arresterat 610-byråns chefer, naturligtvis för korruption – oavsett vilka metoder som användes så är de alla bra saker, även om de inte görs för Falun Gong. De gamla krafterna sade att om det här gjordes i Falun Gongs namn, vore inte den här saken avslutad? Skulle den inte stoppas? När den hade stoppats, skulle det inte vara slutet på den? Jo. Att göra det på det här sättet kan väcka människor, och det får också människor att känna att det här är straffet för att ha förföljt Falun Gong, och hjälper Dafa-lärjungar att klargöra sanningen. Det är människor som gör saker som gagnar Dafa och räddandet av människor. Vi ska inte attackera dem som inte har förföljt Dafa-lärjungar. (Publiken applåderar)

Lärjunge: I fyra år nu har den Thai-språkiga webbsidan sällan uppdaterats – bland annat har den nya Lunyu fortfarande inte publicerats på nätet – fastän eleverna i Thailand har översatt nya skrifter utan dröjsmål. Kan de berörda parterna fästa uppmärksamhet vid det här och samordna bättre?

Mästaren: Ja. Dafa-lärjungar borde fästa uppmärksamhet vid saker ni gör. Om ni ska göra det, gör det då på det sätt som det ska göras.

Lärjunge: Nyligen kom en taiwanesisk elev till Thailand och föreslog att de thailändska eleverna borde tala om Skaparen när de klargör sanningen.

Mästaren: Nu rörs det till igen. Ingenting har ändrats i sanningsklargörandet!

Lärjunge: Jag erhöll Fa i Tyskland och kom till Turkiet. I Turkiet finns inget erfarenhetsutbyte efter Fa-studierna, och det sägs att man ska upplysa sig på egen hand. Jag känner det som att de inte blev till en kropp. I Tyskland utbyter alla öppet.

Mästaren: Just det, tala med dem så snart du ser problem. Dafa-lärjungar, var de än är i världen, borde vara en kropp, och ni borde utbyta lite med varandra. Gör det som Mästaren kräver av er att göra, och gör det som Fa kräver av er, det är så det borde vara. Gör inte saker annorlunda på eget bevåg.

Lärjunge: Det finns färre och färre elever som förklarar sanningen på nätet i Taiwan, medan populationen som använder internet i Kina hela tiden ökar, upp till nära 700 miljoner. Vad kan göras för att bryta igenom?

Mästaren: Det stämmer, när det gäller att driva projekt så är det fortfarande de taiwanesiska eleverna som har gott om resurser. Alla ska bara göra det bra, och ska göra det ännu bättre. Jag kan säga er att under förföljelsen har taiwanesiska elever spelat en mycket bra roll, verkligen en mycket bra roll. (Publiken applåderar entusiastiskt) Kontrasten mellan de situationer som kineserna på båda sidor om Taiwansundet möter ger en mycket övertygande förklaring.

Lärjunge: Det finns ett utbrett fenomen bland Dafa-lärjungar, och det är att de använder Dafa för att kolla andra och samhället, istället för att kolla sig själva.

Mästaren: Kultivering handlar om att kultivera sig själv. En del människor, de tittar bara alltid utåt. ”Du är inte i linje med Fa i det här avseendet” och ”Han är inte i linje med Fa i det där avseendet.” När du ser att någon annan gör någonting som inte är rätt kan du säga till honom vänligt: ”Borde vi inte göra det så här, eftersom vi är kultiverare.” Jag tror att han kommer att kunna acceptera det. Men ni ska inte alltid säga till andra: ”Du gör det inte på rätt sätt här.” När du ser något som inte är rätt ska du först tänka på dig själv och fråga varför du råkade se det och om du har något problem, eftersom du kultiverar dig själv. När du ser saker som inte är rätt, om din åsikt inte blir hörd, nämn det då för ansvarspersonerna, säg det till ansvarspersonerna. Att kultivera sig själv kommer först och främst. Om alla andra har kultiverat väl och du hjälper andra att kultivera väl, men du själv inte har kultiverat väl, vad är vitsen?

Lärjunge: Många medkultiverare vet inte den grundläggande skillnaden mellan Dafa-lärjungar som hjälper Mästaren i Fa-upprätandet och att de gamla krafterna blandar sig i Fa-upprätandet.

Mästaren: Som jag sade nyss är skillnaden den här: Mästaren vill ha välvilliga lösningar medan de vill få det gjort på det gamla sättet. Och den här förföljelsen var också arrangerad av de gamla krafterna, det är alltihop.

Lärjunge: När jag förklarade sanningen i internet-grupper från Fastlandskina nyligen, uttryckte en del personer förhoppningen att vi i gruppen skulle visa videon där Mästaren lär ut övningarna och tillhandahålla gratis nedladdning av dokument.

Mästaren: Det är inte tillåtet. Ingen tillåts placera mina föreläsningar på internet. Vem som än har gjort det ska ta bort det! Du begår en synd och du fläckar ner Dafa! Ingenting från Dafa kan sättas på internet utan tillstånd. Som jag just sade, det är demoner som gör världen kaotisk genom att röra upp den mänskliga malströmmen. Avsikten är att driva ner hela mänskligheten i den och förstöra den!

Lärjunge: Alltmedan Fa-upprätandeprocessen fortskrider ökar hela tiden antalet människor i världen som vill utöva Falun Gong, men bland elever som lär ut övningarna finns en del vilkas rörelser inte är korrekta …

Mästaren: Om rörelserna är helt felaktiga när ni lär ut övningarna, så ska ni vara mer uppmärksamma. Men generellt går det bra om de är i stort sett korrekta.

Lärjunge: Får jag be Mästaren tala mer om säkerhetsfrågan vid användandet av mobiltelefoner.

Mästaren: Det finns inte så mycket att tala om här. Du bär på en avlyssningsapparat. Förutom spioner och regeringar kan vem som helst övervaka dig som den vill, och det är mycket enkelt. Den är ingenting annat, och vare sig du har den på eller avstängd så gör det ingen skillnad. Jag talar här, och ni ska veta att det onda KKP också lyssnar där borta.

Lärjunge: Jag upptäckte ett problem under åren efter att jag erhöll Fa och när jag klargjorde sanningen, och det är att jag alltid på Epoch Times och NTD:s webbsidor ser artiklar som kritiserar och förolämpar turister från Fastlandskina.

Mästaren: Rapporterna ska göras med goda avsikter, och peka ut varför det internationella samfundet inte gillar det.

Människor från Fastlandskina – vars traditioner har saboterats av det onda KKP – reste utomlands och orsakade negativa effekter utanför Kina, vilket verkligen är mycket dåligt. Jag såg ett foto på nätet med en entré till lyxbutikskedjan Burberry i London, med mycket rena gator runtomkring. En kvinnlig kinesisk turist höll sitt barn och hjälpte honom när han skulle bajsa vid entrén. Kineserna talar högljutt överallt och gapar för full hals, och folk i Kina blir vana vid det, men det internationella samfundet tolererar det inte. Det här måste förändras. Men bilden av folk från Kina har verkligen gett världen ett sådant här intryck, och kineser utomlands känner sig alla vanhedrade och skamsna. Men visste ni? Det onda KKP talar inte om det här för kineserna, och det lär inte människor de upprätta sakerna. De låter avsiktligt världens människor se att kineser är sådana här, och det vill bara förstöra er image och skada er värdighet. Och människor tycker att det är svårt att själva upptäcka det. Jag tror att när människor har fler möjligheter att komma ut så kommer de sakta att märka att det här samhället är annorlunda, och de kommer sakta att uppmärksamma det, och allt kommer att bli bra. De etablerade vanorna är verkligen svåra att bli av med, och partikulturen som lär människor kamp har förvrängt människors karaktär till något där människor bara kommer att känna sig lyckliga om de alla släpper loss. Det går verkligen inte an om de här sakerna som lärs ut av det onda KKP inte korrigeras.

Lärjunge: Ett stort antal Dafa-lärjungar från Fastlandskina ser på NTD-program varje dag, och utbyter om de här programmen när de träffas, och säger att det är för att hålla sig a jour med situationen och utvecklingen. Jag tycker att Dafa-lärjungar mer borde gå till webbsidan Minghui om de har möjlighet. NTD är i första hand till för vanliga människor. Stämmer det?

Mästaren: Det stämmer. När det gäller situationen i samhället, eller att få reda på situationen i samhället, så är det inga problem med att titta på NTD. För Dafa-lärjungars utbyten så tycker jag att det är bra att läsa artiklar mer på de webbsidor som har Dafa-lärjungars kultiveringserfarenheter. Det stämmer att en del personer inte tillräckligt uppmärksammar webbsidan Minghui. Erfarna elever har inte tid, men jag tycker att det verkligen är till hjälp för nya elever att ofta läsa Minghui-artiklar! För erfarenhetsutbytesartiklar eller för att lära sig saker om Dafa, gå dit bara och läs – den är den mest heltäckande.

Lärjunge: En del elever deltog i den så kallade ”plattform för ömsesidig ekonomisk hjälp”, som erbjuder en daglig ränta på en procent. Det är i själva verket en bluff. De fortsätter att involvera sig …

Mästaren: Allting frestar människor. Det här samhället frestar helt enkelt människor! Syftet med att fresta människor är inte bara att hindra er från att erhålla Fa, utan också att förstöra det mänskliga samhället. För närvarande är människor i hela samhället helt enkelt inte som de ska och ingenting fungerar väl. Nu får många stora företag redan en svår huvudvärk på grund av datorspel, och de ger redan många skolor svår huvudvärk. Vad ska det bli av människorna om de fortsätter att hålla på så här? Men ingen har någon lösning. Som kultiverare ska du vara klartänkt, samvetsgrann och ha självdisciplin, och tänka på att det här är vad du ska göra dig av med. Dessutom ska du hjälpa till att rädda vanliga människor. Vad ska göras om du fastnar i det? De här sakerna kan verkligen kontrollera människor, och det finns många exempel.

Det är allt jag ska säga. Eftersom de Dafa-lärjungar som organiserade konferensen såg att tiden går så slutade de att lämna frågelappar till mig. (Publiken skrattar) Jag har besvarat alla de frågor som lämnats så det är allt jag ska säga. (Alla lärjungar ställer sig upp och fortsätter applådera) Dafa-lärjungar, fastän Mästaren talade lite strängt så var det för att stärka er, eftersom ni är mänsklighetens hopp. Hoppet för alla varelser! Ni är också Mästarens hopp!

Inte bara Dafa-lärjungar utan också mänskligheten av idag, den här omgången av mänskligheten, kommer alla att se nästa steg. I en inte alltför avlägsen framtid kommer allt att skiljas ut. Mänskligheten har nått det här stadiet, och ingen regering har några lösningar. Jag tror att de tänker på en fråga. Vad tänker de på? Att låta människor gå igenom nästa stadium lugnt och stabilt, och det är allt. Jag tror att det är vad de tänker, men de har inte förmågan att komma på någon lösning.

Idag är de vetenskapliga upptäckterna och förståelserna rörande universum helt enkelt chockerande. Men, driven av modernt tänkande och uppförande, kan mänskligheten inte se det här och bryr sig inte om det. Det mänskliga samhället är redan i stor fara. Det här handlar inte om sensationslystnad, och Mästaren nämnde inte det här tidigare. Dafa-lärjungar borde ha en känsla av brådska, ni borde visa er värdiga era titlar, och ni borde minnas att ni en gång skrev på kontrakt. Inte bara ni, Dafa-lärjungar, utan också alla de människor som har kommit till jorden, har skrivit på kontrakt. I andra dimensioner är förändringarna helt enkelt himmelsomvälvande och jordomskakande, men här i människovärlden verkar människorna fortfarande sova gott.

Att väcka dem är ert eget ansvar. Att rädda dem är ett ansvar ni alla har. Shen Yun spelar den här rollen, och Dafa-lärjungars projekt spelar alla den här rollen. Alla Dafa-lärjungar som inte är involverade i ett projekt måste bli det, försök hitta tid till att bli involverade i det här åtagandet att rädda människor. Gör det bra det du ska göra, och hitta samtidigt tid till att kultivera dig själv väl.

Du kan inte lämna Fa; om du lämnar Fa kommer du att bli en vanlig människa. Även om ni skulle göra saker för Dafa så vore det vanliga människor som gjorde dem, inte Dafa-lärjungar som gjorde dem, så ni måste kultivera. Endast genom att kultivera kommer ni att ha den förmågan och energin till att lösa de problemen. Att klargöra sanningen är inte begränsat till att förklara saker tydligt genom bevisföring. Vet ni? När vanliga människor diskuterar med varandra så är det ofta inte så att saker klargörs genom att den ena personen övertygar den andre med logik? Snarare är det så att den som pratar skickar över något till den andra personen, vilket undertrycker den andres tanke, så denne lyssnar till honom och tror på vad han säger. Många kan se den här saken. När du klargör sanningen för vanliga människor kommer din energi att sönderdela de där fördomarna och lösa upp de där dåliga sakerna, de dåliga sakerna i hans sinne. Är inte det i sig att rädda människor. Om du inte kultiverar, hur skulle du kunna ha den förmågan? Beträffande kultivering säger en del människor: ”Han är min vän. Det blir avklarat om jag talar med honom.” Men det kommer inte alls att fungera även om han talar med honom. Små saker, eller mänskliga saker, kan göras på så sätt, men det här är någonting som innefattar livets essens, och det fungerar inte att använda mänskliga metoder. Så, Dafa-lärjungar, ni måste anstränga er ytterligare med att förbättra er själva.

Ni är mänsklighetens hopp. Ni måste göra bra ifrån er. Ni måste ta ert ansvar. Ni måste gå och rädda alla varelser, så att ni kan fullända er själva och det här åtagandet kommer inte att vara förgäves! Det är allt jag ska säga, och tack. (Långa applåder från hela publiken, och Mästaren återvänder till podiet efter att ha tagit emot blommor)

Varje gång efter en Fa-konferens vill jag alltid höra och se nyheten att ni gör bättre ifrån er efter Fa-konferensen. (Entusiastiska applåder från hela publiken)


(Den här [engelska] översättningen kan komma att revideras för att förbättra riktigheten. Översatt till engelska 160630. Översatt av Blå gruppen.)


Övers. anm.: Föreläsningsdelen är översatt från engelska versionerna från den Gula gruppen 160614 och den Blå gruppen 160630. Frågor och svar är översatta huvudsakligen från engelska versionen från den Blå gruppen. Vissa saker har även kontrollerats mot den tyska översättningen. Svensk översättning161015.
Ladda ner PDF här.